Tra cứu văn bản

1.225 kết quả chứa từ khóa: 13668/VPCP-KGVX
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Công văn 13668/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 51/2017/QH14 của Quốc hội

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
02

Công văn 3251/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức Hội nghị

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
03

Công văn 5654/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý thông tin báo chí phản ánh về việc khó khăn trong việc xin cấp phép hành nghề đông y

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
04

Công văn 5591/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về xây dựng QCVN về Etylen Oxit trong thực phẩm

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
05

Công văn 5161/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 134 của Quốc hội

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
06

Công văn 5114/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý thông tin báo chí phản ánh về tỷ lệ tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023 - 2024 tại Hà Nội

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
07

Công văn 5090/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo kết quả thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
08

Công văn 5033/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc chuyển phân loại bệnh COVID-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B và công bố hết dịch COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
09

Công văn 4302/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc tổng kết Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
10

Công văn 3217/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo kết quả thực hiện quyền trẻ em năm 2022

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
11

Công văn 1583/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo kết quả thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2022

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
12

Công văn 1170/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về Đề án Phát triển mạng lưới thành phố sáng tạo trong hệ thống thành phố sáng tạo của UNESCO

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
13

Công văn 792/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về kết quả thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

Lĩnh vực: Chính sách, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
14

Công văn 237/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về tình hình thực hiện Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
15

Công văn 8056/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
16

Công văn 7564/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc trình Chủ tịch nước tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Quỹ Mão năm 2023

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
17

Công văn 5014/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Lao động-Tiền lương, Chính sách Tải về
18

Công văn 4379/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Lao động-Tiền lương Tải về
19

Công văn 6570/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc Báo cáo đánh giá giữa kỳ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 và Báo cáo kết quả tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
20

Công văn 5876/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh 15/2023/QH15 và các văn bản về Hội đồng Y khoa Quốc gia

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về