Tra cứu văn bản

25.265 kết quả chứa từ khóa: 2049/QĐ-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 2049/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện đa khoa huyện Mường La (giai đoạn II)

Lĩnh vực: Đầu tư, Xây dựng Tải về
02

Quyết định 2049/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc cấp giấy phép khoan khảo sát địa chất phục vụ lập thiết kế bản vẽ thi công dự án thành phần số 10: Xử lý cấp bách các cống xung yếu dưới đê tỉnh Nam Định

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
03

Quyết định 2049/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc đổi tên Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế thành Trung tâm Hỗ trợ nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
04

Quyết định 2049/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Hành chính Tải về
05

Quyết định 2049/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý Nhà nước đối với việc quản lý các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Đầu tư, An ninh trật tự Tải về
06

Quyết định 2049/-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý cho dự thảo tiêu chí, quy định phục vụ việc đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
07

Quyết định 2049/-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Chương trình hành động của Bộ Công Thương triển khai kết quả Hội nghị Tham tán Thương mại năm 2018

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
08

Quyết định 2049/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất cấp lương thực từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Ninh Thuận

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
09

Quyết định 2049/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2011-2016

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
10

Quyết định 2049/-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở cơ quan Bộ Tài chính

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Hành chính Tải về
11

Quyết định 2049/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VI năm 2010

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
12

Quyết định 4163/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt bổ sung, điều chỉnh, đưa ra khỏi danh mục dự án đấu giá quyền sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
13

Quyết định 647/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc công bố Danh mục gồm 02 th​ủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Hành chính, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
14

Quyết định 1401/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc kiện toàn Hội đồng thẩm định mua hiện vật Bảo tàng công lập tỉnh Bắc Ninh

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
15

Quyết định 1400/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc kiện toàn Ban Chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân tỉnh Bắc Ninh

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Cơ cấu tổ chức Tải về
16

Quyết định 3224/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc phạm vi quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Hành chính Tải về
17

Quyết định 2512/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021 - 2025

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Chính sách Tải về
18

Quyết định 2352/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt Điều lệ Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyện Yên Bình khóa II, nhiệm kỳ 2022-2027

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
19

Quyết định 2488/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Điện ảnh thuộc phạm vi, chức năng quản lý Nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Lĩnh vực: Hành chính, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
20