Tra cứu văn bản

11.299 kết quả chứa từ khóa: 2074/QĐ-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 2074/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới (giai đoạn 2021 - 2030)

Lĩnh vực: Chính sách, Hôn nhân gia đình Tải về
02

Quyết định 2074/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Thanh Hóa

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
03

Quyết định 2074/-TCT của Tổng cục Thuế về việc ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế giai đoạn 2022-2025 theo Quyết định 2475/-BTC ngày 29/11/2022 của Bộ Tài chính

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Hành chính Tải về
04

Quyết định 2074/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc phê duyệt Hồ sơ hoàn thành hạng mục công trình Khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo giao thông bước 1 trên ĐT.107 do ảnh hưởng các đợt mưa lũ trong tháng 5 năm 2022

Lĩnh vực: Xây dựng, Giao thông Tải về
05

Quyết định 2074/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Hành chính Tải về
06

Quyết định 2074/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Nhà ở làm việc cán bộ, chiến sỹ, các công trình phụ trợ Trạm kiểm soát biên phòng Pu Hao, huyện Sốp Cộp

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Đấu thầu-Cạnh tranh Tải về
07

Quyết định 2074/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt nội dung văn kiện và tiếp nhận dự án "Chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ khuyết tật" do Quỹ Abilis tài trợ cho Hội Người khuyết tật tại xã Hồng Kỳ

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
08

Quyết định 2074/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc cho phép Ủy ban nhân dân xã Thụy Văn, huyện Thái Thụy chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện quy hoạch dân cư

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
09
10

Quyết định 2074/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc công bố Danh mục 08 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Lĩnh vực: Hành chính, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
11

Quyết định 2074/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc thành lập Tổ xây dựng Đề án “Phát triển du lịch tỉnh Sơn La đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030”

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
12

Quyết định 2074/-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích của Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh các tỉnh/thành phố

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
13

Quyết định 2074/-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố Thủ tục hành chính được sửa đổi, bị bãi bỏ lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải

Lĩnh vực: Hành chính, Giao thông Tải về
14

Quyết định 2074/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/08/1945-19/08/2015) và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/08/2005-19/08/2015)

Lĩnh vực: An ninh quốc gia, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
15

Quyết định 2074/-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc xóa nợ tiền thuế phát sinh trước ngày 01/7/2017 đối với Công ty Du lịch Vũng Tàu Côn Đảo, là doanh nghiệp nhà nước đã giải thể

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
16

Quyết định 2074/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn Quốc gia

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
17

Quyết định 2074/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc kiện toàn Ban Điều hành Dự án "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016-2020"

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Doanh nghiệp Tải về
18

Quyết định 2074/-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
19

Quyết định 2074/-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
20

Quyết định 2074/-CTN của Chủ tịch nước về việc cho trở lại quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về