Văn bản Luật Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 594 văn bản: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí
21

Quyết định 940/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Tổ công tác thẩm định kết quả tự chấm điểm kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của các cơ quan, đơn vị và dự kiến chấm điểm kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên năm 2022 của Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
22

Quyết định 321/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 của Thành phố Cần Thơ

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
23

Kế hoạch 685/KH-CHK của Cục Hàng không Việt Nam về việc thực hiện Đề án Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong huy động, sử dụng các nguồn vốn thuộc lĩnh vực giao thông vận tải giai đoạn 2021 – 2025, gắn với kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng Cục Hàng không Việt Nam

Lĩnh vực: Giao thông, Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
24

Công văn 420/UBND-NC của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc tăng cường triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
25

Kế hoạch 36/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
26

Kế hoạch 383/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thực hiện Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí” tỉnh Bình Thuận, giai đoạn 2022 - 2030

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
27
28

Quyết định 281/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa - Năm 2022 thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh, được tiếp nhận hồ sơ tại Trụ sở Thanh tra tỉnh (Lĩnh vực: Phòng, chống tham nhũng)

Lĩnh vực: Hành chính, Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
29

Kế hoạch 376/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc triển khai Phong trào thi đua “Lai Châu đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
30

Quyết định 142/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
31

Kế hoạch 234/KH-SGDĐT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội về việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023 của ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
32

Quyết định 131/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
33

​Quyết định 60/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 của tỉnh Gia Lai

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
34

Quyết định 613/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 của Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
35

Quyết định 173/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2023 trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
36

Quyết định 73/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 của Bộ Tư pháp

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
37

Quyết định 62/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2023

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
38

Quyết định 48/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Bộ Xây dựng năm 2023

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
39

Quyết định 146/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tỉnh Sơn La năm 2023

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
40

Quyết định 283/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về