Tra cứu văn bản

41.925 kết quả chứa từ khóa: 15/2018/QĐ-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Nghị định 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
02

Thông tư 15/2018/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định chế độ báo cáo thống kê ngành khoa học và công nghệ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
03

Thông tư 15/2018/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 30/2011/TT-BTTTT ngày 31/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
04

Thông tư 15/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Bảng mã số HS đối với danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
05

Thông tư 15/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Thang máy gia đình

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
06

Thông tư 15/2018/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác phân tích XRF bằng thiết bị cầm tay hoặc di động để xác định hàm lượng các nguyên tố hóa học trong mẫu đất

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
07

Thông tư 15/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và trang thông tin điện tử của các cơ sở giáo dục đại học, các trường cao đẳng sư phạm

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
08

Thông tư 15/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về việc phân luồng trong quy trình cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Thương mại-Quảng cáo Tải về
09

Thông tư 15/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 22/2016/TT-NHNN ngày 30/06/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua trái phiếu doanh nghiệp

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Doanh nghiệp Tải về
10

Thông tư 15/2018/TT-BYT của Bộ Y tế về việc quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Bảo hiểm Tải về
11
12

Thông tư 15/2018/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định chuyên môn về tiêu chuẩn trọng tài, giám sát, cơ sở vật chất, trang thiết bị của doanh nghiệp tổ chức và hoạt động đua chó để kinh doanh đặt cược

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
13

Thông tư 15/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về chi phí phát hành, hoán đổi, mua lại, thanh toán gốc, lãi trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
14

Quyết định 15/2018/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy định về quy chế quản lý kinh phí khuyến công và mức chi cho các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
15

Quyết định 15/2018/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 49/2016/-UBND ngày 09/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
16

Quyết định 15/2018/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy chế phối hợp trong việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Lĩnh vực: Hành chính, Thông tin-Truyền thông Tải về
17

Quyết định 15/2018/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc quy định một số mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
18

Quyết định 15/2018/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định về mức giá tối đa để bán, cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội do các hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Đất đai-Nhà ở Tải về
19

Quyết định 15/2018/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành Quy định về công khai xin lỗi tổ chức, cá nhân khi giải quyết thủ tục hành chính sai sót, quá hạn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
20

Quyết định 15/2018/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc quy định đơn giá bồi thường nhà cửa, vật kiến trúc, cây cối hoa màu và chính sách hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sơn La

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về