Tra cứu văn bản

1.686 kết quả chứa từ khóa: 29/NQ-CP
Yêu cầu bổ sung văn bản
1441

Nghị quyết 06/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2009

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
1442

Nghị quyết 07/NQ-CP của Chính phủ về việc phát hành trái phiếu quốc tế của Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ra thị trường vốn quốc tế

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Chính sách Tải về
1443

Công văn 29/CP-KTTH của Chính phủ về việc đính chính Nghị định 125/2020/NĐ-CP

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Thuế-Phí-Lệ phí, Vi phạm hành chính Tải về
1444

Nghị quyết 01/2009/NQ-CP của Chính phủ về việc những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội và Dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2009

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Chính sách Tải về
1445

Nghị quyết 32/2008/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 12/2008

Lĩnh vực: Chính sách, Hành chính Tải về
1446

Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
1447

Nghị quyết 31/2008/NQ-CP của Chính phủ về việc xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối của tỉnh Long An

1448

Nghị quyết 33/2008/NQ-CP của Chính phủ về thực hiện thí điểm một số thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng dự án Khu đô thị mới, dự án Khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp

Lĩnh vực: Đầu tư, Đất đai-Nhà ở, Công nghiệp, Xây dựng, Chính sách, Hành chính Tải về
1449

Nghị quyết 30/2008/NQ-CP của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
1450

Nghị quyết 28/2008/NQ-CP của Chính phủ về việc xét duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Chính sách Tải về
1451

Nghị quyết 27/2008/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ giữa tháng 11 năm 2008

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
1452
1453

Nghị quyết 25/2008/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2008

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
1454

Nghị quyết 23/2008/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2008

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
1455

Nghị quyết 20/2008/NQ-CP của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững trong những tháng cuối năm 2008 theo Kết luận số 25-KL/TW của Bộ Chính trị và Kết luận của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X)

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
1456

Nghị quyết 21/2008/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2008

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
1457

Nghị quyết 17/2008/NQ-CP của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2008

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
1458

Nghị quyết 16/2008/NQ-CP của Chính phủ về từng bước khắc phục ùn tắc giao thông tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Chính sách, Giao thông Tải về
1459

Nghị quyết 14/2008/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Hà Tĩnh

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Địa giới hành chính Tải về
1460

Nghị quyết 13/2008/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2008

Lĩnh vực: Chính sách Tải về