Tra cứu văn bản

2.222 kết quả chứa từ khóa: 2353/QĐ-BTC
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 2353/-BTC của Bộ Tài chính về việc bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2017

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
02

Quyết định 2353/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm (khối tổ chức hành chính) của Ủy ban nhân dân huyện Phước Sơn

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
03

Quyết định 2353/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về chủ trương đầu tư dự án Xây mới nhà lớp học bộ môn, nhà đa năng và một số hạng mục phụ trợ Trường Trung học phổ thông Triệu Sơn 4, huyện Triệu Sơn

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Xây dựng Tải về
04

Quyết định 2353/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Hệ thống thoát nước và vệ sinh môi trường khu đô thị Núi Thành

Lĩnh vực: Đấu thầu-Cạnh tranh, Tài nguyên-Môi trường Tải về
05

Quyết định 2353/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Lập phương án ứng phó thiên tai hồ chứa nước Lồ Ồ

Lĩnh vực: Đấu thầu-Cạnh tranh, Tài nguyên-Môi trường Tải về
06

Quyết định 2353/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận thực hiện dự án Đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ đất làm vật liệu san lấp tại xã Tân Trường và cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất năm 2022, thị xã Nghi Sơn

Lĩnh vực: Đầu tư, Xây dựng Tải về
07

Quyết định 2353/-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt Đề án "Truyền thông về phòng, chống ma túy trên các phương tiện thông tin đại chúng" thuộc Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 của Chính phủ

Lĩnh vực: An ninh trật tự, Thông tin-Truyền thông Tải về
08

Quyết định 2353/-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Quy chế xây dựng, ban hành, rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, pháp điển quy phạm pháp luật và tham gia góp ý kiến vào các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật tại Bộ Thông tin và Truyền thông

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch, Thông tin-Truyền thông Tải về
09

Quyết định 2353/-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
10
11

Quyết định 2353/-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2011-2016

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
12

Quyết định 2353/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng Bằng có công với nước

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
13

Quyết định 1965/-BTC của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2023

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
14

Quyết định 1882/-BTC của Bộ Tài chính về việc giao nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước năm 2024 đối với Tạp chí Tài chính

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
15

Quyết định 1811/-BTC của Bộ Tài chính thành lập Tổ soạn thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của một số Thông tư quy định thu phí, lệ phí của Bộ trưởng Bộ Tài chính nhằm khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
16

Quyết định 1703/-BTC của Bộ Tài chính bãi bỏ Quyết định 2447/-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định danh mục tài sản cố định có nguyên giá từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng tại các đơn vị thuộc Hệ thống Kho bạc Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
17

Quyết định 1695/-BTC của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2023

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
18

Quyết định 1685/-BTC của Bộ Tài chính ban hành Quy định các nội dung, mức chi trong lĩnh vực khoa học và công nghệ đối với các đơn vị dự toán thuộc Bộ Tài chính

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Khoa học-Công nghệ Tải về
19

Quyết định 1518/-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố công khai quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2021

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
20