Sắp xếp theo:
01

Chỉ thị 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm giảm chi phí logistics, kết nối hiệu quả hệ thống hạ tầng giao thông

Ban hành: 18/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

02

Chỉ thị 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường công tác chăm sóc người có công với cách mạng, thiết thực kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/07/1947-27/07/2017)

Ban hành: 22/05/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

03

Chỉ thị 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017

Ban hành: 02/06/2016

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

04

Chỉ thị 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh than

Ban hành: 26/08/2015

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

05

Chỉ thị 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014

Ban hành: 01/08/2014

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

06

Chỉ thị 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý, đảm bảo an toàn hồ chứa nước

Ban hành: 14/10/2013

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

07

Chỉ thị 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011 - 2020

Ban hành: 06/08/2012

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết