Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
11.893 kết quả chứa từ khóa: 13/2018/QĐ-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Nghị định 13/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Tiếp cận thông tin

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 23/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2018
02

Thông tư 13/2018/TT-BXD hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát nước

Lĩnh vực: Xây dựng; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 27/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/01/2019
03

Thông tư 13/2018/TT-BTTTT Danh mục sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khẩu theo giấy phép

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 15/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2018
04

Thông tư 13/2018/TT-BLĐTBXH về Chương trình môn Pháp luật trong trường trung cấp, cao đẳng

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 26/09/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/12/2018
05

Thông tư 13/2018/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung Thông tư 03/2018/TT-BNNPTNT về Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 08/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2018
06

Thông tư 13/2018/TT-BNV sửa đổi Thông tư 79/2005/TT-BNV hướng dẫn chuyển xếp lương với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc

Lĩnh vực: Hành chính; Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 19/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2018
07

Thông tư 13/2018/TT-BTNMT kỹ thuật lập bản đồ nhiệt độ bề mặt nước biển bằng dữ liệu viễn thám quang học độ phân giải thấp

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 18/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2018
08

Thông tư 13/2018/TT-BTP bãi bỏ một số văn bản quy phạm lĩnh vực trợ giúp pháp lý

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 26/09/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/10/2018
09

Thông tư 13/2018/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 05/09/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2018
10

Thông tư 13/2018/TT-BCT về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 15/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2018
11

Thông tư 13/2018/TT-BGDĐT sửa đổi Điều 14 Quy chế tổ chức, hoạt động trường mầm non tư thục tại Thông tư 13/2015/TT-BGDĐT

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 30/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2018
12

Thông tư 13/2018/TT-BYT quy định về chất lượng dược liệu, thuốc cổ truyền

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 15/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/05/2018
13

Thông tư 13/2018/TT-BCA về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện giám định tối thiểu cho tổ chức giám định tư pháp công lập trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự

Lĩnh vực: Hình sự; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 09/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2018
14

Thông tư 13/2018/TT-NHNN quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 18/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2018
15

Thông tư 13/2018/TT-BTC quản lý và sử dụng ngân sách Nhà nước cho công tác điều ước quốc tế và thỏa thuận quốc tế

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 06/02/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2018
16

Thông tư 13/2018/TT-BGTVT hướng dẫn thực hiện công tác thi đua khen thưởng ngành GTVT

Lĩnh vực: Giao thông; Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 29/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/04/2018
17

Thông tư 13/2018/TT-BVHTTDL cơ sở vật chất, trang thiết bị của môn Quyền anh

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 08/02/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/03/2018
18

Quyết định 13/2018/QĐ-TTg điều kiện cấp tín dụng tối đa vượt giới hạn của tổ chức tín dụng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 06/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/03/2018
19

Quyết định 13/2018/QĐ-UBND về quản lý viên chức tỉnh Quảng Nam

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 22/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2021
20

Quyết định 13/2018/QĐ-UBND Vĩnh Long ban hành Quy định quản lý sử dụng nhà ở công vụ

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 21/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/08/2018
Vui lòng đợi