Tra cứu văn bản

1.629 kết quả chứa từ khóa: 2469/QĐ-CTN
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 2469/-CTN của Chủ tịch nước về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
02

Quyết định 2469/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) trong thời gian áp dụng biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận Bình Thủy (đợt 3)

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, COVID-19 Tải về
03

Quyết định 2469/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Cụm công nghiệp Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Công nghiệp, Cơ cấu tổ chức Tải về
04

Quyết định 2469/-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quyết định 1206/-BTC ngày 26/07/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về phân cấp, ủy quyền quản lý tài chính, tài sản công, đầu tư xây dựng, ứng dụng công nghệ thông tin và kiểm tra, kiểm toán nội bộ trong đơn vị dự toán ngân sách thuộc Bộ Tài chính

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Cơ cấu tổ chức Tải về
05

Quyết định 2469/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt danh sách đối tượng và kinh phí hỗ trợ đối với đối tượng là người điều trị do nhiễm Covid-19 (F0) theo quy định tại điểm 8 Mục II Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ đối với huyện Văn Chấn, đợt 19 năm 2021

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
06

Quyết định 2469/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa nước Đồng Chùa, thị xã Nghi Sơn năm 2020

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
07

Quyết định 2469/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Tăng cường cơ sở vật chất, nâng cao năng lực đội ngũ nhà giáo, cán bộ nghiên cứu và đổi mới hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2017 - 2025"

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
08

Quyết định 2469/-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2011-2016

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
09

Quyết định 1548/-CTN của Chủ tịch nước về việc tặng quà cho một số đối tượng có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
10

Quyết định 1178/-CTN của Chủ tịch nước về việc ký Hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa I-ta-li-a

Lĩnh vực: Ngoại giao, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
11

Quyết định 715/-CTN của Chủ tịch nước về việc tặng quà nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023)

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
12

Quyết định 754/-CTN của Chủ tịch nước về việc tặng quà nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022)

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
13

Quyết định 2408/-CTN của Chủ tịch nước về việc tặng quà cho một số đối tượng có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
14

Quyết định 664/-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
15

Quyết định 668/-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
16

Quyết định 665/-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
17

Quyết định 667/-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
18

Quyết định 666/-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
19

Quyết định 766/2022/-CTN của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2022

Lĩnh vực: Chính sách, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
20

Quyết định 07/-CTN của Chủ tịch nước về việc tặng quà cho các đối tượng có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Chính sách Tải về