Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

1.201 kết quả chứa từ khóa: 23/2017/TT-BTTTT
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Thông tư 23/2017/TT-BTTTT cước bưu chính với cơ quan Nhà nước ở địa phương

Lĩnh vực: Hành chính; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 29/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2017
02

Thông tư 23/2020/TT-BTTTT nội dung Hợp đồng thuê dịch vụ công nghệ thông tin

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 09/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2020
03

Nghị định 23/2017/NĐ-CP sửa quy định xử phạt VPHC trên các vùng biển, đảo

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính; Thương mại-Quảng cáo; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 13/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/03/2017
04

Thông tư 23/2018/TT-BTTTT thực hiện Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2019
05

Thông tư 23/2017/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 37/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng Quốc gia

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 29/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2018
06

Thông tư 23/2016/TT-BTTTT điều tra cước bình quân DV bưu chính công ích

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 02/11/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/11/2016
07

Thông tư 23/2017/TT-BCT về thực hiện điều chỉnh phụ tải điện

Lĩnh vực: Công nghiệp; Điện lực Tải về
Ban hành: 16/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2017
08

Thông tư 23/2017/TT-BNNPTNT trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 15/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/11/2017
09

Thông tư 23/2017/TT-BGDĐT Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 29/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2017
10

Thông tư 23/2017/TT-BTNMT Danh mục địa danh dân cư phục vụ thành lập bản đồ tỉnh Đồng Tháp

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 31/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2017
11

Thông tư 23/2017/TT-BLĐTBXH cấp phép cho lao động nước ngoài qua mạng

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 15/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/08/2017
12

Thông tư 23/2017/TT-BGTVT chức năng, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên

Lĩnh vực: Giao thông; Hàng hải Tải về
Ban hành: 28/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/08/2017
13

Thông tư 47/2017/TT-BTTTT về hạn mức khuyến mãi với thuê bao trả trước

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 29/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2018
14

Thông tư 48/2017/TT-BTTTT giá cước kết nối cuộc gọi thoại từ mạng cố định mặt đất nội hạt vào mạng di động

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 29/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2018
15

Thông tư 43/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định mức giá cước tối đa dịch vụ trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 29/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2018
16

Thông tư 46/2017/TT-BTTTT quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 29/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2018
17

Thông tư 23/2017/TT-BYT khám sức khỏe định kỳ theo độ tuổi cho trẻ em

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 15/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2017
18

Thông tư 38/2017/TT-BTTTT chương trình, nội dung phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh

Lĩnh vực: An ninh quốc gia Tải về
Ban hành: 13/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2017
19

Thông tư 36/2017/TT-BTTTT cơ quan được giao chức năng thanh tra chuyên ngành

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 29/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2017
20

Thông tư 35/2017/TT-BTTTT về chuyển mạng giữ nguyên số

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 23/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2017
Vui lòng đợi