Tra cứu văn bản

11.292 kết quả chứa từ khóa: 2109/QĐ-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 2109/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Định hướng thu hút, quản lý và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài giai đoạn 2021-2025"

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
02

Quyết định 2109/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2016-2021

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
03

Quyết định 2109/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ thông qua chính sách trong đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố quy định nội dung chi, mức chi, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình Y tế - Dân số trên địa bàn Thành phố Cần Thơ giai đoạn 2023 - 2025

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
04

Quyết định 2109/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An

Lĩnh vực: Hành chính, Thông tin-Truyền thông Tải về
05

Quyết định 2109/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Lĩnh vực: Hành chính, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
06

Quyết định 2109/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa nước Đồng Chùa, thị xã Nghi Sơn năm 2023

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
07

Quyết định 2109/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực: Tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

Lĩnh vực: Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
08

Quyết định 2109/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Trung học cơ sở thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, Thành phố Cần Thơ

Lĩnh vực: Đầu tư, Xây dựng Tải về
09

Quyết định 2109/-HĐĐGHNNKĐ của Hội đồng đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2021 về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2021

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
10

Quyết định 2109/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 của Trường Mầm non Mỹ Lan tại Thành phố Phan Thiết

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Lao động-Tiền lương, COVID-19 Tải về
11

Quyết định 2109/-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực hoạt động thanh toán thực hiện tại Bộ phận một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Hành chính Tải về
12

Quyết định 2109/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2011 - 2016

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
13

Quyết định 2109/-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
14

Quyết định 2109/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xóa nợ tiền thuế, tiền phạt đối với doanh nghiệp Nhà nước đã giải thể

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
15

Quyết định 2109/-BTP của Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
16

Quyết định 2109/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2004 -2011

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
17

Quyết định 2109/2016/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Quy định về tổ chức và quản lý hoạt động xe bốn bánh có gắn động cơ chạy bằng năng lượng điện (xe điện bốn bánh) vận chuyển khách tại Khu du lịch suối cá Cẩm Lương, huyện Cẩm Thủy và Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa

Lĩnh vực: Giao thông, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
18

Quyết định 2109/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2012

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
19

Quyết định 1143/-TTg của Thủ tướng Chính phủ thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng, thực hiện Đề án chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam và các dự án đường sắt quan trọng quốc gia

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Giao thông Tải về
20

Quyết định 1109/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án "Nâng cấp Hệ thống thủy lợi sông Lèn và sông Hoàng Mai nhằm nâng cao khả năng kiểm soát mặn, cải tạo môi trường sinh thái ứng phó với biến đổi khí hậu" sử dụng vốn vay ODA của Hàn Quốc

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về