Tra cứu văn bản

12.183 kết quả chứa từ khóa: 19/2018/QĐ-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Nghị định 19/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về việc tính tổng khối lượng hoặc thể tích chất ma túy tại một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015

Lĩnh vực: Hình sự Tải về
02

Thông tư 19/2018/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến di động mặt đất có ăng ten liền dùng cho thoại tương tự"

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
03

Thông tư 19/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội về việc hướng dẫn xây dựng văn bản thỏa thuận tham gia chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện tại doanh nghiệp

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Doanh nghiệp Tải về
04

Thông tư 19/2018/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về lập, điều chỉnh quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông liên tỉnh

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
05

Thông tư 19/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
06

Thông tư 19/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
07

Thông tư 19/2018/TT-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục thuốc thiết yếu

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
08

Thông tư 19/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động thương mại biên giới Việt Nam - Trung Quốc

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
09

Thông tư 19/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về việc xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công Thương

Lĩnh vực: Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
10

Thông tư 19/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về tiêu chuẩn Đăng kiểm viên đường sắt và yêu cầu đối với cơ sở vật chất, kỹ thuật của tổ chức đăng kiểm đường sắt

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
11

Thông tư 19/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều về chế độ tài chính đối với Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
12

Thông tư 19/2018/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Quần vợt

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
13

Thông tư 19/2018/TT-BQP của Bộ Quốc phòng quy định về chức danh cán bộ ngành thi hành án Quân đội

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
14

Quyết định 19/2018/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
15

Quyết định 19/2022/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế giai đoạn 2022-2024

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Y tế-Sức khỏe, Bảo hiểm Tải về
16

Quyết định 19/2021/-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về bảo đảm thoát lũ, thông thoáng dòng chảy, an toàn đê điều đối với việc xây dựng cầu qua sông có đê

Lĩnh vực: Xây dựng, Tài nguyên-Môi trường, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
17

Quyết định 19/2018/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc quy định chế độ nhuận bút, thù lao đối với với tác phẩm, thông tin được đăng trên Cổng thông tin điện tử hoặc Trang thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
18

Quyết định 19/2018/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định 40/2014/-UBND ngày 16/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Chính sách Tải về
19

Quyết định 19/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Tư pháp

Lĩnh vực: Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
20

Quyết định 19/2018/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về