Tra cứu văn bản

335 kết quả chứa từ khóa: 13611/VPCP-NN
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Công văn 13611/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2016

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Tài nguyên-Môi trường Tải về
02

Công văn 6242/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang mục đích khác để thực hiện Dự án Khu đô thị mới và Khu công nghệ thông tin tập trung, Thành phố Cần Thơ

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Xây dựng Tải về
03

Công văn 5897/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc nghiên cứu thành lập sàn giao dịch quyền sử dụng đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
04

Công văn 6406/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện nhiệm vụ theo Quyết định 327/QĐ-TTg ngày 10/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ngành công nghiệp chế biến gỗ bền vững, hiệu quả giai đoạn 2021 - 2030

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
05

Công văn 7785/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc liên quan đến vấn đề xuất khẩu thịt lợn

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
06

Công văn 3287/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc dự thảo Báo cáo của Chính phủ về công tác bảo vệ môi trường trên phạm vi cả nước năm 2022

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
07

Công văn 6906/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc họp Ban chỉ đạo quốc gia về tăng trưởng xanh

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
08

Công văn 6223/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc xây dựng, ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định 18/2022/QĐ-TTg theo trình tự thủ tục rút gọn

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
09

Công văn 3155/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc xin áp dụng luật đất đai 2003 và điều kiện đảm bảo đầu tư đối với doanh nghiệp

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Doanh nghiệp Tải về
10

Công văn 6957/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc chuyển đổi số khu đất chức năng thuộc Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư để bố trí tái định cư cho các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
11

Công văn 6227/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc xây dựng Nghị định quy định về hệ thống thông tin đất đai

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
12

Công văn 3343/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về khó khăn, vướng mắc trong xác định giá đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
13

Công văn 8790/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc chuyển đổi một số khu đất chức năng thuộc Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư để bố trí tái định cư cho các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
14

Công văn 5353/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc dự thảo Nghị định quy định lấn biển

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
15

Công văn 7224/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc dự thảo Nghị định quy định về lấn biển

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
16

Công văn 1622/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo rà soát việc thực hiện lộ trình áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ lưu hành ở Việt Nam

Lĩnh vực: Giao thông, Tài nguyên-Môi trường Tải về
17

Công văn 5791/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Lĩnh vực: Chính sách, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
18

Công văn 5658/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Luật Bảo vệ môi trường 2020

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
19

Công văn 3256/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về hội đồng thẩm định Quy hoạch không gian biển quốc gia và Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ

Lĩnh vực: Xây dựng, Tài nguyên-Môi trường Tải về
20

Công văn 3120/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Long An

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về