Tra cứu văn bản

95 kết quả chứa từ khóa: 13612/VPCP-QHĐP
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Công văn 13612/VPCP-QHĐP của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết 55 của Quốc hội

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
02

Công văn 4784/VPCP-QHĐP của Văn phòng Chính phủ về Hội nghị của Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 2025 trong tháng 7 năm 2023

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
03

Công văn 4023/VPCP-QHĐP của Văn phòng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ các Bộ, ngành, địa phương sau Chương trình Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên năm 2023

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
04

Công văn 1834/VPCP-QHĐP của Văn phòng Chính phủ về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
05

Công văn 3184/VPCP-QHĐP của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định 435/QĐ-TTg

Lĩnh vực: Đầu tư, Xây dựng Tải về
06

Công văn 5917/VPCP-QHĐP của Văn phòng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch Thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Lĩnh vực: Xây dựng, Chính sách Tải về
07

Công văn 5140/VPCP-QHĐP của Văn phòng Chính phủ về Kế hoạch kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia của Ban Chỉ đạo Trung ương năm 2023

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
08

Công văn 7899/VPCP-QHĐP của Văn phòng Chính phủ về việc đề nghị ban hành các chính sách đặc thù trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Lĩnh vực: Chính sách, Hành chính Tải về
09

Công văn 625/VPCP-QHĐP của Văn phòng Chính phủ về kết quả thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
10

Công văn 3227/VPCP-QHĐP của Văn phòng Chính phủ về xây dựng, ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 02/2022/TT-UBDT theo trình tự, thủ tục rút gọn

Lĩnh vực: Chính sách, Hành chính Tải về
11

Công văn 7216/VPCP-QHĐP của Văn phòng Chính phủ về việc không xây dựng 02 Đề án trong triển khai Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
12

Công văn 4223/VPCP-QHĐP của Văn phòng Chính phủ về đề nghị xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 05/2011/NĐ-CP

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
13

Công văn 696/VPCP-QHĐP của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ nhất

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
14

Công văn 8815/VPCP-QHĐP của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai một số Nghị quyết của Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ 2

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
15

Công văn 9205/VPCP-QHĐP của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển các tỉnh, thành phố

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
16

Công văn 7957/VPCP-QHĐP của Văn phòng Chính phủ về việc tháo gỡ khó khăn trong thực hiện chế độ, chính sách tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
17

Công văn 6308/VPCP-QHĐP của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
18

Công văn 4379/VPCP-QHĐP của Văn phòng Chính phủ về đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
19

Công văn 4777/VPCP-QHĐP của Văn phòng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
20

Công văn 3695/VPCP-QHĐP của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện các chế độ, chính sách tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020

Lĩnh vực: Chính sách Tải về