Tra cứu văn bản

2.223 kết quả chứa từ khóa: 2497/QĐ-BTC
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 2497/-BTC của Bộ Tài chính về việc phê duyệt Đề án Phòng, chống vi phạm pháp luật và phối hợp phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa; hành vi chuyển giá, trốn thuế của các doanh nghiệp

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu, An ninh trật tự, Chứng khoán, Thương mại-Quảng cáo Tải về
02

Quyết định 2497/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Nhà máy nước sạch huyện Mường Lát, tại xã Tam Chung và thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mường Lát

Lĩnh vực: Xây dựng, Tài nguyên-Môi trường Tải về
03

Quyết định 2497/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm (khối tổ chức hành chính) của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Hành chính Tải về
04

Quyết định 2497/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc công nhận xã Tân Hợp, huyện Văn Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021

Lĩnh vực: Chính sách, Hành chính Tải về
05

Quyết định 2497/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với cát làm vật liệu xây dựng thông thường trong quá trình nạo vét lòng hồ Nhà máy thủy điện Đak Mi 3, xã Phước Công, huyện Phước Sơn

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
06

Quyết định 2497/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Phương án tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
07

Quyết định 2497/-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019-2025

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức, Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
08

Quyết định 2497/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường

Lĩnh vực: Hành chính, Tài nguyên-Môi trường Tải về
09

Quyết định 2497/-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2011-2016

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
10

Quyết định 2497/-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Ban Chỉ đạo Hội nghị quốc tế về du lịch tâm linh vì sự phát triển bền vững

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
11

Quyết định 1965/-BTC của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2023

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
12

Quyết định 1882/-BTC của Bộ Tài chính về việc giao nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước năm 2024 đối với Tạp chí Tài chính

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
13

Quyết định 1811/-BTC của Bộ Tài chính thành lập Tổ soạn thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của một số Thông tư quy định thu phí, lệ phí của Bộ trưởng Bộ Tài chính nhằm khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
14

Quyết định 1703/-BTC của Bộ Tài chính bãi bỏ Quyết định 2447/-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định danh mục tài sản cố định có nguyên giá từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng tại các đơn vị thuộc Hệ thống Kho bạc Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
15

Quyết định 1695/-BTC của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2023

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
16

Quyết định 1685/-BTC của Bộ Tài chính ban hành Quy định các nội dung, mức chi trong lĩnh vực khoa học và công nghệ đối với các đơn vị dự toán thuộc Bộ Tài chính

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Khoa học-Công nghệ Tải về
17

Quyết định 1518/-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố công khai quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2021

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
18
19

Quyết định 1447/-BTC của Bộ Tài chính về việc cho phép ký kết thỏa thuận quốc tế nhân danh Tổng cục

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Ngoại giao Tải về
20

Quyết định 1292/-BTC của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2023

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về