Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
639 kết quả chứa từ khóa: 123/2016/NĐ-CP
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Nghị định 123/2016/-CP chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 01/09/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2016
02

Nghị định 101/2020/-CP sửa cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 28/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2020
03

Nghị định 150/2016/-CP cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 11/11/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/11/2016
04

Nghị định 123/2020/-CP quy định về hóa đơn, chứng từ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Thuế-Phí-Lệ phí; Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 19/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2020
05

Nghị định 29/2020/-CP sửa đổi nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 03/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2020
06

Nghị định 86/2018/-CP quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 06/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/06/2018
07

Nghị định 50/2018/-CP về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 09/04/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/04/2018
08

Nghị định 98/2017/-CP nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương

Lĩnh vực: Công nghiệp; Cơ cấu tổ chức; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 18/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/08/2017
09

Nghị định 96/2017/-CP nhiệm vụ, cơ cấu của Bộ Tư pháp

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 16/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/08/2017
10

Nghị định 95/2017/-CP về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ; Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 16/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/08/2017
11

Nghị định 92/2017/-CP sửa nghị định về kiểm soát thủ tục hành chính

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 07/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2017
12

Nghị định 87/2017/-CP về nhiệm vụ, cơ cấu của Bộ Tài chính

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 26/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2017
13

Nghị định 86/2017/-CP về nhiệm vụ, cơ cấu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Lĩnh vực: Đầu tư; Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 25/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2017
14

Nghị định 79/2017/-CP cơ cấu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 17/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/07/2017
15

Nghị định 81/2017/-CP về nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng; Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 17/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/07/2017
16

Nghị định 75/2017/-CP chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu của Bộ Y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 20/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/06/2017
17

Nghị định 69/2017/-CP cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 25/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2017
18

Nghị định 36/2017/-CP cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 04/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/04/2017
19

Nghị định 34/2017/-CP cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 03/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/04/2017
20

Nghị định 26/2017/-CP cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 14/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2017
Vui lòng đợi