tiền hỗ trợ Covid

Lọc bài viết theo:

2 ngày quan trọng trong tháng 11 cần nhớ để được nhận tiền hỗ trợ  22/10/2021

Gói hỗ trợ 30.000 tỷ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết 116 đang được gấp rút giải ngân. Trong tháng 11 tới đây, có hai ngày mà người lao động đang đi làm đều cần biết để được nhận tiền hỗ trợ.

Chú ý: Đã có thể tra cứu tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 116 qua Zalo  22/10/2021

Số lượng người chưa nhận được tiền theo Nghị quyết 11 hiện nay vẫn còn rất nhiều. Dưới đây, LuatVietnam giới thiệu 02 cách tra cứu để người lao động biết mình có được nhận tiền hỗ trợ không, mức tiền hỗ trợ là bao nhiêu?