Tra cứu văn bản

4.181 kết quả chứa từ khóa: 29/2018/TT-BTC
Yêu cầu bổ sung văn bản
41

Thông tư 77/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về phương pháp điều tra, xác định chi phí sản xuất, tính giá thành sản xuất thóc hàng hóa các vụ sản xuất trong năm

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
42

Thông tư 73/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn sử dụng nguồn tài chính trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi sử dụng vốn Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
43

Thông tư 122/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ hoạt động bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu đảm bảo chất lượng để xuất khẩu ra nước ngoài

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Xuất nhập khẩu Tải về
44

Thông tư 29/2021/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Quy hoạch băng tần 2300-2400 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
45

Thông tư 29/2021/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định tiêu chuẩn phân loại lao động theo điều kiện lao động

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
46

Thông tư 71/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Ngoại giao Tải về
47

Thông tư 70/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Thuế-Phí-Lệ phí, Tài nguyên-Môi trường Tải về
48

Thông tư 67/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, vận hành, trao đổi và khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
49

Thông tư 29/2021/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
50

Thông tư 134/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với xuồng (tàu) cao tốc dự trữ quốc gia

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
51

Thông tư 130/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định về chế độ báo cáo thống kê ngành dự trữ quốc gia

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
52

Thông tư 127/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Chứng khoán Tải về
53

Thông tư 61/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định nội dung và mức chi để thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Lao động-Tiền lương, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
54

Thông tư 125/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định việc cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
55

Thông tư 29/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định ngưng hiệu lực quy định về chuẩn trình độ đào tạo của nhà giáo tại một số Thông tư do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
56
57

Thông tư 113/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về giá trong hoạt động quy hoạch

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Xây dựng Tải về
58

Thông tư 101/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành lao động thương binh và xã hội quản lý

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
59

Thông tư 103/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán áp dụng cho Quỹ "Vì người nghèo"

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Kế toán-Kiểm toán Tải về
60

Thông tư 121/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí để thực hiện công tác ứng cứu sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Thông tin-Truyền thông Tải về