Tra cứu văn bản

1.562 kết quả chứa từ khóa: 29/2018/TT-BGTVT
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước của Quốc hội, số 29/2018/QH14

Lĩnh vực: An ninh quốc gia Tải về
02

Thông tư 29/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
03

Thông tư 29/2022/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc hướng dẫn xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Giao thông Vận tải

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
04

Thông tư 29/2021/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
05
06

Nghị định 29/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
07

Thông tư 29/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 12/2011/TT-BGTVT ngày 30/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về cấp, thu hồi Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc đảm bảo tài chính theo Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu năm 1992

Lĩnh vực: Giao thông, Bảo hiểm, Tài nguyên-Môi trường Tải về
08

Thông tư 29/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn việc xác nhận, quản lý tiền ký quỹ của doanh nghiệp bán hàng đa cấp

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Doanh nghiệp Tải về
09

Thông tư 29/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động khi làm việc trong không gian hạn chế

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
10
11

Thông tư 29/2018/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về thử thuốc trên lâm sàng

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
12

Thông tư 29/2018/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
13

Thông tư 29/2018/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Wushu

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
14

Thông tư 29/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về các biện pháp lâm sinh

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
15

Thông tư 29/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số thông tư quy định chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực công thương

Lĩnh vực: Công nghiệp, Thương mại-Quảng cáo Tải về
16

Thông tư 29/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn lập, quản lý và sử dụng kinh phí Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Công nghiệp Tải về
17

Thông tư 29/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định về đào tạo thẩm tra viên và quản lý chứng chỉ thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ

Lĩnh vực: Giao thông, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
18

Thông tư 57/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Trị và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Quảng Trị

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
19

Thông tư 59/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn việc dán nhãn năng lượng đối với xe mô tô, xe gắn máy sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
20

Thông tư 61/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế công tác lưu trữ của Bộ Giao thông Vận tải ban hành kèm theo Thông tư 74/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải

Lĩnh vực: Hành chính, Giao thông Tải về