Tra cứu văn bản

590 kết quả chứa từ khóa: 2988/QĐ-BTNMT
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 2988/-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Biển và Hải đảo Việt Nam

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Tài nguyên-Môi trường Tải về
02

Quyết định 2988/-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức, Tài nguyên-Môi trường Tải về
03

Quyết định 2988/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện 02 công trình, dự án trong năm 2021 trên địa bàn Thành phố Huế

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
04

Quyết định 2988/-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phân công nhiệm vụ của Bộ trưởng và các Thứ trưởng

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Cơ cấu tổ chức, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
05

Quyết định 2988/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Đường giao thông từ bản Ché Lầu, xã Na Mèo đi bản Mùa Xuân, xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn

Lĩnh vực: Xây dựng, Giao thông Tải về
06

Quyết định 2988/-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chuyển giao nhiệm vụ quản lý cung cấp phôi văn bằng, chứng chỉ từ Văn phòng về Cục Quản lý chất lượng

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
07

Quyết định 2988/-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Tổng cục Hải quan

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
08

Quyết định 2988/-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
09

Quyết định 2988/2015/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy định tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
10

Quyết định 2644/-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp tài nguyên và môi trường” cho các cá nhân thuộc tỉnh Quảng Trị

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật, Tài nguyên-Môi trường Tải về
11

Quyết định 2575/-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp tài nguyên và môi trường” cho các cá nhân thuộc tỉnh Bắc Kạn

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật, Tài nguyên-Môi trường Tải về
12

Quyết định 2556/-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phân công công tác đối với lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Tài nguyên-Môi trường Tải về
13

Quyết định 2528/-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án "Đường dây 110kV cấp điện cho Nhà máy xi măng Xuân Sơn, tỉnh Hòa Bình"

Lĩnh vực: Điện lực, Tài nguyên-Môi trường Tải về
14

Quyết định 2461/-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch phòng, chống tác hại của thuốc lá giai đoạn 2023 - 2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
15

Quyết định 2389/-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thành lập Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Lĩnh vực: Hành chính, Tài nguyên-Môi trường Tải về
16

Quyết định 2231/-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc giao số lượng người làm việc năm 2023 tại các đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
17

Quyết định 2064/-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố giá trị dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu các hồ chứa, đập dâng của các công trình thủy lợi, thủy điện

Lĩnh vực: Điện lực, Tài nguyên-Môi trường Tải về
18

Quyết định 1979/-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Hợp tác quốc tế

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
19

Quyết định 1588/-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tổ chức cán bộ trực thuộc Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
20

Quyết định 1600/-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia trực thuộc Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Tài nguyên-Môi trường Tải về