Tiền điện

Lọc bài viết theo:

File Excel cách tính tiền điện sinh hoạt 2021 18/10/2020

Tiền điện sinh hoạt hiện nay được tính theo 06 bậc. Để biết số tiền phải thanh toán là bao nhiêu, bạn đọc chỉ cần nhập số điện tiêu thụ tại công thức trong File Excel cách tính tiền điện sinh hoạt.