Tra cứu văn bản

12.180 kết quả chứa từ khóa: 24/2018/QĐ-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Luật An ninh mạng của Quốc hội, số 24/2018/QH14

Lĩnh vực: An ninh quốc gia Tải về
02

Nghị định 24/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực lao động, giáo dục nghề nghiệp, hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, việc làm, an toàn, vệ sinh lao động

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Hành chính Tải về
03

Thông tư 24/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Chương trình môn học Giáo dục chính trị thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
04

Thông tư 24/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành giáo dục

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
05

Thông tư 24/2018/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
06

Thông tư 24/2018/TT-BYT của Bộ Y tế quy định việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá nguyên nhân tai biến nặng trong quá trình sử dụng vắc xin

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
07

Thông tư 24/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về thủy sản

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
08

Thông tư 24/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định phương pháp xác định giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực cung cấp điện cho vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo thực hiện theo phương thức Nhà nước đặt hàng sử dụng nguồn ngân sách Trung ương

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Công nghiệp, Điện lực Tải về
09

Thông tư 24/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của các Thông tư, văn bản có quy định về chế độ báo cáo định kỳ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
10

Thông tư 24/2018/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
11

Thông tư 24/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về xây dựng biểu đồ chạy tàu và điều hành giao thông vận tải đường sắt

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
12

Thông tư 24/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý kinh phí đào tạo cho lưu học sinh Lào và Campuchia (diện Hiệp định) học tập tại Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
13
14

Quyết định 24/2018/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Thương mại-Quảng cáo, Điện lực Tải về
15

Quyết định 24/2022/-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Cán bộ-Công chức-Viên chức, COVID-19 Tải về
16

Quyết định 24/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các Luật, Bộ luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 8

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
17

Quyết định 24/2021/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025

Lĩnh vực: Chính sách, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
18

Quyết định 24/2018/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quy định về tổ chức, quản lý, công bố hoạt động của bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
19

Quyết định 24/2018/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
20

Quyết định 24/2018/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Nội vụ

Lĩnh vực: Hành chính Tải về