Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

1.395 kết quả chứa từ khóa: 26/2017/TT-BLĐTBXH
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Thông tư 26/2017/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm tai nạn lao động

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 20/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/02/2018
02

Thông tư 26/2019/TT-BLĐTBXH thiết bị đào tạo tối thiểu trình độ trung cấp, cao đẳng nghề điện

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 25/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2020
03

Thông tư 26/2020/TT-BLĐTBXH Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, cao đẳng

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 30/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2021
04

Thông tư 26/2018/TT-BLĐTBXH về quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 25/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/02/2019
05

Nghị định 26/2017/NĐ-CP cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 14/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2017
06

Thông tư 26/2017/TT-BNNPTNT về theo dõi diễn biến rừng, đất quy hoạch rừng

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 15/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2017
07

Thông tư 26/2017/TT-BGDĐT về tổ chức hoạt động văn hóa của học sinh

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 18/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/10/2017
08

Thông tư 26/2017/TT-BGTVT trang phục của công chức Cảng vụ đường thủy nội địa

Lĩnh vực: Giao thông; Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 02/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/08/2017
09

Thông tư 26/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 01/09/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2016
10

Thông tư 26/2017/TT-BCT về nhà máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu

Lĩnh vực: Công nghiệp; Điện lực Tải về
Ban hành: 29/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/12/2017
11

Thông tư 26/2017/TT-NHNN sửa đổi quy định về hoạt động thẻ ngân hàng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 29/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2018
12

Thông tư 26/2017/TT-BTTTT Quy chuẩn tương thích điện từ với thiết bị DECT

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 17/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/10/2017
13

Thông tư 34/2017/TT-BLĐTBXH công nhận chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp do nước ngoài cấp

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 29/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/02/2018
14

Thông tư 36/2017/TT-BLĐTBXH về Danh mục ngành, nghề học độc hại, nguy hiểm

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 29/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2018
15

Thông tư 38/2017/TT-BLĐTBXH về bồi dưỡng nghiệp vụ cho giáo viên dạy sơ cấp

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 29/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/01/2018
16

Thông tư 26/2017/TT-BTNMT chất lượng dịch vụ sự nghiệp công Bộ Tài nguyên Môi trường

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 11/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2017
17

Thông tư 26/2017/TT-BYT cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 26/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2017
18

Thông tư 25/2017/TT-BLĐTBXH về thăng hạng viên chức ngành công tác xã hội

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 30/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2017
19

Thông tư 22/2017/TT-BLĐTBXH phụ cấp đặc thù với nhà giáo trong cơ sở nghề

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 10/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2017
20

Thông tư 37/2017/TT-BLĐTBXH về ngành, nghề khó tuyển sinh đào tạo

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 29/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2018
Vui lòng đợi