Tra cứu văn bản

25.173 kết quả chứa từ khóa: 2449/QĐ-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 2449/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc giao dự toán nguồn vốn viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) tài trợ cho Liên minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
02

Quyết định 2449/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Lĩnh vực: Xây dựng, Hành chính Tải về
03
04

Quyết định 2449/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết Khu thương mại dịch vụ phục vụ làng nghề truyền thống La Phù, tỷ lệ 1/500

Lĩnh vực: Xây dựng, Chính sách, Thương mại-Quảng cáo Tải về
05

Quyết định 2449/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã

Lĩnh vực: Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
06

Quyết định 2449/-BCT của Bộ Công Thương về việc bổ sung Danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước sản xuất được

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
07

Quyết định 2449/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc kiện toàn Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Bình Thuận

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Cơ cấu tổ chức Tải về
08

Quyết định 2449/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính lĩnh vực an toàn lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
09

Quyết định 2449/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thay đổi thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
10

Quyết định 2449/-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế công tác lưu trữ của Bộ Tài chính

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Hành chính Tải về
11

Quyết định 2449/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế về chế độ thông tin, báo cáo, họp chỉ đạo, triển khai ứng phó với lũ, bão trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
12

Quyết định 2449/-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
13

Quyết định 2449/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo Nhà nước về Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia

Lĩnh vực: Công nghiệp, Cơ cấu tổ chức, Điện lực Tải về
14

Quyết định 2449/-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch của Bộ Tư pháp về việc thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/05/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
15

Quyết định 2512/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021 - 2025

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Chính sách Tải về
16

Quyết định 2352/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt Điều lệ Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyện Yên Bình khóa II, nhiệm kỳ 2022-2027

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
17

Quyết định 2488/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Điện ảnh thuộc phạm vi, chức năng quản lý Nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Lĩnh vực: Hành chính, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
18

Quyết định 2966/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thi, tuyển sinh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái nguyên

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Hành chính Tải về
19

Quyết định 4108/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án: Khu dân cư mới tại xã Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc

Lĩnh vực: Đầu tư, Đất đai-Nhà ở, Xây dựng Tải về
20

Quyết định 4107/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Nâng cấp, cải tạo đường giao thông Xuân Tín - Quảng Phú, huyện Thọ Xuân

Lĩnh vực: Xây dựng, Giao thông Tải về