Kế hoạch 172/KH-UBND Hà Nội 2024 kiểm tra về phòng, chống tham nhũng

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Kế hoạch 172/KH-UBND

Kế hoạch 172/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội kiểm tra về thực hiện kết luận thanh tra và kiểm tra về phòng, chống tham nhũng, năm 2024
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:172/KH-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Kế hoạchNgười ký:Lê Hồng Sơn
Ngày ban hành:10/06/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

___________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Số: 172/KH-UBND

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2024

KẾ HOẠCH

Kiểm tra về thực hiện kết luận thanh tra

và kiểm tra về phòng, chống tham nhũng, năm 2024

______________________

Thực hiện Luật Thanh tra năm 2022; Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra;

Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị;

Triển khai, tổ chức thực hiện Kế hoạch số 320/KH-UBND ngày 28/12/2023 của UBND Thành phố về Kế hoạch thanh tra năm 2024;

UBND Thành phố ban hành Kế hoạch kiểm tra về thực hiện kết luận thanh tra và kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2024, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính trong công tác tổ chức thực hiện các kết luận, kiến nghị sau thanh tra tại các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức; kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm những sai phạm và khắc phục những tồn tại đã nêu trong các kết luận thanh tra; tiếp tục kiến nghị đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về thực hiện các kết luận thanh tra, trên địa bàn thành phố Hà Nội;

- Tăng cường hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong công tác PCTN; đánh giá khách quan, chính xác tính đồng bộ, hiệu quả của các biện pháp PCTN, các nhiệm vụ, giải pháp PCTN theo đúng đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi, vụ việc, vụ án tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng theo quy định nhằm ngăn chặn, xử lý, đẩy lùi tham nhũng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về PCTN trên địa bàn thành phố Hà Nội.

2. Yêu cầu

- Cuộc kiểm tra phải tiến hành có trọng tâm, trọng điểm, những tồn tại, sai phạm phải được kết luận cụ thể, quy rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân và kiến nghị xử lý đúng pháp luật, phù hợp với thực tế và có tính khả thi;

- Quá trình kiểm tra không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của đơn vị, tổ chức, cá nhân;

- Khi phát hiện có vi phạm, phải kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cho cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật; trường hợp có dấu hiệu phạm tội thì phải chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để truy cứu trách nhiệm hình sự.

II. NỘI DUNG

1. Kiểm tra về thực hiện kết luận thanh tra

- Đối tượng kiểm tra: Giao Thanh tra Thành phố tổ chức kiểm tra trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND các quận, huyện: Hoàn Kiếm, Đan Phượng, Thạch Thất, Phúc Thọ, Thường Tín, Mỹ Đức, Ứng Hoà, Thanh Oai trong việc tổ chức thực hiện kết luận thanh tra;

- Thời kỳ kiểm tra: từ ngày 01/01/2011 đến ngày 31/12/2023;

- Nội dung kiểm tra: Việc tổ chức thực hiện các kết luận thanh tra thuộc trách nhiệm của Chủ tịch UBND quận, huyện; các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận, huyện; UBND các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn thuộc đối tượng kiểm tra có liên quan đến việc tổ chức thực hiện kết luận thanh tra.

- Thời gian thực hiện kiểm tra: Quý III, IV/2024.

2. Kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng

- Đối tượng kiểm tra: Giao Thanh tra Thành phố tổ chức kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng đối với Giám đốc các sở, Thủ trưởng các cơ quan, cụ thể: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Khoa học và Công nghệ; UBND các quận, huyện: Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Long Biên, Đống Đa, Sóc Sơn; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Thành phố; Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội, Trường Cao đẳng nghề Việt Nam-Hàn Quốc, Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội; Công ty TNHH một thành viên đầu tư phát triển Thủy lợi Hà Nội; Công ty TNHH một thành viên đầu tư phát triển Thủy lợi sông Đáy.

- Thời kỳ kiểm tra: từ năm 2022 đến năm 2023.

- Nội dung kiểm tra:

+ Việc thực hiện các quy định về phòng ngừa tham nhũng: xây dựng và thực hiện kế hoạch PCTN; tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật; công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị (về đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý, sử dụng đất đai và quản lý trật tự xây dựng; hoạt động tài chính, ngân sách, mua sắm và quản lý tài sản công, huy động và sử dụng các khoản hỗ trợ, đóng góp; công tác tổ chức cán bộ; thanh tra, giải quyết KNTC), xây dựng, thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; chuyển đổi vị trí công tác, việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức; cải cách hành chính (CCHC) và ứng dụng công nghệ thông tin; thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN;

+ Thực hiện các quy định về phát hiện, xử lý tham nhũng: thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; tiếp nhận xử lý, giải quyết tố cáo về tham nhũng và phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng qua thanh tra, kiểm tra; xem xét, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị khi để xảy ra tham nhũng theo quy định; chế độ thông tin, báo cáo về công tác PCTN.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ Kế hoạch công tác kiểm tra này được UBND Thành phố ban hành; Giao Chánh Thanh tra Thành phố thông báo kế hoạch kiểm tra đến Giám đốc các sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND Thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã có liên quan; tổ chức thực hiện theo quy định.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc thì kịp thời báo cáo UBND Thành phố đế điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn và yêu cầu quản lý Nhà nước./.

Nơi nhận:
- Thanh tra Chính phủ; để b/c
- Thường trực: Thành ủy, HĐND TP; để b/c
- Chủ tịch UBND TP; để b/c
- Các Phó Chủ tịch UBND TP;
- Ban Nội chính Thành ủy;
- Thanh tra Thành phố;
- Các VP: Thành ủy; HĐND TP;
- Ủy ban MTTQ Thành phố;
- Các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc TP và UBND các quận, huyện, thị xã có liên quan;
- VP UBND TP: CVP, PCVP N.M.Quân, các phòng: NC, TH, TKBT, BTCD;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Sơn

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi