Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
35 kết quả chứa từ khóa: 2589/LĐTBXH-BĐG
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Công văn 2589/LĐTBXH-BĐG 2018 thực hiện Mô hình Trung tâm công tác XH cung cấp dịch vụ hỗ trợ BĐG

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 29/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2018
02

Công văn 2355/LĐTBXH-BĐG báo cáo thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới 6 tháng đầu năm 2021

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 22/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2021
03

Công văn 701/LĐTBXH-BĐG khen thưởng về bình đẳng giới và phòng ngừa bạo lực trên cơ sở giới

Lĩnh vực: Chính sách; Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 16/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2021
04

Công văn 211/LĐTBXH-BĐG Phòng ngừa và ứng phó bạo lực giới

Lĩnh vực: An ninh trật tự; Chính sách Tải về
Ban hành: 26/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/01/2021
05

Công văn 212/LĐTBXH-BĐG hướng dẫn Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới

Lĩnh vực: An ninh trật tự; Chính sách Tải về
Ban hành: 26/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/01/2021
06

Công văn 418/LĐTBXH-BĐG 2022 hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 23/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2022
07

Công văn 2792/LĐTBXH-BĐG 2021 thu thập số liệu thực hiện Chiến lược về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Chính sách Tải về
Ban hành: 20/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/09/2021
08

Công văn 356/LĐTBXH-BĐG hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới năm 2021

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 19/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2021
09

Công văn 1103/LĐTBXH-BĐG 2020 báo cáo tổng kết Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 27/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2020
10

Công văn 519/LĐTBXH-BĐG báo cáo thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới 2019

Lĩnh vực: Chính sách; Hành chính Tải về
Ban hành: 17/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/02/2020
11

Công văn 3304/LĐTBXH-BĐG 2019 tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2019

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 06/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/08/2019
12

Công văn 1104/LĐTBXH-BĐG 2020 báo cáo tổng kết Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 27/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2020
13

Công văn 595/LĐTBXH-BĐG 2019 báo cáo triển khai mô hình trợ giúp nạn nhân bạo lực

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 14/02/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/02/2019
14

Công văn 3176/LĐTBXH-BĐG 2018 kinh phí công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ 2019

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 01/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/08/2018
15

Công văn 3005/LĐTBXH-BĐG 2018 tiếp tục triển khai Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 27/07/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2018
16

Công văn 3272/LĐTBXH-BĐG 2018 cung cấp số liệu phục vụ xây dựng Báo cáo mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2017

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 08/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/08/2018
17

Công văn 2968/LĐTBXH-BĐG 2018 triển khai Mô hình cung cấp dịch vụ hỗ trợ bình đẳng giới

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 24/07/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2018
18

Công văn 517/LĐTBXH-BĐG báo cáo tình hình thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới 2017

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 01/02/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/02/2018
19

Công văn 4571/LĐTBXH-BĐG của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới thuộc Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội năm 2017

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 31/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2017
20

Công văn 2200/LĐTBXH-BĐG của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc báo cáo nhanh kết quả 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 05/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2017
Vui lòng đợi