Tra cứu văn bản

1.027 kết quả chứa từ khóa: 1509/QĐ-TCHQ
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 1509/-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc chấm dứt hoạt động kho ngoại quan

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
02

Quyết định 1509/-BTC của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh bổ sung phân công lĩnh vực phụ trách của Lãnh đạo Bộ Tài chính

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
03

Quyết định 1509/-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế về Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thực hiện trong ngành Hải quan

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
04
05

Quyết định 1509/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Hành chính Tải về
06

Quyết định 1509/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án "Rà tìm và xử lý bom mìn, vật nổ nhằm giảm thiểu các mối nguy hiểm và hỗ trợ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị, giai đoạn X (2021-2025)"

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
07

Quyết định 1509/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc điều chỉnh áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg sang thực hiện theo tinh thần Chỉ thị 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch Covid-19 đối với 02 xã: Nghĩa Trung, Minh Đức, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
08

Quyết định 1509/-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm dịch vụ của Tạp chí Lao động và Xã hội năm 2021

Lĩnh vực: Đấu thầu-Cạnh tranh Tải về
09

Quyết định 1509/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh Quyết định 1256/-TTg ngày 21/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội các vùng giai đoạn 2016-2020

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
10

Quyết định 1509/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước, khí tượng thủy văn thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên

Lĩnh vực: Hành chính, Tài nguyên-Môi trường Tải về
11

Quyết định 1509/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổ chức Olympic Vật lý châu Á lần thứ 19 năm 2018 tại Việt Nam

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
12

Quyết định 1509/-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2011 - 2016

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
13

Quyết định 1949/-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 của Tổng cục Hải quan

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
14

Quyết định 1399/-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Chương trình thí điểm hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Doanh nghiệp Tải về
15

Quyết định 2317/-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy trình quản lý nợ thuế và khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
16

Quyết định 1243/-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế tuyên truyền, phổ biến pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho người khai hải quan, doanh nghiệp trong lĩnh vực hải quan

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Doanh nghiệp, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
17

Quyết định 777/-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở cơ quan Tổng cục Hải quan

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Hành chính Tải về
18

Quyết định 707/-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi số ngành Hải quan đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Khoa học-Công nghệ Tải về
19

Quyết định 2656/-TCHQ của Tổng cục Hải quan ban hành Quy trình xây dựng tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
20

Quyết định 247/-TCHQ của Tổng cục Hải quan quy định về cách thức kết nối, trao đổi dữ liệu hệ thống ca-mê-ra giám sát của doanh nghiệp chế xuất với cơ quan hải quan theo khoản 10 điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP và việc giám sát hải quan đối với doanh nghiệp chế xuất thông qua hệ thống ca-mê-ra

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Thông tin-Truyền thông Tải về