Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

3.314 kết quả chứa từ khóa: 140/2017/NĐ-CP
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Nghị định 140/2017/NĐ-CP tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc

Lĩnh vực: Chính sách; Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 05/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/12/2017
02

Nghị định 140/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 126/2017/NĐ-CP

Lĩnh vực: Đầu tư; Tài chính-Ngân hàng; Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 30/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/12/2020
03

Nghị định 140/2018/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định liên quan đến đầu tư kinh doanh, thủ tục hành chính do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quản lý

Lĩnh vực: Đầu tư; Lao động-Tiền lương; Hành chính Tải về
Ban hành: 08/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/10/2018
04

Nghị định 140/2016/NĐ-CP về lệ phí trước bạ

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 10/10/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/10/2016
05

Nghị định 162/2017/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 30/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2018
06

Nghị định 163/2017/NĐ-CP quy định về kinh doanh dịch vụ logistics

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 30/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2018
07

Nghị định 157/2017/-CP của Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN - Hàn Quốc giai đoạn 2018-2022

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Xuất nhập khẩu; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 27/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2018
08

Nghị định 159/2017/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của VN để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Ấn Độ giai đoạn 2018-2022

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Xuất nhập khẩu; Ngoại giao Tải về
Ban hành: 27/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2018
09

Nghị định 146/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định về thuế GTGT và thuế TNDN

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 15/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2017
10

Nghị định 144/2017/NĐ-CP về hướng dẫn Luật Trợ giúp pháp lý

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 15/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2017
11

Nghị định 142/2017/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực hàng hải

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính; Giao thông; Hàng hải Tải về
Ban hành: 11/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2017
12

Nghị định 139/2017/NĐ-CP xử phạt VPHC trong đầu tư xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng; Vi phạm hành chính; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 27/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2017
13

Nghị định 124/2017/NĐ-CP về đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí

Lĩnh vực: Đầu tư; Công nghiệp Tải về
Ban hành: 15/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2017
14

Nghị định 120/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam

Lĩnh vực: Hình sự; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 06/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/11/2017
15

Nghị định 121/2017/NĐ-CP về quản lý cơ sở dữ liệu về thi hành tạm giữ, tạm giam

Lĩnh vực: Hình sự; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 06/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/11/2017
16

Nghị định 118/2017/NĐ-CP cơ cấu tổ chức của Thông tấn xã Việt Nam

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 26/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2017
17

Nghị định 117/2017/NĐ-CP ngân sách Nhà nước đối với hoạt động đối ngoại

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Ngoại giao Tải về
Ban hành: 19/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/10/2017
18

Nghị định 113/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hóa chất

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 09/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/10/2017
19

Nghị định 111/2017/NĐ-CP về đào tạo khối ngành sức khỏe

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 05/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/10/2017
20

Nghị định 110/2017/NĐ-CP về thanh tra ngành Lao động, Thương binh và Xã hội

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 04/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/10/2017
Vui lòng đợi