Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam

Có tất cả 131 văn bản Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
101

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD 196:1997 Nhà cao tầng - Công tác thử tĩnh và kiểm tra chất lượng cọc khoan nhồi

Ban hành: 1997
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/06/2020
102

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD 203:1997 Nhà cao tầng - Kỹ thuật đo đạc phục vụ công tác thi công

Ban hành: 1997
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/06/2020
103

Tiêu chuẩn xây dựng TCXD 205:1998 Móng cọc-Tiêu chuẩn thiết kế

Ban hành: 1998
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2018
104

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD 79:1980 Nhóm H - Thi công và nghiệm thu các công tác nền móng

Ban hành: 1980
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2020
105

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN:170:2007 Kết cấu thép - Gia công, lắp ráp và nghiệm thu - Yêu cầu kỹ thuật

Ban hành: 2007
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/07/2020
106

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 46:2007 Chống sét cho công trình xây dựng - Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống

Ban hành: 2007
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/06/2020
107

Tiêu chuẩn xây dựng TCXD 193:1996 ISO 7976-1:1989 Dung sai trong xây dựng công trình - Các phương pháp đo kiểm trong công trình và cấu kiện chế sẵn của công trình

Ban hành: 1996
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/06/2020
108

Tiêu chuẩn TCXD 207:1998 Bộ lọc bụi tĩnh điện - Sai số lắp đặt

Ban hành: 1998
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/06/2020
109

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD 200:1997 Nhà cao tầng - Kỹ thuật về bê tông bơm

Ban hành: 1997
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/06/2020
110

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 332:2004 Vật liệu chịu lửa - Ký hiệu các đại lượng và đơn vị

Ban hành: 2004
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2020
111

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 221:2004 Sơn xây dựng - Phân loại

Ban hành: 2004
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2020
112

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 308:2003 Xi măng poóc lăng hỗn hợp - Phương pháp xác định hàm lượng phụ gia khoáng

Ban hành: 2003
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2020
113

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 307:2003 Bê tông nặng - Phương pháp xác định hàm lượng xi măng trong bê tông đã đóng rắn

Ban hành: 2003
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2020
114

Tiêu chuẩn Xây dựng Việt Nam TCXD 27:1991 Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế

Ban hành: 1991
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/08/2020
115

Tiêu chuẩn Xây dựng Việt Nam TCXD 25:1991 Nhóm H - Đặt dẫn điện trong nhà ở và công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế

Ban hành: 1991
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/08/2020
116

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 265:2002 Đường và hè phố - Nguyên tắc cơ bản xây dựng công trình để đảm bảo người tàn tật tiếp cận sử dụng

Ban hành: 2002
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/12/2020
117

Tiêu chuẩn xây dựng TCXD 210:1998 ISO 7976-2:1989 Dung sai trong xây dựng công trình - Phương pháp đo kiểm công trình và các cấu kiện chế sẵn của công trình - Vị trí các điểm đo

Ban hành: 1998
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/06/2020
118

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 273:2002 Tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật - Công nhân thí nghiệm Ngành Xây dựng

Ban hành: 2002
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/06/2020
119

Tiêu chuẩn xây dựng TCXD 211:1998 ISO 3443-8:1989 Dung sai trong xây dựng công trình - Giám định về kích thước và kiểm tra công tác thi công

Ban hành: 1998
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/06/2020
120

Tiêu chuẩn Xây dựng Việt Nam TCXDVN 366:2004 Chỉ dẫn kỹ thuật công tác khảo sát địa chất công trình cho xây dựng trong vùng Karst

Ban hành: 2004
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2020
Vui lòng đợi