Quyết định 14/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế quản lý cảng cá Hải Phòng

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 14/2020/QĐ-UBND

Quyết định 14/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn Thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định 24/2017/QĐ-UBND ngày 17/11/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hải PhòngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:14/2020/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Đình Chuyến
Ngày ban hành:17/06/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hàng hải
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 14/2020/QĐ-UBND

Hải Phòng, ngày 17 tháng 6 năm 2020

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ QUẢN LÝ CẢNG CÁ VÀ KHU NEO ĐẬU TRÁNH TRÚ BÃO CHO TÀU CÁ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 24/2017/QĐ-UBND NGÀY 17/11/2017 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

___________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thủy sản ngày 21 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 42/TTr-SNN ngày 24 ngày 3 năm 2020, Văn bản số 1006/SNN-QLCB ngày 08 tháng 5 năm 2020, Văn bản số 1203/SNN-QLCB ngày 02 tháng 6 năm 2020; Báo cáo thẩm định số 10/BCTĐ-STP ngày 17 tháng 3 năm 2020, Văn bản số 840/STP-XD&KTVB ngày 19 tháng 5 năm 2020 của Sở Tư pháp.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi khoản 1 Điều 2 như sau:

“1. Phá hủy, tháo dỡ gây hư hại, lấn chiếm phạm vi công trình của cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá; xả chất thải không đúng nơi quy định trong khu vực cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá theo quy định tại khoản 12 Điều 7 Luật Thủy sản năm 2017”.

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 3 như sau:

“1. Thực hiện tổ chức quản lý cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá theo quy định tại Điều 80 và Điều 85 Luật Thủy sản năm 2017”.

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 4, khoản 5 và khoản 9 Điều 5 như sau:

“4. Thực hiện các quyền của tổ chức quản lý cảng cá theo quy định tại khoản 1 Điều 81 Luật Thủy sản năm 2017.

5. Thực hiện nghĩa vụ của tổ chức quản lý cảng cá theo quy định tại khoản 2 Điều 81 Luật Thủy sản năm 2017.

9. Tham mưu cho cấp có thẩm quyền trình tự, thủ tục đóng, mở cảng cá theo quy định.”

4. Sửa đổi, bổ sung điểm đ, khoản 2, Điều 8 như sau:

“đ) Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định theo khoản 11 Điều 16 Thông tư số 21/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.”

5. Sửa đổi, bổ sung điểm c, khoản 2 Điều 9 như sau:

“c) Cảng cá phải xây dựng cột tín hiệu báo bão, lũ lụt, áp thấp nhiệt đới đảm bảo theo quy định tại Quyết định số 03/2020/QĐ-TTg ngày 13/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai.”

6. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 12 như sau:

“3. Các cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá do nhà nước đầu tư hoặc có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước thì tổ chức được giao quản lý có trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố về công tác quản lý cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá theo Luật Thủy sản năm 2017”.

7. Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 13 như sau:

“5. Thực hiện các nội dung quản lý nhà nước về cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão:

a) Xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch và các chính sách phát triển cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá.

b) Tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố trình tự, thủ tục công bố mở, đóng cảng cá; công bố danh sách khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá theo quy định.

c) Kiểm tra, thanh tra, giám sát cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trong phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.

d) Tuyên truyền, giáo dục, đào tạo, tập huấn về công tác quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá, chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức và kỹ năng đảm bảo an toàn cho cán bộ, nhân viên và ngư dân các địa phương ven biển”.

Điều 2. Bãi bỏ và thay đổi từ ngữ một số điều của Quy chế quản lý cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, cụ thể như sau:

1. Bãi bỏ khoản 6, khoản 7, và khoản 8 Điều 5 Quy chế quản lý cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

2. Thay đổi cụm từ “cảng cá, bến cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá” thành “cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá”.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2020.

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

Nơi nhận:
- Chính phủ;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Vụ Pháp chế - Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- TTTU, TT HĐND thành phố;
- Đoàn ĐBQH TP Hải Phòng;
- CT, các PCT UBND thành phố;
- Văn phòng UBND thành phố;
- Báo Hải Phòng; Đài PTTH HP;
- Cổng thông tin điện tử thành phố;
- Công báo thành phố;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Chuyến

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi