Tra cứu văn bản

313 kết quả chứa từ khóa: 10547/CT-BNN-TCLN
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Chỉ thị 10547/CT-BNN-TCLN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" nhân dịp Xuân Mậu Tuất năm 2018; chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng, chống chặt phá rừng trái pháp luật trong mùa khô 2017-2018

Lĩnh vực: Chính sách, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
02

Quyết định 439/QĐ-BNN-TCLN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lĩnh vực: Hành chính, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
03

Quyết định 375/QĐ-BNN-TCLN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lĩnh vực: Hành chính, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
04

Quyết định 374/QĐ-BNN-TCLN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lĩnh vực: Hành chính, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
05

Quyết định 2860/QĐ-BNN-TCLN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2021

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
06

Quyết định 2832/QĐ-BNN-TCLN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lĩnh vực: Hành chính, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
07

Quyết định 2879/QĐ-BNN-TCLN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Kế hoạch của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện Quyết định 809/QĐ-TTg ngày 12/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
08

Quyết định 2752/QĐ-BNN-TCLN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố Danh mục các loại gỗ đã nhập khẩu vào Việt Nam

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
09

Quyết định 1382/QĐ-BNN-TCLN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Bộ chỉ số giám sát, đánh giá thực hiện Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
10

Quyết định 1303/QĐ-BNN-TCLN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lĩnh vực: Hành chính, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
11

Quyết định 124/QĐ-BNN-TCLN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố diện tích rừng thuộc các lưu vực làm cơ sở thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

Lĩnh vực: Chính sách, Tài nguyên-Môi trường, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
12

Quyết định 366/QĐ-BNN-TCLN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố hết hiệu lực thi hành đối với Quyết định 919/QĐ-BNN-TCLN ngày 05/5/2014 và Quyết định 957/QĐ-BNN-TCLN ngày 08/5/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lĩnh vực: Hành chính, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
13

Quyết định 4737/QĐ-BNN-TCLN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục loài động vật trên cạn khác thuộc lớp chim, thú, bò sát, lưỡng cư không thuộc đối tượng quản lý như động vật hoang dã quy định tại khoản 4 Điều 1 Nghị định 84/2021/NĐ-CP ngày 22/09/2021 của Chính phủ

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
14

Quyết định 5245/QĐ-BNN-TCLN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt quy trình nội bộ mới; quy trình nội bộ sửa đổi, bổ sung giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lĩnh vực: Hành chính, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
15

Quyết định 5246/QĐ-BNN-TCLN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố Danh mục các loại gỗ đã nhập khẩu vào Việt Nam

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
16

Quyết định 362/QĐ-BNN-TCLN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế về lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lĩnh vực: Hành chính, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
17

Quyết định 4375a/QĐ-BNN-TCLN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lĩnh vực: Hành chính, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
18

Quyết định 14/QĐ-BNN-TCLN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Hướng dẫn kỹ thuật gieo ươm, trồng, chăm sóc, nuôi dưỡng, khai thác, sơ chế và bảo quản sản phẩm Quế (Cinamomum cassia BL)

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
19

Quyết định 4357a/QĐ-BNN-TCLN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lĩnh vực: Hành chính, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
20

Quyết định 3458/QĐ-BNN-TCLN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển thông thôn về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định 523/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược Phát triển Lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lĩnh vực: Chính sách, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về