Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
21.801 kết quả chứa từ khóa: 15/2018/QĐ-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật An toàn thực phẩm

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 02/02/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/02/2018
02

Thông tư 15/2018/TT-BKHCN chế độ báo cáo thống kê ngành khoa học công nghệ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 15/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2019
03

Thông tư 15/2018/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung Thông tư 30/2011/TT-BTTTT về chứng nhận hợp quy với hàng hóa chuyên ngành CNTT

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 15/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2018
04

Thông tư 15/2018/TT-BNNPTNT Bảng mã số HS với hàng hóa thuộc quyền quản lý của Bộ NNPTNT

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 29/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/12/2018
05

Thông tư 15/2018/TT-BTNMT Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác XRF để xác định hàm lượng các nguyên tố hóa học trong mẫu đất

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 25/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/11/2018
06

Thông tư 15/2018/TT-BLĐTBXH ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động với Thang máy gia đình

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 12/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/10/2018
07

Thông tư 15/2018/TT-BGDĐT quy định tổ chức, sử dụng thư điện tử, trang thông tin điện tử của các trường đại học, cao đẳng sư phạm

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 27/07/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2018
08

Thông tư 15/2018/TT-BCT về phân luồng trong quy trình cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 29/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2018
09

Thông tư 15/2018/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung Thông tư 22/2016/TT-NHNN quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua trái phiếu doanh nghiệp

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 18/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/06/2018
10

Thông tư 15/2018/TT-BYT quy định thống nhất giá khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 30/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/06/2018
11

Thông tư 15/2018/TT-BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật về Phân cấp và đóng tàu thuyền, trang bị an toàn tàu biển

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ; Giao thông Tải về
Ban hành: 04/04/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/06/2018
12

Thông tư 15/2018/TT-BVHTTDL quy định về tiêu chuẩn trọng tài, giám sát, cơ sở vật chất, trang thiết bị của doanh nghiệp tổ chức, hoạt động đua chó để kinh doanh đặt cược

Lĩnh vực: Doanh nghiệp; Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 14/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/04/2018
13

Thông tư 15/2018/TT-BTC chi phí phát hành, hoán đổi, mua lại trái phiếu Chính phủ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 07/02/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/03/2018
14

Quyết định 15/2018/QĐ-UBND quy chế quản lý kinh phí khuyến công tỉnh Quảng Nam

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 05/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2020
15

Quyết định 15/2018/QĐ-UBND Hà Nam Quy chế phối hợp trong việc giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích

Lĩnh vực: Hành chính; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 20/07/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2018
16

Quyết định 15/2018/QĐ-UBND Quảng Ngãi quy định mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 05/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2018
17

Quyết định 15/2018/QĐ-UBND Hà Nội sửa đổi, bổ sung Quyết định 49/2016/QĐ-UBND quy định cơ cấu tổ chức Sở Văn hóa và Thể thao

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 02/07/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2018
18

Quyết định 15/2018/QĐ-UBND Hải Phòng quy chế phối hợp công tác thi hành pháp luật

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 08/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2022
19

Quyết định 15/2018/QĐ-UBND Quảng Bình công khai xin lỗi khi chậm giải quyết TTHC

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 19/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/06/2019
20

Quyết định 15/2018/QĐ-UBND Vĩnh Phúc Quy định phân công về công tác an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Xây dựng Tải về
Ban hành: 06/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/06/2018
Vui lòng đợi