Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
1.486 kết quả chứa từ khóa: 13/2018/TT-BCT
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Thông tư 13/2018/TT-BCT về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 15/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2018
02

Thông tư 13/2022/TT-BCT bãi bỏ khoản 6 Điều 7 Thông tư 05/2021/TT-BCT quy định an toàn điện

Lĩnh vực: Công nghiệp; Điện lực Tải về
Ban hành: 25/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2022
03

Thông tư 13/2021/TT-BCT QCKT kiểm định các bình chịu áp lực nhà máy lọc hóa dầu, nhà máy chế biến khí, nhà máy đạm

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 27/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2021
04

Thông tư 13/2020/TT-BCT sửa đổi điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc quản lý của Bộ Công Thương

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 18/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2020
05

Nghị định 13/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Tiếp cận thông tin

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 23/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2018
06

Thông tư 13/2019/TT-BCT sửa đổi quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định thương mại ASEAN-Hàn Quốc

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 31/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2019
07

Thông tư 13/2018/TT-BXD hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát nước

Lĩnh vực: Xây dựng; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 27/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/01/2019
08

Thông tư 13/2018/TT-BTTTT Danh mục sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khẩu theo giấy phép

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 15/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2018
09

Thông tư 13/2018/TT-BLĐTBXH về Chương trình môn Pháp luật trong trường trung cấp, cao đẳng

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 26/09/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/12/2018
10

Thông tư 13/2018/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung Thông tư 03/2018/TT-BNNPTNT về Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 08/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2018
11

Thông tư 13/2018/TT-BGDĐT sửa đổi Điều 14 Quy chế tổ chức, hoạt động trường mầm non tư thục tại Thông tư 13/2015/TT-BGDĐT

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 30/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2018
12

Thông tư 13/2018/TT-BNV sửa đổi Thông tư 79/2005/TT-BNV hướng dẫn chuyển xếp lương với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc

Lĩnh vực: Hành chính; Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 19/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2018
13

Thông tư 13/2018/TT-BTNMT kỹ thuật lập bản đồ nhiệt độ bề mặt nước biển bằng dữ liệu viễn thám quang học độ phân giải thấp

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 18/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2018
14

Thông tư 13/2018/TT-BYT quy định về chất lượng dược liệu, thuốc cổ truyền

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 15/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/05/2018
15

Thông tư 13/2017/TT-BCT sửa quy định phương pháp xác định giá phát điện

Lĩnh vực: Công nghiệp; Thương mại-Quảng cáo; Điện lực Tải về
Ban hành: 03/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2017
16

Thông tư 13/2018/TT-BTP bãi bỏ một số văn bản quy phạm lĩnh vực trợ giúp pháp lý

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 26/09/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/10/2018
17

Thông tư 13/2018/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 05/09/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2018
18

Thông tư 51/2018/TT-BCT quản lý xuất nhập khẩu, tạm nhập tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 19/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2018
19

Thông tư 13/2018/TT-BCA về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện giám định tối thiểu cho tổ chức giám định tư pháp công lập trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự

Lĩnh vực: Hình sự; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 09/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2018
20

Thông tư 50/2018/TT-BCT ban hành QCVN về an toàn bình tự cứu cá nhân dùng trong mỏ hầm lò

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Công nghiệp Tải về
Ban hành: 05/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2018
Vui lòng đợi