Kế hoạch 42/KH-UBND Hà Nội 2020 thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

Số: 42/KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2020

 

 

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện Chương trình quốc gia về việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020

----------

 

Căn cứ Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ngày 17/6/2010; Quyết định số 280/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030; Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 27/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường kiểm soát dự án đầu tư sử dụng nhiều năng lượng, tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường; Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 07/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện; Quyết định số 5815/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND Thành phố về việc phê duyệt Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020; Chỉ thị số 21/CT-UBND ngày 20/11/2017 của UBND Thành phố về việc tăng cường tiết kiệm điện; Quyết định số 6569/QĐ-UBND ngày 03/12/2018 của UBND Thành phố ban hành Quy định về việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố Hà Nội; Trên cơ sở kết quả thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2019, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020, với các nội dung như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Đẩy mạnh nâng cao năng lực, nhận thức về quản lý, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn Thành phố, phát huy sức mạnh cộng đồng, đảm bảo an ninh năng lượng, gắn với phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế, xã hội của Thủ đô.

2. Hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật các cơ sở sản xuất, kinh doanh xây dựng chỉ số hiệu quả năng lượng, ứng dụng các trang thiết bị có hiệu suất cao, công nghệ tiên tiến, tiết kiệm năng lượng trong quản lý, vận hành đảm bảo sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; phổ biến để nhân rộng các mô hình điển hình tiết kiệm năng lượng trên địa bàn Thành phố.

3. Thực hiện có hiệu quả việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn Thành phố theo Quyết định số 6569/QĐ-UBND ngày 03/12/2018 của UBND Thành phố; phấn đấu đạt mức tiết kiệm năng lượng năm 2020 từ 1,4% - 2,2% mức tiêu thụ năng lượng so với dự báo nhu cầu.

II. NỘI DUNG

1. Tuyên truyền nâng cao nhận thức, vận động cộng đồng, thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, bảo vệ môi trường

- Xây dựng chương trình truyền thông để phổ biến thông tin, nâng cao nhận thức, kiến thức, khả năng về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên các phương tiện thông tin đại chúng, Website, điện thoại thông minh và các hình thức phù hợp khác đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

- Đẩy mạnh tuyên truyền về Quy định của UBND Thành phố về việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn và giải pháp, công nghệ tiết kiệm năng lượng theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về các công trình sử dụng năng lượng hiệu quả QCVN 09:2017/BXD đến các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình và các cơ sở sử dụng năng lượng trên địa bàn Thành phố.

2. Phát triển, phổ biến các trang thiết bị hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng, từng bước loại bỏ các trang thiết bị hiệu suất thấp

- Tổ chức hội chợ triển lãm về "Công nghệ năng lượng - môi trường Hà Nội năm 2020" và hỗ trợ doanh nghiệp của Thành phố tham gia Hội chợ triển lãm quốc tế trang thiết bị, công nghệ tiết kiệm năng lượng.

- Phát triển mô hình sử dụng năng lượng xanh cho các cơ sở sản xuất công nghiệp, công trình xây dựng theo Tiêu chí của thành phố Hà Nội năm 2020 tại Quyết định số 2173/QĐ-UBND ngày 03/5/2019 của UBND Thành phố.

- Tổ chức triển khai vận động các hộ gia đình tham gia Phong trào Hộ gia đình sử dụng tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng trên địa bàn Thành phố.

- Phát triển, nâng cao hiệu quả quản lý năng lượng cho các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ thuộc lĩnh vực linh kiện phụ tùng kim loại; đánh giá hiệu quả sử dụng năng lượng, phổ biến các trang thiết bị có hiệu suất cao, hỗ trợ xây dựng hệ thống quản lý năng lượng cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố Hà Nội.

3. Thúc đẩy bảo tồn năng lượng trong các hoạt động công nghiệp và xanh hoá nguồn sản xuất, phân phối điện năng

- Phổ biến phương pháp và công cụ dự báo nhu cầu năng lượng cho các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành thiết bị điện - điện tử.

- Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng cho các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn quận Long Biên, huyện Đan Phượng, Mỹ Đức.

- Hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực trên địa bàn thành phố Hà Nội nâng cao hiệu suất năng lượng.

- Hỗ trợ các doanh nghiệp công nghiệp được công nhận NĂNG LƯỢNG XANH trên địa bàn thành phố Hà Nội nâng cao hiệu suất năng lượng.

- Thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các cơ sở sản xuất thuộc làng nghề gốm sứ Kim Lan - Gia Lâm.

4. Sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả trong khu vc tòa nhà và chiếu sáng công cộng

- Phổ biến phương pháp và công cụ dự báo nhu cầu năng lượng cho các khách sạn 5 sao; tòa nhà trụ sở làm việc của các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố.

- Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng cho các tòa nhà chung cư cao tầng trên địa bàn quận Thanh Xuân bằng phương pháp đánh giá thiết kế, kiến trúc xây dựng, hệ thống trang thiết bị tiêu thụ năng lượng, khu vực dịch vụ công cộng, hệ thống kỹ thuật dùng chung.

- Thúc đẩy nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng cho các tòa nhà trụ sở làm việc của doanh nghiệp, tòa nhà văn phòng cho thuê có diện tích sàn trên 2.500 m2 trên địa bàn Thành phố.

- Nâng cao hiệu quả năng lượng trong tòa nhà của các trường Cao đẳng trên địa bàn Thành phố.

- Thúc đẩy việc sử dụng đèn LED trong chiếu sáng công cộng và công trình xây dựng; Nâng cấp, mở rộng phạm vi điều khiển Trung tâm điều khiển hệ thống chiếu sáng công cộng sử dụng công nghệ truyền thông qua mạng (GSM/GPRS); tăng số lượng trạm đèn được lắp đặt các bộ điều khiển đóng ngắt, giám sát bằng công nghệ truyền thông qua mạng (GSM/GPRS) để nâng cao hiệu quả chiếu sáng và tiết kiệm năng lượng.

5. Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong lĩnh vực giao thông vận tải

- Đầu tư hạ tầng giao thông vận tải, phát triển các loại hình vận tải hành khách công cộng đảm bảo thuận tiện, chất lượng; Thực hiện có hiệu quả công tác tổ chức giao thông, duy tu, duy trì; Nghiên cứu, tổ chức làn xe ưu tiên cho phương tiện vận tải công cộng khối lượng lớn; tăng tỷ lệ đúng giờ của xe buýt; Đảm bảo trật tự an toàn giao thông theo hướng văn minh, hiện đại góp phần giảm ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông; Giảm tiêu hao nhiên liệu và ô nhiễm môi trường; Phổ biến sử dụng nhiên liệu sinh học (xăng E5).

- Thúc đẩy các hoạt động nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, xây dựng định mức tiêu thụ cho một số tuyến giao thông vận tải công cộng.

6. Hoạt động của Ban chủ nhiệm Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thành phố Hà Nội

- Điều phối, hướng dẫn các Sở, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã và các cơ quan liên quan xây dựng và triển khai Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn Thành phố năm 2020; Hướng dẫn triển khai các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2020; Kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn Thành phố; Thực hiện công tác thi đua khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện Chương trình.

- Tổ chức Hội nghị, hội thảo: phổ biến, hướng dẫn cơ chế, chính sách về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và việc tuân thủ thực hiện quản lý sử dụng lượng tiết kiệm, hiệu quả trên địa bàn Thành phố.

- Tham dự hội chợ, hội nghị, hội thảo, học tập kinh nghiệm về thực hiện sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong nước.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Giải pháp về huy động và sử dụng kinh phí

- Huy động các nguồn vốn xã hội hóa từ các tổ chức, cá nhân và nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật, trong đó nguồn vốn ngân sách nhằm hỗ trợ, kích thích các nguồn vốn khác. Khuyến khích và tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư của mọi thành phần kinh tế.

- Nguồn ngân sách Thành phố để hỗ trợ triển khai các nhiệm vụ; (1) Tuyên truyền sử dụng hiệu quả năng lượng, bảo vệ môi trường; (2) Phát triển, phổ biến các trang thiết bị hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng, từng bước loại bỏ các trang thiết bị hiệu suất thấp; (3) Thúc đẩy bảo tồn năng lượng trong các hoạt động công nghiệp và xanh hoá nguồn sản xuất điện năng; (4) Sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả trong khu vực toà nhà và chiếu sáng công cộng; (5) Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong lĩnh vực giao thông vận tải; (6) Hoạt động của Ban chủ nhiệm Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Thành phố theo quy định.

2. Giải pháp về đầu tư khoa học công nghệ và đào tạo

- Hỗ trợ các cơ sở, doanh nghiệp tham gia các hội chợ, hội thảo, triển lãm về tiết kiệm năng lượng để tiết cận các nhà cung cấp, đối tác đầu tư và Khoa học công nghệ tiên tiến, hiện đại, tiết kiệm năng lượng, áp dụng các công cụ mô phỏng, xây dựng các chỉ số hiệu quả năng lượng cho các hệ thống sử dụng năng lượng lớn (SEU); xã hội hóa công tác đầu tư đổi mới trang thiết bị công nghệ tiết kiệm năng lượng tại cơ sở.

- Hỗ trợ đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý năng lượng tại các doanh nghiệp; cán bộ chuyên trách tại các đơn vị khai thác hạ tầng, dịch vụ của các khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

- Thông tin, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của cộng đồng về tiết kiệm năng lượng. Phổ biến, thúc đẩy các doanh nghiệp áp dụng trang thiết bị, kỹ thuật hiệu suất cao chủ động, khai thác có hiệu quả cơ hội công nghệ công nghiệp thế hệ 4.0.

3. Giải pháp về quản lý, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

- Tổ chức thẩm định dự án, thiết kế cơ sở, thiết kế, dự toán xây dựng của dự án đầu tư xây dựng phải đảm bảo các biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, bảo vệ môi trường.

- Kiểm tra, rà soát, cập nhật danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm; kiểm tra, đánh giá, tổng hợp thông tin các Báo cáo và Kế hoạch sử dụng năng lượng của cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn Thành phố.

- Kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố Hà Nội.

4. Giải pháp về hợp tác quốc tế

- Tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ và tổ chức tư vấn. Tổ chức đoàn cán bộ đi đào tạo, tham dự hội thảo tại nước ngoài về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tư nhân, nhà nước trong hợp tác quốc tế thực hiện chuyển giao công nghệ, phát triển nguồn nhân lực về tiết kiệm năng lượng.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020 khái toán là 22,4 tỷ đồng, trong đó:

- Nguồn ngân sách Thành phố: 15,94 tỷ đồng trích từ phần kinh phí chi sự nghiệp kinh tế (nhiệm vụ không thường xuyên) năm 2020 đã giao Sở Công Thương tại Quyết định số 6999/QĐ-UBND ngày 06/12/2019 của UBND thành phố Hà Nội.

- Nguồn kinh phí hỗ trợ, đóng góp hợp pháp khác của các tổ chức, cá nhân: 6,46 tỷ đồng.

(Danh mục các nhiệm vụ thuộc Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020 tại Phụ lục kèm theo).

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Công Thương

- Là cơ quan thường trực của Ban Chủ nhiệm Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của Thành phố; Chủ trì, phối hợp các Sở, ngành, các đơn vị, tổ chức liên quan thực hiện Chương trình; Điều phối, giám sát, kiểm tra hoạt động và kết quả của từng nhiệm vụ triển khai; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện toàn bộ hoạt động của Chương trình; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ (6 tháng, năm) và theo yêu cầu về triển khai Chương trình với UBND Thành phố, Bộ Công Thương; Tham mưu UBND Thành phố tổ chức tổng kết, xét khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2020.

- Thực hiện kiểm tra, giám sát các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm theo Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Thông tư 09/2012/TT-BCT ngày 20/4/2012 của Bộ Công Thương quy định về việc lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; hỗ trợ thực hiện kiểm toán năng lượng.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan rà soát, đề xuất cụ thể, báo cáo UBND Thành phố xem xét chỉ đạo về việc tổ chức Hội chợ triển lãm về: "Công nghệ năng lượng - môi trường tại Hà Nội năm 2020" và hỗ trợ doanh nghiệp của thành phố Hà Nội tham gia Hội chợ triển lãm quốc tế trang thiết bị, công nghệ tiết kiệm năng lượng năm 2020 đúng quy định pháp luật, đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

- Hướng dẫn triển khai các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2020.

- Chủ trì tổ chức Phong trào Hộ gia đình tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020 và các hội nghị, hội thảo, lớp tập huấn về tiết kiệm năng lượng theo Kế hoạch được phê duyệt; kiểm tra, thanh tra việc thực hiện sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn Thành phố.

- Chủ trì, phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, triển khai thực hiện hỗ trợ nâng cao sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả tại một số khách sạn 5 sao, chung cư cao tầng đảm bảo thiết thực, hiệu quả tránh trùng lắp.

- Chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan trong việc thực hiện huy động các nguồn vốn từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia Chương trình Thành phố theo quy định.

- Quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình đảm bảo đúng mục tiêu, đúng đối tượng, không chồng chéo với các nội dung, đối tượng đã được ngân sách hỗ trợ tại các chương trình, dự án khác và theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và quy định hiện hành.

2. Sở Xây dựng

- Tăng cường giám sát, kiểm tra việc thực hiện quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về tiết kiệm năng lượng trong xây dựng mới và cải tạo lại các tòa nhà có quy mô lớn; triển khai áp dụng các giải pháp, công nghệ, thiết bị, vật liệu tiết kiệm năng lượng trong các tòa nhà.

- Chủ trì đẩy mạnh triển khai các giải pháp ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ tiết kiệm điện trong chiếu sáng công cộng; hướng dẫn kiểm tra việc chấp hành các quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành về chiếu sáng công cộng trên địa bàn toàn thành phố Hà Nội theo Chỉ thị số 21/CT-UBND ngày 20/11/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường tiết kiệm điện và Quyết định số 6569/QĐ-UBND ngày 03/12/2018 của UBND thành phố Hà Nội ban hành Quy định về việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Chủ trì, hướng dẫn các chủ đầu tư lắp đặt, sử dụng các loại đèn LED đảm bảo chất lượng, hiệu quả, có kinh phí đầu tư hợp lý và giảm điện năng tiêu thụ trong quá trình lập dự án đầu tư xây dựng công trình, cải tạo chỉnh trang, duy tu, duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng; tổ chức lập và thực hiện các biện pháp cần thiết để tiết kiệm năng lượng cho hệ thống chiếu sáng công cộng của Thành phố. Nâng cấp, mở rộng phạm vi hoạt động của Trung tâm điều khiển hệ thống chiếu sáng công cộng sử dụng công nghệ truyền thông qua mạng (GSM/GPRS); Tăng số lượng trạm đèn được lắp đặt các bộ điều khiển đóng ngắt, giám sát bằng công nghệ truyền thông qua mạng (GSM/GPRS) để nâng cao hiệu quả chiếu sáng và tiết kiệm năng lượng.

3. Sở Khoa học và Công nghệ

- Chủ trì, phối hợp các Sở, ngành, tổ chức liên quan trong việc xây dựng các đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghệ thường niên trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, trình UBND Thành phố phê duyệt để đăng báo tuyển chọn các tổ chức cá nhân có đủ năng lực tham gia.

- Phối hợp với Sở Công Thương trong việc giới thiệu, tuyên truyền các mô hình, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Chủ trì, phối hợp các Sở, ngành xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các biện pháp và quy định về sử dụng năng lượng, hiệu quả liên quan đến lĩnh vực tài nguyên, môi trường trên địa bàn Thành phố.

- Phối hợp Sở Công Thương trong công tác triển khai hỗ trợ nâng cao sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả trong khu vực toà nhà đảm bảo không chồng chéo, thiết thực, hiệu quả đúng quy định.

5. Sở Giao thông vận tải

- Chủ trì, phối hợp các Sở, ngành, các tổ chức liên quan thực hiện các biện pháp và quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trong hoạt động giao thông vận tải.

- Nghiên cứu, hợp lý hóa giao thông Thành phố nhằm tối ưu năng lực giao thông vận tải, hạn chế phương tiện cá nhân, tăng cường phương tiện vận tải hành khách công cộng; Nghiên cứu, tổ chức làn xe ưu tiên cho phương tiện vận tải công cộng khối lượng lớn; tăng tỷ lệ đúng giờ của xe buýt; đưa vào hoạt động ổn định vận tải khối lượng lớn BRT; phổ biến sử dụng nhiên liệu sinh học (xăng E5).

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Phối hợp Sở Tài chính, Sở Công Thương tham mưu cho UBND Thành phố cơ chế, giải pháp huy động nguồn vốn từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tạo điều kiện cho các cơ sở, tổ chức sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn Thành phố; kêu gọi nguồn tài trợ từ các dự án nước ngoài về việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn Thành phố.

- Phối hợp các Sở: Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Xây dựng, Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan giám sát, kiểm tra việc tuân thủ thực hiện tiêu chí về quy mô công suất, tiêu hao năng lượng, công nghệ và thiết bị sản xuất công nghiệp của các doanh nghiệp, nhà đầu tư theo Chỉ thị 30/CT-TTg ngày 27/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

- Phối hợp các sở quản lý chuyên ngành thông tin, hướng dẫn và tổ chức thẩm định các dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố đảm bảo tuân thủ các quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của pháp luật và Thành phố.

7. Sở Tài chính

- Phối hợp Sở Công Thương và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu báo cáo UBND Thành phố cân đối, bố trí kinh phí từ nguồn sự nghiệp thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thành phố Hà Nội năm 2020 theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

- Kiểm tra, rà soát, hướng dẫn Sở Công Thương và các đơn vị liên quan quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước và Thành phố.

8. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ trì, phối hợp các Sở, ngành liên quan hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã và đơn vị liên quan triển khai các giải pháp khuyến khích sử dụng hầm biogas kết hợp sử dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo, năng lượng sạch trong hộ gia đình và sản xuất nông nghiệp.

9. Sở Du lịch

Chủ trì, phối hợp các Sở, ngành và đơn vị liên quan thực hiện các biện pháp và quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trong lĩnh vực du lịch; khuyến khích thực hiện các mô hình dịch vụ du lịch “xanh” trong mô hình cơ sở lưu trú, khách sạn.

10. Sở Ngoại vụ

Hướng dẫn, phối hợp Sở Công Thương đề xuất công tác tổ chức Đoàn doanh nghiệp của Thành phố tham gia Hội chợ triển lãm quốc tế về trang thiết bị, công nghệ tiết kiệm năng lượng năm 2020 theo đúng quy định.

11. Sở Thông tin và Truyền thông

Hướng dẫn, phối hợp các cơ quan báo chí Thành phố, chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở tăng cường thực hiện, thông tin tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả đến từng cơ sở sản xuất, hộ gia đình và người dân trên địa bàn Thành phố; xây dựng các chuyên đề giới thiệu các biện pháp, mô hình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, xây dựng chuyên mục thông tin trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng.

12. Ban quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất thành phố Hà Nội

Phối hợp Sở Công Thương hỗ trợ kỹ thuật, nâng cao chỉ số hiệu quả năng lượng cho các cơ sở sản xuất trong khu công nghiệp và chế xuất, cụm công nghiệp.

13. Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội

- Xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện quản lý nhu cầu điện năng phù hợp với các khả năng cung cấp (giờ cao điểm, thấp điểm); đáp ứng đầy đủ điện năng cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và hiệu quả.

- Tổ chức thực hiện các biện pháp (quản lý, kiểm tra, nghiên cứu ứng dụng giải pháp...) nhằm giảm tổn thất điện trong khâu truyền tải, phân phối và kinh doanh điện.

- Vận động các cơ sở sử dụng điện tiết kiệm. Hướng dẫn khách hàng sử dụng điện theo biểu đồ phụ tải tối ưu để hệ thống điện vận hành đạt hiệu quả.

- Tích cực chủ động và phối hợp các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Hộ gia đình thực hiện tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng.

14. Hội liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh:

Đề nghị Hội liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội phối hợp các Sở, ban, ngành và UBND quận, huyện, thị xã chỉ đạo các cấp trực thuộc tổ chức tốt công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức của cộng đồng, chấp hành tốt các quy định của pháp luật và Thành phố về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trên địa bàn Thành phố.

15. Các Sở, ban, ngành Thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã

Ban hành Kế hoạch, triển khai tổ chức thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của đơn vị, trên địa bàn năm 2020; tập trung triển khai nhiệm vụ tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng trong hộ gia đình, tiết kiệm điện tại trụ sở làm việc của các cơ quan trên địa bàn theo Quy định của UBND Thành phố tại Quyết định số 6569/QĐ-UBND ngày 03/12/2018 về việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn Thành phố.

UBND Thành phố yêu cầu: Các Sở, ban, ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã và các tổ chức liên quan căn cứ vào Kế hoạch này tổ chức thực hiện các chương trình, đề án, dự án gắn với sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; định kỳ 6 tháng, năm gửi báo cáo kết quả thực hiện vê Sở Công Thương đê tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan đơn vị kịp thời phản ánh gửi Sở Công Thương tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố, Bộ Công Thương xem xét, giải quyết theo thẩm quyền./.

 

Nơi nhận:
- Bộ Công Thương;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các Sở, ban, ngành;
- Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội;
- Đoàn TNCS HCM thành phố Hà Nội;
- VPUB: CVP, các PCVP; KT, VX, ĐT, TKBT;
- Lưu: VT, KT Vân.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH


 

 
Nguyễn Doãn Toản

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

 

 

 

PHỤ LỤC

Danh mục các nhiệm vụ thuộc Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 25/02/2020 của UBND thành phố Hà Nội)

-------------

 

TT

Danh mục

Nội dung

Chỉ tiêu kế hoạch

Đơn vị thực hiện

Kinh phí dự kiến
(Triệu đồng)

Ngân sách đa phương

Xã hội hóa

Tổng

I

Nhiệm vụ 1: Tuyên truyền nâng cao nhận thức, vận động cộng đồng, thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, bảo vệ môi trường

900

0

900

1

Tuyên truyền nâng cao nhận thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong cộng đồng.

- Truyền thông về tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng.

- Phát clip tuyên truyền về tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng tại các khu vực đông dân cư, trong các công trình xây dựng, trung tâm thương mại.

- Tuyên truyền về mô hình tiết kiệm điện và tiết kiệm năng lượng, ứng dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng trong các công trình xây dựng, trung tâm thương mại, cơ sở sản xuất công nghiệp thông qua các ứng dụng công cụ trên điện thoại, thiết bị di động thông minh.

- 30 bài viết tuyên truyền về tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng trên báo chí (báo mạng).

- 3.500 lượt clip tuyên truyền về thực hiện Quy định về việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn Thành phố Hà Nội tại các khu vực đông dân cư, trong các công trình xây dựng, trung tâm thương mại.

- Tuyên truyền, truyền thông qua các ứng dụng công cụ trên điện thoại, thiết bị di động thông minh.

- Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương.

- Đơn vị phối hợp: Cơ quan truyền thông; UBND 30 quận, huyện, thị xã.

 

 

 

2

Tuyên truyền về Quy định của UBND Thành phố về việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Tuyên truyền thực hiện Quy định về việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

- Tổ chức hội nghị phổ biến đến các quận, huyện, thị xã; khu công nghiệp, cụm điểm công nghiệp về việc triển khai thực hiện quy định sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Tổ chức tập huấn việc sử dụng các trang thiết bị hiệu suất cao cho các cơ sở sử dụng nhiều năng lượng theo Quy định của UBND Thành phố.

- 04 phóng sự phổ biến các giải pháp, công nghệ tiết kiệm năng lượng trong các dự án đầu tư, cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm.

- Tổ chức 02 hội nghị phổ biến các biện pháp tiết kiệm năng lượng tại các quận, huyện, thị xã; khu công nghiệp, cụm điểm công nghiệp.

- Tổ chức 02 lớp tập huấn việc sử dụng các trang thiết bị hiệu suất cao cho các cơ sở sử dụng nhiều năng lượng theo Quy định của UBND Thành phố.

- Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ sở sử dụng năng lượng trên địa bàn Thành phố; TCT Điện lực TP. Hà Nội; UBND 30 quận, huyện, thị xã.

 

 

 

3

Tuyên truyền Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về các công trình sử dụng năng lượng hiệu quả QCVN 09:2017/BXD.

- In tài liệu tuyên truyền Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về các công trình sử dụng năng lượng hiệu quả QCVN 09:2017/BXD cho các tòa nhà trên địa bàn Thành phố.

- In tài liệu tuyên truyền giải pháp và công nghệ tiết kiệm năng lượng.

- Tổ chức hội nghị tuyên truyền các giải pháp, công nghệ tiên tiến tiết kiệm năng lượng, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về các công trình sử dụng năng lượng hiệu quả QCVN 09:2017/BXD trong tòa nhà.

- 5.000 bộ tài liệu tuyên truyền Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về các công trình sử dụng năng lượng hiệu quả QCVN 09:2017/BXD.

- 2.000 bộ tài liệu tuyên truyền giải pháp và công nghệ tiết kiệm năng lượng cho các tòa nhà sử dụng nhiều năng lượng.

- Tổ chức 04 hội nghị tuyên truyền các giải pháp, công nghệ tiên tiến tiết kiệm năng lượng, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về các công trình sử dụng năng lượng hiệu quả QCVN 09:2017/BXD trong tòa nhà.

- Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương.

- Đơn vị phối hợp: Các tòa nhà trên địa bàn Thành phố, TCT Điện lực TP. Hà Nội; UBND 30 quận, huyện, thị xã.

 

 

 

II

Nhiệm vụ 2: Phát triển, phổ biến các trang thiết bị hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng; từng bước loại bỏ các trang thiết bị hiệu suất thấp

7.990

1.572,05

9.562,05

4

Hỗ trợ doanh nghiệp của thành phố Hà Nội tham gia Hội chợ triển lãm quốc tế về trang thiết bị, công nghệ tiết kiệm năng lượng năm 2020.

- Tổ chức, hỗ trợ doanh nghiệp có trang thiết bị, công nghệ tiết kiệm năng lượng tham gia Hội chợ.

- Tổ chức hoạt động kết nối (Matching) giữa doanh nghiệp Hà Nội với doanh nghiệp quốc tế.

- Tham quan thực tế một số nhà máy chuyên sản xuất các sản phẩm ứng dụng công nghệ, trang thiết bị tích hợp trong hệ thống tiết kiệm năng lượng, học tập kinh nghiệm, mô hình quản lý sản xuất, tìm hiểu công nghệ máy móc thiết bị tiên tiến của các doanh nghiệp.

- Hỗ trợ thuê mặt bằng và giàn dựng gian hàng cho các doanh nghiệp tham gia.

- Tổ chức hội thảo, giao thương tại Hội chợ.

- Tham quan thực tế một số nhà máy chuyên sản xuất các sản phẩm ứng dụng công nghệ, trang thiết bị tích hợp trong hệ thống tiết kiệm năng lượng học tập kinh nghiệm, mô hình quản lý sản xuất, tìm hiểu công nghệ máy móc thiết bị tiên tiến của các doanh nghiệp quốc tế.

- Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương.

- Đơn vị phối hợp: Sở Ngoại vụ TT Xúc tiến ĐT TM&DL Thành phố; Các doanh nghiệp có trang thiết bị tiết kiệm năng lượng trên địa bàn thành phố Hà Nội

 

 

 

5

Tổ chức hội chợ triển lãm quốc tế "Công nghệ năng lượng - môi trường Hà Nội năm 2020”.

- Trưng bày các sản phẩm, công nghệ tiết kiệm năng lượng, công nghệ “xanh”, thân thiện môi trường.

- Giới thiệu, quảng cáo về hội chợ trên các báo, clip và quảng cáo, các ấn phẩm.

- Khu truyền thông trong hội chợ: Giới thiệu thành tựu tiêu biểu thực hiện chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; giới thiệu công nghệ, sản phẩm điển hình tiết kiệm năng lượng, nhiên liệu, giảm ô nhiễm môi trường.

- Tổ chức Lễ khai mạc Hội chợ.

- Họp báo, hội thảo quốc tế chuyển giao công nghệ trang thiết bị hiệu suất cao.

- Tổ chức các gian hàng trưng bày các sản phẩm, công nghệ tiết kiệm năng lượng, công nghệ “xanh”, thân thiện môi trường trong nước và quốc tế (các nước phát triển rất coi trọng các sản phẩm được mang trưng bày tham gia hội chợ;).

- Đưa tuyên truyền về Hội chợ trên báo chí (báo mạng) trước, trong và sau Hội chợ; quảng cáo về Hội chợ;

- Tuyên truyền bằng ấn phẩm.

- Tổ chức truyền thông, họp báo, hội thảo quốc tế chuyển giao công nghệ trang thiết bị hiệu suất cao.

- Tổ chức Lễ khai mạc Hội chợ.

- Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương.

- Đơn vị phối hợp: Các Sở, ngành của Thành phố, đơn vị tư vấn và các đơn vị liên quan.

 

 

 

6

Phát triển mô hình sử dụng năng lượng xanh cho các cơ sở sản xuất công nghiệp, công trình xây dựng theo Tiêu chí của thành phố Hà Nội năm 2020 tại Quyết định số 2173/QĐ-UBND ngày 03/5/2019 của UBND Thành phố.

- Hướng dẫn các cơ sở, doanh nghiệp tham gia đánh giá công nhận là cơ sở sử dụng năng lượng xanh theo Tiêu chí của Thành phố.

- Tổ chức hội nghị tuyên truyền về mô hình sử dụng năng lượng Xanh cho các cơ sở sản xuất công nghiệp, công trình xây dựng theo Tiêu chí của thành phố Hà Nội tại Quyết định số 2173/QĐ-UBND ngày 03/5/2019.

- Tổ chức công nhận danh hiệu Cơ sở sản xuất công nghiệp, công trình xây dựng sử dụng năng lượng xanh.

- Hỗ trợ các cơ sở được công nhận tham gia Giải thưởng ASEAN về quản lý năng lượng trong công nghiệp và tòa nhà.

- Tổ chức hướng dẫn trên 80 cơ sở tham gia đánh giá; Dự kiến sẽ công nhận danh hiệu Cơ sở sử dụng năng lượng xanh cho ít nhất 40 cơ sở theo Tiêu chí Thành phố.

- Tổ chức 02 cuộc họp hội đồng đánh giá (01 cuộc họp đánh giá dữ liệu hồ sơ đăng ký của các cơ sở, 01 cuộc họp chấm điểm đề xuất công nhận danh hiệu cho các cơ sở).

- 01 phóng sự giới thiệu quy trình kỹ thuật, giải pháp mới (cập nhật hàng năm), lợi ích của cơ sở khi tham gia đánh giá công nhận.

- 01 phóng sự các mô hình sử dụng năng lượng xanh của cơ sở được công nhận trong 2020.

- Tổ chức 02 hội nghị tuyên truyền về mô hình sử dụng năng lượng Xanh cho các cơ sở sản xuất công nghiệp, công trình xây dựng.

- Tổ chức 01 Lễ công bố, tôn vinh các cơ sở đạt danh hiệu Cơ sở sử dụng Năng lượng Xanh trên đài truyền hình.

- Hỗ trợ 04 cơ sở được công nhận tham gia Giải thưởng ASEAN về quản lý năng lượng trong công nghiệp và tòa nhà.

- Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ sở, công trình xây dựng sử dụng năng lượng; TCT Điện lực TP. Hà Nội.

 

 

 

7

Phong trào Hộ gia đình sử dụng tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020.

- Vận động các hộ gia đình tham gia phong trào Hộ gia đình sử dụng tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng. Phổ biến về kỹ năng lựa chọn, sử dụng các trang thiết bị tiết kiệm điện và các sản phẩm dán nhãn năng lượng tại các tổ dân phố trên địa bàn Thành phố theo Thông tư số 36/2016/TT-BCT ngày 28/12/2016.

- Cập nhật, thiết kế, phát hành sổ tay hướng dẫn kỹ năng sử dụng tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng trong hộ gia đình.

- Phổ biến kỹ năng tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả cho đội ngũ tuyên truyền viên.

- Thiết kế và phát hành 12.000 sổ tay hướng dẫn kỹ năng sử dụng tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng trong hộ gia đình.

- Tổ chức 01 hội nghị thành phố Hà Nội phát động cao điểm hè về sử dụng tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng năm 2020.

- Tuyên truyền về hoạt động của phong trào Hộ gia đình sử dụng tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng trên truyền hình.

- Tổ chức 40 hội nghị tuyên truyền, tập huấn kỹ năng tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng cho các hộ gia đình tại quận, huyện/thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Công nhận 1.050 hộ gia đình tiêu biểu sử dụng tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng năm 2020 (50 hộ/quận; 25 hộ/huyện, thị xã).

- Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương.

- Đơn vị phối hợp: Hội liên hiệp phụ nữ Hà Nội; TCT Điện lực TP. Hà Nội; UBND 30 quận, huyện, thị xã.

 

 

 

8

Phát triển, nâng cao hiệu quả quản lý năng lượng cho các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ thuộc lĩnh vực linh kiện phụ tùng kim loại trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Đánh giá hiệu quả năng lượng cho các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ thuộc lĩnh vực linh kiện phụ tùng kim loại trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Phổ biến các trang thiết bị có hiệu suất cao thông qua kiểm toán năng lượng tại các doanh nghiệp

- Xây dựng hệ thống quản lý năng lượng cho các doanh nghiệp.

- 01 báo cáo đánh giá hiệu quả năng lượng cho các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ thuộc lĩnh vực linh kiện phụ tùng kim loại trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

- Kiểm toán năng lượng cho 04 doanh nghiệp doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ thuộc lĩnh vực linh kiện phụ tùng kim loại.

- Hỗ trợ xây dựng hệ thống quản lý năng lượng cho 02 doanh nghiệp.

- Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương.

- Đơn vị phối hợp: Các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ thuộc lĩnh vực linh kiện phụ tùng kim loại trên địa bàn thành phố Hà Nội; TCT Điện lực TP. Hà Nội.

 

 

 

III

Nhiệm vụ 3Thúc đẩy bảo tồn năng lượng trong các hoạt động công nghiệp và xanh hoá nguồn sản xuất, phân phối điện năng

3.450

3.002,4

6.452,4

9

Phổ biến phương pháp và công cụ dự báo nhu cầu năng lượng cho các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành thiết bị điện - điện tử.

- Đánh giá hiệu quả năng lượng cho các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành thiết bị điện - điện tử.

- Kiểm toán năng lượng cho doanh nghiệp thuộc nhóm ngành thiết bị điện - điện tử.

- Xây dựng hệ thống quản lý năng lượng.

- Xây dựng bộ công cụ dự báo nhu cầu năng lượng và đánh giá tiết kiệm năng lượng cho các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành thiết bị điện - điện tử.

- 01 báo cáo đánh giá hiệu quả năng lượng cho các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành thiết bị điện - điện tử.

- Kiểm toán năng lượng cho 05 doanh nghiệp.

- Xây dựng hệ thống quản lý năng lượng cho 01 đơn vị.

- 01 bộ công cụ dự báo nhu cầu năng lượng và đánh giá tiết kiệm năng lượng cho các doanh nghiệp nhóm ngành thiết bị điện - điện tử và tổ chức 01 hội nghị phổ biến.

- Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ sở sản xuất công nghiệp thuộc nhóm ngành thiết bị điện - điện tử; TCT Điện lực TP. Hà Nội.

 

 

 

10

Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng cho các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn quận Long Biên.

- Đánh giá tình hình sử dụng năng lượng cho các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn quận Long Biên.

- Kiểm toán năng lượng cho cơ sở sản xuất công nghiệp.

- Xây dựng hệ thống quản lý năng lượng.

- 01 báo cáo đánh giá tình hình sử dụng năng lượng cho các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn quận Long Biên.

- Kiểm toán năng lượng cho 06 doanh nghiệp.

- Hỗ trợ xây dựng hệ thống quản lý năng lượng cho 01 đơn vị.

- Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn quận Long Biên; TCT Điện lực TP. Hà Nội.

 

 

 

11

Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng cho các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện Đan Phượng.

- Đánh giá tình hình sử dụng năng lượng cho các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện Đan Phượng.

- Kiểm toán năng lượng cho cơ sở sản xuất công nghiệp.

- Xây dựng hệ thống quản lý năng lượng.

- 01 báo cáo đánh giá tình hình sử dụng năng lượng cho các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện Đan Phượng.

- Kiểm toán năng lượng cho 06 doanh nghiệp.

- Hỗ trợ xây dựng hệ thống quản lý năng lượng cho 01 đơn vị.

- Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện Đan Phượng; TCT Điện lực TP. Hà Nội.

 

 

 

12

Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng cho các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện Mỹ Đức

- Đánh giá tình hình sử dụng năng lượng cho các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện Mỹ Đức.

- Kiểm toán năng lượng cho cơ sở sản xuất công nghiệp.

- Xây dựng hệ thống quản lý năng lượng.

- 01 báo cáo đánh giá tình hình sử dụng năng lượng cho các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện Mỹ Đức.

- Kiểm toán năng lượng cho 06 doanh nghiệp.

- Hỗ trợ xây dựng hệ thống quản lý năng lượng cho 01 đơn vị.

- Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện Mỹ Đức; TCT Điện lực TP. Hà Nội.

 

 

 

13

Hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực trên địa bàn thành phố Hà Nội nâng cao hiệu suất năng lượng.

- Đánh giá tình hình áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng trong các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Kiểm toán năng lượng cho các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Xây dựng hệ thống quản lý năng lượng.

- 01 báo cáo đánh giá tình hình áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng trong các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Kiểm toán năng lượng cho 06 doanh nghiệp.

- Hỗ trợ xây dựng hệ thống quản lý năng lượng cho 01 đơn vị.

- Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ sở sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực; TCT Điện lực TP. Hà Nội.

 

 

 

14

Hỗ trợ các doanh nghiệp công nghiệp được công nhận NĂNG LƯỢNG XANH trên địa bàn thành phố Hà Nội nâng cao hiệu suất năng lượng.

- Đánh giá tình hình ứng dụng các công cụ trong tính toán hiệu quả năng lượng tại doanh nghiệp công nghiệp được công nhận NĂNG LƯỢNG XANH trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Kiểm toán năng lượng cho các doanh nghiệp công nghiệp được công nhận NĂNG LƯỢNG XANH trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Xây dựng công cụ tính toán hiệu quả năng lượng cho các doanh nghiệp.

- 01 báo cáo đánh giá tình hình ứng dụng các công cụ trong tính toán hiệu quả năng lượng tại các cơ sở được công nhận NĂNG LƯỢNG XANH trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Kiểm toán năng lượng cho 05 cơ sở sử dụng năng lượng nhằm nâng hạng theo tiêu chí công nhận NĂNG LƯỢNG XANH được ban hành tại Quyết định số 2173/QĐ-UBND ngày 03/5/2019 của UBND thành phố Hà Nội.

- Xây dựng công cụ tính toán hiệu quả năng lượng cho 05 doanh nghiệp và tổ chức 01 hội nghị phổ biến.

- Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương.

- Đơn vị phối hợp: Các doanh nghiệp công nghiệp được công nhận NĂNG LƯỢNG XANH; TCT Điện lực TP. Hà Nội.

 

 

 

15

Thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các cơ sở sản xuất thuộc làng nghề gốm sứ Kim Lan - Gia Lâm.

- Đánh giá tình hình sử dụng năng lượng cho các cơ sở công nghiệp nông thôn thuộc làng nghề gốm sứ Kim Lan - Gia Lâm.

- Kiểm toán năng lượng cho các doanh nghiệp công nghiệp và hỗ trợ xây dựng quy định tiết kiệm năng lượng.

- 01 báo cáo đánh giá tình hình sử dụng năng lượng cho các cơ sở công nghiệp nông thôn thuộc làng nghề gốm sứ Kim Lan - Gia Lâm.

- Kiểm toán năng lượng và hỗ trợ xây dựng quy định tiết kiệm năng lượng cho 05 đơn vị.

- Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ sở công nghiệp nông thôn thuộc làng nghề gốm sứ Kim Lan - Gia Lâm; TCT Điện lực TP. Hà Nội.

 

 

 

IV

Nhiệm vụ 4: Sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả trong khu vực toà nhà và chiếu sáng công cộng

2.900

1.654

4.554

16

Phổ biến phương pháp và công cụ dự báo nhu cầu năng lượng cho các khách sạn 5 sao trên địa bàn Thành phố.

- Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến tiêu thụ năng lượng của các khách sạn 5 sao.

- Đánh giá hiệu quả năng lượng tại các khách sạn.

- Mô phỏng năng lượng cho các khách sạn.

- Xây dựng bộ công cụ dự báo nhu cầu năng lượng và đánh giá tiết kiệm năng lượng cho các khách sạn theo công nghệ "công nghiệp thế hệ 4.0".

- 01 báo cáo đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến tiêu thụ năng lượng của các khách sạn 5 sao.

- Đánh giá hiệu quả năng lượng tại 05 khách sạn.

- Mô phỏng năng lượng cho 02 khách sạn.

- Xây dựng 01 bộ công cụ dự báo nhu cầu năng lượng và đánh giá tiết kiệm năng lượng cho các khách sạn theo tiêu chuẩn ISO 50001 theo công nghệ "công nghiệp thế hệ 4.0" và tổ chức 01 hội nghị phổ biến.

- Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương.

- Đơn vị phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường; Các khách sạn; TCT Điện lực TP. Hà Nội.

 

 

 

17

Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng cho các tòa nhà chung cư cao tầng trên địa bàn quận Thanh Xuân bằng phương pháp đánh giá thiết kế, kiến trúc xây dựng, hệ thống trang thiết bị tiêu thụ năng lượng, khu vực dịch vụ công cộng, hệ thống kỹ thuật dùng chung.

- Đánh giá tổng quan tình hình sử dụng năng lượng các tòa nhà chung cư trên địa bàn quận Thanh Xuân.

- Đánh giá hiệu quả năng lượng tại các tòa nhà chung cư cao tầng.

- Đánh giá thiết kế kiến trúc xây dựng thông qua mô phỏng năng lượng cho các tòa nhà chung cư.

- Xây dựng 01 bộ công cụ đánh giá hiệu quả năng lượng theo quy chuẩn QCVN 09:2017/BXD cho các tòa nhà chung cư theo công nghệ "công nghiệp thế hệ 4.0".

- 01 báo cáo đánh giá tổng quan tình hình sử dụng năng lượng các tòa nhà chung cư trên địa bàn quận Thanh Xuân.

- Đánh giá hiệu quả năng lượng tại 05 tòa nhà chung cư.

- Đánh giá thiết kế kiến trúc xây dựng thông qua mô phỏng năng lượng cho 02 tòa nhà chung cư.

- Xây dựng 01 bộ công cụ đánh giá hiệu quả năng lượng theo quy chuẩn QCVN 09:2017/BXD cho các tòa nhà chung cư theo công nghệ "công nghiệp thế hệ 4.0" và tổ chức 01 hội nghị phổ biến.

- Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương.

- Đơn vị phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường; Các tòa nhà chung cư cao tầng trên địa bàn quận Thanh Xuân; TCT Điện lực TP. Hà Nội.

 

 

 

18

Phổ biến phương pháp và công cụ dự báo nhu cầu năng lượng cho các tòa nhà trụ sở làm việc của doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố.

- Đánh giá tình hình áp dụng hệ thống quản lý năng lượng tại các tòa nhà trụ sở làm việc của doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố.

- Kiểm toán năng lượng cho một số tòa nhà cơ quan, trụ sở làm việc của doanh nghiệp.

- Xây dựng bộ công cụ dự báo nhu cầu năng lượng và đánh giá tiết kiệm năng lượng cho các tòa nhà trụ sở làm việc của doanh nghiệp theo công nghệ "công nghiệp thế hệ 4.0".

- Báo cáo đánh giá tình hình áp dụng hệ thống quản lý năng lượng tại 05 trụ sở làm việc.

- Kiểm toán năng lượng cho 05 trụ sở làm việc.

- Xây dựng 01 bộ công cụ dự báo nhu cầu năng lượng và đánh giá tiết kiệm năng lượng cho các tòa nhà trụ sở theo công nghệ "công nghiệp thế hệ 4.0" và tổ chức 01 hội nghị phổ biến.

- Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương.

- Đơn vị phối hợp: Các tòa nhà cơ quan, trụ sở làm việc; Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội.

 

 

 

19

Thúc đẩy nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng cho các tòa nhà trụ sở của doanh nghiệp có diện tích sàn trên 2.500 m2 trên địa bàn Thành phố.

- Đánh giá tình hình sử dụng năng lượng tại các tòa nhà trụ sở doanh nghiệp có diện tích sàn trên 2.500 m2 trên địa bàn Thành phố.

- Đánh giá hiệu quả năng lượng cho các tòa nhà công sở có diện tích sàn trên 2.500 m2 trên địa bàn Thành phố.

- Xây dựng 01 bộ công cụ đánh giá hiệu quả năng lượng theo quy chuẩn QCVN 09:2017/BXD cho các tòa nhà công sở có diện tích sàn trên 2.500 m2 trên địa bàn Thành phố theo công nghệ "công nghiệp thế hệ 4.0".

- 01 báo cáo đánh giá tình hình sử dụng năng lượng tại các tòa nhà trụ sở doanh nghiệp có diện tích sàn trên 2.500 m2 trên địa bàn Thành phố.

- Đánh giá hiệu quả năng lượng cho 5 tòa nhà trụ sở có diện tích sàn trên 2.500 m2 trên địa bàn Thành phố.

- Xây dựng 01 bộ công cụ đánh giá hiệu quả năng lượng theo quy chuẩn QCVN 09:2017/BXD cho các tòa nhà trụ sở có diện tích sàn trên 2.500 m2 trên địa bàn Thành phố theo công nghệ "công nghiệp thế hệ 4.0" và tổ chức 01 hội nghị phổ biến.

- Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương.

- Đơn vị phối hợp: Các tòa nhà công sở có diện tích sàn trên 2.500 m2 trên địa bàn Thành phố; TCT Điện lực TP. Hà Nội.

 

 

 

20

Thúc đẩy nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng cho các tòa nhà văn phòng cho thuê có diện tích sàn trên 2.500 m2 trên địa bàn Thành phố.

- Đánh giá tình hình áp dụng hệ thống quản lý năng lượng tại các tòa nhà văn phòng cho thuê có diện tích sàn trên 2.500 m2 trên địa bàn Thành phố.

- Kiểm toán năng lượng cho các tòa nhà văn phòng cho thuê có diện tích sàn trên 2.500 m2 trên địa bàn Thành phố.

- Xây dựng bộ công cụ dự báo nhu cầu năng lượng và đánh giá tiết kiệm năng lượng cho các tòa nhà văn phòng cho thuê có diện tích sàn trên 2.500 m2 trên địa bàn Thành phố.

- 01 báo cáo đánh giá tình hình áp dụng hệ thống quản lý năng lượng tại các tòa nhà văn phòng cho thuê có diện tích sàn trên 2.500 m2 trên địa bàn Thành phố.

- Kiểm toán năng lượng cho 6 tòa nhà văn phòng cho thuê có diện tích sàn trên 2.500 m2 trên địa bàn Thành phố.

- Xây dựng 01 bộ công cụ dự báo nhu cầu năng lượng và đánh giá tiết kiệm năng lượng cho các tòa nhà văn phòng cho thuê có diện tích sàn trên 2.500 m2 trên địa bàn Thành phố và tổ chức 01 hội nghị phổ biến.

- Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương.

- Đơn vị phối hợp: Các tòa nhà văn phòng cho thuê có diện tích sàn trên 2.500 m2 trên địa bàn Thành phố; TCT Điện lực TP. Hà Nội.

 

 

 

21

Nâng cao hiệu quả năng lượng cho các trường cao đẳng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Đánh giá hiệu quả năng lượng tại các trường cao đẳng.

- Mô phỏng năng lượng thí điểm cho các trường Cao đẳng.

- Xây dựng bộ công cụ đánh giá hiệu quả năng lượng cho các trường cao đẳng theo công nghệ "công nghiệp thế hệ 4.0".

- 04 báo cáo đánh giá hiệu quả năng lượng tại các trường cao đẳng

- Mô phỏng năng lượng thí điểm cho 02 trường cao đẳng.

- Xây dựng 01 bộ công cụ đánh giá hiệu quả năng lượng cho các trường cao đẳng theo công nghệ "công nghiệp thế hệ 4.0" và tổ chức 01 hội nghị phổ biến.

- Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương.

- Đơn vị phối hợp: Các trường cao đẳng; TCT Điện lực TP. Hà Nội.

 

 

 

V

Nhiệm vụ 5: Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong lĩnh vực giao thông vận tải

400

232,8

632,8

22

Thúc đẩy các hoạt động nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, xây dựng định mức tiêu thụ cho một số tuyến giao thông vận tải công cộng

- Kiểm toán năng lượng cho các tuyến vận tải công cộng.

- Xây dựng công cụ tính toán chỉ số hiệu quả năng lượng (EnPI), mô phỏng yếu tố ảnh hưởng: Mật độ giao thông; đặc điểm cung đường đô thị.

- Kiểm toán năng lượng tại 03 tuyến xe buýt công cộng.

- Xây dựng 01 bộ công cụ, mô hình tính toán chỉ số hiệu quả năng lượng (EnPI) và tổ chức 01 hội nghị phổ biến.

- 01 hội nghị, hội thảo chuyên đề.

- Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương.

- Đơn vị phối hợp: Sở Giao thông vận tải; Các doanh nghiệp hoạt động trong ngành giao thông vận tải công cộng.

 

 

 

VI

Nhiệm vụ 6: Hoạt động Ban Chủ nhiệm Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Thành phố

300

0

300

23

Hoạt động của Ban chủ nhiệm Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Thành phố Hà Nội năm 2020.

- Điều phối, hướng dẫn các Sở, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã và các cơ quan liên quan xây dựng và triển khai Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn Thành phố năm 2020; Hướng dẫn triển khai các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2020; Kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn Thành phố; Thực hiện công tác thi đua khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện Chương trình.

- Tổ chức Hội nghị, hội thảo: phổ biến, hướng dẫn cơ chế, chính sách về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tuân thủ thực hiện quản lý sử dụng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Tham dự hội chợ, hội nghị, hội thảo học tập kinh nghiệm thực hiện sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong nước.

- 01 Hội nghị hướng dẫn trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ quy định tại Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- 01 Hội nghị tuyên truyền về Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030.

- 01 Hội nghị Ban Chủ nhiệm, tổ công tác giúp việc.

- Tổ chức các Đoàn công tác tham dự hội nghị, hội chợ về tiết kiệm năng lượng tại các tỉnh, thành phố.

- Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương

- Đơn vị phối hợp: Thành viên và Tổ công tác giúp việc Ban Chủ nhiệm Chương trình; TCT Điện lực TP. Hà Nội; Các cơ sở sản xuất kinh doanh, công trình xây dựng.

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

15.940

6.461,25

22.401,25

 

* Ghi chú:

- Đối với Chương trình, dự án đa mục tiêu trong đó có giải pháp thực hiện tiết kiệm năng lượng, Thành phố giao trực tiếp cho các đơn vị.

- Nguồn vốn huy động hợp pháp khác: Khuyến khích, thu hút đầu tư của các doanh nghiệp, tư nhân và nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật để thực hiện đầu tư, đổi mới các trang thiết bị hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng...

 

thuộc tính Kế hoạch 42/KH-UBND

Kế hoạch 42/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Chương trình quốc gia về việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2020
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:42/KH-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Kế hoạchNgười ký:Nguyễn Doãn Toản
Ngày ban hành:25/02/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi