Công văn 8206/VPCP-V.I sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 22/4/2019

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
________

Số: 8206/VPCP-V.I
V/v :Sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2020

 

 

 

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

 

 

Xét báo cáo của Thanh tra Chính phủ tại các văn bản số: 1598/TTCP-C.IV ngày 17 tháng 9 năm 2020, số 1599/TTCP-C.IV ngày 17 tháng 9 năm 2020 về việc sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý với kiến nghị của Thanh tra Chính phủ tại văn bản số 1598/TTCP-C.IV ngày 17 tháng 9 năm 2020 về việc dừng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị và văn bản số 1599/TTCP-C.IV ngày 17 tháng 9 năm 2020 về việc báo cáo sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương, chủ động tổ chức triển khai thực hiện các kiến nghị của Thanh tra Chính phủ.

2. Yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiêm túc thực hiện việc quán triệt, chỉ đạo chặt chẽ và tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị nêu trên; có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế nêu tại văn bản số 1599/TTCP-C.IV ngày 17 tháng 9 năm 2020 của Thanh tra Chính phủ; trong đó cần chú ý người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải nêu cao tính gương mẫu, thường xuyên kiểm tra, rà soát, phòng ngừa, chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật các hành vi tham nhũng.

3. Giao Thanh tra Chính phủ:

- Tiếp tục theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương, tổ chức liên quan trong việc thực hiện Chỉ thị; định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả.

- Phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan nghiên cứu, ban hành theo thẩm quyền hoặc kiến nghị, đề xuất hướng dẫn về cơ chế, quy định tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị, tố cáo qua đường dây nóng, hộp thư điện tử nhằm xử lý tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

4. Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các Cơ quan Trung ương của các đoàn thể, các tổ chức chính trị-xã hội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam ...tiếp tục tăng cường việc giám sát thực hiện Chỉ thị, nhất là giám sát việc thực hiện công khai, minh bạch, kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg (để b/c);
- Ban Nội chính Trung ương;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- VPCP: BTCN, PCN Cao Huy,
TGĐ Cổng TTĐTCP, các Vụ : ĐMDN,KTTH,
Cục KSTTHC, TH;
- Lưu: VT,V.I (3), PT 23

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Cao Huy

 

 

 

Thuộc tính văn bản
Công văn 8206/VPCP-V.I của Văn phòng Chính phủ về việc sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 22/4/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 8206/VPCP-V.I Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Cao Huy
Ngày ban hành: 01/10/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!