Tra cứu văn bản

34 kết quả chứa từ khóa: 1568/BGDĐT-CNTT
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Công văn 1568/BGDĐT-CNTT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thông báo danh sách máy tính bỏ túi được đem vào phòng thi kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
02

Công văn 1568/BGDĐT-CNTT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thông báo danh sách máy tính bỏ túi được đem vào phòng thi Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
03

Công văn 4267/BGDĐT-CNTT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và thống kê giáo dục năm học 2022 - 2023

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Thông tin-Truyền thông Tải về
04

Công văn 3966/BGDĐT-CNTT của Bộ Giáo dục và Đào tạo hỗ trợ thông tin về triển khai thanh toán trực tuyến lệ phí đăng ký xét tuyển đại học

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
05

Công văn 2318/BGDĐT-CNTT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Danh sách một số máy tính bỏ túi được đem vào phòng thi trong Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
06

Công văn 1560/BGDĐT-CNTT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cập nhật thông tin hồ sơ của học sinh đang học lớp 12 năm học 2021-2022 trên cơ sở dữ liệu ngành

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Thông tin-Truyền thông Tải về
07

Công văn 478/BGDĐT-CNTT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện Quyết định 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
08

Công văn 4096/BGDĐT-CNTT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin và thống kê giáo dục năm học 2021-2022

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Khoa học-Công nghệ, COVID-19 Tải về
09

Công văn 1986/BGDĐT-CNTT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về danh sách một số máy tính bỏ túi được mang vào trong phòng thi trong Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
10

Công văn 4003/BGDĐT-CNTT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2020 - 2021

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Thông tin-Truyền thông Tải về
11

Công văn 2242/BGDĐT-CNTT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thông báo danh sách máy tính bỏ túi được đem vào phòng thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
12

Công văn 969/BGDĐT-CNTT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phổ biến và hướng dẫn khai báo sức khỏe tự nguyện để phòng, chống dịch Covid-19

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Y tế-Sức khỏe, Thông tin-Truyền thông, COVID-19 Tải về
13

Công văn 4966/BGDĐT-CNTT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin đối với các cơ sở giáo dục đại học, các trường cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
14

Công văn 3946/BGDĐT-CNTT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2019 - 2020

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
15

Công văn 4095/BGDĐT-CNTT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2018-2019

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Thông tin-Truyền thông Tải về
16

Công văn 4116/BGDĐT-CNTT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2017-2018

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
17

Công văn 1294/BGDĐT-CNTT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thông báo danh sách máy tính bỏ túi được đem vào phòng thi năm 2017

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
18
19

Công văn 4622/BGDĐT-CNTT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2016-2017

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Thông tin-Truyền thông Tải về
20

Công văn 2571/BGDĐT-CNTT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về danh sách máy tính cầm tay được đem vào phòng thi năm 2016

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về