Tra cứu văn bản

23 kết quả chứa từ khóa: 1499/LĐTBXH-TE
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Công văn 1499/LĐTBXH-TE của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2018

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
02

Công văn 3037/LĐTBXH-TE của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc tổ chức Tết Trung thu năm 2022

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
03

Công văn 1762/LĐTBXH-TE của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc đôn đốc thực hiện Công điện 398/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: An ninh trật tự, Y tế-Sức khỏe, Chính sách Tải về
04

Công văn 478/LĐTBXH-TE của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm thực hiện công tác trẻ em năm 2022

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
05

Công văn 1191/LĐTBXH-TE của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2022

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
06

Công văn 2817/LĐTBXH-TE của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc triển khai Quyết định 1248/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
07

Công văn 375/LĐTBXH-TE của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện công tác trẻ em năm 2021

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
08

Công văn 275/LĐTBXH-TE của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 cho trẻ em và bảo đảm an toàn cho trẻ em trong đại dịch

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
09

Công văn 2919/LĐTBXH-TE của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn tổ chức Tết Trung thu năm 2021

Lĩnh vực: Chính sách, COVID-19 Tải về
10

Công văn 1210/LĐTBXH-TE của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc chỉ đạo cơ quan đầu mối triển khai thực hiện Dự án phòng, chống đuối nước trẻ em

Lĩnh vực: An ninh trật tự, Chính sách Tải về
11

Công văn 708/LĐTBXH-TE của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
12

Công văn 3284/LĐTBXH-TE của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống tình trạng trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi bị lợi dụng, dụ dỗ, ép buộc lang thang xin ăn

Lĩnh vực: An ninh trật tự, Chính sách Tải về
13

Công văn 666/LĐTBXH-TE của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện công tác trẻ em năm 2020

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
14

Công văn 672/LĐTBXH-TE của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn công tác trẻ em năm 2019

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
15

Công văn 4211/LĐTBXH-TE của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn quy trình lấy ý kiến của trẻ em trong quá trình xây dựng văn bản về trẻ em hoặc liên quan đến trẻ em

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
16

Công văn 3780/LĐTBXH-TE của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc báo cáo thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế, khám, chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em và thực hiện Quyết định 55a/2013/QĐ-TTg ngày 04/10/2013

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Bảo hiểm Tải về
17

Công văn 1500/LĐTBXH-TE của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc đề nghị phối hợp triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2018

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
18

Công văn 2477/LĐTBXH-TE của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc bảo đảm an toàn cho trẻ em khi tham gia các hoạt động trong kỳ nghỉ hè

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
19

Công văn 1848/LĐTBXH-TE của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc tăng cường các biện pháp bảo vệ trẻ em

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
20

Công văn 1226/LĐTBXH-TE của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc tăng cường công tác phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em

Lĩnh vực: Chính sách Tải về