Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
1.058 kết quả chứa từ khóa: 1458/QĐ-BTP
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 1458/QĐ-BTP 2018 ban hành Kế hoạch sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Luật Hộ tịch

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 27/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2018
02

Quyết định 1458/QĐ-LĐTBXH 2022 Kế hoạch về tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 24/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2022
03

Quyết định 1458/QĐ-BTTTT 2017 nhiệm vụ của Cục Viễn thông

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 01/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2017
04

Quyết định 1458/QĐ-TTg 2016 về kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2016-2021

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 21/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2016
05

Quyết định 1458/-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 15/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2016
06

Quyết định 1458/-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thiết lập hệ thống công chức, viên chức làm đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Lĩnh vực: Hành chính; Cán bộ-Công chức-Viên chức; Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 03/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2015
07

Quyết định 1789/QĐ-BTP 2022 công bố, phổ biến thông tin thống kê năm 2021

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 30/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2022
08

Quyết định 1739/QĐ-BTP 2022 thành lập Tiểu ban Nội dung có chung đường biên giới Việt Nam - Lào mở rộng lần thứ 5

Lĩnh vực: Ngoại giao; Cơ cấu tổ chức; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 18/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2022
09

Quyết định 1517/QĐ-BTP 2022 tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và công tác 6 tháng cuối năm 2022

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 11/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/07/2022
10

Quyết định 1496/QĐ-BTP 2022 Quy chế thực hiện chế độ nâng bậc lương đối với NLĐ

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 06/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/07/2022
11

Quyết định 1401/QĐ-BTP 2022 công bố TTHC được sửa đổi lĩnh vực luật sư

Lĩnh vực: Hành chính; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 21/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2022
12

Quyết định 1318/QĐ-BTP 2022 Quy chế đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 10/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2022
13

Quyết định 1196/QĐ-BTP 2022 Kế hoạch tổng kết thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 20/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2022
14

Quyết định 661/QĐ-BTP 2022 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP và triển khai Nghị quyết 43/2022/QH15

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Chính sách Tải về
Ban hành: 15/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2022
15

Quyết định 495/QĐ-BTP 2022 áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015

Lĩnh vực: Dân sự; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 31/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2022
16

Quyết định 451/QĐ-BTP 2022 Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2021 của Bộ Tư pháp

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 24/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2022
17

Quyết định 353/QĐ-BTP 2022 Kế hoạch triển khai thực hiện Điều 55, 56, 57 Luật Thi hành án dân sự

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 09/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/05/2022
18

Quyết định 150/QĐ-BTP 2022 Kế hoạch công tác của Cục Công nghệ thông tin

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 28/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/02/2022
19

Quyết định 136/QĐ-BTP 2022 Kế hoạch công tác năm 2022 của Cục Trợ giúp pháp lý

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 27/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2022
20

Quyết định 91/QĐ-BTP 2022 Danh mục văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần lĩnh vực QLNN

Lĩnh vực: Hành chính; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 24/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/02/2022
Vui lòng đợi