Tra cứu văn bản

684 kết quả chứa từ khóa: 244/QĐ-QLD
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 244/-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 23 sinh phẩm được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 35 (số đăng ký có hiệu lực 05 năm)

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
02

Quyết định 244/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Lĩnh vực: Hành chính, Tài nguyên-Môi trường Tải về
03

​Quyết định 244/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc công bố Danh mục gồm 02 thủ tục hành chính mới, 03 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp​ tỉnh Gia Lai

Lĩnh vực: Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
04

Quyết định 244/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính tỉnh Sơn La năm 2022

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
05

Quyết định 244/-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 04 thuốc sản xuất trong nước (thuốc điều trị ung thư, đăng ký lần đầu - số đăng ký có hiệu lực 02 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 141

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
06

Quyết định 244/-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 27 thuốc nước ngoài (thuốc điều trị ung thư - số đăng ký có hiệu lực 01 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 79

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
07

Quyết định 244/-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Lĩnh vực: Hành chính, Đấu thầu-Cạnh tranh Tải về
08

Quyết định 244/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm ông Đinh Khắc Đính, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam kiêm giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
09

Quyết định 244/-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2018

Lĩnh vực: Hành chính, Tài nguyên-Môi trường Tải về
10

Quyết định 244/-BTP của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động bình đẳng giới của ngành Tư pháp năm 2018

Lĩnh vực: Chính sách, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
11

Quyết định 244/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán thu, chi năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
12

Quyết định 753/-QLD của Cục Quản lý Dược về việc sửa đổi thông tin tại Danh mục thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam ban hành kèm theo các Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành của Cục Quản lý Dược

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
13

Quyết định 608/-QLD của Cục Quản lý Dược về việc sửa đổi thông tin tại Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học ban hành kèm theo Quyết định của Cục Quản lý Dược

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
14

Quyết định 573/-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 169 thuốc nước ngoài được gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 110

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
15

Quyết định 572/-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 54 thuốc nước ngoài được cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 109 bổ sung

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
16

Quyết định 521/-QLD của Cục Quản lý Dược về việc sửa đổi thông tin thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam ban hành kèm theo các Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành của Cục Quản lý Dược

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
17

Quyết định 517/-QLD của Cục Quản lý Dược về việc sửa đổi thông tin tại Danh mục thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam ban hành kèm theo các Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành của Cục Quản lý Dược

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
18

Quyết định 386/-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Quy trình thao tác chuẩn trong Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 áp dụng vào hoạt động quản lý Nhà nước tại Cục Quản lý Dược

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
19

Quyết định 299/-QLD của Cục Quản lý Dược về việc thu hồi Giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam đối với 17 thuốc đã được cấp giấy đăng ký lưu hành

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
20

Quyết định 232/-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 133 thuốc nước ngoài được cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 108.1

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về