Tra cứu văn bản

25.389 kết quả chứa từ khóa: 17/2018/QĐ-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Nghị định 17/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 07/07/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
02

Thông tư 17/2018/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về quy hoạch phân kênh tần số cho nghiệp vụ Cố định và Di động mặt đất băng tần 30-30000 MHz

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
03

Thông tư 17/2018/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi và xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
04

Thông tư 17/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định phương thức quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
05

Thông tư 17/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định về tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động của doanh nghiệp

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Doanh nghiệp Tải về
06

Thông tư 17/2018/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định kỹ thuật thành lập, cập nhật bộ bản đồ chuẩn biên giới quốc gia và thể hiện đường biên giới quốc gia, chủ quyền lãnh thổ quốc gia trên các sản phẩm đo đạc và bản đồ, xuất bản phẩm bản đồ

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
07

Thông tư 17/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
08

Thông tư 17/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về việc cấp Giấy phép, mạng lưới hoạt động và hoạt động ngoại hối của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
09

Thông tư 17/2018/TT-BYT của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 22/2017/TT-BYT ngày 12/05/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn sức khỏe của thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam và công bố cơ sở khám sức khỏe cho thuyền viên

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
10

Thông tư 17/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 36/2013/TT-BCT ngày 27/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
11

Thông tư 17/2018/TT-BCA của Bộ Công an quy định về trang bị vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
12

Thông tư 17/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định quản lý và khai thác thông tin nhận dạng tự động của tàu thuyền

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
13

Thông tư 17/2018/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Mô tô nước trên biển

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
14

Thông tư 17/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 305/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
15

Quyết định 17/2018/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
16

Quyết định 17/2018/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc ban hành giá tối đa dịch vụ sử dụng đò trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Giao thông Tải về
17

Quyết định 17/2018/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quy định về sử dụng chung cột treo cáp viễn thông và chỉnh trang làm gọn cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
18

Quyết định 17/2018/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn

Lĩnh vực: Hành chính, Thông tin-Truyền thông Tải về
19

Quyết định 17/2018/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định mức hỗ trợ thực hiện dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
20

Quyết định 17/2018/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định chi tiết một số nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố về quản lý, sử dụng nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về