Tra cứu văn bản

1.639 kết quả chứa từ khóa: 1006/QĐ-BGTVT
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 1006/-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phân công Thứ trưởng Lê Đình Thọ xử lý công việc thuộc phạm vi trách nhiệm của Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông trong thời gian nghỉ phép

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
02

Quyết định 1006/-BXD của Bộ Xây dựng về việc công nhận Tổ chức xã hội - nghề nghiệp đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
03

Quyết định 1006/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc kiện toàn thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tỉnh Bắc Ninh

Lĩnh vực: An ninh trật tự, Cơ cấu tổ chức Tải về
04

Quyết định 1006/-BXD của Bộ Xây dựng về việc công nhận Đô thị Phố Mới mở rộng (Đô thị Quế Võ) tỉnh Bắc Ninh đạt tiêu chí đô thị loại IV

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
05

Quyết định 1006/-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt đề cương, dự toán chi tiết và kế hoạch lựa chọn nhà thầu "Xây dựng phòng dạy học trực tuyến" của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Đấu thầu-Cạnh tranh Tải về
06

Quyết định 1006/-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành cho cho Lãnh đạo, công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ theo Quyết định 28/2018/-TTg ngày 12/07/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà nước

Lĩnh vực: Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
07

Quyết định 1006/-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của các đơn vị tham mưu thuộc bộ máy điều hành và các kiểm toán Nhà nước chuyên ngành

Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán Tải về
08

Quyết định 1548/-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
09

Quyết định 1540/-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành mã định danh điện tử của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Giao thông Vận tải phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan đơn vị theo Quyết định 20/2020/-TTg ngày 22/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
10

Quyết định 1486/-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định 977/-TTg ngày 11/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”

Lĩnh vực: Giao thông, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
11

Quyết định 1478/-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch thực hiện nâng cấp, cải tạo, sửa chữa các công trình đường ngang theo Quyết định 994/-TTg ngày 19/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
12

Quyết định 1378/-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 37 đoạn qua địa phận Thành phố Hải Phòng

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
13

Quyết định 1351/-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Ngành Giao thông Vận tải chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025

Lĩnh vực: Giao thông, Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
14

Quyết định 1336/-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải

Lĩnh vực: Hành chính, Giao thông Tải về
15

Quyết định 1328/-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án xây dựng cầu Nhật Tân và đường hai đầu cầu, Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Đầu tư, Xây dựng, Giao thông Tải về
16

Quyết định 1255/-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Khu Quản lý đường bộ I trực thuộc Cục Đường bộ Việt Nam

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Giao thông Tải về
17

Quyết định 1246/-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Khu Quản lý đường bộ II trực thuộc Cục Đường bộ Việt Nam

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Giao thông Tải về
18

Quyết định 1251/-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc chuyển nguyên trạng một số đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam về trực thuộc Cục Đường bộ Việt Nam

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Doanh nghiệp, Giao thông Tải về
19

Quyết định 1245/-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đường cao tốc Việt Nam

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Giao thông Tải về
20

Quyết định 1244/-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra, giám sát, đánh giá các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 của Bộ Giao thông Vận tải

Lĩnh vực: Giao thông Tải về