Các quy định liên quan đến tiền sử dụng đất

Lọc bài viết theo:

Thủ tục ghi nợ tiền sử dụng đất từ 10/12/2019 12/11/2019

Bên cạnh việc giới hạn đối tượng được ghi nợ tiền sử dụng đất, Nghị định 79/2019/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 26/10/2019 còn thay đổi trình tự thực hiện thủ tục này.

Sắp tới sẽ không giảm trừ khi trả nợ tiền sử dụng đất trước hạn 07/11/2019

Đây là nội dung mới được Chính phủ sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 79 ban hành ngày 26/10/2019 quy định về thu tiền sử dụng đất.

Từ 10/12/2019, chỉ 4 đối tượng được ghi nợ tiền sử dụng đất 28/10/2019

Đây là một trong những thay đổi quan trọng của Nghị định 79/2019/NĐ-CP ban hành ngày 26/10/2019 sửa đổi quy định về ghi nợ tiền sử dụng đất tại Nghị định 45 năm 2014 của Chính phủ.

Thủ tục xóa nợ tiền sử dụng đất với cá nhân, hộ gia đình 28/10/2019

Ngày 26/10/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 79 sửa đổi, bổ sung quy định về thu tiền sử dụng đất nêu tại Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP.

Toàn bộ trường hợp làm Sổ đỏ mà không phải nộp tiền sử dụng đất 04/09/2019

Căn cứ vào thời điểm xác lập quyền sử dụng đất và giấy tờ về quyền sử dụng đất mà nhiều trường hợp người dân làm Sổ đỏ mà không phải nộp tiền sử dụng đất.

Những trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất khi làm Sổ đỏ 03/09/2019

Một trong những chi phí khi làm Sổ đỏ là tiền sử dụng đất, thông thường đây là chi phí nhiều nhất. Sau đây là những trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất khi làm Sổ đỏ.

Sắp sửa đổi quy định về thu tiền sử dụng đất 30/08/2019

Đây là nội dung đáng chú ý nêu tại Thông báo 306/TB-VPCP về dự thảo Nghị định sửa đổi Điều 16 của Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014.

Các khoản tiền làm Sổ đỏ cho đất lấn chiếm 07/08/2019

Đất lấn, chiếm được cấp Sổ đỏ nếu đủ điều kiện. Không giống các trường hợp khác, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất lấn, chiếm phải nộp tiền sử dụng đất. Dưới đây là quy định cụ thể các khoản tiền làm Sổ đỏ cho đất lấn chiếm.

Điều kiện cấp Sổ đỏ cho đất giao không đúng thẩm quyền 18/07/2019

Đất giao không đúng thẩm quyền có thể được cấp Sổ đỏ nếu đủ điều kiện. Dưới đây là quy định về điều kiện cấp Sổ đỏ cho đất giao không đúng thẩm quyền và chi phí khi làm Sổ đỏ.

Các trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất hiện nay 15/07/2019

Tiền sử dụng đất là khoản tiền mà người sử dụng đất phải trả cho Nhà nước khi được cấp Sổ đỏ, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất… Dưới đây là các trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất.

Thủ tục miễn giảm tiền sử dụng đất 11/06/2019

Người sử dụng đất thuộc trường hợp được miễn, giảm tiền sử dụng đất thì phải có hồ sơ đề nghị và thực hiện theo thủ tục miễn giảm tiền sử dụng đất dưới đây.

Toàn bộ các khoản tiền phải nộp của người sử dụng đất 22/05/2019

Trong quá trình sử dụng đất người sử dụng đất có thể phải nộp các khoản tiền cho Nhà nước khi chuyển quyền (mua bán, tặng cho..), do nghĩa vụ hoặc do vi phạm. Dưới đây là toàn bộ các khoản tiền phải nộp của người sử dụng đất.

Đối tượng và thủ tục ghi nợ tiền sử dụng đất 19/04/2019

Khi chuyển mục đích sử dụng đất, cấp Sổ đỏ mà có khó khăn về tài chính thì hộ gia đình, cá nhân có thể ghi nợ tiền sử dụng đất. Sau đây là quy định về đối tượng được ghi nợ và thủ tục ghi nợ tiền sử dụng đất.

Năm 2019, làm Sổ đỏ hết bao nhiêu tiền? 28/02/2019

Khi xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Sổ đỏ), người có yêu cầu phải nộp một số khoản tiền nhất định, gồm: Lệ phí trước bạ, lệ phí cấp sổ, tiền sử dụng đất (nếu có).

Các khoản tiền phải nộp khi chuyển đất nông nghiệp sang đất ở 27/02/2019

Chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở phải được sự đồng ý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Khi chuyển đất nông nghiệp sang đất ở, hộ gia đình, cá nhân phải nộp những chi phí gì?

Mức tiền sử dụng đất phải nộp khi làm Sổ đỏ 19/02/2019

Người không có các giấy tờ về quyền sử dụng đất khi làm Sổ đỏ có thể phải nộp tiền sử dụng đất. Tùy thuộc vào thời điểm sử dụng đất mà mức tiền phải nộp khi làm Sổ đỏ là khác nhau.

Chậm nộp tiền sử dụng đất bị xử lý thế nào? 15/02/2019

Người sử dụng đất khi được Nhà nước giao, cho thuê đất phải nộp tiền sử dụng đất theo đúng số tiền và thời gian nộp. Trường hợp chậm nộp tiền sử dụng đất bị xử lý thế nào?

Hướng dẫn tính tiền sử dụng đất năm 2019 12/02/2019

Khi Nhà nước giao đất cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sẽ gồm 02 trường hợp: Có thu tiền sử dụng đất và không thu tiền sử dụng đất. Khi Nhà nước giao đất có thu tiền thì ai sẽ phải nộp tiền sử dụng và tiền sử dụng đất khi được giao đất được tính như thế nào?

Các trường hợp được miễn giảm tiền sử dụng đất 01/02/2019

Khi sử dụng đất người sử dụng phải nộp tiền sử dụng đất. Tuy nhiên, do chính sách với người có công và vùng có điều kiện kinh tế khó khăn, hiện nay pháp luật quy định một số đối tượng được miễn giảm tiền sử dụng đất.

Hướng dẫn cách tính tiền sử dụng đất 2018 21/11/2018

Tiền sử dụng đất là tiền mà người sử dụng đất phải trả cho Nhà nước khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất. Dưới đây là hướng dẫn cách tính tiền sử dụng đất 2018.