Công văn 1171/BKHCN-Ttra của Bộ Khoa học và Công nghệ báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2010

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 1171/BKHCN-Ttra

Công văn 1171/BKHCN-Ttra của Bộ Khoa học và Công nghệ báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2010
Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1171/BKHCN-TtraNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Lê Đình Tiến
Ngày ban hành:26/05/2010Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí

tải Công văn 1171/BKHCN-Ttra

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

-------------------

Số: 1171/BKHCN-Ttra

V/v: Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2010

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------------------

Hà Nội, ngày  26 tháng 5 năm 2010

 

 

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ

 

 

Thực hiện Chỉ thị số 1113/CT-BKHCN ngày 20/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ “Về đẩy mạnh các hoạt động triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí” và Kế hoạch thực hiện giai đoạn 1 của Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến 2020*, Bộ Khoa học và Công nghệ yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị báo cáo tình hình thực hiện công tác phòng, chống 6 tháng đầu năm 2010 theo hướng dẫn sau:

I. Nội dung báo cáo

A. Tình hình thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trong 6 tháng đầu năm 2010

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

2. Hoạt động rà soát, ban hành văn bản về công tác phòng, chống tham nhũng.

Các đơn vị chức năng ngoài việc rà soát các văn bản do các đơn vị ban hành, cần phải đánh giá công tác tham mưu giúp Bộ trưởng ban hành các văn bản liên quan đến cơ chế quản lý chung của Bộ (gắn với các nội dung cải cách, công khai minh bạch thủ tục hành chính, cơ chế chính sách theo chức năng quản lý nhà nước của Bộ).

3. Việc thực hiên các biện pháp phòng ngừa (công khai, minh bạch trong hoạt động của đơn vị, rà soát, xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; xây dựng, thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp và chuyển đổi vị trí công tác; minh bạch tài sản, thu nhập; xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng; cải cách hành chính, đổi mới công nghệ quản lý và phương thức thanh toán).

4. Công tác phát hiện và xử lý tham nhũng.

            5. Đánh giá kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2010  (phân tích những khó khăn, vướng mắc hoặc kiến nghị, đề xuất).

B. Xây dựng phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm  2010

Các báo cáo bắt buộc phải gửi kèm theo các biểu mẫu thống kê (gửi kèm theo công văn này).

II. Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch thực hiện giai đoạn 1 của Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020

Căn cứ các nhiệm vụ đã phân công cho các đơn vị tại Kế hoạch thực hiện giai đoạn 1 của Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020, Bộ Khoa học và Công nghệ giao:

1. Vụ Pháp chế: báo cáo về công tác rà soát và xây dựng văn bản pháp luật của Bộ.

2. Vụ Tổ chức cán bộ:

(i) Báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính, chuyển đổi vị trí công tác, minh bạch tài sản và thu nhập của Bộ.

(ii) Báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ xây dựng “Chương trình phát triển khoa học và công nghệ và hỗ trợ các tổ chức khoa học và công nghệ công lập chuyển sang hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm”.

3. Cục Sở hữu trí tuệ: báo cáo tiến độ thực hiện “Đề án thiết lập hệ thống các dịch vụ công về sở hữu trí tuệ”.

4. Các Vụ: Kế hoạch Tài chính, Đánh giá thẩm định và Giám định công nghệ, Công nghệ cao, Các ngành kinh tế kỹ thuật, Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ quốc gia, Văn phòng các chương trình trọng điểm cấp nhà nước báo cáo về tình hình thực hiện việc xét, tuyển chọn, giao trực tiếp, tài trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ trong năm 2009 (theo quy định tại điều 25 Luật Phòng, chống tham nhũng).

5. Giao Thanh tra Bộ tổng hợp công tác phòng, chống tham nhũng của Bộ và kết quả thực hiện Kế hoạch thực hiện giai đoạn 1 của Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020.

Chậm nhất là ngày 15/6/2010, các đơn vị phải gửi báo cáo về Bộ (qua Thanh tra Bộ) để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và Thủ tướng Chính phủ đúng thời gian theo quy định. Đây là nhiệm vụ quan trọng, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thực hiện nghiêm túc./.

Ghi chú: Các đơn vị có thể dowload nội dung công văn và biểu mẫu tại website của Bộ Khoa học và Công nghệ (http://www.most.gov.vn)

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Lưu: VT, TTra.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(đã ký)

 

 

 

Lê Đình Tiến

 


* Ban hành kèm theo Quyết định số 1617/QĐ-BKHCN ngày 14/8/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi