Tra cứu văn bản

25.158 kết quả chứa từ khóa: 08/2018/QĐ-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Nghị định 08/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương

Lĩnh vực: Đầu tư, Thương mại-Quảng cáo Tải về
02

Thông tư 08/2018/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
03

Thông tư 08/2018/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn một số nội dung về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
04

Thông tư 08/2018/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
05

Thông tư 08/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
06
07

Thông tư 08/2018/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/07/2018 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định 130-CP ngày 20/06/1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
08

Thông tư 08/2018/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ cho thiết bị đa phương tiện - Yêu cầu phát xạ"

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
09

Thông tư 08/2018/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm, hợp đồng và trao đổi thông tin về đăng ký biện pháp bảo đảm tại các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
10

Thông tư 08/2018/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 6 Thông tư 15/2015/TT-BKHCN ngày 25/08/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu

Lĩnh vực: Công nghiệp, Khoa học-Công nghệ, Thương mại-Quảng cáo Tải về
11

Thông tư 08/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung quy định về mẫu biên bản, quyết định sử dụng trong hoạt động kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính của Quản lý thị trường

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính, Thương mại-Quảng cáo Tải về
12
13

Thông tư 08/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Ngân hàng

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
14

Thông tư 08/2018/TT-BCA của Bộ Công an về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định 83/2017/NĐ-CP ngày 18/07/2017 quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy

Lĩnh vực: An ninh trật tự, Chính sách Tải về
15

Thông tư 08/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
16

Thông tư 08/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định mẫu biên bản, mẫu quyết định sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực hàng hải

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính, Giao thông, Hàng hải Tải về
17

Thông tư 08/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong hoạt động hóa chất

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
18

Thông tư 08/2018/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Thể dục thẩm mỹ

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
19

Quyết định 08/2018/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp không phải là đất ở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
20

Quyết định 08/2018/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về hạn mức công nhận, hạn mức giao đất, diện tích tối thiểu được tách thửa trên địa bàn tỉnh Thái Bình ban hành kèm theo Quyết định 07/2014/-UBND ngày 30/6/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về