Tra cứu văn bản

25.307 kết quả chứa từ khóa: 1775/QĐ-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 1775/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực quốc tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Lĩnh vực: Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
02

Quyết định 1775/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố bãi bỏ 12 thủ tục hành chính lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố

Lĩnh vực: Công nghiệp, Hành chính Tải về
03

Quyết định 1775/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ký Thỏa thuận tài trợ không hoàn lại để thực hiện dự án Hỗ trợ kỹ thuật xây dựng Lộ trình công nghệ thông tin (Phiên bản 2.0 - Giai đoạn đến năm 2030) cho Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia

Lĩnh vực: Điện lực, Thông tin-Truyền thông Tải về
04

Quyết định 1775/-BTC của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
05

Quyết định 1775/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Hồ Thác Bà, tỉnh Yên Bái đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Lĩnh vực: Xây dựng, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
06

Quyết định 1775/-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
07

Quyết định 1775/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
08

Quyết định 1775/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án quản lý phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính; quản lý các hoạt động kinh doanh tín chỉ các-bon ra thị trường thế giới

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo, Tài nguyên-Môi trường Tải về
09

Quyết định 1775/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Khách giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Cơ cấu tổ chức Tải về
10

Quyết định 1775/-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc chuyển Công ty Hoa tiêu khu vực I thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
11

Quyết định 4212/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Xây dựng kéo dài kênh thoát nước làm mát của nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn

Lĩnh vực: Đầu tư, Xây dựng, Điện lực Tải về
12

Quyết định 4200/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Đường giao thông nội khu Buốn, thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát

Lĩnh vực: Đầu tư, Xây dựng, Giao thông Tải về
13

Quyết định 4193/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt kinh phí thực hiện trợ cấp hàng tháng cho thanh niên xung phong năm 2022 theo quy định tại Quyết định 40/2011/-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
14

Quyết định 4163/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt bổ sung, điều chỉnh, đưa ra khỏi danh mục dự án đấu giá quyền sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
15

Quyết định 647/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc công bố Danh mục gồm 02 th​ủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Hành chính, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
16

Quyết định 1401/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc kiện toàn Hội đồng thẩm định mua hiện vật Bảo tàng công lập tỉnh Bắc Ninh

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
17

Quyết định 1400/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc kiện toàn Ban Chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân tỉnh Bắc Ninh

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Cơ cấu tổ chức Tải về
18

Quyết định 3224/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc phạm vi quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Hành chính Tải về
19

Quyết định 3299/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc công bố Danh mục dịch vụ, thủ tục thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận Một cửa cấp huyện thuộc thẩm quyền giải quyết của Công ty Điện lực Bắc Giang

Lĩnh vực: Hành chính, Điện lực Tải về
20

Quyết định 3297/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc công bố thủ tục hành chính, quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai

Lĩnh vực: Hành chính, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về