Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7372:2007 Trao đổi dữ liệu thương mại - Danh mục các phần tử dữ liệu thương mại

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • Tiêu chuẩn liên quan
 • Lược đồ
 • Tải về
Mục lục Đặt mua toàn văn TCVN
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7372:2007

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7372:2007 ISO 7372:2005 Trao đổi dữ liệu thương mại - Danh mục các phần tử dữ liệu thương mại
Số hiệu:TCVN 7372:2007Loại văn bản:Tiêu chuẩn Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệLĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo
Năm ban hành:2007Hiệu lực:
Người ký:Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 7372 : 2007

ISO 7372 : 2005

TRAO ĐỔI DỮ LIỆU THƯƠNG MẠI - DANH MỤC CÁC PHẦN TỬ DỮ LIỆU THƯƠNG MẠI

Trade data interchange -- Trade data elements directory

Lời nói đầu

TCVN 7372 : 2007 thay thế cho TCVN 7372 : 2003.

TCVN 7372 : 2007 Hoàn toàn tương đương với ISO 7372 : 2005.

TCVN 7372: 2007 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC154 “Quá trình, các yếu tố dữ liệu và tài liệu trong thương mại, công nghiệp và hành chính” biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ khoa học và Công nghệ công bố.

Nội dung

MỤC 1 CÁC PHẦN TỪ DỮ LIỆU

1. Giới thiệu

1.1. Phạm vi áp dụng

1.2. Tham chiếu

1.2.1. Tiêu chuẩn quốc tế

1.2.2. Khuyến cáo của UN và UN/CEFACT

1.3. Định nghĩa

1.4. Chữ viết tắt

1.5. Bộ ký tự

1.6. Giải thích về nội dung tiêu chuẩn

1.7. Trình bày các phần tử dữ liệu trong tiêu chuẩn

2. Duy trì tài liệu phần tử dữ liệu thương mại

2.1. Giới thiệu

2.2. Vai trò của MA

2.3. Các thành viên

2.3.1. Các thành viên liên chính phủ và phi chính phủ

2.3.2. Tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn hóa

2.3.3. Các thành viên liên kết

2.3.4. Chuyên gia bên ngoài

2.3.5. Thư ký tổ chức duy trì (MAS)

2.4. Quy tắc của thủ tục

2.4.1. Đề nghị sửa đổi, bổ sung hoặc xóa bỏ

2.4.2. Thay đổi trong UNTDED

2.4.3 Danh sách kiểm tra hành động đánh giá kỹ thuật

2.5. Thảo luận với các thành viên của MA

2.6. Các thủ tục bỏ phiếu

2.7. Sự bổ sung được chấp thuận sửa đổi

3. Các chỉ mục [sử dụng trong tương lai]

4. Các phần tử dữ liệu

4.1. Cách trình bày, mô tả danh mục phân loại, từ viết tắt

4.1.1. Trình bày các mục nhập phần tử dữ liệu

4.1.2. Viết tắt các biểu diễn ký tự

4.1.3. Tham chiếu liên quan đến biểu diễn ký tự

4.1.4. Nhóm các phần tử dữ liệu thành các loại lớn

4.1.5. Tham chiếu rõ ràng giữa các phần tử dữ liệu và các mã: () và [ ]

4.1.6. Danh mục phân loại các phần tử dữ liệu, cấp phát các thẻ định danh (các thẻ)

4.1.7. Số phát hành phần tử dữ liệu

4.2. Danh mục các phần tử dữ liệu thương mại (TDED)

4.2.0. (0001-0699) Phần tử dữ liệu dịch vụ

4.2.1. (1000-1699) tài liệu, tham chiếu

4.2.2. (2000-2699) ngày tháng, thời gian, khoảng thời gian

4.2.3. (3000-3699) Bên tham gia, địa chỉ, địa điểm, quốc gia

4.2.4. (4000-4699) Điều khoản, điều kiện, điều lệ, hướng dẫn

4.2.5. (5000-5699) Tổng giá trị, giá tiền, tỷ lệ phần trăm

4.2.6 (6000-6699) Thẻ định danh đo lường, đại lượng (loại tiền tệ khác)

4.2.7 (7000-7699) Hàng hóa và vật phẩm: mô tả và định danh

4.2.8 (8000-8699) Phương thức vận tải, phương tiện và thiết bị

MỤC 2 DANH SÁCH MÃ ĐƯỢC SỬ DỤNG

Mục 2 là danh sách mã được sử dụng, phần của UNCL (danh sách mã UN) của UN/EDIFACT danh mục D.02A. ví dụ mẫu:

* 3035 Mô tả hạn định mã chức năng bên tham gia: mã cho ý nghĩa đặc biệt đến bên tham gia.

Repr: an..3 […]BY Buyer

MỤC 3 BẢNG TÓM TẮT CỦA ĐIỀU KIỆN THUẬN LỢI TRONG THƯƠNG MẠI

Bảng tóm tắt này của UNECE điều kiện thuận lợi thương mại bao gồm 3 lớp danh sách mã như ví dụ:

UNECE Rec. #

ISO #

Tên

3

3166

Mã biểu diễn tên nước

5

 

Từ viết tắt INCOTERMS

7

8601

Biểu diễn ngày tháng, thời gian và khoảng thời gian

9

4217

Mã chữ cái biểu diễn tiền tệ

16

 

LOCODE - Mã cảng và địa điểm khác

17

 

PAYTERMS - Từ tiết tắt điều khoản thanh toán

19

 

Mã phương thức vận chuyển

20

1000

Mã đơn vị đo lường được sử dụng trong thương mại quốc tế

21

 

Mã kiểu hàng hóa chuyên chở, gói, nguyên liệu đóng gói

23

 

Mã giá hàng hóa trở trên tàu - FCC

24

 

Mã tình trạng Thương mại và vận chuyển

28

 

Mã kiểu của phương tiện vận chuyển

 

TRAO ĐỔI DỮ LIỆU THƯƠNG MẠI - DANH MỤC CÁC PHẦN TỬ DỮ LIỆU THƯƠNG MẠI

Trade data interchange -- Trade data elements directory

1. Giới thiệu

1.1. Phạm vi áp dụng

Phần tử dữ liệu tiêu chuẩn trong tiêu chuẩn này được sử dụng để tạo thuận lợi cho việc trao đổi dữ liệu trong thương mại quốc tế.

Các phần tử dữ liệu tiêu chuẩn trong tiêu chuẩn này được sử dụng để tạo thuận lợi cho việc trao đổi dữ liệu nào bằng văn bản cũng như bất kỳ các phương thức truyền thông và xử lý dữ liệu khác: chúng có thể được lựa chọn để trao đổi một - một hoặc sử dụng trong một hệ thống quy tắc trao đổi cụ thể, ví dụ các quy tắc của Liên hợp quốc trong trao đổi dữ liệu điện tử trong quản lý hành chính, thương mại và vận tải (UN/EDIFACT).

1.2. Tham chiếu

1.2.1. Tiêu chuẩn quốc tế

ISO 216:1975

Writing paper and certain classes of printed matter - Trimmed size - A and B series (Giấy viết và ấn phẩm nhất định - Cỡ xén - loại A và B).

ISO 639-1:2002

ISO 639-2:1998

Mẫu biểu diễn tên ngôn ngữ -

Part 1: Mã Alpha-2

Part 2: Mã Alpha-3

ISO 1000:1992 and

Amd 1:1998

SI units and recommendations for use của their multiples and của certain other units (Hệ đơn vị SI và các khuyến cáo sử dụng dẫn xuất của chúng và của các hệ đơn vị khác).

ISO/IEC 2382-1:1993

Information technology -- Vocabulary -- Part 1: Fundamental terms (Công nghệ thông tin - Từ vựng - Phần 1:).

ISO 2784:1974

Continuous forms used for information processing - Size and sprocket feed holes (Biểu mẫu liên tục dùng cho xử lý thông tin - kích cỡ và các lỗ dẫn trên phim).

ISO 2955:1983

Information processing - Representation of SI and other units for use trong systems with limited character sets (Withdrawn) (Xử lý thông tin - Biểu diễn hệ đơn vị SI và các hệ đơn vị khác sử dụng trong các hệ thống có bộ ký tự giới hạn).

ISO 3166-1:1997

ISO 3166-2:1998

ISO 3166-3:1999

Codes for representation của names of countries and their subdivisions (Mã thể hiện tên nước và vùng lãnh thổ) -

Part 1: Country codes (mã quốc gia) -

Part 2: Country subdivision code (mã vùng trong quốc gia) -

Part 3: Code for formerly used names of countries (Mã tên quốc gia được sử dụng trước đó)

ISO 3535:1977

Forms design sheet and layout chart (Biểu mẫu thiết kế trang tính và biểu đồ bố trí).

ISO 4217:2001

Codes for representation of currencies and funds (Mã thể hiện Quỹ và tiền tệ)

ISO 6346:1995

Freight containers - Coding, identification and marking (Contenơ - mã hóa, định danh và ghi nhãn).

ISO 6422:1985

Layout Key for trade documents (Khóa trình bày trong tài liệu thương mại).

ISO 8601:2004

Data elements and interchange formats - information interchange - representation of dates and times (Phần tử dữ liệu và định dạng trao đổi - Trao đổi thông tin - Biểu diễn ngày tháng và thời gian).

ISO/IEC 8859-1:1998

ISO/IEC 8859-2:1999

ISO/IEC 8859-5:1999

ISO/IEC 8859-7:2003

Information processing - 8 bit single-byte coded graphic character sets (Xử lý thông tin - Bộ ký tự đồ họa được mã hóa một byte 8 bit)

- Part 1: Latin alphabet No. 1 (Phần 1: Chữ cái Latin số 1)

- Part 2: Latin alphabet No. 2 (Phần 2: Chữ cái Latin số 2)

- Part 5: Latin/Cyrillic alphabet (Phần 5: Chữ cái Kirin/ Latin)

- Part 7: Latin/Greek alphabet (Phần 7: Chữ cái Hy lạp/ Latin)

Bộ tiêu chuẩn TCVN ISO 9735 (ISO 9735)

Trao đổi dữ liệu điện tử trong hành chính, thương mại và vận tải - quy tắc cú pháp ứng dụng

1.2.2 Khuyến cáo của UN và UN/CEFACT

Khuyến cáo 01

United Nations Layout Key for Trade Documents; reflected as ISO 6422:1985, 8439:1990 and 8440:1986 and Corr.1:2000 (Khóa trình bày của Liên hợp quốc đối với các tài liệu thương mai; như ISO 6422:1985, 8439:1990 và 8440:2000)

Khuyến cáo 06

Aligned Invoice Layout Key for International Trade (Khóa trình bày hóa đơn đã căn chỉnh trong thương mại quốc tế)

Khuyến cáo 08

Unique Identification Code Methodology - UNIC (Phương pháp luận của mã định danh duy nhất - UNIC)

Khuyến cáo 11

Documentary Aspects of International Transport of Dangerous Goods (Các khía cạnh tài liệu trong vận tải quốc tế về hàng hóa nguy hiểm)

Khuyến cáo 12

Measures to Facilitate Maritime Transport Documents Procedures (Đo lường các thủ tục tài liệu trong vận tải đường biển)

Khuyến cáo 15

Simpler Shipping Marks (Nhãn vận chuyển bằng tàu đơn giản)

Khuyến cáo 22

Layout Key for standards Consignment Instructions (Khóa trình bày đi với hướng dẫn hàng hóa kỹ gửi tiêu chuẩn)

Khuyến cáo 25

Use of United Nations Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transcƒng (UN/EDIFACT) (Cách sử dụng trao đổi dữ liệu điện tử của Liên hợp quốc đối với hành chính, thương mại và vận tải (UN/EDIFACT))

1.3. Định nghĩa

Tiêu chuẩn này gồm các định nghĩa sau:

1.3.1.  Bộ ký tự chữ cái

Bộ ký tự bao gồm các chữ cái và có thể bao gồm ký tự điều khiển, ký tự đặc biệt, nhưng không bao gồm các chữ số (theo ISO 2382/4).

1.3.2. Bộ ký tự chữ - số

Bộ ký tự bao gồm cả chữ cái và chữ số và có thể bao gồm các ký tự điều khiển và các ký tự đặc biệt (theo ISO 2382/4).

1.1.3. Ký tự trống

Ký tự biểu đạt một vị trí rỗng trong một chuỗi ký tự hình (theo ISO 2382/4).

1.3.4. Ký tự

Thành phần của một tập các phần tử dùng để biểu diễn, tổ chức, hoặc điều khiển dữ liệu (ISO 2382/4).

1.3.5. Bộ ký tự

Tập xác định các ký tự khác nhau được sử dụng để hoàn thành một mục đích cho trước (theo ISO 2382/4).

1.3.6. Mã hóa

Tập hợp các quy tắc để ánh xạ các phần tử dữ liệu của một tập hợp này lên các phần tử dữ liệu của tập hợp thứ hai (theo ISO 2382/4).

1.3.7. Dữ liệu

Biểu diễn các sự việc, khái niệm hoặc kiến thức theo một dạng được hình thức hóa phù hợp cho truyền thông, thông dịch hoặc xử lý bởi con người hoặc các phương tiện tự động (ISO 2382/1).

1.3.8. Phần tử dữ liệu

Đơn vị dữ liệu trong một ngữ cảnh cụ thể, được xem là không thể phân chia (ISO 2382/1). Đơn vị dữ liệu được mô tả trong một đặc tả phần tử dữ liệu.

1.3.9. Thẻ phần tử dữ liệu

Thẻ định danh duy nhất cho một phần tử dữ liệu trong một danh mục các phần tử dữ liệu (theo ISO 9735).

1.3.10. Giá trị phần tử dữ liệu

Trường hợp cụ thể của một phần tử dữ liệu đơn giản, được trình bày như đã quy định trong đặc tả phần tử dữ liệu đơn giản, nếu phần tử dữ liệu đơn giản đó được mã hóa, thì trong một danh sách mã (theo ISO 9735).

1.3.11. Độ dài giá trị phần tử dữ liệu

Số các ký tự trong một giá trị phần tử dữ liệu (theo ECE).

1.3.12. Chữ số

Ký tự hình để biểu diễn một số nguyên dương (theo ISO 2382/4).

1.3.13. Chữ cái

Ký tự hình, khi đứng một mình hoặc kết hợp với chữ cái khác thì được sử dụng chủ yếu để biểu diễn một yếu tố âm thanh của ngôn ngữ nói (theo ISO 2382/40).

1.3.14. Bộ ký tự số

Bộ ký tự bao gồm chữ số và có thể gồm các ký tự điều khiển và ký tự đặc biệt, nhưng không bao gồm chữ cái (theo ISO 2382/4).

1.3.15. Ký tự đặc biệt

Ký tự hình nhưng không phải chữ cái, chữ số hoặc ký tự trống, và thường không phải là chữ tượng hình (theo ISO 2382/4).

1.4. Chữ viết tắt

các từ được cấu tạo từ các chữ cái đầu của một nhóm từ hoặc các chữ viết tắt dưới đây dùng để đánh dấu các tài liệu tham chiếu, các quy ước hay các tiêu chuẩn chuyển đổi.

AWB

IATA Air Waybill ((Bảng kê khai hàng hóa hàng không IATA).)

CIM

Rail Consignment Note (CIM Convention) (Bản chú thích việc ký gửi hàng hóa bằng đường sắt (quy ước CMR)).

CIMP

IATA Consignment Interchange Message Procedures Manual (Consignment-IMP manual) (Sổ tay thủ tục thông điệp trao đổi hàng hóa IATA (Consignment - IMP manual)).

CMR

Road Consignment Note (CMR Convention) (Vận đơn đường bộ (quy ước CMR))

EC

European Communities European Communities (Cộng đồng châu Âu)

EFTA

European Free Trade Association (Hiệp hội tự do thương mại châu Âu).

IATA

International Air Transport Association (Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế).

ICC

International Chamber of Commerce (ICC) (Biểu mẫu tiêu chuẩn được Viện thương mại quốc tế (ICC) chấp thuận).

INV

United Nations Layout Key for Aligned Invoice (Khóa trình bày của Liên hợp quốc dùng trong các hóa đơn đã căn chỉnh)

MAR

IMO Model forms and ICS standard Bill of Lading (Biểu mẫu chuẩn IMO và hóa đơn vận chuyển tiêu chuẩn ICS).

SAD

Single Administrative Document (EC and EFTA) (Tổ chức trao đổi vận tải).

SWIFT

Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (Hội viễn thông tài chính liên ngân hàng thế giới).

UNLK

United Nations Layout Key (Khóa trình bày của Liên hợp quốc).

UNSM

United Nations Standard Message (UN/EDIFACT) (Thông điệp tiêu chuẩn của Liên hợp quốc (UN/EDIFACT)).

1.5. Bộ ký tự

Các ký tự trong ISO 8859 được sử dụng để biểu diễn các phần tử dữ liệu trong tiêu chuẩn này.

1.6. Giải thích về nội dung tiêu chuẩn

Ngoài các điều trẽn, tiêu chuẩn này còn có các điều sau:

Mục 2 Đưa ra các quy tắc và thủ tục duy trì.

Mục 3 Các chỉ mục được sử dụng trong tương lai

Mục 4 Là phần chính của tiêu chuẩn, bao gồm các danh sách đầy đủ các phần tử dữ liệu tiêu chuẩn được trình bày như mỏ tả trong Điều 1.6 và Điều 1.7. về nguyên tắc, mỗi mục ghi trong tiêu chuẩn này phải độc lập, còn việc tham chiếu các phần khác của tiêu chuẩn này hoặc các tài liệu khác chỉ là yêu cầu riêng.

1.7. Trình bày các phần tử dữ liệu trong tiêu chuẩn

Mỗi phần tử dữ liệu đã được định danh đưa ra:

a) Tên phần tử dữ liệu;

b) Mô tả khái niệm để giải nghĩa và xác định nội dung thông tin (giá trị dữ liệu) được đưa ra cùng với phần tử dữ liệu này;

c) Đặc tả về cách biểu diễn ký tự của giá trị dữ liệu, cùng với chỉ dẫn sử dụng khoảng trống (số các ký tự) sẵn có và vị trí trong biểu mẫu đã căn chỉnh, chiều dài của trường dữ liệu được thiết lập theo giao thức trao đổi riêng;

và, khi có thể áp dụng hoặc có yêu cầu:

a) Các chú thích để cung cấp thông tin bổ sung;

2) Tham chiếu đến các phần khác của tiêu chuẩn hoặc các tài liệu khác, nếu có;

3) Các từ đồng nghĩa của tên các phần tử dữ liệu trong trường hợp được sử dụng rộng rãi;

Giá trị của phần tử dữ liệu có thể được thể hiện bằng ngôn ngữ thông thường hoặc bằng mã và phải tham chiếu đến một trong hai phiên bản này, và đôi khi là cả hai.

2. Duy trì tài liệu phần tử dữ liệu thương mại

Tiêu chuẩn này tiếp tục được cập nhật, dựa trên việc xem xét một năm hai lần của tổ chức duy trì. Việc sửa đổi và bổ sung được đưa vào tài liệu và được lập vào đầu của năm sau.

2.1. Giới thiệu

Tổ chức duy trì chung UN-ECE/ISO có trách nhiệm duy trì danh mục phần tử dữ liệu thương mại (UNTDED) trong tiêu chuẩn này, nhằm duy trì UNTDED luôn được cập nhật và đáp ứng các thay đổi hoặc các yêu cầu mới trong thương mại. Các thành viên và thủ tục của MA, như trình bày bên dưới, được sắp xếp để đáp ứng bản chất hai mặt của UNTDED là khuyến cáo liên Chính phủ và tiêu chuẩn quốc tế ISO.

Ủy ban ISO, theo điều khoản của Phụ lục 1G hướng dẫn dùng cho công tác kỹ thuật của ISO, đã chỉ định tổ chức duy trì ISO 7372 (ISO 7372/MA). ISO 7372/MA với chức năng duy trì được thiết lập bởi nhóm công tác về thuận lợi hóa thủ tục thương mại quốc tế ECE, thành lập chung một tổ chức duy trì UNTDED, từ đây gọi là MA.

2.2. Vai trò của MA

MA được bổ nhiệm bởi nhóm công tác về thuận lợi hóa thủ tục thương mại quốc tế ECE và bởi ủy ban ISO, có các chức năng sau:

a) Bổ sung hoặc lược bỏ các phần tử dữ liệu khỏi UNTDED và ấn định số hiệu thẻ định danh phù hợp với các quy tắc được đưa ra ở Mục 5 của UNTDED.

b) Thông báo cho các bên quan tâm về các thay đổi, v.v...

c) Chuẩn bị và phân phát các bản sửa đổi bổ sung đến người sử dụng theo định kỳ để tạo điều kiện cho việc cập nhật kịp thời UNTDED.

d) Theo tiến trình của công việc thông thường, thiết lập theo yêu cầu các quy tắc bổ sung cho các ứng dụng cụ thể của các nguyên tắc để:

- Lựa chọn các phần tử dữ liệu và ấn định tên và số định danh (thẻ) cho chúng;

- Phân nhóm các phần tử dữ liệu theo các loại chính;

- Trình bày các phần tử dữ liệu tiêu chuẩn và việc sử dụng chúng trong trao đổi thông tin thương mại quốc tế.

2.3. Các thành viên

Ban thư ký UN - ECE và Ban thư ký trung tâm ISO tham gia không chính thức trong MA, các thành viên của tổ chức này - bên cạnh nhóm công tác về thuận lợi hóa thủ tục thương mại quốc tế ECE - bao gồm cả các thành viên liên chính phủ và phi chính phủ và đại diện của các tổ chức thành viên ISO, các ban kỹ thuật ISO liên quan như được trình bày dưới đây, mỗi thành viên đều được đặt tên để đề cử người tham gia.

Các thủ tục trong thương mại, hiện tại UN/CEFACT, diễn đàn và quyển của các nhóm - là được đưa ra bởi thành viên liên chính phủ và phi chính phủ và các đại diện của các cơ quan thành viên quốc gia ISO, của ISO TCs (các Ủy ban Kỹ thuật) và ISO/IEC JTC1 SCs (phó uỷ ban) có liên quan, như dưới bộ không lắm chính quyền, mỗi người tham gia được bổ nhiệm chính thức một lần (đoàn đại biểu đầu)

2.3.1. Các thành viên liên chính phủ và phi chính phủ

Các thành viên liên chính phủ và phi chính phủ sau đây được yêu cầu để kết hợp với nhóm duy trì công tác

- CCC Customs Cooperation Council: use wco (Hội đồng hợp tác hải quan).

- CIT International Railway Transport Committee (ủy ban vận tải đường sắt quốc tế).

- FIATA International Federation of Freight Forwarders Associations (Liên đoàn các hiệp hội vận tải hàng hóa chuyển tiếp quốc tế).

- IATA International Air Transport Association (Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế).

- ICC International Chamber of Commerce (Văn phòng thương mại quốc tế).

- ICS International Chamber of Shipping (Viện vận tải hàng hải quốc tế).

- IMO International Maritime Organization (Tổ chức hàng hải quốc tế).

- IRU International Road Transcũng Union (Liên hiệp vận tải đường bộ quốc tế).

- OASIS Organization for Advancement cúa structured Information standard [UBL TC Universal Business Language Technical Committee] (Tổ chức thúc đẩy các cấu trúc tiêu chuẩn thông tin [ủy ban kỹ thuật ngôn ngữ kinh doanh toàn thế giới (UBL TC)J)

- UIC International Union of Railways (Liên hiệp đường sắt quốc tế)

- UN/CEFACT UNECE (Economic Commission for Europe) Centre for Trade Facilitation and Electronic Business (Ủy ban kinh tế của Châu Âu) Trung tâm thương mại và kinh doanh kinh tế chính trị thuận lợi)

- UNCTAD United Nations Conference on Trade and Development (Hội nghị của Liên hợp quốc về thương mại và phát triển).

- UPU Universal Postal Union (Liên hiệp bưu chính thống nhất).

- WCO World Customs Organization, established as ccc (Tổ chức Hải quan thế giới, như CCC)

2.3.2. Tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn hóa

Các thành viên của tổ chức ISO 7372/MA sẽ mở rộng đến một đại diện của một trong các tổ chức thành viên ISO (sự uỷ quyền đầu) mỗi thành viên ISO từ các cơ quan thì là thành viên P của ISO/ TC154 và các cơ quan kỹ thuật sau đây:

ISO/TC37

Terminology and other language resources (Thuật ngữ chuyên môn và các nguồn ngôn ngữ khác)

ISO/TC46

Information and documentation (Thông tin và tư liệu)

ISO/TC68

Financial services (Dịch vụ tài chính)

ISO/TC154

Processes, data elements and documents trong commerce, industry and administration (Quá trình, các phần tử dữ liệu và tài liệu trong thương mại, công nghiệp và hành chính)

ISO/TC184

industrial automation systems and integration (Tích hợp và hệ thống tự động ngành công nghiệp)

ISO/TC204

intelligent transport systems (Hệ thống vận tải thông minh)

ISO/TC215

Health informatics (Thông tin y tế)

ISO/IEC JTC1/SC31

Automatic identification and data capture techniques (Kỹ thuật nhận dạng và thu thập dữ liệu)

ISO/IEC JTC1/SC32

Data management and interchange (Trao đổi và quản lý dữ liệu)

2.3.3. Các thành viên liên kết

Theo đề nghị của MA, các tổ chức quốc tế khác có thể được mời làm các thành viên liên kết của MA và đề cử một đại diện tham gia.

2.3.5. Chuyên gia bên ngoài

MA được ủy quyền để tìm kiếm các ý kiến của các chuyên gia bên ngoài khi cần thiết.

2.3.5. Thư ký tổ chức duy trì (MAS)

Ủy ban kinh tế châu Âu của Liên hợp quốc (UN/ECE), thông qua trung tâm thương mại và Tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn hóa (ISO) kết hợp đề cử thư ký cho MA.

Trách nhiệm của MAS bao gồm:

- Tiếp nhận các đề nghị về sửa đổi và bổ sung hoặc xóa bỏ các phần tử dữ liệu trong UNTDED;

- Đưa ra các đề xuất hoặc đề nghị phù hợp và chuyển chúng cho các thành viên của MA thảo luận hoặc quyết định trong thời gian nhất định;

- Duy trì sự quán triệt của UNTDED.

2.4. Quy tắc của thủ tục

2.4.1. Đề nghị sửa đổi, bổ sung hoặc xóa bỏ

Các đề nghị sửa đổi, bổ sung hoặc xóa bỏ các phần tử dữ liệu trong UNTDED có thể được đề nghị từ:

- Bất kỳ tổ chức thành viên ISO nào;

- Bất kỳ thành viên của tổ chức quốc tế hoặc chính phủ nào của UN/CEFACT;

- Bất kỳ tổ chức quốc tế nào khác đại diện cho người sử dụng UNTDED.

và phải đệ trình lên MAS, sử dụng biểu mẫu yêu cầu thay đổi TDED. Biểu mẫu này có thể lấy từ trang web của ISO/TC154: http://www.iso.org/tc154.

Bất kỳ đề nghị nào về sửa đổi, bổ sung và xóa bỏ một phần tử dữ liệu đang sử dụng trong UN/EDIFACT phải được đệ trình bởi MA với các thủ tục duy trì UN/EDIFACT.

Bất kỳ đề nghị nào về sửa đổi, bổ sung và xóa bỏ một phần tử dữ liệu được sử dụng trong UN/EDIFACT có thể có ý nghĩa trong hiện tại non- UN/EDIFACT phần tử dữ liệu trong TDED phải được đệ trình bởi MA.

2.4.2. Thay đổi trong UNTDED

Về nguyên tắc cơ bản, phải bảo đảm tính liên tục và ổn định trong UNTDED, hạn chế sự thay đổi ở mức tối thiểu.

2.4.2.1. Thay đổi tên hoặc mô tả của một phần tử dữ liệu đang hiện hành

Nếu khái niệm về phần tử dữ liệu không bị ảnh hưởng, thì việc thay đổi tên hoặc mô tả của phần tử dữ liệu hiện hành sẽ không gây ra sự thay đổi về số định danh đã được ấn định trước (thẻ).

Tên trước đó được tham chiếu chéo.

Nếu có đề nghị đổi tên hoặc mô tả phần tử dữ liệu mà không thay đổi đáng kể về khái niệm, ngoài sự thay đổi căn bản của khái niệm, phạm vi ứng dụng của nó được mở rộng hoặc rõ ràng hơn, thì số định danh có thể được giữ lại miễn là không có phản sự đối của các người sử dụng là bị ảnh hưởng bất lợi do sự thay đổi đó.

2.4.2.2. Thay đổi khái niệm phần tử dữ liệu

Thay đổi khái niệm của phần tử dữ liệu sẽ dẫn đến việc phải gán số định danh mới.

Khái niệm và số nhận biết cũ sẽ được giữ lại trong thời gian chuyển đổi để nhận biết cho mỗi trường hợp sau khi thảo luận với bên sử dụng.

2.4.2.3. Bổ sung phần tử dữ liệu

Mọi phần tử dữ liệu mới được MA chấp thuận để bổ sung UNTDED sẽ được ấn định một số định danh nằm trong nhóm chứa phần tử dữ liệu đó. Điều này cũng áp dụng cho các phần tử dữ liệu tạm thời.

2.4.2.4. Xóa bỏ phần tử dữ liệu

Số định danh của một phần tử dữ liệu đã xóa không được sử dụng cho một phần tử dữ liệu mới cho đến khi được nhận biết rằng phần tử dữ liệu bị xóa không còn sử dụng từ lâu rồi.

2.4.3. Danh sách kiểm tra hành động đánh giá kỹ thuật (Technical Assessment Checklist (TAC))

MA công nhận điều đó:

- Yêu cầu duy trì dữ liệu (DMR) của các thủ tục phải dự đoán được, tài liệu đầy đủ và dễ hiểu,

- Vật dụng có giá trị tốt nhất là thành phần trọng tâm của danh sách kiểm tra hành động đánh giá kỹ thuật (cc TAC, xem ISO/TS15000-5 ebXML CCTS),

- Các thủ tục của ISO 7372/MA DMR phải là, có liên quan ở đây, hoàn toàn phù hợp với các thủ tục của UN/CEFACT DMR,

Có khả năng MA quyết tâm để phát hành và áp dụng một danh sách kiểm tra hành động đánh giá kỹ thuật (TAC) về việc sản xuất của lần xuất bản chậm hơn của TDED.

2.5. Thảo luận với các thành viên của MA

Các đề nghị mà MAS nhận được phải chuyển đến cho các thành viên của MA cùng các ý kiến đề nghị phù hợp của ban thư ký, để trả lời trong thời gian nhất định, thường là không dưới hai tháng. Các thành viên MA thảo luận nội bộ trước khi nhóm họp là cần thiết và được MAS tính toán để nhận biết thời gian trả lời.

Trước khi chuyển đi một đề nghị, MAS phải cố gắng đánh giá các hàm ý không được công khai của đề nghị này theo các ứng dụng phần tử dữ liệu được biết đến. Với mục đích đó, MA thông qua MAS có thể thảo luận trực tiếp với người sử dụng UNTDED, các tổ chức thuận lợi hóa quốc gia và các bên liên quan khác, khi được yêu cầu.

Một yêu cầu cấp thiết phát sinh do sự giới thiệu một phần tử dữ liệu mới, hoặc do sửa đổi một phần tử dữ liệu hiện hành, MAS được ủy quyền để chấp nhận đề nghị trên cơ sở tạm thời, phải tuân thủ trình tự xem xét như đã nói ở trên, và theo các điều kiện mà bên đề nghị chấp nhận về khả năng không chấp nhận đề nghị, hoặc bổ sung cho đề nghị theo tiến trình của thủ tục thông thường.

2.6. Các thủ tục bỏ phiếu

Việc tán thành các đề nghị là đạt được bởi sự phù hợp hoặc tại một hội nghị của MA với điều kiện là nội dung có thể được bao gồm trong bản phác thảo nghị sự của hội nghị. Trong nội dung phù hợp với các nguyên tắc của ISO, cho đến mức thành viên ISO của MA là có liên quan, các mô tả phải trong phạm vi bỏ phiếu. Mỗi thành viên ISO của MA có thể bỏ phiếu một lần. Một thành viên kết hợp có thể địa vị là như nhau như là một thành viên bình thường nhưng không tham gia trong bỏ phiếu.

Trong các trường hợp cấp bách, các cách nhìn của các thành viên của MA có thể vẫn được sử dụng điện thoại; điều này nên được thừa nhận dưới dạng văn bản, e-mail hoặc cách thức giống như vậy.

Không thể hồi đáp lại trong giai đoạn hồi đáp được ghi rõ là coi như một phiếu trắng (không bỏ phiếu). Những quyết định của MA nên được ủng hộ bởi đa số phiếu là quan trọng của các thành viên của MA.

Nếu đa số phiếu quan trọng không đạt được, sự bỏ phiếu sẽ được bỏ lại hoặc hội nghị sẽ lấy theo một nhóm của MA. Sự bỏ phiếu kín lần đầu phải được đưa ra bởi các lời bình luận đã được công nhận từ lần bỏ phiếu đầu tiên và giới thiệu một MAS. Thời gian trả lời là: một tháng. Trong thời gian quyết định kết quả của lần bỏ phiếu thứ hai, đa số phiếu là được tính làm cơ sở nhanh để quyết định và phủ nhận các lá phiếu.

Nếu việc bỏ phiếu được bỏ lại theo đề nghị của cá nhân thì thủ tục này không được chậm trễ việc công bố của các đề nghị kia, có thể cần thiết thu được sự ủng hộ. Trong các trường hợp ở đây việc bỏ phiếu có thể không thực hiện được để chấp nhận một đề nghị, sự quy thuận của đề nghị phải thông hiểu các lý do.

2.7. Sự bổ sung được chấp thuận sửa đổi

Một sửa đổi (như là: thay đổi, bổ sung hoặc xóa bỏ) có hiệu lực khi được phê chuẩn bởi MA và được công bố thường xuyên như được yêu cầu và có thể thực hiện được, nhưng không thường xuyên mỗi  năm.

Sự có hiệu lực của các sửa đổi trong ISO 7372 phải được thông báo đến các cơ quan thành viên của ISO và đến mọi người sử dụng UNECE bởi MAS.

Các sửa đổi có ích thay cho sự chuẩn bị, sự tái sản xuất và sự phổ biến của TDED và sự sửa đổi đầy đủ trong TDED phải chịu trách nhiệm với văn phòng của UNECE.

3. Các chỉ mục [sử dụng trong tương lai]

4. Các phần tử dữ liệu

4.1. Cách trình bày, mô tả danh mục phân loại, từ viết tắt

4.1.1. Trình bày các mục nhập phần tử dữ liệu

Dòng đầu tiên của mỗi mục nhập phần tử dữ liệu chứa số thẻ và tên của phần tử dữ liệu được CHÚ THÍCH “E” nếu phần tử dữ liệu được tìm thấy trong Danh mục trao đổi dữ liệu thương mại Liên Hợp Quốc (UNTDID) (xem mục 1.8)

Ngoài ra, theo nguyên tắc đưa ra ở mục 1.6, mỗi mục nhập của phần tử dữ liệu chứa số hiệu của các phần, được định danh bởi tiêu đề. Các tiêu đề sau đây được sử dụng để ấn định các phần khác nhau của các mục nhập:

Desc

= Mô tả phần tử dữ liệu

Repr

= Trình bày ký tự, khoảng trống có thể và vị trí của mục nhập dữ liệu, như được giải thích dưới đây

Note

= Thông tin bổ sung, nếu có

Ref

= nguồn thông tin tham chiếu được chỉ ra khi “Note” là không đủ. (Tham chiếu tới các mục khác trong danh mục và thường được chỉ ra bằng “cf” và số hiệu mục).

Syn

= Tên đồng nghĩa của phần tử dữ liệu.

Các mục phần tử dữ liệu riêng lẻ từ mỗi dòng khác nhau. Các phần tử dữ liệu với văn bản có liên quan (số thẻ chẵn) và mã (số cũ tiếp theo) biểu diễn giá trị duy nhất sau khi được bổ sung.

Sự thay đổi được biểu thị như sau:

add

= được bổ sung

cn

= thay đổi tên

end

= thay đổi tên + mô tả

cnr

= thay đổi tên + trình bày

cndr

= thay đổi tên + mô tả + biểu diễn

x

= đánh dấu để xóa (thẻ + tên)

u

= Phục hồi xóa (phục hồi lại)

Thay đổi chỉ báo đánh dấu cho các phần tử dữ liệu xóa và phục hồi:

Xuất bản trong năm 1990 và 1993

 

Xuất bản trong năm 2005

chỉ phải thay đổi

mục hoạt động

=>

mục xóa

x

mục xóa

=>

mục hoạt động

u

mục xóa

->

mục xóa

x

Phương pháp này chỉ thay đổi mfd khống phải được sử dụng nữa

4.1.2. Viết tắt các biểu diễn ký tự

Các viết tắt dưới đây được sử dụng để giải nghĩa cho biểu diễn ký tự:

a

= các ký tự bằng chữ cái.

n

= các ký tự bằng số.

an

= các ký tự bằng chữ cái - số.

3

= độ dài cố định là 3 ký tự.

…17

= cỡ đơn vị dữ liệu có thể thay đổi, trong đó “17” chỉ ra số lớn nhất các vị trí ký tự có sẵn.

…35x5

= độ dài khống ấn định, trong đó khoảng trống có thể chứa tới 5 dòng, mỗi dòng là 35 ký tự.

…35xn

= độ dài không xác định, trong đó mục dữ liệu yêu cầu không xác định số lượng dòng, mỗi dòng là 35 ký tự.

an 5 (aannn)

= độ dài cố định là 5 ký tự chữ và số, hai ký tự chữ cái đứng trước, 3 ký tự số đứng sau, theo thứ tự và không cách nhau.

an 5 (aa-nn)

= độ dài cố định là 5 ký tự chữ cái và số, tổ hợp hai yếu tố phụ như đã trình bày, bắt buộc cách nhau một đấu gạch ngang (-).

n7(nn,nnnn,n)

= độ dài cố định là 7 con số, tổ hợp 3 yếu tố phụ như đã trình bày, không bắt buộc cách nhau; dấu phẩy (,) chỉ ra sự phân chia giữa các yếu tố phụ.

(n2)a3

= độ dài cố định là 3 ký tự chữ, đứng trước là phần tử dữ liệu khác có hai con số.

L

= dòng, tiếp theo là số hiệu dòng (hoặc các số) đối với mục nhập dữ liệu theo ISO 3535 và UNLK.

P

= vị trí, tiếp theo là số hiệu vị trí của ký tự (hoặc các số) đối với mục nhập dữ liệu theo ISO 3535 và UNLK.

   

4.1.3. Tham chiêu liên quan đến biểu diễn ký tự

Khi đã quy định biểu diễn ký tự, sử dụng các viết tắt này hoặc sẽ chỉ ra khoảng trống có thể đối với mục dữ liệu và vị trí của mục theo nguyên tắc sắp xếp của Liên hợp quốc UNLK, hoặc tham chiếu theo nguyên tắc sắp xếp của một tiêu chuẩn quốc tế khác, hoặc để mô tả theo một giao thức trao đổi đã biết.

Bất cứ khi nào mà các vị trí ký tự và dòng được đưa ra đối với phần tử dữ liệu xuất hiện theo thông lệ quốc tế, các dạng thức đã được sắp xếp, thì hoặc là để khẳng định phù hợp với UNLK, hoặc chỉ ra sự khác biệt với UNLK, hoặc có sự khác nhau giữa các dạng thức này.

Nếu độ dài trường cố định được quy định trong một giao thức trao đổi cụ thể, nó sẽ được đặt sau một từ là các chữ cái đầu của các từ khác, ví dụ SWIFT: n6, CIMP: an..12, UNSM: an5. Thực hiện điều này chính là để chỉ ra các ràng buộc có thể đối với các mục dữ liệu sẽ được chuyển giao thông qua hệ thống này. Trong một số trường hợp các tổ chức đã đưa ra các mã lĩnh vực khác với các mã đã được khuyến cáo trong ECE. Các trường hợp này được chỉ ra bằng cách tham chiếu tổ chức hoặc hiệp ước liên quan, ví dụ mã tiền tệ trong chú thích gửi hàng đường sắt: CIM n2.

Từ đầu được sử dụng để tham khảo các tài liệu, các hội nghị và các tiêu chuẩn trao đổi ở các dòng trong phần 1.4. vị trí mục tóm tắt là dòng trong 1.4.2.

Theo đặc tả về biểu diễn ký tự và vị trí mục theo dạng thức đã sắp xếp, các ký tự khác được sử dụng như sau:

a) Biểu diễn và vị trí duy nhất đối với AWB:

Repr: AWB: a2; L 24, p 49-50

Biểu diễn và vị trí theo AWB có khác biệt so với tiêu chuẩn cơ bản chung của UNLK:

Repr: n..10; L 54-60, P 49-56

- AWB: n..8; L 33-44, P 39-46

Biểu diễn theo AWB và CMR theo tiêu chuẩn chung nhưng vị trí là riêng cho mỗi chứng từ:

Repr: an..17; L 04, p 63-80

- AWB: L 01, P 08-22

- CMR: L 59, P 20-26

d) Biểu diễn theo AWB theo chúng từ chung nhưng khác CIM:

Repr: n..14

- AWB: L 60, p 09-22

- CIM: an..8; L 49, P 51-58

4.1.4. Nhóm các phần tử dữ liệu thành các loại lớn

Như đã nêu trong 1.8, các phần tử dữ liệu được nhóm lại thành các loại lớn theo cách vừa giúp cho người sử dụng danh mục, vừa tính đến sự cần thiết có khả năng dự trữ đáng kể đối với các nhu cầu sử dụng của quốc gia và công ty

Phiên bản này danh mục không bao gồm dịch vụ các phần tử dữ liệu (các thẻ 0001- 0069), như chúng được đưa ra trong ISO 9735, phiên bản 4 phát hành lần 1 phần 10, 2002.

Các nhóm dưới đây được dùng trong Danh mục:

Nhóm 1 (1000-1699) Tài liệu, tham chiếu

Các phần tử dữ liệu thích hợp cho mục đích xử lý dữ liệu hoặc soạn thảo tài liệu, ví dụ như các tài liệu được yêu cầu cho dịch vụ trao đổi dữ liệu người sử dụng, tài liệu và tên thông điệp, tham chiếu và sổ tham chiếu, số nguồn gốc, ví dụ như số thứ tự các hạng mục và số trang, số bản sao tài liệu.)

Nhóm 2 (2000-2699) Ngày tháng, thời gian và khoảng thời gian

Tất cả các diễn tả về thời gian, như ngày tháng, kỳ hạn (tháng, tuần, ngày), thời hạn, ngày bắt đầu và ngày hết hạn.

Nhóm 3 (3000-3699) (3000-3799) Các bên tham gia, địa chỉ, địa điểm, quốc gia

Tên và địa chỉ của con người theo pháp lý và cụ thể, chức vụ, các đơn vị tổ chức, địa điểm, quốc gia, lộ trình;

Nhóm 4 (4000-4699) Điều khoản, điều kiện, thuật ngữ, hướng dẫn

Xác nhận, ủy quyền, chấp nhận, công nhận, điều khoản, điều kiện, thuật ngữ, điều khoản tham chiếu, con dấu, nhãn, biên lai, hướng dẫn, công bố, nội dung thông tin.)

Nhóm 5 (5000-5699) Tổng số tiền, cước phí, tỷ lệ phần trăm

Các giá trị tài chính, tổng số tiền, cước phí, các đại lượng và giá trị khác về thương mại, vận tải, Hải quan, thống kê và các mục đích khác, các chi tiết khác như giá, tỷ giá, hoa hồng và chiết khấu được sử dụng như một làm cơ sở cho việc tính toán hóa đơn v.v..

Nhóm 6 (6000-6699) Định danh đo lường, đại lượng (ngoại trừ tiền tệ)

Kích thước, khối lượng, thể tích, khoảng cách, nhiệt độ, đồng tiền, các đại lượng khác, ngoại trừ số lượng tiền tệ trong nhóm 5, các hạn định đơn vị đo.

Nhóm 7 (7000-7699) Hàng hóa, mặt hàng: mô tả và định danh

Mô tả, phân loại và định danh hàng hóa và mặt hàng, định danh hàng ký gửi, số và loại kiện hàng, chi tiết về hàng hóa nguy hiểm.

Nhóm 8 (8000-8699) Phương thức và phương tiện vận tải, contenơ

Định danh và mô tả phương tiện vận tải và contenơ, các chi tiết về thiết bị vận tải, phương thức vận tải và vận chuyển, số chuyến trên biển và số chuyến bay.

Nhóm 9 (9000-9699) Các phần tử dữ liệu khác (Hải quan, v.v..)

Các phần tử dữ liệu không thuộc một trong các danh mục phân loại từ 1 đến 8.

Hệ thống để nhóm các phần tử dữ liệu thành các danh mục phân loại lớn hơn được lựa chọn cho tiêu chuẩn này dựa trên cơ sở các đặc điểm của mục dữ liệu, có tính đến đến bản chất của chúng hơn là phạm vi áp dụng của chúng. Điều này có nghĩa là tất cả dữ liệu ngày tháng được đặt trong một nhóm, tất cả các tên trong một nhóm khác, tổng số lượng trong nhóm thứ ba mà không xét đến loại ngày tháng, tên và số lượng.

Người sử dụng, thậm chí không biết chính xác tên của một phần tử dữ liệu, hoặc trong phạm vi áp dụng của một phần tử dữ liệu cụ thể, có thể biết chính xác đầy đủ nội dung của hạng mục dữ liệu với độ chính xác đủ để tìm thấy phần tử dữ liệu trong một dải giới hạn không quá một trăm phần tử dữ liệu đặt theo nguyên tắc này.

- Từ 699 trở xuống là phân phối chận bởi tổ chức duy trì TDED.

- Các thẻ 700 đến 799 là được sử dụng trình bày dưới dạng thông điệp và phân phối bởi sự nhượng bộ.

- Các thẻ từ 800 trở đi là sử dụng trong các nhóm phát triển thông điệp quốc gia hoặc khu vực.

4.1.5. Tham chiếu rõ ràng giữa các phần tử dữ liệu và các mã: 0 và [ ]

Trong danh sách mã UN/EDIFACT UNCL, dưới đây áp dụng luật:

“1.3 Nếu một tổ hợp đặc tính phần tử dữ liệu với giá trị hạn định thì như nhau đến phần tử dữ liệu riêng biệt hiện tại trong TDED, ở đó sự mô tả bắt đầu giá trị mã hạn định với thẻ của phần tử dữ liệu cụ thể trong [dấu ngoặc vuông], ví dụ:

3035     Hạn định mã chức năng bên tham gia

BB        Ngân hàng bên mua

[3420] Ngân hàng được thuê bởi bên mua để thực hiện thanh toán.

[3420] chỉ ra rằng 3420 là phần tử dữ liệu cụ thể trong danh mục phần tử dữ liệu trong thương mại (TDED) hiện tại.

3420 Ngân hàng bên mua

Desc: Ngân hàng được thuê bởi người mua để thực hiện thanh toán.

1.4. Nếu một phần tử dữ liệu chung được kết hợp với một giá trị hạn định giống hệt với phần tử dữ liệu cụ thể hiện tại trong TDED nhưng phần tử dữ liệu cụ thể này đưa ra thông tin thường được đưa ra trong các thông điệp EDI FACT trong các phần tử dữ liệu riêng được liên kết, thì chỉ ý nghĩa chức năng được sao chép và mô tả giá trị mã hạn định bắt đầu với thẻ của phần tử dữ liệu cụ thể đó trong (dấu ngoặc tròn).

VÍ DỤ

3035 Hạn định mã chức năng bên tham gia

AL        Chính

(3340) Bên tham gia chấp nhận trách nhiệm pháp lý đối với giữ và chuyển hàng hóa (như là; quá cảnh) them thẩm quyền của Hải quan và khi có thể áp dụng - một giấy bảo đảm.

(3340) chỉ ra rằng 3340 là phần tử dữ liệu cụ thể trong UNTDED hiện tại:

3340 Bên tham gia trách nhiệm chính

Desc: Tên và địa chỉ thừa nhận của bên tham gia v..v.

Quy tắc này bây giờ có thể được áp dụng tương tự trong TDED

4.1.6. Danh mục phân loại của các phần tử dữ liệu, cấp phát các thẻ định danh (các thẻ)

sử dụng bốn chữ số là như các định danh phần tử dữ liệu (các thẻ) trong danh mục. Tính đến sự muốn của nhóm phần tử dữ liệu vào các danh mục phân loại lớn hơn theo cách giúp người sử dụng tiêu chuẩn này, và cần thiết dành khả năng quan trọng đối với việc sử dụng trong quốc gia và công ty, các số được ấn định như sau đây, trong khung phần nhỏ trong danh mục phân loại chung 9.

Các số thẻ chẵn là được sử dụng để chỉ định cách biểu diễn ngôn ngữ rõ ràng của mục dữ liệu (bao gồm các giá trị số khác hơn các mã), trong khi nhóm những người ủng hộ cũ, số không đều là được dành riêng cho việc biểu diễn mã, Khi có thể được áp dụng, cũng như phần tử dữ liệu, ví dụ: 4460 phương pháp thanh toán; 4461 phương pháp thanh toán, mã số. Thay thế cho các định danh

- Các định danh, cũng được đánh số theo chữ anpha, nên có thể một thẻ cũ (không thể thay thế chuỗi các định danh, có thể là một thẻ chẵn).

- Số sự kiện có trước không nên được sử dụng, không kể nếu một phiên bản văn bản là cần đến. Các mục tồn tại không phụ thuộc vào nguyên tắc này nên độ chính xác là duy nhất nếu một nhu cầu kinh doanh rõ ràng thì có thể được định danh, yêu cầu để thay đổi.

Mục đích của các thẻ là để cung cấp các định danh ngôn ngữ độc lập đại diện cho các phần tử dữ liệu; ý nghĩa duy nhất của thuộc tính đến các số là vị trí của chúng về các loại chính và dấu hiệu của ngôn ngữ dễ hiểu và phiên bản mã.

Quy tắc các thẻ chỉ rõ đến vài nhóm các phần tử dữ liệu với điều kiện dưới.

4.1.7. Số phát hành phần tử dữ liệu

Các phần tử dữ liệu được sử dụng trong UNSMs là được định danh bởi “E”. Thông tin này có hiệu lực duy nhất từ nguồn cơ sở dữ liệu. Các phần tử dữ liệu này cũng bao gồm trong Danh mục Trao đổi Dữ liệu trong Thương mại của Liên Hợp Quốc (UNTDID), phần 5, chương 6, EDED.

Mỗi phần tử dữ liệu có một số phát hành cho trước:

Các phần tử dữ liệu được sử dụng trong UNSMs (được định danh bởi “E”), kiểm soát phiên bản/phát hành trong 0052 và 0054 và là cơ sở để thay đổi các thủ tục danh mục phiên bản/phát hành trong UN/EDIFACT.

b) Các phần tử dữ liệu khác như năm đưa ra trong TDED hoặc sửa đổi, (ví dụ: 87).

4.2. Danh mục các phần tử dữ liệu thương mại (TDED)

4.2.0 (0001-0699) Phần tử dữ liệu dịch vụ

không được bao gồm trong tiêu chuẩn này, được đưa trong ISO 9735.

4.2.1. (1000-1699) tài liệu, tham chiếu

4.2.2. (2000-2699) ngày tháng, thời gian, khoảng thời gian

Đối với ngày tháng và thời gian:

- Thẻ chẵn nên cho trước phiên bản của phần tử dữ liệu “ngày tháng, thời gian theo văn bản" rõ ràng,

- Các thẻ lẻ sau đây nên cho trước giá trị số của phần tử dữ liệu "ngày tháng thời gian", (xem ISO 8601:2004)

- n8 đối với YYYYMMDD hoặc

- an17 đối với YYYYMMDDHHMMThhmm.

Các mục nhập hiện có không tuân theo nguyên tắc này nên được sửa cho đúng chỉ nếu một nhu cầu kinh doanh rõ ràng được định danh, yêu cầu để thay đổi như vậy.

4.2.3. (3000-3699) Bên tham gia, địa chỉ, địa điểm, quốc gia

4.2.4. (4000-4699) Điều khoản, điều kiện, điều lệ, hướng dẫn

4.2.5. (5000-5699) Tổng giá trị, giá tiền, tỷ lệ phần trăm

4.2.6. (6000-6699) Thẻ định danh đo lường, đại lượng (loại tiền tệ khác)

Đối với tổng giá trị, đo lường và đại lượng như được định danh trong các nhóm 5000 và 6000:

- thẻ chẵn nên cho trước phiên bản văn bản rõ ràng của phần tử dữ liệu này,

- thẻ lẻ cho trước giá trị số thông thường phần tử dữ liệu này.

Các mục tồn tại không phụ thuộc vào nguyên tắc này nên độ chính xác là duy nhất nếu một nhu cầu kinh doanh rõ ràng thì có thể được định danh, yêu cầu để thay đổi.

Khi dấu thập phân và trừ dấu hiệu là được sử dụng, mỗi vị trí ký tự là duy nhất. Điều này không được bao gồm trong việc chỉ rõ số các ký tự thay thế cho sự biểu diễn của các giá trị phần tử dữ liệu và phải nắm lấy để suy xét trong việc xử lý và trong dữ liệu.

Vị trí của các dấu thập phân trong các giá trị số là không chỉ rõ và có thể giữa một vài con số trong tổng số, để giúp đỡ những nhà thiết kế khi họ muốn chỉ rõ vị trí thập phân, bảng sau đây có thể được sử dụng như dịch vụ hướng dẫn.

Khối lượng

3 số thập phân

Thẻ tích

4 số thập phân

Đại lượng khác

3 số thập phân

 

Giá

4 số thập phân

Tổng giá trị khác

3 số thập phân

 

Tỷ giá tiền tệ

6 số thập phân

Tỷ lệ phần trăm

4 số thập phân

Thuế

4 số thập phân

4.2.7. (7000-7699) Hàng hóa và vật phẩm: mô tả và định danh

4.2.8. (8000-8699) Phương thức vận tải, phương tiện và thiết bị

4.2.9. (9000-9699) Phần tử dữ liệu khác (Hải quan, v..v.)

 

DANH MỤC CÁC PHẦN TỬ DỮ LIỆU THƯƠNG MẠI (TDED)

9 thuộc tính chính của TDED, đưa ra trong bảng dưới đây là:

1.

tham khảo

Chỉ báo sự thay đổi:

 

 

add

bổ sung

 

 

cn

thay đổi tên

 

 

end

thay đổi tên + mô tả

 

 

cnr

thay đổi tên + biểu diễn

 

 

cndr

thay đổi tên + mô tả + biểu diễn

 

 

x

đánh dấu để xóa bỏ (với thẻ + tên)

 

 

u

phục hồi xóa

2.

quy định

Thẻ (UID định danh duy nhất)

3.

tham khảo

Tên mới= tên mục của từ điển = lớp đối tượng + thuật ngữ đặc tính + thuật ngữ biểu diễn, được nối với nhau trong một ô, không lặp lại các từ.

4.

quy định

Mô tả (định nghĩa, nội dung tùy ý)

5.

tham khảo

Biểu diễn chính

6.

quy định

Tên cũ từ ISO 7372: 1993 (không thay đổi)

7.

tham khảo

Thuật ngữ kinh doanh (từ đồng nghĩa)

8.

tham khảo

Chú thích (đặc biệt thay cho ((x)) => ((sử dụng để thay cho ...)))

9.

tham khảo

Vị trí/đường dẫn, cầu nối đến UNCL

Tất cả các thuộc tính khác là tham khảo, được lưu trong cơ sở dữ liệu chủ từ trang web của ISO/TC154 ( http://www.iso.org/tc154), và sẽ được cập nhật và sẵn có cho người sử dụng.

 

C.báo t.đổi

Tag UID

Tên mới

Mô tả

repr.

Tên cũ

Thuật ngữ kinh doanh

Chú thích

Định vị, cầu nối

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

Cnd

1000

Văn bản tên kiểu chứng từ

Tên. văn bản tùy ý của một chứng từ như là ‘hóa đơn Proforma’, ‘hóa đơn thương mại'.

an..35

Chứng từ/tên thông điệp

Chứng từ/ tên thông điệp

 

UNLK: L 02, P 45-80

MAR: IMO/FAL 1-7

cndr

1001

Mã kiểu chứng từ

Mã đặc tả tên của một chứng từ như 352 đối với hóa đơn proforma, 380 đối với hóa đơn thương mại.

an..3

Chứng từ/tên thông điệp, mã

Chứng từ/mã tên thông điệp

 

UNLK: L 04, P 41-45

CIMP: (120): a1

SAD: (SAD 1(phân chia từ 1-3))

x

1002

.

 

 

Tên thông điệp

 

DE sử dụng thay cho -

1000

 

cnd

1003

Thẻ định danh kiểu chứng từ

Thẻ định danh kiểu chứng từ như INVOIC. Xem 0065

an..6

Tên thông điệp, được

Mã tên thông điệp

 

CIMP: (101): a3

cnd

1004

Thẻ định danh chứng từ

Số tham chiếu định danh một chứng từ cụ thể.

an..35

Chứng từ/số hiệu thông điệp

Chứng từ/số hiệu thông điệp

 

CIMP: (112) n3 và (114) an6 hoặc (805) n8 và (118) n6

MAR: IMO/FAL 2

UNLK: an..17 L 04, P 63-

80

SAD:

add

1007

Thẻ định danh sự kiện

Số tham chiếu định danh một sự kiện.

an..35

 

 

 

 

add

1008

Thẻ định danh trình tự sự kiện

Số tuần tự phân biệt một sự kiện cụ thể với các sự kiện khác

n..5

 

 

 

 

cnd

1010

Thẻ định danh chứng từ bổ sung

Thẻ định danh một chứng từ đưa ra thông tin bổ sung.

an..35

Tham chiếu chứng từ bổ sung

 

 

SAD: (SAD 44)

add

1012

Thẻ định danh mục chứng từ tuần tự danh sách đóng gói.

Số tuần tự phân biệt một mục danh sách đóng gói cụ thể trong một danh sách đóng gói.

n..5

 

 

 

 

cndr

1014

thẻ định danh chứng từ

Số tham chiếu để định danh một danh sách đóng gói

an..35

Số danh sách đóng gói

 

 

UNLK: an..17, L 04 P 63-

80

cndr

1016

Thẻ định danh tàu chuyên chở hàng hóa ký gửi được ấn định

Số tham chiếu được ấn định bởi một tàu chuyên chở hoặc đại lý của nó để định danh một hàng hóa ký gửi cụ thể như một số tham chiếu đặt trước khi chỗ để hàng hóa được dành riêng trước khi chất hàng lên.

an..35

Số tham chiếu đặt trước

Số hiệu đặt chỗ của hàng ký gửi

 

CIMP: (117): an..15

MAR: IMO/FAL 7

UNLK: an..17 L 04, P 63-80

cndr

1018

Thẻ định danh chứng từ xác thực đơn đặt hàng

Số tham chiếu định danh báo nhận của một đơn đặt hàng.

an..35

Báo nhận đơn đặt hàng

Số phản hồi đơn đặt hàng mua bán

 

UNLK: L 04, P 63-80

Cndr

1022

Thẻ định danh được ấn định Chứng từ đơn đặt hàng bên mua

Thẻ định danh được ấn định bởi bên mua đối với một đơn đặt hàng.

an..35

Số đơn đặt hàng

Số đơn đặt hàng mua bán

 

UNLK: L 04, P 63-80

CIM: n..7; L 62, P 13-19

add

1024

Tên. văn bản chứng từ bổ sung dạng văn bản

Tên. văn bản tùy ý của một chứng từ bổ sung.

an..35

 

 

 

 

add

1025

Mã tên chứng từ bổ sung

Tên mã đặc tả của một chứng từ bổ sung.

an..3

 

 

 

 

add

1027

Tài liệu hóa đơn.Kiểu.Mã

Kiểu mã đặc tả của hóa đơn.

an..3

 

 

 

 

add

1029

Tài liệu.quy tắc phần.Thẻ định danh

Để định danh một phần quy tắc trong một chứng từ.

an..35

 

 

 

 

cndr

1030

thẻ định danh chứng từ thông báo t ập hợp (tập hợp thông báo Tài liệu.Thẻ định danh)

Số tham chiếu để định danh một chứng từ thông báo tập hợp

an..35

Thông báo số hiệu tập hợp

 

 

UNLK: an..17 L 04, P 63-80

add

1033

thẻ định danh chứng từ phiếu phiếu

giao hàng (giao nhận phiếu Tài liệu.Thẻ

Số tham chiếu để định danh một chứng từ phiếu phiếu giao hàng

an..35

 

 

 

UNLK: an..17 L 04, P 63-80

add

1035

Tài liệu thông báo gửi đi.Thẻ định danh

Số tham chiếu để định danh một chứng từ thông báo việc gửi

an..35

 

 

 

UNLK: an..17 L 04, P 63-80

add

1037

thẻ định danh chứng từ bản kê hàng hóa (bảng kê khai hàng hóa Tài

Số tham chiếu để định danh một bản kê hàng hóa.

an..35

 

 

 

UNLK: an..17 L 04, P 63-80

add

1039

thẻ định danh chứng từ vận đơn của hãng (hãng buôn đường đi hóa đơn Tài liệu. Thẻ định danh)

Số tham chiếu để định danh một vận đơn của hãng.

an..35

 

Hóa đơn hãng, Hóa đơn hãng về việc chở hàng

 

UNLK: an..17 L 04, P 63- 80

add

1041

Thẻ định danh dịch vụ hoạt động vận tải quá tải

Số tham chiếu định danh một dịch vụ vận tải là bổ sung cho một điểm liên hệ vận tải hiện có.

an..35

 

 

 

 

add

1043

Thẻ định danh công

Số tham chiếu định danh một phần công việc.

an..35

 

 

 

 

add

1045

Thẻ định danh kế hoạch chất hàng thống nhất

Số tham chiếu định danh một kế hoạch xác định cách thức và thứ tự thống nhất hàng ký gửi được chất lên một phương tiện vận tải.

an..35

 

 

 

 

cnd

1046

Số lượng tổng số trang của chứng từ

Tổng số trang trong một chứng từ

n..3

Số trang

 

 

UNLK: L 02, P 76-80

SAD: (SAD 3(2))

cnd

1049

Mã phần chứng từ

Mã đặc tả một phần của một chứng từ.

an..3

Phần thông điệp được mã hóa

Mã phần thông điệp

 

 

cndr

1050

Trình tự. Vị trí.Thẻ định danh

Để định danh một vị trí theo một trình tự.

an..10

Số trình tự

 

 

MAR: IMO/FAL 4-5

cnd

1052

Tài liệu.Mục.Thẻ định danh

Để định danh một mục trong một chứng từ.

an..35

Số mục thông điệp

Số mục thông điệp

 

 

cnd

1054

Tài liệu.Mục nhỏ.Thẻ định danh

Để định danh một mục nhỏ trong một chứng từ.

n..6

Số mục thông điệp nhỏ

Số mục thông điệp nhỏ

 

 

add

1057

Phiên bản.Thẻ định danh

Để định danh một phiên bản.

an..9

 

 

 

 

add

1059

Thẻ định danh lần phát hành (phát

Để định danh một số hiệu phát hành.

an..9

 

 

 

 

add

1061

Thẻ định danh lần soát xét (Soát

Để định danh một lần soát xét.

an..6

 

 

 

 

add

1065

Gửi hàng.Thẻ định danh

Số tham chiếu để định danh việc gửi hàng

an..35

 

Số tham chiếu việc gửi hàng

 

 

cnd

1066

Tài liệu.phát hành gốc.Số lượng.Văn bản

Số tổng, dạng chữ, về nguồn gốc chứng từ được phát hành

an..17

Số các hóa đơn gốc về việc chở hàng, dạng chữ

 

 

UNLK: L 64, P 36-54

cnd

1067

Tài liệu.Bản gốc được phát hành.Số lượng

Số tổng, dạng số, về nguồn gốc chứng từ được phát hành

n..2

Số các hóa đơn gốc về việc chở hàng, dạng số

Số các hóa đơn gốc về việc chở hàng

 

UNLK: L 64, P 36-40

add

1068

Bản sao chứng từ được phát hành (Tài liệu.Bản sao được phát hành)

Số tổng, dạng chữ, của bản sao chứng từ được phát hành

an..35

 

 

 

 

add

1069

Số lượng bản sao chứng từ được phát hành (Tài liệu.Bản sao được phát hành.Số lượng)

Số tổng, dạng số, của bản sao chứng từ được phát hành

n..2

 

Số các hóa đơn gốc về việc chở hàng

 

UNLK: L 64, P 45-49

cndr

1070

Chỉ báo kèm theo của chứng từ phiếu các chi phí (Phiếu các chi phí Tài liệu.Phần đính kèm.Chỉ báo)

Chỉ ra rằng một phiếu về các chi phí đã được thiết lập và được kèm theo với một chứng từ hợp đồng vận tải hoặc không

an1

Phiếu các chi phí

 

 

CIM: Checkmark L 62, P 47

cnd

1073

Mã hoạt động của dòng trong chứng từ

(Tài liệu.dòng Hoạt động.Mã)

Mã định danh một hành động tương ứng với một dòng trong chứng từ

an..3

Chỉ báo dòng trong chứng từ

 

 

 

add

1077

Tài liệu khai báo nơi vận chuyển đến.Thẻ định danh

Khai báo được tạo ra cho một tổ chức công có thẩm quyền theo nơi đến của một phương tiện vận tải như một thuyền lớn.

an..35

 

 

 

UNLK: an..17 L 04, P 63-80

MAR: IMO/FAL 1-3, 5-6

add

1079

Tài liệu Khai báo nơi khởi hành vận chuyển.Thẻ định danh

Khai báo được tạo ra cho một tổ chức công có thẩm quyền theo nơi khởi hành của một phương tiện vận tải như một thuyền lớn.

an..35

 

 

 

UNLK: an..17 L 04, P 63- 80

MAR: IMO/FAL 1-3, 5-6

cndr

1082

Mục dòng.Trình tự.Thẻ định danh

Một thẻ định danh phân biệt một một mục dòng riêng trong một dãy các dòng

an..6

Số mục dòng

Số mục dòng

 

UNLK: L 36-46, P 00-08

cndr

1088

Chứng từ hóa đơn proforma.Thẻ định danh

Số tham chiếu để định danh một hóa đơn proforma

an..35

Số hóa đơn proforma

 

 

UNLK: an..17, L 04, P 63-80

add

1091

Chứng từ thuế hải quan liền trước.Thẻ định danh

Thẻ định danh của một chứng từ thuế hải quan liền trước.

an..35

 

 

 

SAD: (SAD 40)

add

1095

Kiểm soát sự cho phép xuất khẩu (xuất khẩu cho phép. kiểm soát)

Thẻ định danh việc phân loại (Phân loại.Thẻ định danh)

Phân loại giấy phép xuất khẩu đối với mục đích kiểm soát, ví dụ như mỗi thỏa thuận Wassenaar thương mại liên quan đến vũ khí và hàng hóa và công nghệ sử dụng kép.

an..35

 

 

 

 

add

1097

Thẻ định danh đối tác thương mại được ấn định trong chứng từ khai báo thuế hải quan (Tài liệu khai báo hải quan.Thương mại được ấn định.Thẻ định danh)

Tham chiếu được ấn định bởi một đối tác thương mại để định danh một khai báo.

an..35

 

 

 

 

add

1099

Thẻ định danh việc hoãn của các phương tiện vận tải (Phương tiện vận tải.Lưu lại.Thẻ định danh)

Thẻ định danh của việc hoãn lại một phương tiện vận tải trong một cảng hoặc sân bay

an..35

 

Tham chiếu việc hoãn chuyên chở

 

 

add

1103

Phương tiện chuyên chở hàng hóa ký gửi từng phần (Hàng hóa ký gửi chia tách.Hãng vận tải)

Thẻ định danh được ấn định (được ấn định.Thẻ định danh)

Thẻ định danh được ấn định bởi phương tiện chuyên chở đối với mỗi tải trọng của hàng hóa ký gửi riêng

an..35

 

 

 

 

x

1106

 

 

 

Số giấy phép nhập khẩu

 

Sử dụng DE 1107

 

add

1107

Thẻ định danh sự cho phép nhập khẩu

(Cho phép nhập hàng.Thẻ định danh)

Số tham chiếu để định danh một giấy phép hoặc sự cho phép nhập khẩu.

an..35

 

Số cho phép giấy phép nhập khẩu

 

UNLK: L 04, P 63-80

add

1109

Thẻ định danh chứng chỉ của chứng từ về sự chở hàng (Chứng chỉ của Gửi hàng Tài liệu.Thẻ định danh )

Số tham chiếu để định danh một chứng chỉ gửi hàng.

an..35

 

 

 

UNLK: L 04, P 63-80

add

1111

ủy thác phiếu Tài liệu.Thẻ định danh

Số tham chiếu để định danh một phiếu tiền hoa hồng.

an..35

 

 

 

UNLK: L 04, P 63-80

add

1113

Chứng từ phiếu tín dụng.Thẻ định danh

Số tham chiếu để định danh một phiếu thẻ tín dụng.

an..35

 

 

 

UNLK: L 04, P 63-80

add

1115

Khai báo hàng hóa nguy hiểm. tài liệu.Thẻ định danh

Số tham chiếu để định danh một khai báo hàng hóa nguy hiểm.

an..35

 

Phiếu hàng hóa nguy hiểm

 

MAR: IMO/FAL 7

UNLK: L 04, P 45-62

add

1117

Chứng từ phiếu ghi nợ.Thẻ định danh

Số tham chiếu để định danh một phiếu ghi nợ.

an..35

 

 

 

UNLK: an..17 L 04, P 63-80

add

1121

Thẻ định danh hướng dẫn vận chuyển bằng tàu thủy

Số tham chiếu để định danh một Hướng dẫn vận chuyển bằng tàu thủy.

an..35

 

Hướng dẫn chuyển tiếp hàng hóa (FFI), Thư hướng dẫn của bên lo gửi hàng (SLI)

 

UNLK: an..17 L 04, P 63-80

add

1123

Thẻ định danh tài liệu phiếu vận chuyển bằng tàu thủy

Số tham chiếu để định danh một phiếu vận chuyển bằng tàu.

an..35

 

 

 

UNLK: an..17 L 04, P 63-80

add

1125

Thẻ định danh chứng từ báo cáo tình trạng

Số tham chiếu để định danh một Báo cáo tình trạng vận tải.

an..35

 

 

 

 

add

1127

Thẻ định danh tài liệu yêu cầu tình trạng

Số tham chiếu để định danh một Yêu cầu tình trạng vận tải.

an..35

 

 

 

 

cndr

1128

định danh tài liệu phiếu thông báo

Số tham chiếu để định danh một Phiếu thông báo

an..35

Số phiếu gửi hàng

 

 

UNLK: an..17 L 04, P 63-80

cndr

1131

Thẻ định danh danh sách mã dạng mã

(Danh sách mã.Thẻ định danh.Mã)

Mã định danh một người sử dụng hoặc hiệp hội duy trì danh sách mã.

an..17

Hạn định danh sách mã

 

 

 

cndr

1140

Thẻ định danh hàng hóa ký gửi của bên ký gửi hàng hóa được ấn định

Số tham chiếu được ấn định bởi người ký gửi hàng hóa để định danh một hàng hóa ký gửi cụ thể

an..35

Số tham chiếu của bên ký gửi hàng hóa

 

 

UNLK: an..17 L 06, P 63-80

SAD: (SAD 7)

cndr

1142

Thẻ định danh được ấn định của bên chuyên chở đại lý của bên chuyên chở

Số tham chiếu được ấn định để định danh một tài khoản đại lý bởi một phương tiện chuyên chở.

an..35

Số tài khoản của đại lý

 

 

AW B: L 20, P 27-44

CIMP: (108): n..14

add

1145

Thẻ định danh tham chiếu của bên du

Để định danh một tham chiếu cho một người du lịch.

an..35

 

 

 

 

add

1146

Văn bản tên bản tên tài khoản

Tên tài khoản.

an..35

 

 

 

 

add

1147

Thẻ định danh tài khoản

Để định danh một tài khoản.

an..35

 

 

 

 

add

1148

Văn bản tên viết tắt tài khoản

Tên viết tắt của một tài khoản.

an..17

 

 

 

 

cndr

1150

Thẻ định danh giấy biên nhận hàng ký gửi

Số tham chiếu được ấn định để định danh một hàng hóa ký gửi theo chuyến hàng đến tại nơi đến

an..35

Số nhận được

Số nhận được

 

CIM: n..4; L 69, P 76-82

cnd

1153

Mã kiểu tham chiếu

Mã đặc tả một kiểu tham chiếu.

an..3

Hạn định tham chiếu

 

 

 

cndr

1154

Thẻ định danh tham

định danh một tham chiếu.

an..70

Số tham chiếu

 

 

UNLK: an..35x2; L 06-

07, P 45-80

cnd

1156

Thẻ định danh dòng trong chứng từ

Để định danh một dòng trong một chứng từ.

an..6

Số dòng

 

 

 

cnd

1159

Mã nguồn gốc của thẻ định danh trình tự

Mã đặc tả nguồn gốc của thẻ định danh trình tự.

an..3

Nguồn gốc số trình tự, được mã hóa

 

 

 

cnd

1160

Tên. văn bản Chức năng tài liệu yêu cầu

Tên chức năng của một tài liệu yêu cầu

an..35

Chứng từ yêu cầu

 

 

SW IFT: an..65x12

cndr

1161

Thẻ định danh chức năng tài liệu yêu cầu

Thẻ định danh chức năng của một tài liệu yêu cầu

an..3

Chứng từ yêu cầu, được mã hóa

 

 

 

cndr

1166

Số lượng tài liệu danh sách chất hàng

Số các danh sách chất hàng, bản kê khai hoặc các tài liệu tương tự

n..5

Số các danh sách chất hàng

 

 

SAD: (SAD 4)

cndr

1168

Thẻ định danh thanh toán thuế

Số tham chiếu định danh việc thanh toán phí hoặc thuế như theo thủ tục quá cảnh.

an..35

Tham chiếu thanh toán trì hoãn

 

 

SAD: (SAD 48)

add

1170

Tên báo cáo sổ sách hàng ngày dạng văn bản

Tên của báo cáo hàng ngày về sổ sách.

an..35

 

 

 

 

add

1171

Thẻ định danh báo cáo hàng ngày về sổ sách

để định danh báo cáo hàng ngày về sổ sách.

an..17

 

 

 

 

cndr

1172

Thẻ định danh tín dụng

Số tham chiếu để định danh một thẻ tín dụng

an..35

Số tín dụng

Thư tín về số tín dụng

 

SW IFT: an..16

UNLK: an..17, L 04, P 63-80

cndr

1174

Thẻ định danh hướng dẫn giao nhận hàng

Số tham chiếu để định danh một tài liệu hướng dẫn giao nhận

an..35

Số hướng dẫn giao nhận hàng

 

 

UNLK: an..17, L 04, P 63-80

cndr

1176

Thẻ định danh được ấn định Giao dịch tài chính của người mua

Số tham chiếu được ấn định bởi một người mua để định danh một giao dịch tài chính

an..35

Tham chiếu giao dịch tài chính của người mua

 

 

 

cndr

1188

Hợp đồng vận tải. Tài liệu. Thẻ định danh

Số tham chiếu để định danh một tài liệu chứng minh một hợp đồng vận tải.

an..35

Sô tài liệu vận tải

Số hóa đơn về việc chở hàng, Số vận đơn chủ

 

AW B: L 01, P 09-11; P

15-22; P 66-67; L 64; P 66-77

CIMP: (112): n3; (113): n8 hoặc (119): n8

CMR: L 59, P 20-26

INV: L 36-64, P 09-26

Inland W aterways B/L: L 02, P 45-62

UNLK: an..17, L 04, P 63-80

x

1190

 

 

 

Kiểu tài liệu vận tải

 

DE sử dụng thay cho - 1000

 

x

1191

 

 

 

Kiểu tài liệu vận tải, được mã hóa

 

DE sử dụng thay cho - 1001

 

cnd

1194

Cá nhân.Tài liệu.Thẻ định danh

Số đăng ký của tài liệu định danh một cá nhân.

an..35

Tài liệu định danh cá nhân

 

 

MAR: IMO/FAL 5

cnd

1198

Tài liệu.Mẫu.Số lượng

Số tổng bản gốc và bản sao của một tài liệu kèm theo

n..2

Số bản sao tài liệu kèm theo

 

 

 

u

1202

Thẻ định danh hàng hóa ký gửi (Hàng hóa ký gửi.Thẻ định danh)

Tham chiếu duy nhất định danh một hàng hóa ký gửi cụ thể của hàng hóa.

an..35

Tham chiếu truy cập chung (CAR)

Tham chiếu hàng ký gửi duy nhất (UCR)

 

UNLK: an..17, L 06, P 63-80

CIM: L 64, P 69-79 và n7; L 66, P 73-82

cndr

1208

Thẻ định danh sự cho phép xuất khẩu (xuất khẩu cho phép.Thẻ định danh)

Số tham chiếu để định danh một sự cho phép hoặc giấy phép xuất khẩu.

an..35

Số giấy phép xuất khẩu

Số giấy phép xuất khẩu

 

UNLK: an..17, L 04, P 63-80

cnd

1212

Số lượng bản tài liệu gốc được yêu cầu (Số lượng của tài liệu gốc được yêu

Để định danh một số trang

n..3

Số trang

 

 

UNLK: L 02, P 72-75

SAD: (SAD(3(1))

cnd

1218

Số lượng bản gốc yêu cầu (Tài liệu.gốc được yêu cầu.Số lượng)

Số lượng bản tài liệu gốc yêu cầu.

n..2

Số bản gốc của chứng từ yêu cầu

 

 

UNLK: L 63, P 36-40

cnd

1220

Số lượng bản sao yêu cầu (Tài liệu.bản sao được yêu cầu.Số lượng)

Số lượng bản tài liệu sao yêu cầu.

n..2

Số bản sao của chứng từ yêu cầu

 

 

SW IFT: an..65x12

UNLK: L 63, P 45-49

MAR: IMO/FAL 1

cnd

1222

Thẻ định danh mức cấu hình (Cấu hình. Mức .Thẻ định danh)

Để định danh một mức trong một cấu hình.

n..2

Mức cấu hình

Số mức cấu hình

 

 

cnd

1225

Mã chức năng tài liệu (Tài liệu. Chức năng.Mã)

Mã chỉ ra chức năng của một tài liệu.

an..3

Chức năng thông điệp, được mã hóa

Mã chức năng thông điệp

 

SAD: (SAD 40)

cnd

1227

Mã trình tự tính toán (Tính toán. Trình tự.Mã)

Mã đặc tả một trình tự tính toán.

an..3

Chỉ báo trình tự tính toán, được mã hóa

 

 

 

add

1228

Hoạt động.Văn bản

Mô tả dạng tự do của hành động được tiến hành hoặc đã được tiến hành.

an..35

 

 

 

 

cnd

1229

Hoạt động.Mã

Mã đặc tả hành động đang tiến hành hoặc đã tiến hành.

an..3

Yêu cầu/thông báo hành động, được mã hóa

 

 

CIMP: (409)

cnd

1230

Thẻ định danh diều chỉnh tổng số tiền

Để định danh một điều chỉnh đối với một tổng số tiền như một chiết khấu hoặc chi phí.

an..35

Chiết khấu hoặc chi phí số

 

 

 

cndr

1236

Cước chuyên chở hàng hóa. Trình tự.Thẻ định danh

Số sêrial phân biệt mỗi chi phí hàng hóa chuyên chở riêng.

n..5

Số mục hàng hóa chuyên chở

Số chi phí hàng hóa chuyên chở

 

UNLK: L 54-60, P 00-08

x

1241

.

 

 

Tình trạng thông tin, được mã hóa

 

DE sử dụng thay cho - 4405

 

x

1245

.

 

 

Chỉ báo tình trạng, được mã hóa

 

DE sử dụng thay cho - 4405

 

cndr

1246

Thẻ định danh tài liệu báo cáo từ chối (Báo cáo từ chối Tài liệu.Thẻ định danh)

Số tham chiếu để định danh một báo cáo từ chối

an..35

Số báo cáo từ chối

 

 

 

cndr

1274

thẻ định danh chứng từ hợp đồng thảo luận (thảo luận Hợp đồng Tài liệu.Thẻ định danh)

Số tham chiếu để định danh một hợp đồng với một thảo luận

an..35

Số hợp đồng thảo luận

Hợp đồng thuê tàu, số hợp đồng cho hàng hóa chuyên chở

 

UNLK: an..17 L 04, P 63-80

cndr

1296

Thẻ định danh hợp đồng (Hợp đồng Tài liệu.Thẻ định danh)

Thẻ định danh của một hợp đồng được ký kết giữa các bên như giữa người bán và người mua

an..35

Số hợp đồng

Số hợp đồng

 

UNLK: an..17 L 04, P 63-80

cndr

1310

Thẻ định danh việc gửi hàng từng phần (một phần Gửi hàng.Thẻ định danh)

Thẻ định danh của một sự ký gửi hàng là một phần của một đơn đặt hàng.

an..35

Số phần hàng ký gửi

Số từng phần hàng hóa ký gửi

 

CIMP: (703): a1; (905): n2

cnd

1312

Chất hàng hóa ký gửi (Hàng hóa ký gửi.Chất hàng)

Thẻ định danh trình tự (Trình tự.Thẻ định danh)

Trình tự việc chất hàng của một việc gửi hàng hóa hoặc ký gửi hàng.

n..4

Trình tự chất hàng ký gửi

 

 

 

cndr

1318

Phụ lục hợp đồng.Thẻ định danh

Số tham chiếu để định danh một phụ lục cho một hợp đồng

an..35

Số phụ lục trong hợp đồng

 

 

UNLK: an..17 L 04, P 63-80

cndr

1332

Tài liệu trích dẫn.Thẻ định danh

Số tham chiếu để định danh một bản kê khai.

an..35

Số chào hàng

Số trích dẫn, số bỏ thầu

 

UNLK: an..17 L 04, P 63-80

cndr

1334

Chứng từ hóa đơn.Thẻ định danh

Số tham chiếu để định danh một hóa đơn

an..35

Số hóa đơn

Số hóa đơn

 

UNLK: an..17 L 04, P 63-80

cndr

1346

Tài liệu kèm theo.Chức năng Tên .Văn bản

Tên chức năng tài liệu kèm theo

an..70

Tài liệu kèm theo

 

 

CIM: an..47x4; L 39-42, P 02-49

CMR: an..35x3; L 24-26, P 09-44

cndr

1347

Mã chức năng tài liệu kèm theo

Mã đặc tả một chức năng tài liệu kèm theo

an..3

Tài liệu kèm theo, được mã hóa

 

 

 

x

1348

.

 

 

Chỉ dẫn báo cáo trao đổi thiết bị

 

Không yêu cầu kinh doanh được định danh

 

x

1349

.

 

 

Chỉ dẫn báo cáo trao đổi thiết bị, được mã hóa

 

Không yêu cầu kinh doanh được định danh

 

cndr

1362

Hàng hóa ký gửi.Người nhận hàng ký gửi được ấn định.Thẻ định danh

Số tham chiếu được ấn định bởi người nhận để định danh một hàng hóa ký gửi cụ thể

an..35

Số tham chiếu việc gửi hàng của người nhận hàng ký gửi

 

 

UNLK: an..17 L 06, P 63-80

cndr

1366

Tài liệu.Nguồn.Văn bản

Mô tả dạng tự do nguồn gốc của một tài liệu.

an..70

nguồn gốc chứng từ/thông điệp

Nguồn gốc tài liệu/thông

 

 

cnd

1370

Tài liệu.Tên người nhận.Văn bản

Tên nhóm cùng đi để nhận hoặc đã nhận một tài liệu

an..35

Người nhận tài liệu

 

 

 

cnd

1373

Tài liệu.Tình trạng.Mã

Mã đặc tả tình trạng của một tài liệu.

an..3

Tình trạng chứng từ/thông điệp, được mã hóa

Mã tình trạng tài liệu/thông điệp

 

 

cndr

1376

Thiết kế.Thay đổi.Thẻ định danh

Thẻ định danh của một thay đổi thiết kế

an..35

Số thay đổi thiết kế

 

 

 

cnd

1420

Thẻ định danh thẻ kanban

Số tham chiếu để định danh một thẻ kanban

an..3

Số thẻ kanban

 

 

 

cndr

1426

Thẻ định danh thuế hải quan trong tài liệu khai báo hàng hóa

Số tham chiếu, được ấn định hoặc được chấp nhận bởi thuế hải quan, để định danh một khai báo hàng hóa.

an..35

Số khai báo hàng hóa (thuế hải quan)

Số khai báo hàng hóa

 

CIMP: (904): an..17

UNLK: an..17 L 04, P 63-80

SAD: (SAD một và SAD C)

x

1430

.

 

 

Tham chiếu số lượng lớn nhất được ghi lại trước đó

 

Không yêu cầu kinh doanh được định danh

 

cnd

1438

Gói.Người mua được ấn định.Thẻ định danh

Số hiệu duy nhất được cấp phát bởi người mua để định danh một kiện hàng cá nhân.

an..9

Số định danh gói của bên mua

 

 

 

cndr

1460

Hàng hóa ký gửi. Người chuyển tiếp hàng chuyên chở được ấn định.Thẻ định danh)

Số tham chiếu được ấn định bởi người chuyển tiếp hàng hóa chuyên chở để định danh một hàng hóa ký gửi cụ thể

an..35

Số tham chiếu người chuyển tiếp hàng hóa chuyên chở

 

 

UNLK: an..17 L 06, P 63-80

x

1472

.

 

 

Dữ liệu tham chiếu

 

DE sử dụng thay cho - 1154

 

add

1481

Cơ quan kiểm soát.Thẻ định danh

Để định danh một tổ chức kiểm soát.

an..2

 

 

 

 

x

1478

.

 

 

Số bản sao của tài liệu

 

DE sử dụng thay cho - 1218 /1220

 

cndr

1490

Hàng hóa ký gửi.Trình tự.Thẻ định danh

Số tuần tự phân biệt một hàng hóa ký gửi cụ thể với hàng hóa khác

n..5

Số mục thống nhất

 

 

 

cndr

1492

Thiết bị vận tải.Trình tự.Thẻ định danh

Số tuần tự phân biệt một bộ phận thiết bị vận tải quy định với các bộ phận khác

n..5

Số mục côngtennơ

 

 

CIMP: (115): an1n3

UNLK: L 28-50, P 00-08

MAR: IMO/FAL 2

x

1494

.

 

 

Số mục vận tải

 

DE sử dụng thay cho - 8260

 

cnd

1496

Mục hàng hóa.Trình tự.Thẻ định danh

Số tuần tự phân biệt một mục hàng hóa quy định trong một hàng hóa ký gửi

n..5

Số mục hàng hóa

 

 

UNLK: L 28-50, P 00-08 SAD (SAD 32)

x

1498

.

 

 

Được đóng gói trong số mục vận tải

 

DE sử dụng thay cho - 8260

 

add

1501

Mã kiểu môi trường máy tính

Mã đặc tả một kiểu chi tiết môi trường máy tính.

an..3

 

 

 

 

add

1502

Dữ liệu. Định dạng.Văn bản

Mô tả dạng tự do của một định dạng dữ liệu.

an..35

 

 

 

 

add

1503

Dữ liệu. Định dạng.Mã

Mã đặc tả một định dạng dữ liệu.

an..3

 

 

 

 

add

1505

Mã kiểu danh sách giá trị

Mã đặc tả một kiểu danh sách giá trị.

an..3

 

 

 

 

add

1507

Mã lớp được chỉ định

Mã đặc tả một lớp được chỉ định.

an..3

 

 

 

 

add

1508

Văn bản tên tệp

Tên tệp.

an..35

 

 

 

 

add

1510

Văn bản tên môi trường máy tính bản

Tên môi trường máy tính.

an..35

 

 

 

 

add

1511

Môi trường máy tính.Mã

Mã đặc tả một môi trường máy tính.

an..3

 

 

 

 

add

1514

Danh sách giá trị. Tên. văn bản

Tên danh sách giá trị được mã hóa hoặc không mã hóa.

an..70

 

 

 

 

add

1516

Văn bản tên định dạng tệp

Tên định dạng tệp.

an..17

 

 

 

 

add

1519

Thẻ định danh danh sách giá trị

để định danh một danh sách giá trị được mã hóa hoặc không mã hóa.

an..35

 

 

 

 

add

1521

Thẻ định danh tập dữ liệu

để định danh một tập dữ liệu.

an..35

 

 

 

 

add

1523

Thẻ định danh thực thi thông điệp

Mã định danh một thực thi của một thông điệp.

an..6

 

 

 

 

u

2000

Văn bản ngày tháng

Để quy định một ngày dương lịch, được thể hiện bởi một số kết hợp của năm, tháng, tuần, ngày hoặc ngày trong năm dạng số và từ.

an..35

Ngày tháng

 

 

 

u

2001

Thời gian ngày tháng tháng

Để quy định một ngày dương lịch, được thể hiện bởi kết hợp của năm, tháng và ngày (YYMMDD hoặc CCYYMMDD).

an..19

Ngày tháng, được mã hóa

 

 

 

u

2002

Văn bản thời gian

để quy định một điểm của thời gian của một ngày theo giờ, phút, giây và phần nghìn giây, được thể hiện dạng số và từ.

an..35

Thời gian

 

 

 

add

2003

Thời gian theo giờ

Để quy định một điểm thời gian của một ngày, theo giờ, phút, giây và phần nghìn giây (HHMMSSnnn).

n9

 

 

 

 

cnd

2005

Mã chức năng ngày tháng

Mã đặc tả chức năng của một ngày tháng, thời gian hoặc khoảng thời gian.

an..3

Hạn định ngày tháng/thời gian/khoảng thời gian

 

 

MAR: IMO/FAL 1,5

cnd

2006

Văn bản thời gian và ngày tháng phát hành tài liệu

Ngày tháng một tài liệu được phát hành và khi thích hợp, được ký hoặc được xác thực khác, dạng số và từ.

an..17

Ngày tháng lập tài liệu

 

 

MAR: IMO/FAL 7

UNLK: L 04, P 45-62

cndr

2007

Thời gian ngày tháng phát hành tài liệu

Ngày tháng một tài liệu được phát hành và khi thích hợp, được ký hoặc được xác thực khác

an..19

Ngày tháng lập tài liệu, được mã hóa

Ngày tháng xác thực, ngày tháng phát hành tài liệu,

 

CIMP: (200):n2; (201):a3; (202):n2

MAR: IMO/FAL 1-7

SAD: (SAD 54)

cnd

2009

Mã tham chiếu thời gian theo các điều khoản

Mã liên quan các điều kiện cho một ngày tháng, thời gian hoặc khoảng thời gian tham chiếu.

an..3

Tương quan thời gian, được mã hóa

 

 

 

cnd

2010

Văn bản thời gian và ngày tháng phát hành tài liệu đơn đặt hàng

Ngày tháng mà một đơn đặt hàng được phát hành, dạng số và từ.

an..17

Ngày tháng đặt hàng

 

 

UNLK: L 04, P 45-62

cndr

2011

Thời gian ngày tháng phát hành tài liệu đơn đặt hàng

Ngày tháng đặt hàng

an..19

Ngày tháng đặt hàng,

Ngày tháng mua bán

 

UNLK: L 03, P 56-62

cnd

2013

Mã tần suất

Mã đặc tả tỷ lệ tái diễn.

an..3

Tần suất, được mã hóa

 

 

 

cnd

2015

Mã mẫu gửi hàng

Mã đặc tả ngày/khoảng thời gian lộ trình gửi hàng

an..3

Khuôn mẫu gửi hàng, được mã hóa

 

 

 

cnd

2017

Mã thời gian mẫu gửi hàng

Mã đặc tả một tập ngày tháng/thời gian trong một khuôn mẫu gửi hàng.

an..3

Khuôn mẫu thời gian gửi hàng, được mã hóa

 

 

 

add

2018

Đo lường tuổi

Để quy định độ dài thời gian để một người hoặc vật tồn tại.

n..3

 

 

 

 

x

2020

.

 

 

Ngày tháng chuyển tiếp (ngày-tháng)

 

DE sử dụng thay cho -

2126

 

add

2023

Mã chức năng khoảng thời gian

Mã hạn định chức năng của một khoảng thời gian.

an..3

 

 

 

 

cnd

2024

Văn bản thời gian ngày tháng cuối cùng giao nhận

Ngày tháng cuối cùng, và thời gian tùy ý của một giao nhận, dạng số và từ.

an..17

Ngày giao nhận cuối cùng (và thời gian)

 

 

UNLK: L 22, P 63-80

cndr

2025

Thời gian ngày tháng cuối cùng giao nhận

Ngày tháng cuối cùng, và thời gian tùy ý của một giao nhận.

an..19

Ngày giao nhận cuối cùng (và thời gian), được mã hóa

 

 

UNLK: Chỉ ngày tháng: L 21, p

74-80 Ngày tháng và thời gian: L 21, p 74-80

cnd

2026

Văn bản thời gian ngày tháng chấp nhận thanh toán mong muốn hàng hóa ký gửi

Ngày mà người thu xếp gửi hàng mong muốn sẽ đến nơi chấp nhận, dạng số và từ.

an..17

Ngày tháng dự kiến giao nhận đến hãng vận tải

 

 

 

cnd

2027

Thời gian ngày tháng chấp nhận thanh toán m ong đợi của hàng hóa ký gửi

Ngày tháng và thời gian tùy ý khi người thu xếp gửi hàng mong muốn hàng hóa đến nơi chấp nhận.

an..19

Ngày tháng mong muốn giao nhận cho bên vận chuyển

 

 

 

add

2029

Thẻ định danh vùng thời gian

Để định danh một vùng thời gian.

an..3

 

 

 

 

x

2030

.

 

 

Thanh toán phí tuần

 

DE sử dụng thay cho - 2481

 

cnd

2032

Văn bản thời gian ngày tháng gửi tài liệu khai báo hải quan

Ngày tháng biểu diễn của một khai báo thuế hải quan, dạng số và từ.

an..17

Khai báo hàng hóa ngày tháng biểu diễn (thuế hải quan)

 

 

UNLK: L 04, P 45-62

cndr

2033

Thời gian ngày tháng gửi tài liệu khai báo hải quan

Ngày tháng biểu diễn của một khai báo thuế hải quan

an..19

Khai báo hàng hóa ngày tháng biểu diễn (thuế hải quan), được mã hóa

 

 

UNLK: L 03, P 56-62

cnd

2034

Văn bản thời gian ngày tháng có thể thanh toán

Ngày tháng một lượng do trở thành sẵn có cho một chủ nợ theo điều kiện thanh toán, dạng số và từ.

an..17

Ngày tháng thanh toán

Giá trị ngày

 

 

cndr

2035

Thời gian ngày tháng có thể thanh toán

Ngày tháng một lượng do trở thành sẵn có cho một chủ nợ theo điều kiện thanh toán

an..19

Ngày tháng thanh toán, được mã hóa

 

 

 

cnd

2036

Văn bản thời gian ngày tháng chấp nhận chứng từ khai báo hàng hóa

Ngày mà một Khai báo hàng hóa đã hoặc sẽ được chấp nhận bởi thuế hải quan theo Pháp chế của thuế hải quan, dạng số và từ.

an..17

Ngày tháng chấp nhận khai báo hàng hóa (thuế hải quan)

 

 

 

cndr

2037

Thời gian ngày tháng chấp nhận chứng từ khai báo hàng hóa

Ngày mà một Khai báo hàng hóa đã hoặc sẽ được chấp nhận bởi thuế hải quan theo Pháp chế của thuế hải quan.

an..19

Ngày tháng chấp nhận khai báo hàng hóa (thuế hải quan), được mã hóa

Ngày tháng chấp nhận khai báo hàng hóa (thuế hải quan)

 

 

add

2039

Thời gian ngày tháng phát hành tài liệu chứng chỉ gốc

Ngày phát hành của một báo nhận đơn đặt hàng

an..19

 

 

 

UNLK: L 03, P 56-62

cnd

2040

Báo nhận đơn đặt hàng Văn bản thời gian và ngày tháng phát hành tài liệu

Ngày phát hành của một báo nhận đơn đặt hàng, dạng số và từ.

an..17

Báo nhận ngày tháng của đơn đặt

 

 

UNLK: L 04, P 45-62

cndr

2041

Thời gian ngày tháng phát hành tài liệu báo nhận đơn đặt hàng

Ngày phát hành của một báo nhận đơn đặt hàng

an..19

Báo nhận ngày tháng của đơn đặt hàng, được mã hóa

 

 

UNLK: L 03, P 56-62

add

2043

Ngày tháng xuất khẩu hàng hóa ký gửi

Ngày tháng và thời gian tùy ý khi một hàng hóa ký gửi của hàng hóa khởi hành từ cảng, sân bay cuối cùng, hoặc cửa khẩu hải quan (quốc gia xuất khẩu).

an..19

 

Ngày xuất khẩu

 

 

add

2045

Ngày tháng chất lên thiết bị vận tải

Ngày tháng và thời gian tùy ý mà việc chất lên thiết bị vận tải đang hoặc đã tiến hành.

an..19

 

Ngày tháng chất hàng; Ngày tháng chở

 

 

add

2047

Ngày tháng phát hành Chứng từ thuế hải quan liền trước

Ngày tháng của một chứng từ thuế hải quan liền trước.

an..19

 

 

 

 

add

2049

Ngày tháng lập thủ tục thuế hải quan

Thủ tục ngày tháng được thực hiện bởi các thuế hải quan hàng hóa dưới quyền kiểm soát thuế hải quan.

an..19

 

 

 

 

add

2051

Ngày sinh chủ phương tiện vận tải

Ngày sinh của chủ phương tiện vận tải chẳng hạn; chủ tàu lớn, phi công hoặc tài xế.

an..19

 

 

 

 

add

2053

Ngày tháng có hiệu lực sớm nhất của hàng hóa ký gửi

Ngày tháng sớm nhất và thời gian tùy ý khi một hàng hóa ký gửi sẵn có tại địa điểm chấp nhận.

an..19

 

 

 

 

add

2055

Thời gian ngày tháng phát hành tài liệu khai báo hải quan

Ngày phát hành của một báo nhận đơn đặt hàng

an..19

 

 

 

UNLK: L 03, P 56-62

add

2056

Chỉ báo ngày bắt đầu kiểm soát thuế hải quan

Chỉ báo rằng ngày bắt đầu của một kiểm soát thuế hải quan được xác nhận hoặc không.

an1

 

Chỉ báo xác nhận đến

 

 

add

2058

Văn bản thời gian ngày tháng hết hiệu lực tài liệu

Ngày mà một tài liệu hết hiệu lực, dạng số và từ

an..17

 

 

 

 

add

2059

Nthời gian ngày tháng kết thúc hiệu lực tài liệu

Ngày mà một tài liệu hết hiệu lực

an..19

 

 

 

MAR: IMO/FAL 5

cnd

2060

Văn bản biểu diễn khoảng thời gian chứng từ tín dụng

Số ngày trong khoảng thời gian hợp lệ của tín dụng, được tính từ ngày tháng phát hành tài liệu thương lượng, trong khoảng thời gian các tài liệu có thể được trình bày dạng số và từ.

an..35

Khoảng thời gian biểu diễn tín dụng

 

 

SW IFT: an..35x4

UNLK: L 55, P 09-44

add

2063

Thời gian ngày tháng đăng ký phương tiện vận tải

Ngày tháng khi một thuyền lớn, phương tiện xe cộ hoặc các phương tiện vận tải khác được đăng ký bởi một tổ chức có thẩm quyền.

an..19

 

 

 

MAR: IMO/FAL 1

x

2067

.

 

 

Thời gian hiệu lực, được mã hóa

 

DE sử dụng thay cho - 2069

 

cndr

2069

Thời gian ngày tháng sự kiện bắt đầu có hiệu lực

Ngày tháng và/hoặc thời gian mà sự kiện được quy định bắt đầu có hiệu lực.

an..19

Ngày tháng hiệu lực, được mã hóa

 

 

 

x

2071

.

 

 

Thời gian hết hiệu lực, được mã hóa

 

DE sử dụng thay cho - 2073

 

cndr

2073

Thời gian ngày tháng sự kiện kết thúc hiệu lực

Ngày tháng và/hoặc thời gian mà sự kiện được quy định không còn hiệu lực.

an..19

Ngày tháng hết hiệu lực, được mã hóa

 

 

 

add

2077

Số biến đổi thời gian

Để quy định một biến đổi thời gian.

n..3

 

 

 

 

cnd

2078

Văn bản thời gian ngày tháng việc cho phép xuất khẩu hết hiệu lực

Ngày hết hạn giấy phép xuất khẩu, dạng số và từ

an..17

Ngày tháng hết hạn giấy phép xuất khẩu

Ngày tháng hết hạn giấy phép xuất khẩu

 

 

cndr

2079

Thời gian ngày tháng việc cho phép xuất khẩu hết hiệu lực

Ngày hết hạn giấy phép xuất khẩu

an..19

Ngày tháng hết hạn giấy phép xuất khẩu, được mã hóa

Ngày tháng hết hạn giấy phép xuất khẩu, được mã hóa

 

 

x

2080

.

 

 

Giới hạn thời gian chấp nhận vận tải

 

DE sử dụng thay cho - 2126

 

x

2088

.

 

 

Thời gian thanh toán

 

Không yêu cầu kinh doanh được định danh

 

add

2090

Văn bản thời gian ngày tháng giao nhận sớm nhất

Ngày tháng và thời gian tùy ý, trước khi một giao nhận không được tiến hành dạng chữ và số.

an..35

 

 

 

 

add

2091

thời gian ngày tháng giao nhận sớm nhất

Ngày tháng và thời gian tùy ý, trước khi một giao nhận không được tiến hành.

an..19

 

 

 

 

add

2092

Văn bản thời gian ngày tháng giao nhận muộn nhất

Ngày tháng và thời gian tùy ý, s au khi một giao nhận không được tiến hành dạng chữ và số.

an..17

 

 

 

 

add

2093

thời gian ngày tháng giao nhận muộn nhất

Ngày tháng và thời gian tùy ý, s au khi một giao nhận không được tiến hành.

an..19

 

 

 

 

add

2095

Thời gian ngày tháng hủy bỏ tài liệu

Ngày mà một tài liệu đã hủy bỏ.

an..19

 

 

 

 

add

2097

Thời gian ngày tháng chấp nhận tài liệu

Ngày mà một tài liệu đã chấp nhận.

an..19

 

 

 

 

cnd

2100

Văn bản thời gian ngày tháng thiết bị vận tải sẵn dùng

Ngày tháng và thời gian tùy ý tr ong đó một bộ phận thiết bị vận tải nên sẵn có tại địa điểm chất hàng hoặc dỡ hàng dạng số và từ.

an..17

Ngày tháng sắp xếp đơn vị vận tải(và thời gian)

 

 

 

cndr

2101

Thời gian ngày tháng thiết bị vận tải sẵn dùng

Ngày tháng và/hoặc thời gian trong đó một bộ phận thiết bị vận tải nên sẵn có tại địa điểm chất hàng hoặc dỡ hàng.

an..19

Ngày tháng sắp xếp đơn vị vận tải(và thời gian), được mã hóa

 

 

 

add

2103

Thời gian ngày tháng mới nhất hàng ký gửi sẵn có

Ngày tháng và thời gian tùy ý muộn nhất khi một hàng hóa ký gửi của hàng hóa sẵn có tại địa điểm chấp nhận.

an..19

 

 

 

 

add

2105

Thời gian ngày tháng giao nhận được yêu cầu

Ngày tháng và thời gian tùy ý tr ong đó hàng hóa được yêu cầu giao nhận.

an..19

 

 

 

 

cnd

2106

Văn bản thời gian ngày tháng đến hiện tại của các phương tiện vận tải

Ngày tháng và/hoặc thời gian đến của các phương tiện vận tải, dạng số và từ.

an..17

Ngày tháng đến (và thời gian)

 

 

MAR: IMO/FAL 1, 3, 5-6

cndr

2107

Thời gian ngày tháng điểm đến hiện tại của các phương tiện vận tải

Ngày tháng và/hoặc thời gian đến của các phương tiện vận tải.

an..19

Ngày tháng đến (và thời gian), được mã hóa

 

 

CIMP: Chỉ ngày tháng: (201): a3; (202): n2 Ngày tháng và thời gian: (201)+(202)+(203): n4

MAR: IMO/FAL 1

SAD: (SAD I)

add

2109

Thời gian ngày tháng đánh giá giao nhận

Ngày tháng và thời gian tùy ý tr ong đó hàng hóa được đánh giá là được giao nhận.

an..19

 

 

 

 

add

2111

Thời gian ngày tháng đóng phí hàng ký gửi

Ngày tháng và thời gian tùy ý khi một hàng hóa ký gửi của hàng hóa sẵn có tại địa điểm chấp nhận.

an..19

 

 

 

 

add

2113

Thời gian ngày tháng dỡ hàng ký gửi

Ngày tháng và thời gian tùy ý trong đó một hàng hóa ký gửi của hàng hóa sẽ hoặc đã được dỡ hàng hoặc chuyển đi khỏi một phương tiện vận tải.

an..19

 

Ngày tháng bốc dỡ

 

 

x

2114

.

 

 

Khoảng thời gian chào hàng hợp lệ

 

DE sử dụng thay cho - 2409

 

add

2116

Dạng số sự chênh lệch vùng thời gian

Sự khác nhau giữa hai vùng thời gian xác định.

n..4

 

 

 

 

add

2118

Văn bản chi tiết khoảng thời gian

Mô tả dạng tự do của chi tiết khoảng thời gian.

an..35

 

 

 

 

add

2119

Mã chi tiết khoảng thời gian

Mã đặc tả chi tiết khoảng thời gian.

an..3

 

 

 

 

x

2121

.

 

 

Ngày tháng bắt đầu tích lũy số lượng, được mã hóa

 

Không yêu cầu kinh doanh được định danh

 

add

2123

Thời gian ngày tháng thực tế thu được thiết bị vận tải

Ngày tháng và thời gian tùy ý khi một hàng hóa ký gửi của hàng hóa đã đạt được bởi một phương tiện chuyên chở.

an..19

 

Thời gian ngày tháng tập hợp

 

 

add

2124

Văn bản thời gian ngày tháng thực tế đạt được hàng hóa ký gửi

Ngày tháng và thời gian tùy ý khi một hàng hóa ký gửi của hàng hóa đã đạt được bởi một phương tiện chuyên chở.

an..17

 

Thời gian ngày tháng tập hợp

 

 

add

2125

Thời gian ngày tháng sớm nhất đạt được thiết bị vận tải

Ngày tháng sớm nhất và thời gian tùy ý khi một hàng hóa ký gửi của hàng hóa có thể đạt được bởi một phương tiện chuyên chở.

an..19

 

Thời gian ngày tháng tập hợp sớm nhất

 

 

cnd

2126

Văn bản thời gian ngày tháng thực tế chấp nhận hàng ký gửi

Ngày tháng hiện tại mà một hàng hóa ký gửi của hàng hóa được hoàn thành bởi phương tiện chuyên chở tại địa điểm chấp nhận, dạng số và từ

an..17

Ngày tháng chấp nhận

Ngày tháng chở hàng hóa chấp nhận, Ngày tháng chuyển hàng hóa

 

CIM: n4; L 69, P 65-69

UNLK: L 22, P 09-26

cndr

2127

Thời gian ngày tháng thực tế chấp nhận hàng ký gửi

Ngày tháng hiện tại và thời gian tùy ý khi một hàng hóa ký gửi của hàng hóa được hoàn thành bởi phương tiện chuyên chở tại địa điểm chấp nhận

an..19

Ngày tháng chấp nhận, được mã hóa

 

 

UNLK: L 21, P 20-26

x

2128

.

 

 

Ngày tháng côngtennơ làm việc

 

Không yêu cầu kinh doanh được định danh

 

x

2129

.

 

 

Ngày tháng côngtennơ làm việc, được mã hóa

 

Không yêu cầu kinh doanh được định danh

 

add

2131

Thời gian ngày tháng gần nhất đạt được thiết bị vận tải

Ngày tháng và thời gian gần nhất tùy ý khi một hàng hóa ký gửi của hàng hóa có thể đạt được bởi một phương tiện chuyên chở.

an..19

 

Thời gian ngày tháng tập hợp gần nhất

 

 

add

2133

Thời gian ngày tháng thông báo sự kiện

Ngày tháng và thời gian tùy ý của thông báo của một sự kiện.

an..19

 

 

 

 

add

2135

Thời gian ngày tháng biên nhận hải quan của hàng ký gửi

Ngày tháng và thời gian tùy ý khi một hàng hóa ký gửi đã được biên nhận bởi hải quan.

an..19

 

 

 

 

cnd

2136

Văn bản ngày tháng thời gian đầu tiên giao nhận

Ngày tháng và thời gian tùy ý giao nhận đầu tiên, dạng số và từ

an..17

Ngày tháng giao nhận đầu

 

 

UNLK: L 22, P 45-62

cndr

2137

Thời gian ngày tháng đầu tiên giao nhận

Ngày tháng và thời gian tùy ý giao nhận đầu tiên.

an..19

Ngày tháng giao nhận đầu

 

 

UNLK: L 21, P 60-72

cnd

2138

Văn bản thời gian ngày tháng trước khi cam kết giao nhận

Ngày tháng và thời gian tùy ý mà hàng hóa mua bán nên được giao cho người mua, như được thỏa thuận giữa người bán và người mua (thuật ngữ chung) dạng số và từ.

an..35

Thời gian giao nhận

 

 

UNLK: L 22, P 45-80

add

2139

Thời gian ngày tháng trước khi cam kết giao nhận

Ngày tháng và thời gian tùy ý mà hàng hóa mua bán nên được giao cho người mua, như được thỏa thuận giữa người bán và người mua (thuật ngữ chung).

an..17

 

 

 

UNLK: L 23, P 45-62

x

2146

 

 

 

Tuần giao nhận

 

Use DE 2310/ 2311

 

add

2148

Dạng số biến đổi ngày tháng

Một số để chỉ ra sự khác nhau giữa hai ngày tháng.

n..5

 

 

 

 

cnd

2151

Mã kiểu khoảng thời gian

Mã đặc tả kiểu khoảng thời gian.

an..3

Kiểu khoảng thời gian, được mã hóa

 

 

 

cnd

2152

Số đếm khoảng thời gian

đếm số khoảng thời gian.

n..3

Số khoảng thời gian

 

 

 

add

2155

Mã kiểu khoảng thời gian thay đổi

Mã đặc tả một kiểu của một khoảng thời gian thay đổi.

an..3

 

 

 

 

add

2156

Thời gian ngày tháng đăng ký của người đi

Để quy định một ngày tháng và/hoặc thời gian đăng ký.

an..17

 

 

 

 

cnd

2158

Văn bản thời gian ngày tháng phát hành tài liệu trích dẫn

Ngày phát hành của một bản kê khai, dạng số và từ

an..17

Ngày tháng chào hàng

 

 

UNLK: L 04, P 45-62

cndr

2159

thời gian ngày tháng phát hành tài liệu trích dẫn

Ngày phát hành của một bản kê khai

an..19

Ngày tháng chào hàng, được mã hóa

Ngày tháng trích dẫn, ngày tháng kê khai

 

UNLK: L 03, P 56-62

add

2141

Mã ngày trong tuần

Biểu diễn dữ liệu chuỗi của một ngày tr ong tuần (thứ hai=1)

an..7

 

 

 

 

add

2162

đo lường khoảng thời gian quản đường

để quy định thời gian trôi qua giữa nơi khởi hành và nơi đến đối với một đoạn hoặc nhánh của một quãng đường.

an..6

 

 

 

 

cnd

2170

Văn bản thời gian ngày tháng thực tế gửi hàng hóa

Ngày tháng và thời gian tùy ý tr ong đó hàng hóa được, hoặc mong muốn được gửi đi hoặc ký gửi, dạng số và từ

an..17

Ngày tháng gửi đi

 

 

 

cndr

2171

Gửi đi. thực.Thời gian ngày tháng

Ngày tháng và thời gian tùy ý tr ong đó hàng hóa được hoặc mong muốn được gửi đi hoặc ký gửi.

an..19

Ngày tháng gửi đi, được mã hóa

Ngày tháng đạt được

 

 

add

2173

Thời gian ngày phát hành tài liệu về tiền hoa hồng

Ngày mà một phiếu tiền hoa hồng được phát hành.

an..19

 

 

 

UNLK: L 03, P 56-62

add

2175

Thời gian ngày tháng phát hành tài liệu thông cáo việc gửi tài liệu

Ngày mà một Thông cáo gửi tài liệu được phát hành.

an..19

 

 

 

UNLK: L 03, P 56-62

add

2177

Thời gian ngày tháng phát hành tài liệu về phiếu tín dụng

Ngày mà một phiếu thẻ tín dụng được phát hành.

an..19

 

 

 

UNLK: L 03, P 56-62

add

2179

Thời gian ngày tháng phát hành tài liệu

Khai báo hàng hóa nguy hiểm

Ngày mà một khai báo hàng hóa nguy hiểm được phát hành.

an..19

 

 

 

UNLK: L 03, P 56-62

add

2181

Thời gian ngày tháng phát hành tài liệu phiếu ghi nợ

Ngày mà một phiếu ghi nợ được phát hành.

an..19

 

 

 

UNLK: L 03, P 56-62

add

2185

Hướng dẫn vận chuyển bằng tàu thủy

Thời gian ngày tháng phát hành tài liệu

Ngày mà một Hướng dẫn vận chuyển bằng tàu thủy được phát hành.

an..19

 

ngày phát hành hướng dẫn chuyển tiếp hàng hóa

(FFI), ngày phát hành Thư giới thiệu của bên chuyên chở bằng tàu (SLI)

 

UNLK: L 03, P 56-62

add

2187

Thời gian ngày tháng phát hành tài liệu về phiếu chuyên chở bằng tàu

Ngày mà một phiếu vận chuyển bằng tàu được phát hành.

an..19

 

Ngày phát hành phiếu chuyên chở bằng tàu tiêu chuẩn

 

UNLK: L 03, P 56-62

add

2189

Thời gian ngày tháng phát hành tài liệu báo cáo tình trạng

Ngày mà một Báo cáo tình trạng được phát hành.

an..19

 

 

 

 

add

2193

Thời gian ngày tháng sự kiện

Ngày tháng và/hoặc thời gian của một sự kiện

an..19

 

 

 

 

add

2195

Thời gian ngày tháng khởi hành dự kiến của các phương tiện vận tải

Ngày tháng và/hoặc thời gian khi một các phương tiện vận tải được lên lịch trình khởi hành.

an..19

 

Thời gian khởi hành dự kiến (ETD)

 

MAR: IMO/FAL 1

cnd

2206

Văn bản thời gian ngày tháng tài liệu trích dẫn bắt đầu hiệu lực

Ngày mà tính hợp lệ của một bản kê khai có hiệu lực, dạng số và từ

an..17

Ngày tháng bắt đầu chào hàng

 

 

 

cndr

2207

thời gian ngày tháng tài liệu trích dẫn bắt đầu hiệu lực

Ngày mà tính hợp lệ của một bản kê khai có hiệu lực

an..19

Ngày tháng bắt đầu chào hàng, được mã hóa

Ngày tháng bắt đầu chào hàng

 

 

cnd

2210

Văn bản thời gian ngày tháng chứng từ tín dụng hết hiệu lực

Ngày mà tính hợp lệ của một thẻ tín dụng hết hạn, dạng số và từ

an..35

Ngày tháng hết hạn thẻ tín dụng

 

 

UNLK: L 10, P 45-80

cndr

2211

Thời gian ngày tháng chứng từ tín dụng kết thúc hiệu lực

Ngày mà tính hợp lệ của một thẻ tín dụng hết hạn

an..19

Ngày tháng hết hạn thẻ tín dụng, được mã hóa

 

 

SW IFT: n6

UNLK: L 09, P 38-44

cn

2218

Thời gian ngày phát hành tài liệu thông cáo

Ngày phát hành của một phiếu thông báo, dạng số và từ

an..17

Ngày tháng phiếu gửi

 

 

UNLK: L 03, P 45-62

cndr

2219

Thời gian ngày phát hành tài liệu thông cáo

Ngày phát hành của một phiếu thông báo

an..19

Ngày tháng Phiếu thông báo, được mã hóa

 

 

UNLK: L 03, P 56-62

cnr

2221

Thời gian ngày tháng điểm đánh thuế

Ngày mà tính toán thuế.

an..19

Ngày tháng điểm thu thuế, được mã hóa

 

 

 

cnd

2236

Văn bản thời gian ngày tháng phát hành chứng từ tín dụng

Ngày phát hành của một thẻ tín dụng, dạng số và từ

an..17

Ngày tháng phát hành tín dụng

 

 

UNLK: L 10, P 27-44

cndr

2237

thời gian ngày tháng phát hành chứng từ tín dụng

Ngày phát hành của một thẻ tín dụng

an..19

Ngày tháng phát hành tín dụng, được mã hóa

 

 

SW IFT: n6

UNLK: L 09, P 38-44

cnd

2240

Văn bản thời gian ngày tháng cho phép xuất khẩu có hiệu lực

Ngày mà tính hợp lệ của một giấy phép xuất khẩu có hiệu lực, dạng số và từ

an..17

Ngày tháng bắt đầu giấy phép xuất khẩu

Ngày tháng bắt đầu giấy phép xuất khẩu

 

 

cndr

2241

Thời gian ngày tháng cho phép xuất khẩu bắt đầu có hiệu lực

Ngày mà tính hợp lệ của một giấy phép xuất khẩu có hiệu lực

an..19

Ngày tháng bắt đầu giấy phép xuất khẩu, được mã hóa

Ngày tháng bắt đầu giấy phép xuất khẩu, được mã hóa

 

 

cnr

2253

Thời gian ngày tháng tính toán

Ngày mà tạo ra việc tính toán.

an..19

Ngày tính toán, được mã hóa

 

 

 

x

2264

.

 

 

Thanh toán phí hàng tháng

 

DE sử dụng thay cho - 2480

 

x

2265

.

 

 

Thanh toán phí hàng tháng, được mã hóa

 

DE sử dụng thay cho - 2481

 

cnd

2272

Văn bản thời gian ngày tháng cho phép nhập khẩu hết hiệu lực

Ngày mà tính hợp lệ của một giấy phép nhập khẩu hết hạn, dạng số và từ

an..17

Ngày tháng hết hạn giấy phép nhập khẩu

Ngày tháng hết hạn giấy phép nhập khẩu

 

 

cndr

2273

Thời gian ngày tháng cho phép nhập khẩu hết hiệu lực

Ngày mà tính hợp lệ của một giấy phép nhập khẩu hết hạn

an..19

Ngày tháng hết hạn giấy phép nhập khẩu, được

Ngày tháng hết hạn giấy phép nhập khẩu, được

 

 

cnd

2280

Văn bản thời gian ngày tháng phương tiện vận tải khởi hành thực tế

Ngày tháng và/hoặc thời gian khởi hành của phương tiện vận tải, dạng số và từ.

an..17

Ngày tháng khởi hành (và thời gian)

 

 

MAR: IMO/FAL 1, 3, 5-6

cndr

2281

thời gian ngày tháng phương tiện vận tải khởi hành thực tế

Ngày tháng và/hoặc thời gian khởi hành của phương tiện vận tải

an..19

Ngày tháng khởi hành (và thời gian), được mã hóa

Ngày tháng khởi hành, ngày tháng bay, ngày tháng nhổ

neo

 

CIMP: Chỉ ngày tháng: (201): a3; (202): n2 Ngày tháng và thời gian: (201)+(202)+(203): nghĩa vụ

MAR: IMO/FAL 1

cnd

2292

Văn bản thời gian ngày tháng phát hành cho phép nhập khẩu

Ngày tháng phát hành của một giấy phép nhập khẩu, dạng số và từ

an..17

Ngày tháng của giấy phép nhập khẩu

Ngày tháng của giấy phép nhập khẩu

 

UNLK: L 04, P 45-62

cndr

2293

thời gian ngày tháng phát hành cho phép nhập khẩu

Ngày tháng phát hành của một giấy phép nhập khẩu

an..19

Ngày tháng của giấy phép nhập khẩu, được mã hóa

Ngày tháng của giấy phép nhập khẩu, được mã hóa

 

UNLK: L 03, P 56-62

cnd

2308

Văn bản khoảng thời gian hợp lệ cho phép xuất khẩu

Khoảng thời gian hợp lệ của một giấy phép xuất khẩu, dạng số và từ..

an..35

Khoảng thời gian hợp lệ của giấy phép xuất khẩu

Khoảng thời gian hợp lệ của giấy phép xuất khẩu

 

 

cnd

2310

Văn bản thời gian ngày tháng khoảng thời gian gian nhận

Khoảng thời gian được thỏa thuận giữa người bán và người mua, trong đó hàng hóa được giao nhận, dạng số và từ.

an..17

Tháng giao nhận

 

 

UNLK: L 22, P 63-80

cndr

2311

Thời gian ngày tháng khoảng thời gian giao nhận

Khoảng thời gian được thỏa thuận giữa người bán và người mua, trong đó hàng hóa được giao nhận.

an..19

Tháng giao nhận, được mã hóa

 

 

UNLK: L 21, P 76-80

UNLK: L 22, P 45-80

cnd

2320

Văn bản thời gian ngày tháng cho phép nhập khẩu bắt đầu hiệu lực

Ngày mà tính hợp lệ của một giấy phép nhập khẩu có hiệu lực, dạng số và từ

an..17

Ngày tháng bắt đầu Giấy phép nhập khẩu

Ngày tháng bắt đầu Giấy phép nhập khẩu

 

 

cndr

2321

Thời gian ngày tháng cho phép nhập khẩu bắt đầu hiệu lực

Ngày mà tính hợp lệ của một giấy phép nhập khẩu có hiệu lực

an..19

Ngày tháng bắt đầu Giấy phép nhập khẩu, được mã hóa

Ngày tháng bắt đầu Giấy phép nhập khẩu, được mã hóa

 

 

cnd

2326

Văn bản thời gian ngày tháng phát hành hợp đồng

Ngày mà một hợp đồng được phát hành, dạng số và từ

an..17

Ngày tháng lập hợp đồng

 

 

UNLK: L 04, P 45-62

cndr

2327

Hợp đồng Thời gian ngày tháng phát hành tài liệu

Ngày mà một hợp đồng được phát hành

an..19

Ngày tháng lập hợp đồng,

Ngày tháng ký hợp

 

UNLK: L 03, P 56-62

x

2334

.

 

 

Khoảng thời gian giao nhận

 

DE sử dụng thay cho - 2310

 

cnd

2346

Văn bản thời gian ngày tháng Chất hàng hóa ký gửi

Ngày tháng khi một hàng hóa ký gửi được chất lên một phương tiện vận tải, dạng số và từ

an..17

Ngày tháng được chở trên boong

 

 

 

cndr

2347

Thời gian ngày tháng Chất hàng hóa ký gửi

Ngày tháng và thời gian tùy ý khi một hàng hóa ký gửi đang hoặc đã được chất lên một phương tiện vận tải

an..19

Ngày tháng được chở trên boong, được mã hóa

 

 

 

cnd

2348

Văn bản thời gian ngày tháng đến dự tính của phương tiện vận tải

Ngày tháng và/hoặc thời gian đến dự tính của phương tiện vận tải, dạng số và từ.

an..17

Ngày tháng đến dự tính (và thời gian) tại nơi khởi hành

 

 

MAR: IMO/FAL 1

cndr

2349

thời gian ngày tháng đến dự tính của phương tiện vận tải

Ngày tháng và/hoặc thời gian đến dự tính của phương tiện vận tải

an..19

Ngày tháng đến dự tính (và thời gian) tại nơi khởi hành, được mã hóa

 

 

 

cndr

2351

Phương tiện vận tải.Lưu lại.Thời gian ngày tháng

Khoảng thời gian mà trong đó một phương tiện vận tải lưu lại hoặc phải lưu lại, trong một cổng cụ thể hoặc địa điểm khác được thể hiện như ngày tháng bắt đầu và ngày tháng kết thúc dạng số.

an..21

Khoảng thời gian lưu lại, được mã hóa

 

 

MAR: IMO/FAL 3

cnd

2354

Phụ lục hợp đồng. Thời gian ngày tháng phát hành.Văn bản

Ngày mà một phụ lục cho một hợp đồng được phát hành, dạng số và từ

an..17

Ngày tháng lập phụ lục hợp đồng

 

 

UNLK: L 04, P 45-62

cndr

2355

Phụ lục hợp đồng. Phát hành.Thời gian ngày tháng

Ngày mà một phụ lục cho một hợp đồng được phát hành

an..19

Ngày tháng lập phụ lục hợp đồng,

 

 

UNLK: L 04, P 56-62

x

2370

.

 

 

Giới hạn thời gian giao nhận

 

DE sử dụng thay cho - 2310

 

cnd

2376

Văn bản thời gian ngày phát hành chứng từ hóa đơn

Ngày tháng phát hành của một hóa đơn, dạng số và từ.

an..17

Ngày tháng lập hóa đơn

 

 

UNLK: L 04, P 45-62

cndr

2377

Thời gian ngày tháng phát hành tài liệu của hóa đơn

Ngày tháng phát hành của một hóa đơn

an..19

Ngày tháng lập hóa đơn,

quảng cáo ngày tháng

 

UNLK: L 03, P 56-62

cnd

2379

Mã định dạng ngày tháng hoặc thời gian hoặc khoảng thời gian

Mã đặc tả biểu diễn của một ngày tháng, thời gian hoặc khoảng thời gian.

an..3

Hạn định định dạng ngày/ giờ/ khoảng thời gian

 

 

 

cnd

2380

Ngày tháng hoặc thời gian hoặc khoảng thời gian.Văn bản

Giá trị của một ngày tháng, một ngày tháng và thời gian, một thời gian hoặc của một khoảng thời gian trong một biểu diễn cụ thể.

an..35

Ngày/giờ/ khoảng thời gian

 

 

 

x

2387

 

 

 

Tham chiếu thời gian bắt đầu đến hoàn

 

được xóa trong TDED 93

 

x

2388

 

 

 

Thời gian quá cảnh/hạn chế

 

Được xóa trong TDED 93

 

cnd

2404

Chứng từ hóa đơn proforma.Thời gian ngày tháng phát hành.Văn bản

Ngày tháng phát hành của một hóa đơn proforma, dạng số và từ.

an..17

Ngày tháng lập hóa đơn Proforma

 

 

UNLK: L 04, P 45-62

cndr

2405

Thời gian ngày tháng phát hành tài liệu

Hóa đơn proforma

Ngày tháng phát hành của một hóa đơn proforma

an..19

Ngày tháng lập Hóa đơn proforma, được mã hóa

 

 

UNLK: L 03, P 56-62

cnd

2408

Tài liệu trích dẫn.Thời gian ngày tháng hết hiệu lực.Văn bản

Ngày mà tính hợp lệ của một bản kê khai hết hạn, dạng số và từ

an..17

Ngày tháng hết hạn chào hàng

 

 

 

cndr

2409

Tài liệu trích dẫn.Kết thúc hiệu lực.Thời gian ngày tháng

Ngày mà tính hợp lệ của một bản kê khai chào hàng hết hạn

an..19

Ngày tháng hết hạn chào hàng, được mã hóa

Ngày tháng hết hạn chào hàng

 

 

cnd

2416

Hợp đồng tài liệu vận tải.Thời gian ngày tháng phát hành.Văn bản

Ngày tháng phát hành của một hợp đồng vận tải, dạng số và từ.

an..17

Ngày tháng lập tài liệu vận tải

 

 

AW B: L 60, P 37-43

CMR: L 60, P 27-44 (CMR 21)

MAR: L 62, P 54-80

cndr

2417

Hợp đồng vận tải.Thời gian ngày háng phát hành tài liệu

Ngày tháng phát hành của một hợp đồng vận tải

an..19

Ngày tháng lập tài liệu vận tải, được mã hóa

 

 

CIMP: (200):n2; (201):a3; (202): n2

CMR: L 59, P 39-44

MAR: L 61, P 56-62

cnd

2440

Hàng hóa ký gửi.Thời gian ngày tháng biên nhận.Văn bản

Ngày tháng lập giấy biên nhận của một hàng hóa ký gửi, dạng số và từ

an..17

Ngày tháng giấy biên nhận hàng hóa

 

 

UNLK: L 62, P 63-80

cndr

2441

Hàng hóa ký gửi.Chấp nhận.Thời gian ngày tháng

Ngày tháng lập giấy biên nhận của một hàng hóa ký gửi

an..19

Ngày tháng giấy biên nhận hàng

 

 

UNLK: L 61, P 56-62

cnd

2442

Cho phép nhập hàng. Khoảng thời gian hợp lệ.Văn bản

Ngày tháng bắt đầu và hết hạn tính hợp lệ của một giấy phép nhập khẩu, dạng số và từ.

an..35

Khoảng thời gian Giấy phép nhập khẩu hợp lệ

Khoảng thời gian Giấy phép nhập khẩu hợp lệ

 

 

cnd

2458

Tài liệu danh sách đóng gói.Ngày phát hành thời gian.Văn bản

Ngày tháng phát hành của một danh sách đóng gói, dạng số và từ.

an..17

Ngày tháng danh sách đóng gói

 

 

UNLK: L 04, P 45-62

cndr

2459

Tài liệu danh sách đóng gói.Phát hành.Thời gian ngày tháng

Ngày tháng phát hành của một danh sách đóng gói

an..19

Ngày tháng danh sách đóng gói, được mã hóa

 

 

UNLK: L 03, P 56-62

x

2461

 

 

 

Quy định miền thời gian, được mã hóa

 

được xóa trong TDED 93

 

x

2470

.

 

 

Khoảng thời gian thanh toán phí

 

DE sử dụng thay cho - 2480

 

cnd

2475

Sự kiện.Tham chiếu thời gian.Mã

Mã đặc tả một thời gian các tham chiếu một sự kiện sẽ hoặc đã xảy ra.

an..3

Tham chiếu thời gian thanh toán, được mã hóa

 

 

 

cnd

2480

Thanh toán. Thời gian ngày tháng trả phí.Văn bản

Ngày tháng khi một lượng phí nên sẵn có cho chủ nợ theo điều kiện thanh toán, dạng số và từ

an..17

Ngày tháng thanh toán

 

 

UNLK: L 26, P 63-80

cndr

2481

Thanh toán. Phí.Thời gian ngày tháng

Ngày tháng khi một lượng phí nên sẵn có cho chủ nợ theo điều kiện thanh toán

an..19

Ngày tháng thanh toán

 

 

UNLK: L 25, P 63-80

cnd

2490

Cá nhân.Ngày sinh.Văn bản

Ngày mà một cá nhân được sinh ra, dạng số và từ

an..17

Ngày sinh

 

 

MAR: IMO/FAL 5-6

cndr

2491

Cá nhân.Ngày sinh.Thời gian ngày tháng

Ngày mà một cá nhân được sinh ra

an..19

Ngày sinh, được mã hóa

 

 

MAR: IMO/FAL 5-6

cn

2496

Sản phẩm. Thời gian ngày tháng trước lúc tốt nhất.Văn bản

Chỉ ra rằng tính chất mới của hàng hóa được giới hạn theo thời gian đến ngày tháng được chỉ ra, dạng số và từ.

an..17

Ngày tháng bảo lãnh mới

 

 

 

cndr

2497

Sản phẩm. Trước khi tốt nhất.Thời gian ngày tháng

Chỉ ra rằng tính chất mới của hàng hóa được giới hạn theo thời gian đến ngày tháng được chỉ ra.

an..19

Ngày tháng bảo lãnh mới, được mã hóa

 

 

 

add

3000

Hàng hóa ký gửi.địa điểm giao nhận cuối cùng.Văn bản

Tên và địa chỉ của địa điểm mà hàng hóa ký gửi được giao nhận tới người nhận cuối cùng.

an..512

 

 

 

 

add

3001

Hàng hóa ký gửi.địa điểm giao nhận cuối cùng.Thẻ định danh

để định danh địa điểm mà một hàng hóa ký gửi được giao nhận tới người nhận cuối cùng.

an..35

 

 

 

SAD: (SAD 17(a) và 17(b))

cnr

3002

Người mua. định danh bên tham gia.Văn bản

Tên và địa chỉ của một bên tham gia mà hàng hóa hoặc dịch vụ được bán.

an..512

Người mua

Người mua sắm

 

UNLK: L 10-14, P 45-80

cn

3003

Người mua. Bên tham gia.Thẻ định danh

Thẻ định danh của một bên tham gia mà hàng hóa hoặc dịch vụ được bán

an..17

Người mua, được mã hóa

 

 

UNLK: L 09, P 63-80

cnr

3004

Người giữ kho. định danh bên tham gia.Văn bản

Tên và địa chỉ của bên tham gia trả tiền đặt cọc hàng hóa trong một cửa hàng.

an..512

Người giữ kho

 

 

UNLK: an..35x5; L 10-18, P 09-44

cnr

3006

Người lập hóa đơn. định danh bên tham gia.Văn bản

Tên và địa chỉ của bên tham gia sở hữu một hóa đơn được phát hành.

an..512

Người lập hóa đơn

 

 

 

cnd

3007

Hóa đơn. Thẻ định danh bên tham gia

Thẻ định danh của bên tham gia sở hữu một hóa đơn được phát hành.

an..17

Người lập hóa đơn, được mã hóa

 

 

 

add

3009

Hoạt động duy trì. Người trả tiền

Kiểu.Mã

Mã định danh kiểu bên tham gia thanh toán đối với một hoạt động duy trì.

an..3

 

 

 

 

add

3011

Thanh toán. Vị trí Văn phòng hải quan.Thẻ định danh

Thẻ định danh địa điểm của một văn phòng hải quan tại nơi một thanh toán đang hoặc đã được tạo ra.

an..35

 

 

 

 

cndr

3012

Người bán. định danh ngân hàng.Văn bản

Tên và địa chỉ của ngân hàng được chỉ định bởi người bán để nhận thanh toán.

an..512

Ngân hàng của người bán

 

 

 

cnd

3013

Người bán. Ngân hàng.Thẻ định danh

để định danh ngân hàng được chỉ định bởi người bán để nhận thanh toán.

an..17

Ngân hàng của người bán, được mã hóa

 

 

 

add

3014

Hàng hóa ký gửi.Quốc gia đến

Tên. văn bản

Tên quốc gia mà một hàng hóa ký gửi của hàng hóa đang hoặc đã được giao nhận.

an..35

 

 

 

 

add

3015

Hàng hóa ký gửi. Quốc gia đến.Thẻ định danh

để định danh quốc gia mà một hàng hóa ký gửi của hàng hóa đang hoặc đã được giao nhận.

an..3

 

 

 

 

add

3016

Tài liệu.địa điểm đưa ra.Văn bản

Tên địa điểm nơi mà một tài liệu chẳng hạn; Hóa đơn về việc chở hàng sẽ hoặc đã đưa ra.

an..256

 

 

 

 

add

3017

Tài liệu.địa điểm đưa ra.Thẻ định danh

để định danh một địa điểm nơi mà một tài liệu chẳng hạn; Hóa đơn về việc chở hàng sẽ hoặc đã đưa ra.

an..35

 

 

 

 

cndr

3018

Kỳ hạn thương mại. địa điểm.Văn bản

Tên vị trí hoặc cảng khởi hành, chất hàng hoặc nơi đến, như yêu cầu của các điều kiện giao nhận có thể áp dụng, chẳng hạn; Incoterm.

an..256

Vị trí Incoterms

 

 

UNLK: L 20, P 49-80

SAD: (SAD 20)

cndr

3019

Kỳ hạn thương mại. địa điểm.Thẻ định danh

Thẻ định danh của vị trí hoặc cảng khởi hành, chất hàng hoặc nơi đến, như yêu cầu của điều kiện giao nhận có thể áp dụng, chẳng hạn; Incoterm.

an..35

Vị trí Incoterms, được mã hóa

 

 

UNLK: L 19, P 72-80

cnr

3020

Người nhập hàng. định danh bên tham gia.Văn bản

Tên và địa chỉ của bên tham gia người tạo - hoặc đại diện cho một đại lý thanh toán hải quan hoặc cá nhân được phép khác tạo ra - một khai báo nhập hàng. điều này có thể bao gồm một người sở hữu hàng hóa hoặc được ký gửi hàng hóa.

an..512

Người nhập hàng

 

 

UNLK: an..35x5; L 10-14 P 45-80

SAD: (SAD 14)

cnd

3021

Người nhập hàng. Bên tham gia.Thẻ định danh

Thẻ định danh của bên tham gia người tạo - hoặc đại diện cho một đại lý thanh toán hải quan hoặc cá nhân được phép khác tạo - một khai báo nhập hàng. điều này có thể bao gồm một người sở hữu hàng hóa hoặc được ký gửi hàng hóa.

an..17

Người nhập hàng, được mã hóa

 

 

UNLK: L 09, P 63-80

SAD: (SAD 14(Nr))

cnr

3022

Chủ cửa hàng. Định danh bên tham gia.Văn bản

Tên và địa chỉ của bên tham gia chịu trách nhiệm mang hàng hóa vào một cửa hàng.

an..512

Chủ cửa hàng

 

 

UNLK: an..35x5; L 10- 14, P 45-80

cnr

3024

Người trông giữ hàng hóa. định danh bên tham gia.Văn bản

Tên và địa chỉ của bên có trách nhiệm giữ hàng hóa.

an..512

Người trông giữ hàng hóa

 

 

 

cnr

3026

Văn bản định danh bên đưa ra hàng hóa

Tên và địa chỉ của bên tham gia cấp giấy phép của hàng hóa từ người trông.

an..512

Người đưa ra hàng hóa

 

 

 

cnd

3027

Biên nhận hàng hóa. Bên tham gia.Thẻ định danh

Thẻ định danh của bên tham cấp giấy phép hàng hóa từ người trông.

an..17

Người đưa ra hàng hóa, được mã hóa

 

 

 

cnr

3028

Người phát hành hóa đơn. định danh bên tham gia.Văn bản

Tên và địa chỉ của bên tham gia phát hành một hóa đơn.

an..512

Người phát hành hóa đơn

 

 

 

cnd

3029

Người phát hành hóa đơn. Bên tham gia.Thẻ định danh

Thẻ định danh của bên tham gia phát hành một hóa đơn.

an..17

Người phát hành hóa đơn, được mã

 

 

 

cndr

3030

Người xuất hàng. định danh bên tham gia.Văn bản

Tên và địa chỉ của bên tham gia tạo, hoặc đại diện của bên tạo khai báo xuất hàng, và chủ sở hữu hàng hóa hoặc có quyền chuyển nhượng tương tự trên khoảng thời gian khai báo được chấp nhận.

an..512

Người xuất hàng

 

 

UNLK: an..35x5; L 04- 08, P 09-44

SAD: (SAD 14)

cnd

3031

Người xuất hàng. Bên tham gia.Thẻ định danh

để định danh tên và địa chỉ của bên tham gia người tạo, hoặc đại diện của bên tạo khai báo xuất hàng, và chủ sở hữu hàng hóa hoặc có quyền chuyển nhượng tương tự trên khoảng thời gian khai báo được chấp nhận.

an..17

Người xuất hàng, được mã hóa

 

 

UNLK: L 03, P 27-44

SAD: (SAD 14(Nr))

cndr

3032

Cước chuyên chở hàng hóa. Trả trước tới địa điểm.Văn bản

Tên địa điểm up mà cước chuyên chở đã được trả trước.

an..70

Cước và phí trả trước to

 

 

 

cnd

3035

Bên.Chức năng.Mã

Mã đưa ra ý nghĩa cụ thể to vai trò của một bên tham gia.

an..3

Hạn định Bên tham gia

 

 

 

cnd

3036

Bên.Tên. văn bản

Tên bên tham gia.

an..35

Tên Bên tham gia

 

 

 

cndr

3039

Bên tham gia.Thẻ định danh

Mã đặc tả định danh một bên tham gia.

an..35

ID Bên tham gia

 

 

 

cndr

3040

Khai báo. Báo cáo vị trí cổng.Văn bản

Tên cổng, vào trong hoặc ra ngoài, nơi thực hiện khai báo.

an..256

Cổng, nơi tạo báo cáo

 

 

MAR: IMO/Fal 2-7

cnd

3041

Khai báo. Báo cáo vị trí cổng.Thẻ định danh

Mã cảng, vào trong hoặc ra ngoài, nơi thực hiện khai báo.

an..35

Cổng, nơi tạo báo cáo, được mã hóa

 

 

UNLK: L 23, P 39-44

cndr

3042

Dịch vụ bưu điện. điểm giao nhận.Văn bản

Đặc tả vị trí gửi bưu điện như số và đường hoặc hộp thư bưu điện.

an..256

Số và đường/P.O. Box

 

 

 

cnd

3045

Bên.định dạng tên.Mã

Mã đặc tả biểu diễn của một tên Bên tham gia.

an..3

Định dạng tên bên tham gia, được mã hóa

 

 

 

x

3048

.

 

 

Ga đến

 

DE sử dụng thay cho - 3392

 

x

3049

.

 

 

Ga đến, được mã hóa

 

DE sử dụng thay cho - 3393

 

cndr

3050

Hàng hóa ký gửi.Lộ trình.Văn bản

Mô tả của một lộ trình được sử dụng để chuyên chở hàng hóa.

an..512

Lộ trình

 

 

CIM: an..38x3; L 24-26, P 45-82 (CIM 49)

AW B: L 22, P 27-44

CIMP: (313):a3

cndr

3051

Hàng hóa ký gửi.Lộ trình.Mã

Mã đặc tả một lộ trình được sử dụng để chuyên chở hàng hóa.

an..35

Lộ trình, được mã hóa

 

 

CIM: n..3; L 44, P 18-19 and L 50, P 18-19 và L 56,P 18-19 và ngược với dạng mẫu CIM (CIM 54)

cnr

3052

Đại lý hãng vận tải. định danh bên tham gia.Văn bản

Tên và địa chỉ của bên tham gia được phép hoạt động hoặc đại diện cho hãng vận tải.

an..512

Đại lý của Hãng vận tải

Môi giới chất hàng, đại lý thuyền

 

AW B: L 16-18, P 09-44 CIMP: (109):an..14;(300):an..35

; (301): an..35; (302):an..17; (303):an..9

;(305):an..9

MAR: IMO/FAL 1,7

cnd

3053

Đại lý hãng vận tải. Bên tham gia.Thẻ định danh

Thẻ định danh của bên tham gia được phép hoạt động hoặc đại diện cho hãng vận tải.

an..17

đại lý của Hãng vận tải, được mã hóa

Mã IATA của đại lý máy bay

 

AW B: L 20, P 09-26

CIMP: (309):n4; (311):n7

cnd

3055

Danh sách mã. Tổ chức có trách nhiệm.Mã

Mã đặc tả tổ chức có trách nhiệm đối với một danh sách mã.

an..3

Tổ chức có trách nhiệm với danh sách mã, được mã hóa

 

 

 

cndr

3056

Phương tiện vận tải.Kế hoạch hành trình.Văn bản

Sự trùng hợp của tên toàn bộ các cổng gọi hoặc các địa điểm khác của một kế hoạch hành trình của một phương tiện

an..512

Kế hoạch hành trình

 

 

 

cndr

3057

Phương tiện vận tải.Mã Kế hoạch hành trình.Văn bản

Sự trùng hợp mã của toàn bộ các cổng gọi hoặc các địa điểm khác của một kế hoạch hành trình của một phương tiện vận tải.

an..256

Kế hoạch hành trình, được mã hóa

 

 

 

add

3058

Hàng hóa nguy hiểm. điểm liên hệ tình trạng khẩn cấp

Tên cá nhân được liên hệ trong tình trạng khẩn cấp của một hàng hóa nguy hiểm

an..35

 

 

 

 

add

3060

Hàng hóa nguy hiểm. Tên liên hệ dạng văn bản

Tên cá nhân được liên hệ đối với các chi tiết về vật liệu gây nguy hiểm và sự vận chuyển của hàng hóa nguy hiểm.

an..35

 

 

 

 

add

3062

Sự kiện.Điểm liên hệ định danh bên tham gia.Văn bản

Tên và địa chỉ tùy ý của một bên tham gia được liên hệ tương ứng với một sự kiện.

an..512

 

 

 

 

add

3064

Sự kiện.Tên liên hệ dạng văn bản

Tên người người được liên hệ đối với thông tin

an..35

 

 

 

 

x

3066

.

 

 

Địa chỉ riêng của Người bán

 

DE sử dụng thay cho -

3346

 

add

3068

Hàng hóa ký gửi.Địa điểm chuyển tiếp.Văn bản

Tên địa điểm nơi mà hàng hóa được chuyển từ một phương tiện vận tải tới các phương tiện vận tải khác được sở hữu hoặc quản lý bởi cùng hãng vận tải theo cùng hợp đồng vận tải

an..256

 

 

 

 

add

3069

Hàng hóa ký gửi.địa điểm chuyển tiếp.Thẻ định danh

Để định danh một địa điểm nơi mà hàng hóa được chuyển từ một phương tiện vận tải tới các phương tiện vận tải khác được sở hữu hoặc quản lý bởi cùng hãng vận tải theo cùng hợp đồng vận tải

an..35

 

 

 

 

cnr

3070

Công ty bảo hiểm. định danh bên tham gia.Văn bản

Tên và địa chỉ người ký thanh toán.

an..512

Công ty bảo hiểm

Người ký thanh toán

 

UNLK: an..35x5 L 10-18, P 45-80

x

3072

.

 

 

Nhà cung cấp dịch vụ

 

DE sử dụng thay cho - 3126

UNLK: L 10-14, P 45-80

x

3073

.

 

 

Nhà cung cấp dịch vụ, được mã hóa

 

DE sử dụng thay cho - 3127

UNLK: L 09, P 63-80

x

3074

.

 

 

Lộ trình yêu cầu

 

DE sử dụng thay cho -

3050

 

cnd

3077

Thử nghiệm. Môi trường.Mã

Mã đặc tả môi trường trong đó một thử nghiệm đã hoặc phải áp dụng.

an..3

Môi trường thử nghiệm, được mã hóa

 

 

 

add

3079

Tổ chức. Phân loại.Mã

Mã đặc tả phân loại của một tổ chức.

an..3

 

 

 

 

cndr

3080

Hải quan.Địa điểm cấp phép.Văn bản

Tên địa điểm mà Hải quan tiến hành cấp phép sau kiểm tra.

an..256

Địa điểm cấp phép sau kiểm tra của hải quan

 

 

CIM: L 22, P 45-82 (CIM 47)

CIMP: (313):a3

add

3081

Cấp phép hải quan. địa điểm.Thẻ định danh

Để định danh địa điểm mà Hải quan tiến hành cấp phép sau kiểm tra.

an..35

 

 

 

 

add

3082

Tổ chức. Lớp.Văn bản

Tên lớp tổ chức.

an..70

 

 

 

 

add

3083

Tổ chức. Lớp.Mã

Mã đặc tả một lớp tổ chức.

an..17

 

 

 

 

add

3085

Bên tham gia chuẩn bị tài liệu.Thẻ định danh

Để định danh một bên có trách nhiệm đối với việc biên soạn một tài liệu.

an..17

 

 

 

 

cndr

3086

Cơ chế quá c ảnh. địa điểm văn phòng hải quan cuối cùng.Văn bản

Tên văn phòng hải quan mà tại đó hàng hóa được đưa ra từ một cơ chế quá cảnh của hải quan.

an..256

Văn phòng hải quan của nơi đến (quá cảnh)

Văn phòng hải quan nơi đến (quá cảnh)

 

SAD: (SAD 53)

cndr

3087

Cơ chế quá c ảnh. địa điểm văn phòng hải quan cuối cùng.Thẻ định danh

để định danh văn phòng hải quan mà tại đó hàng hóa được đưa ra từ một cơ chế quá cảnh của hải quan.

an..35

Văn phòng hải quan của nơi đến (quá cảnh), được mã hóa

 

 

 

cndr

3088

Hàng hóa ký gửi.Địa điểm văn phòng hải quan tiếp nhận.Văn bản

Tên văn phòng hải quan mà tại đó hàng hóa đi vào nơi đến lãnh thổ hải quan.

an..256

Văn phòng hải quan nhập

 

 

 

cndr

3089

Hàng hóa ký gửi.địa điểm văn phòng hải quan tiếp nhận.Thẻ định danh

để định danh văn phòng hải quan mà tại đó hàng hóa đi vào nơi đến lãnh thổ hải quan.

an..35

Văn phòng hải quan nhập, được mã hóa

 

 

SAD: (SAD 29)

cndr

3090

Cước chuyên chở hàng hóa. địa điểm xuất phát trả tiền.Văn bản

Tên địa điểm mà từ đó áp dụng biểu thuế chi phí vận tải hoặc nơi đã phải chịu các chi phí.

an..256

Vận chuyển từ

 

 

CIM: L 50, P 02-20 và L 56, P 02-50 và ngược với dạng mẫu CIM

cndr

3091

Cước chuyên chở hàng hóa. địa điểm xuất phát trả tiền.Thẻ định danh

Để định danh địa điểm mà từ đó áp dụng biểu thuế chi phí vận tải hoặc nơi đã phải chịu các chi phí.

an..35

Vận chuyển từ, được mã hóa

 

 

CIM: (nn-nnnnn,n); L 47, P 04-12 và L 53, P 04- 12 và L 59, P 04-12 và on ngược với dạng mẫu CIM (CIM 63, phần trên đỉnh)

add

3092

Thiết bị vận tải.Địa điểm kho.Văn bản

Tên địa điểm nơi mà một bộ phận thiết bị vận tải sẽ, đang hoặc đã được lưu trữ.

an..256

 

Địa điểm trước khi xếp vào kho

 

 

add

3095

Phương tiện vận tải.Cảng tiếp theo của địa điểm ghé qua.Thẻ định danh

Để định danh một cảng, sân bay hoặc kiểu địa điểm khác địa điểm tiếp theo để một phương tiện vận tải được lên lịch để mời.

an..35

 

 

 

MAR: IMO/FAL 1, 3, 5-6

cndr

3096

Hàng hóa ký gửi.địa điểm văn phòng hải quan đi khỏi. Văn bản

Tên văn phòng hải quan mà tại đó hàng hóa rời đi hoặc được dự định rời khỏi phạm vi gửi hàng của hải quan.

an..256

Văn phòng hải quan rời đi

 

 

 

cndr

3097

Hàng hóa ký gửi.địa điểm văn phòng hải quan đi khỏi.Thẻ định danh

Để định danh văn phòng hải quan mà tại đó hàng hóa rời đi hoặc được dự định rời khỏi phạm vi gửi hàng của hải quan.

an..35

Văn phòng hải quan đi khỏi, được mã hóa

 

 

MAR: IMO/FAL 1,3,5

SAD: (SAD 29)

add

3099

Hàng hóa ký gửi.địa điểm chất hàng đầu tiên.Thẻ định danh

Để định danh cảng biển, sân bay, ga chuyên chở cuối cùng, ga đường sắt hoặc địa điểm khác nơi mà hàng hóa được chất đầu tiên lên phương tiện vận tải đang được sử dụng để chuyên chở hàng hóa của họ.

an..35

 

 

 

MAR: IMO/FAL 2

cndr

3102

Cước chuyên chở hàng hóa. địa điểm đến thanh toán.Văn bản

Tên địa điểm mà áp dụng một biểu thuế chi phí vận tải hoặc nơi đã hoặc đang phải chịu cước phí và các chi phí liên quan khác.

an..256

Vận chuyển tới

 

 

CIM: L 45, P 02-20 và L 51, P 02-20 và L 57, P 02- 20 và ngược lại với biểu mẫu CIM

NLK: L 62, P 36-53

cndr

3103

Cước chuyên chở hàng hóa. địa điểm đến thanh toán.Thẻ định danh

để định danh một địa điểm mà một biểu thuế chi phí vận tải áp dụng hoặc nơi cước chuyên chở và các chi phí liên quan khác đang và đã chịu.

an..35

Vận chuyển tới, được mã hóa

 

 

CIM: (nn-nnnnn,n); L 49, P 04-12 và L 55, P 04- 12 và L 61, P 04-12 và ngược với dạng mẫu CIM (CIM 63, phần dưới)

add

3105

Phương tiện vận tải.Địa điểm đăng ký. Thẻ định danh

Để định danh địa điểm mà một phương tiện vận tải đã được đăng ký chính thức.

an..35

 

 

 

MAR: IMO/FAL 1

cndr

3106

Quá cảnh . Vị trí Văn phòng hải quan. Văn bản

Tên văn phòng hải quan có trách nhiệm về lộ trình quá cảnh chính thức.

an..256

Văn phòng hải quan quá cảnh

 

 

SAD: SAD an..11 (SAD 51)

cndr

3107

Quá cảnh. Địa điểm văn phòng hải quan.Thẻ định danh

Để định danh văn phòng hải quan có trách nhiệm về lộ trình quá cảnh chính thức.

an..35

Văn phòng hải quan quá cảnh, được mã hóa

 

 

 

cndr

3108

Thanh toán. Địa điểm.Văn bản

Tên địa điểm nơi mà thanh toán được hoặc nên được tạo ra.

an..256

Địa điểm thanh toán

 

 

 

cndr

3109

Thanh toán. địa điểm.Thẻ định danh

Để định danh địa điểm nơi mà thanh toán được hoặc nên được tạo ra.

an..35

Địa điểm thanh toán, được mã hóa

 

 

 

cnr

3110

Quá cảnh đảm bảo. địa điểm văn phòng hải quan.Văn bản

Văn phòng hải quan mà tại đó một an ninh hoặc đảm bảo đối với sự dịch chuyển của hàng hóa theo một thủ tục quá cảnh được đưa ra.

an..256

Văn phòng hải quan đảm bảo

Văn phòng hải quan đảm bảo

 

SAD: (SAD 52)

cndr

3111

Quá cảnh đảm bảo. địa điểm văn phòng hải quan.Th đnh danh

đ đnh danh Văn phòng hải quan mà tại đó mt an ninh hoc đảm bảo đi vi s dch chuyển ca hàng hóa theo một th tục quá cnh đưc đưa ra.

An..35

Văn phòng hải quan đảm bảo, đưc mã a

 

 

 

x

3116

.

 

 

Quốc gia n

 

Không u cầu kinh doanh đưc đnh danh

UNLK: L 16, P 45-62

x

3117

.

 

 

Quốc gia n, đưc mã hóa

 

Không u cầu kinh doanh đưc đnh danh

UNLK: L 15, P 60-62

cndr

3120

Thiết b vận tải Chất hàng. Đnh danh n tham gia.Văn bản

Biểu diễn nguyên gốc của kiểu n tham gia đ là thc hiện việc chất lên thiết b vận tải.

an..512

Chỉ o ngưi khuân c

Bên tham gia nhồi hàng, Bên tham gia

 

CIM: (CIM 28) L32, P07 hoặc L33, P07

cndr

3121

Thiết b vận tải Chất hàng. Bên tham gia.Th đnh danh

Đ đnh danh kiểu n tham gia đ là thc hiện việc chất lên thiết b vận ti.

an..17

Chỉ o tải trng, đưc mã a

Chỉ o ngưi khuân vác, đưc mã a

 

CIM: (CIM 28) L32, P07 hoặc L33, P07

cndr

3124

Bênnh danh.Văn bản

Biểu diễn nguyên bản ca mt đnh danh ca mt bên tham gia như n tham gia tên và đa ch.

an..512

Dòng tên và đa chỉ

Dòng tên và đa chỉ

 

 

cndr

3126

Hãng vận ti. đnh danh n tham gia.Văn bản

Tên và đa chỉ ca bên tham gia cung cp vận tải ca hàng a gia các điểm đưc đặt tên.

an..512

Hãng vận tải

Hãng hàng không, Hãng

chuyên ch, Tuyến đưng thủy, Mng lưi/ công ty đưng st, Công ty vận tải qua lại

 

AW B: L 03-07, P 63-81, L 24, P 13-29

CMR: an..35x5 L 10-14, P 45-80 (CMR 16) UNLK: L

10-14, P 45-80

cnd

3127

Hãng vận tải. Bên tham gia.Thẻ định danh

Để định danh một bên tham gia cung cấp vận tải của hàng hóa giữa các điểm được đặt tên.

an..17

Định danh hãng vận tải

 

 

AW B: L 24, P 13-29, 34- 36, 41-43

CIM: L 04-08, P 02-07

CIMP: (312):an2

CMR: L 09, P 63-80

MAR: L 13, P 63-80

UNLK: L 09, P 63-80

MAR: IMO/FAL 1,7

x

3128

.

 

 

Tên hãng vận tải

 

DE sử dụng thay cho - 3126

 

add

3131

Địa chỉ. Kiểu.Mã

Mã đặc tả kiểu của một địa chỉ.

an..3

 

 

 

 

cnr

3132

Người nhận hàng ký gửi. Định danh bên tham gia.Văn bản

Tên và địa chỉ của bên tham gia mà hàng hóa được ký gửi.

an..512

Người nhận hàng ký gửi

Được ký gửi cho đơn đặt hàng của

 

AW B: L 11-14, P 09-44

CIMP: (109):an..14; (300):an..35; (301):an..35;(302):an..17; (303): an..9 ; (304):a2; (305):an..9

UNLK: an..35x5 L 10-14, P 09-44

CIM: (CIM 14; CMR 2) MAR: IMO/FAL 2

SAD: (SAD 8)

cnd

3133

Người nhận hàng ký gửi. Bên tham gia.Thẻ định danh

Thẻ định danh của bên tham gia mà hàng hóa được ký gửi.

an..17

Người nhận hàng ký gửi, được mã hóa

 

 

AW B: L 09, P 27-44

CIM: n..13, L 09, P 32-44 (CIM 15)

CIMP: (320):an..15

UNLK: L 09, P 27-44

SAD: (SAD 8(Nr))

cndr

3136

Được bảo hiểm. Định danh bên tham gia.Văn bản

Tên và địa chỉ của bên tham gia mà có lợi từ phạm vi bảo hiểm. Ví dụ, trong vận tải thường là người thu xếp gửi hàng.

an..512

Được bảo hiểm

 

 

UNLK: an..35x5; L 04-08, P 09-44

cnd

3139

Điểm liên hệ. Chức năng.Mã

Mã đặc tả chức năng của một điểm liên hệ (chẳng hạn; phòng ban hoặc cá nhân).

an..3

Chức năng điểm liên hệ, được mã hóa

 

 

 

cnr

3140

Người khai. Định danh bên tham gia.Văn bản

Tên và địa chỉ của bên tham gia tạo một khai báo cho một tổ chức chính thức hoặc - nơi cho phép pháp lý - theo tên của nó, hoặc theo đại diện của nó, một khai báo cho một tổ chức chính thức được tạo ra.

an..512

Người khai

 

 

UNLK: an..35x5; L 04- 08, P 09-44

cnd

3141

Người khai. Bên tham gia.Thẻ định danh

Thẻ định danh của bên tham gia tạo một khai báo cho một tổ chức chính thức hoặc - nơi cho phép pháp lý - theo tên của nó, hoặc theo đại diện của nó, một khai báo cho một tổ chức chính thức được tạo ra.

an..17

Người khai, được mã hóa

 

 

UNLK: L 03, P 27-44

cndr

3144

Bên giao nhận.định danh bên tham gia.Văn bản

Tên và địa chỉ của bên tham gia mà hàng hóa nên được giao nhận, nếu không phải là người nhận hàng ký gửi như địa điểm nơi mà một côngt ennơ đang và đã định vị.

an..512

Bên giao nhận tham gia

Định vị bên tham gia, địa chỉ giao nhận

 

CMR: an..35x3; L 16-18, P 09-44 (CMR 3)

UNLK: an..35x5; L 16-20, P 09-44

cnd

3145

Bên giao nhận.Bên tham gia.Thẻ định danh

Để định danh tên và địa chỉ của bên tham gia mà hàng hóa nên được giao nhận, nếu không phải là người nhận hàng ký gửi như địa điểm nơi mà một côngtennơ đang và đã định vị.

an..17

Bên giao nhận tham gia, được mã hóa

 

 

UNLK: L 15, P 27-44

cndr

3148

Liên lạc. địa chỉ.Thẻ định danh

Để định danh một địa chỉ liên lạc.

an..512

Số liên lạc

 

 

 

cndr

3150

Gửi đi. Địa điểm.Văn bản

Tên địa điểm, từ hoặc mà tại đó việc gửi đi được thực hiện.

an..256

Địa chỉ gửi đi

Địa điểm gửi đi

 

SW IFT: an..65

UNLK: L 24, P 27-44

cnd

3153

Liên lạc. Môi trường Kiểu.Mã

Mã đặc tả kiểu liên lạc môi trường.

an..3

Thẻ định danh kênh liên lạc, được mã hóa

 

 

 

cnd

3155

Liên lạc. Kiểu phương tiện.Mã

Mã đặc tả kiểu địa chỉ liên lạc.

an..3

Hạn định kênh liên lạc

 

 

 

cndr

3156

Cửa hàng. định danh.Văn bản

Vị trí của cửa hàng nơi mà một hàng hóa ký gửi cụ thể được lưu lại.

an..256

Cửa hàng

 

 

CIMP: (321): an..7

UNLK: an..35x3; L 16-

18, P 45-80

cndr

3157

Cửa hàng.Thẻ định danh

Để định danh một cửa hàng nơi mà một hàng hóa ký gửi cụ thể được lưu lại.

an..35

Cửa hàng, được mã hóa

 

 

SAD: (SAD 49)

cndr

3160

Hàng hóa ký gửi.Tên địa điểm nhận hàng hóa.văn bản

Tên địa điểm mà hàng hóa đã được hoặc phải được nhận bởi người nhận hàng ký gửi.

an..256

Địa điểm nhận hàng hóa

Địa điểm nhận hàng hóa

 

CMR: L 62, P 45-62 (CMR 24)

cndr

3161

Hàng hóa ký gửi.địa điểm nhận hàng hóa.Thẻ định danh

Mã của địa điểm mà hàng hóa đã được hoặc phải được nhận bởi người nhận hàng ký gửi.

an..35

Địa điểm nhận hàng hóa, được mã hóa

Địa điểm nhận hàng hóa

 

 

cnd

3164

Địa chỉ. Thành phố.Văn bản

Tên thành phố.

an..35

Thành phố

 

 

 

add

3167

Hoạt động duy trì. Kiểu bên tham gia có trách nhiệm.Mã

Mã định danh kiểu bên tham gia đang có trách nhiệm đối với một hoạt động duy trì.

an..3

 

 

 

 

cn

3170

Chuyển tiếp hàng chuyên chở. Định danh bên tham gia.Văn bản

Tên và địa chỉ của bên tham gia đảm nhận chuyển tiếp của hàng hóa.

an..512

Chuyển tiếp hàng chuyên chở

Người chuyển tiếp

 

CIMP: (109):an..14; (300):an..35; (301):an..35; (302):an..17; (303):an..9; (304):a2; (305):an..9

UNLK: an..35x5; L 16-18, P 09-44

cnd

3171

Chuyển tiếp hàng chuyên chở. Bên tham gia.Thẻ định danh

Thẻ định danh của bên tham gia đảm nhận chuyển tiếp của hàng hóa.

an..17

Chuyển tiếp hàng chuyên chở, được mã hóa

 

 

CIMP: (320):an..15

UNLK: L 15, P 27-44

cnd

3174

Người điều khiển thiết bị vận tải. định danh bên tham gia.Văn bản

Tên, và địa chỉ tùy ý, của bên tham gia sở hữu, hoạt động hoặc kiểm soát thiết bị vận tải, ví dụ: côngtennơ.

an..512

Người điều khiển côngtennơ

Người điều khiển côngtennơ

 

 

cnd

3175

Người điều khiển thiết bị vận tải. Bên tham gia.Thẻ định danh

để định danh bên tham gia sở hữu, hoạt động hoặc kiểm soát thiết bị vận tải, ví dụ: côngtennơ.

an..35

Người điều khiển côngtennơ, được mã hóa

 

 

CIMP: (801): an2

add

3177

Tên. Thành phần Kiểu.Mã

Mã hạn định kiểu tên thành phần.

an..3

 

 

 

 

cndr

3180

Bên thông báo.Định danh bên tham gia.Văn bản

Tên và địa chỉ của một bên tham gia để được thông báo.

an..512

Thông báo bên tham gia

Thông báo địa chỉ,

Thông báo bên tham gia 1

 

AW B: L 28-30, P 09-81

CIMP: (109):an..14; (300):an..35; (301):an..35; (302):an..17; (303):an..9; (304):a2; (305):an..9

MAR: IMO/FAL 2

UNLK: an..35x3; L 16-18, P 09-44

SAD: (SAD 50)

cnd

3181

Bên thông báo.Bên tham gia.Thẻ định danh

Định danh của một bên tham gia để được thông báo.

an..17

Thông báo bên tham gia, được mã hóa

 

 

CIMP: (320):an..15

UNLK: L 15, P 27-44

add

3182

Giấy phép chất hàng lên thiết bị vận tải. định danh bên tham gia.Văn bản

Tên và địa chỉ bên thẩm quyền có trách nhiệm đối với chứng nhận rằng hàng hóa đã được chất lên thiết bị vận tải.

an..512

 

Giám định viên, Bên có trách nhiệm đối với việc chứng minh chuyên chở bằng xe tải

 

 

add

3183

Giấy phép chất hàng lên thiết bị vận tải. Bên tham gia.Thẻ định danh

Để định danh một bên thẩm quyền có trách nhiệm đối với chứng nhận rằng hàng hóa đã được chất lên thiết bị vận tải.

an..35

 

 

 

 

add

3185

Quốc tịch. Kiểu.Mã

Mã đặc tả một kiểu quốc gia như quốc gia nơi sinh hoặc quốc tịch hiện tại.

an..3

 

 

 

 

cndr

3190

Ngân hàng thông báo chứng từ tín dụng. định danh bên tham gia.Văn bản

Tên và địa chỉ của ngân hàng thông báo một thẻ tín dụng về lợi ích

an..512

Ngân hàng thông báo chứng từ thư tín

 

 

SW IFT: - (Header)

cnd

3192

Tài khoản tài chính. Tên người giữ. văn bản

Tên người giữ của một tài khoản.

an..35

Tài khoản tên người giữ

 

 

 

cndr

3194

Tài khoản tài chính. Người giữ.Thẻ định danh

Để định danh người giữ một tài khoản.

an..35

Số hiệu người giữ tài khoản

 

 

 

cndr

3196

Đại lý. Định danh bên tham gia.Văn bản

Tên và địa chỉ của một bên tham gia được cho phép đại diện cho một bên tham gia khác.

an..512

Đại lý

Tên đại diện được ủy quyền, đại lý được ủy quyền cho người đứng

 

SAD: (SAD 14)

add

3197

Đại lý. Bên tham gia.Thẻ định danh

Định danh của một bên tham gia được cho phép đại diện cho một bên tham gia khác.

an..35

Mã đại lý thuyền cục bộ, mã đại lý thuyền

 

 

SAD: (SAD 14 (Nr))

cndr

3198

Chứng từ tín dụng Người nộp đơn. Định danh bên tham gia.Văn bản

Tên và địa chỉ người nộp đơn của một thẻ tín dụng

an..512

Chứng từ thư tín người nộp đơn

 

 

ICC: an..35x5 L 10-14, P 09-44

SW IFT: 35x4

cnd

3202

Người mua. Tên liên hệ dạng văn bản

Điểm liên hệ trong hoạt động kinh doanh của người mua, có trách nhiệm với một đơn hàng.

an..35

Phòng ban hoặc người lao của người mua

Phòng ban hoặc người lao động của người mua sắm

 

UNLK: L 14, P 45-80

cndr

3206

Quốc gia. Tên. văn bản

Tên quốc gia hoặc thực thể địa lý khác như được quy định trong ISO 3166 và Khuyến cáo 3 của UN/ECE

an..35

Quốc gia

 

 

 

cnd

3207

Quốc gia.Thẻ định danh

Định danh của tên quốc gia hoặc thực thể địa lý khác như được quy định trong ISO 3166 và Khuyến cáo 3 của UN/ECE

an..3

Quốc gia, được mã hóa

 

 

 

x

3209

.

 

 

Hạn định quốc gia

 

Không yêu cầu kinh doanh được định danh

 

cndr

3212

Chứng từ tín dụng.Địa điểm hết hạn.Văn bản

Tên địa điểm mà một thẻ tín dụng hết hạn

an..256

Địa điểm hết hạn chứng từ thư tín

 

 

UNLK: L 08, P 45-80

cndr

3213

Chứng từ tín dụng.địa điểm hết hạn.Thẻ định danh

Để định danh địa điểm mà một thẻ tín dụng hết hạn

an..35

Địa điểm hết hạn chứng từ thư tín, được mã hóa

 

 

SW IFT: an..29

UNLK: L 08, P 63-80

cndr

3214

Phương tiện vận tải.địa điểm khởi hành.Văn bản

Tên cổng, sân bay hoặc kiểu địa điểm khác mà từ đó một phương tiện vận tải được lên lịch khởi hành hoặc đã khởi hành

an..256

Địa điểm khởi hành

 

 

AW B: L 22, P 09-26

MAR: IMO/FAL 1,3,5-6

cndr

3215

Phương tiện vận tải.địa điểm khởi hành.Thẻ định danh

Để định danh cảng, sân bay hoặc kiểu địa điểm khác mà từ đó một phương tiện vận tải được lên lịch khởi hành hoặc đã khởi hành

an..35

Địa điểm khởi hành, được mã hóa

 

 

AW B: L 01, P 12-14

CIMP: (313):a3

UNLK: L 21, P 54-62

cndr

3216

Hàng hóa ký gửi.Tên quốc gia điểm đến cuối cùng. Văn bản

Tên quốc gia mà hàng hóa được giao nhận đến người nhận cuối cùng hoặc người mua

an..35

Quốc gia nơi đến

Quốc gia đến sau cùng, Quốc gia điểm đến

 

MAR: IMO/FAL 2

UNLK: L 18, P 63-79

SAD: (SAD 17)

cnd

3217

Hàng hóa ký gửi. Quốc gia điểm đến cuối cùng.Thẻ định danh

Để định danh quốc gia mà hàng hóa được giao nhận đến người nhận cuối cùng hoặc người mua

an..3

Quốc gia nơi đến, được mã hóa

 

 

UNLK: L 17, P 74-79

SAD: (SAD 17a)

cnd

3219

Hàng hóa ký gửi.Quốc gia điểm đến đầu tiên.Thẻ định danh

Để định danh quốc gia nơi mà một hàng hóa ký gửi là off- loaded từ phương tiện vận tải được sử dụng cho nguồn gốc xuất khẩu của nó

an..3

Quốc gia điểm đến đầu tiên, được mã hóa

 

 

SAD: (SAD 10) ISO Alpha-2 Mã quốc gia, cf. Vol. II của UNTDED

cndr

3220

Quốc gia xuất khẩu. Tên. Văn bản

Tên quốc gia mà từ đó một hàng hóa ký gửi của hàng hóa được xuất hàng ban đầu to quốc gia nhập hàng mà không có bất kỳ giao dịch thương mại nào tiến hành tr ong các quốc gia trung gian. Syn.: quốc gia nguồn gốc được ủy thác. Quốc gia gửi đi: quốc gia mà từ đó hàng hóa được gửi đi giữa các quốc gia của một ủy ban hải quan

an..35

Quốc gia nguồn gốc được ủy thác

Quốc gia mà từ đó hàng hóa được gửi đi giữa các quốc gia của một ủy ban hải quan, Quốc gia gửi đi,

 

UNLK: L 16, P 45 - 61

SAD: (SAD 15)

cnd

3221

Hàng hóa ký gửi.Quốc gia xuất khẩu.Thẻ định danh

Để định danh quốc gia mà từ đó một hàng hóa ký gửi của hàng hóa được xuất hàng ban đầu sang quốc gia nhập hàng mà không có bất kỳ giao dịch thương mại nào tiến hành trong các quốc gia trung gian. Syn.: quốc gia nguồn gốc được ủy thác. Quốc gia gửi đi: quốc gia mà từ đó hàng hóa được gửi đi giữa các quốc gia của một ủy ban hải quan

an..3

Quốc gia nguồn gốc được ủy thác, được mã hóa

 

 

UNLK: L 15, P 56 - 61

SAD: (SAD 15a)

cnd

3222

Địa điểm đầu tiên liên quan. Tên. Văn bản

Tên địa điểm đầu tiên liên quan.

An..70

Vị trí/địa điểm liên quan

 

 

 

cndr

3223

Địa điểm đầu tiên liên quan.Thẻ định danh

Để định danh một địa điểm đầu tiên liên quan.

An..35

Định danh Vị trí/địa điểm liên quan

 

 

 

cndr

3224

Địa điểm. Tên. Văn bản

Tên địa điểm.

an..256

Vị trí /địa điểm

 

 

MAR: IMO/FAL 1, 3, 5-6

cndr

3225

Địa điểm.Thẻ định danh

Để định danh một địa điểm.

an..35

Định danh Vị trí /địa điểm

 

 

MAR: IMO/FAL 1, 3, 5-6

cnd

3227

Địa điểm. Chức năng.Mã

Mã đặc tả chức năng của một địa điểm.

an..3

Hạn định vị trí /địa điểm

 

 

MAR: IMO/FAL 1-7

cndr

3228

Quốc gia. Khu vực.Văn bản

Tên vùng thuộc quốc gia.

An..70

Tên vùng thuộc quốc gia

Bang, Hạt, ban, Quận, Tỉnh, Trạng thái, v..v.

 

 

cnd

3229

Quốc gia. Khu vực.Thẻ định danh

Để định danh tên vùng thuộc quốc gia.

An..9

Định danh vùng thuộc quốc gia

 

 

 

x

3230

.

 

 

Cảng chất hàng

 

DE sử dụng thay cho - 3334

 

x

3231

.

 

 

Cảng chất hàng, được mã hóa

 

DE sử dụng thay cho - 3335

 

cndr

3232

địa điểm thứ hai liên quan. Tên. Văn bản

Tên địa điểm thứ hai liên quan.

An..70

Vị trí /địa điểm liên quan hai

 

 

 

cndr

3233

Địa điểm thứ hai liên quan.Thẻ định danh

Để định danh một địa điểm thứ hai liên quan.

An..35

Định danh Vị trí /địa điểm liên quan hai

 

 

 

cndr

3234

Ngân hàng đại lý của người nộp đơn chứng từ tín dụng. định danh bên tham gia.Văn bản

Tên và địa chỉ của một ngân hàng, khác với phát hành ngân hàng, mà nó hoạt động đại diện người nộp đơn của một thẻ tín dụng

an..512

Ngân hàng nộp thẻ tín dụng

 

 

ICC: an..35x5 L 16-20, P 09-44

SW IFT: 35x4 (n..11)

cndr

3236

Mẫu. địa điểm.Văn bản

Mô tả dạng tự do một ví dụ địa điểm

an..256

Địa điểm lấy mẫu

 

 

 

cndr

3237

Mẫu. Địa điểm.Thẻ định danh

Để định danh địa điểm của một mẫu.

an..35

Địa điểm lấy mẫu, được mã hóa

 

 

 

cndr

3238

Hàng hóa ký gửi.Quốc gia nguồn gốc Tên. Văn bản

Tên quốc gia mà trong đó hàng hóa đã được chế tạo hoặc sản xuất, theo các tiêu chí được thừa nhận cho ứng dụng Biểu thuế hải quan hoặc các hạn chế định lượng, hoặc mọi phép đo liên quan tới thương mại.

An..35

Quốc gia nguồn gốc

Quốc gia nguồn gốc

 

UNLK: L 18, P 45-62

cnd

3239

Hàng hóa ký gửi.Quốc gia nguồn gốc.Thẻ định danh

Để định danh quốc gia mà trong đó hàng hóa đã được chế tạo hoặc sản xuất, theo các tiêu chí được thừa nhận cho ứng dụng Biểu thuế hải quan hoặc các hạn chế định lượng, hoặc mọi phép đo liên quan tới thương mại.

An..3

Quốc gia nguồn gốc, được mã hóa

 

 

CIMP: (304): a2

UNLK: L 17, P 60-62

SAD: (SAD 34a)

cndr

3242

Ngận hàng sẵn có chứng từ tín dụng. định danh bên tham gia.Văn bản

Tên và địa chỉ của một ngân hàng mà tại đó Chứng từ tín dụng sẵn có.

An..512

Tín dụng có sẵn với

 

 

ICC: L 18, P 45-80

SW IFT: an..35x2

cndr

3246

Hàng hóa ký gửi.Địa điểm giao nhận. Văn bản

Địa điểm mà hàng hóa chuyên chở đưa ra trông nom của phương tiện chuyên chở tuân theo các điều kiện và các điều kiện hợp đồng vận tải

an..256

Vị trí giao nhận

 

 

UNLK: L 26, P 27-44

cndr

3247

Hàng hóa ký gửi.Địa điểm giao nhận.Thẻ định danh

Để định danh địa điểm mà hàng hóa chuyên chở leaves trông nom của phương tiện chuyên chở tuân theo các điều kiện và các điều kiện hợp đồng vận tải

an..35

Vị trí giao nhận, được mã hóa

 

 

UNLK: L 25, P 36-44

cndr

3251

Địa chỉ. Mã thư tín.Thẻ định danh

Mã đặc tả một khu vực hoặc địa chỉ bưu điện.

an..17

Định danh mã bưu điện

 

 

 

cndr

3254

Người bán đại lý. định danh bên tham gia.Văn bản

Tên và địa chỉ của một bên tham gia đại diện người bán đối với mục đích của một giao dịch thương mại

an..512

Đại diện của người bán

 

 

UNLK: an..35x5; L 16-18, P 09-44

cndr

3255

Người bán đại lý. Bên tham gia.Thẻ định danh

Để định danh một bên tham gia đại diện người bán đối với mục đích của một giao dịch thương mại

an..17

Đại diện của người bán, được mã hóa

 

 

AW B: L 26, P 09-26

UNLK: L15, P 27-44

cndr

3258

Phương tiện vận tải.địa điểm nơi đến.Văn bản

Tên cổng, sân bay hoặc kiểu địa điểm khác mà tại đó một phương tiện vận tải được lên lịch trình để đến hoặc đã đến

an..256

Địa điểm đến

Sân bay, địa điểm đến

 

AW B: L 24, P 09-12 và P 30-33 và P 37-40

MAR: IMO/FAL 1, 3

cndr

3259

Phương tiện vận tải.địa điểm nơi đến.Thẻ định danh

Để định danh port, sân bay hoặc kiểu địa điểm khác mà tại đó một phương tiện vận tải được lên lịch trình để đến hoặc đã đến

an..35

Địa điểm đến, được mã hóa

 

 

AW B: L 24, P 09-12 và P 30-33 và P 37-40

CIMP: (313):a3

UNLK: L 26, P 18-44

MAR: IMO/FAL 1, 3, 5-6

SW IFT: an..35

cndr

3260

Lợi nhuận chứng từ tín dụng. định danh bên tham gia.Văn bản

Tên và địa chỉ người được hưởng lợi lộc của một thẻ tín dụng

an..512

Lợi nhuận tín dụng

 

 

ICC: an..35x5 L 10-14, P

45-80

SW IFT: 35x4

add

3263

Quá cảnh. Quốc gia.Thẻ định danh

Một quốc gia mà thông qua hàng hóa hoặc hành khách được định tuyến giữa quốc gia nguồn khởi hành và điểm đến cuối cùng.

An2

 

 

 

 

add

3265

Tài liệu khai báo hải quan.tạm trú địa điểm.Thẻ định danh

Để định danh một địa điểm mà tại đó một khai báo được đưa ra.

An..35

 

 

 

SAD: (SAD (A) và SAD C))

add

3267

Mục hàng hóa. Quốc gia nguồn gốc

Khu vực.Thẻ định danh

Để định danh vùng hoặc khu vực của một quốc gia mà trong đó hàng hóa đã được chế tạo hoặc sản xuất, theo các tiêu chí thừa nhận các mục đích ứng dụng Biểu thuế hải quan, hoặc các hạn chế định lượng, hoặc mọi phép đo khác liên quan tới thương mại

an..17

 

 

 

SAD: (SAD 34b)

add

3268

Thiết bị vận tải.Chất hàng địa điểm.Văn bản

Tên địa điểm nơi hàng hóa được chất lên thiết bị vận tải

an..256

 

Stuffing địa điểm; xe chuyên chở địa điểm

 

 

add

3269

Thiết bị vận tải.Chất hàng địa điểm.Thẻ định danh

Để định danh địa điểm nơi hàng hóa được chất lên thiết bị vận tải

an..35

 

 

 

 

cndr

3270

Ngân hàng xác nhận chứng từ tín dụng. định danh bên tham gia.Văn bản

Tên và địa chỉ của một ngân hàng được yêu cầu bổ sung xác nhận của nó cho một thẻ tín dụng

an..512

Ngân hàng xác thực tín dụng

 

 

 

x

3274

.

 

 

Chi phí chuyên chở có thể trả cho

 

DE sử dụng thay cho - 3102

 

cnd

3279

Phạm vi địa lý.Thẻ định danh

Để định danh một phạm vi địa lý.

An..3

Môi trường địa lý, được mã hóa

 

 

 

x

3280

.

 

 

Nhà cung cấp

 

DE sử dụng thay cho - 3346

UNLK: L 03, P 27-44

x

3281

.

 

 

Nhà cung cấp, được mã hóa

 

DE sử dụng thay cho - 3347

UNLK: an..35x5; L 04-08, P 09-44

cndr

3282

Văn bản định danh nhóm bên gửi hàng

Tên và địa chỉ của nhóm mà hàng hóa đang hoặc đã, được chuyển bởi một phương tiện chuyên chở như địa điểm nơi mà một côngtennơ được chọn.

an..512

Bên gửi hàng

Bên nhận được

 

 

cnd

3283

Bên gửi hàng. Bên tham gia.Thẻ định danh

Để định danh tên và địa chỉ của nhóm mà hàng hóa đang hoặc đã, được chuyển bởi một phương tiện chuyên chở như địa điểm nơi mà một côngtennơ được chọn.

an..17

Bên gửi hàng, được mã hóa

Bên nhận được

 

 

cndr

3285

Hướng dẫn nhận. Bên tham gia.Thẻ định danh

Để định danh một bên để nhận một hướng dẫn.

an..35

Việc nhận định danh hướng dẫn

 

 

 

add

3286

Địa chỉ. Thành phần.Văn bản

Mô tả dạng tự do thành phần của một địa chỉ.

An..70

 

 

 

 

add

3289

Cá nhân.Đặc điểm Kiểu.Mã

Mã hạn định một kiểu đặc điểm của một người.

An..3

 

 

 

 

cndr

3290

Văn bản định danh bên chịu trách nhiệm thanh toán tín dụng hối đoái

Tên và địa chỉ của bên mà dự thảo được phác họa từ chứng từ tín dụng.

An..512

Người thanh toán tín dụng hối đoán

 

 

SW IFT: an..35x2

UNLK: an..35x2; L 25-

26, P 45-80

add

3292

Quốc tịch. Tên quốc gia. Văn bản

Tên quốc tịch

an..35

 

 

 

 

add

3293

Quốc tịch. Quốc gia.Thẻ định danh

Để định danh quốc tịch.

An..3

 

 

 

 

add

3295

Tên. Bảng chữ cái gốc.Mã

Mã đặc tả bảng chữ cái gốc được sử dụng để trình bày một tên.

An..3

 

 

 

 

x

3296

.

 

 

Định danh đối tác thương mại trong nước

 

DE sử dụng thay cho - 0004 / 0010

 

add

3299

Địa chỉ. Mục đích.Mã

Mã đặc tả mục đích của một địa chỉ.

An..3

 

 

 

 

cndr

3301

Hướng dẫn ban hành. Bên tham gia.Thẻ định danh

Để định danh bên ban hành hướng dẫn.

an..35

Định danh bên ban hành hướng dẫn

 

 

 

cndr

3302

Hoạt động vận tải. Pre-cước phí việc nhận địa điểm.Văn bản

Tên địa điểm mà hàng hóa đang hoặc đã, được chuyển cho toa hàng trước khi đến vận tải chính

an..256

Địa điểm nhận bởi bên chuyên chở

 

 

UNLK: L 22, P 27-44

cndr

3303

Hoạt động vận tải. Pre-cước phí receipt địa điểm.Thẻ định danh

Để định danh địa điểm mà hàng hóa đang hoặc đã, được chuyển cho toa hàng trước khi đến vận tải chính

an..35

Địa điểm nhận bởi bên chuyên chở trước, được mã hóa

 

 

UNLK: L 21, P 36-44

cndr

3308

Người trả tiền. định danh bên tham gia.Văn bản

Tên bên có trách nhiệm thực hiện thanh toán

an..512

Người trả tiền

 

 

 

cnd

3309

Định danh Người trả tiền bên tham gia

Để định danh một bên có trách nhiệm thực hiện thanh toán

an..17

Người trả tiền, được mã hóa

 

 

 

add

3310

Cá nhân.đặc điểm kế thừa.Văn bản

Mô tả dạng tự do của một đặc điểm kế thừa của một người.

An..70

 

 

 

 

add

3311

Cá nhân.Đặc điểm kế thừa.Mã

Mã đặc tả một đặc điểm kế thừa của một người.

An..8

 

 

 

 

cndr

3320

Chứng từ tín dụng Phát hành Ngân hàng. định danh bên tham gia.Văn bản

Tên và địa chỉ của một ngân hàng phát hành một thẻ tín dụng

an..512

Chứng từ thư tín phát hành ngân hàng

 

 

ICC: an..35x5 L 04-08, P 09-44

SW IFT: (H eader)

cndr

3322

Hàng hóa ký gửi.Chất hàng cảng gốc địa điểm.Văn bản

Địa điểm hoặc cảng mà tại đó hàng hóa chuyên chở là được chất lên một phương tiện vận tải theo hợp đồng vận tải. Hàng hóa có thể hoặc không được chất lên phương tiện vận tải chính tại địa điểm hoặc cảng đó.

An..256

Cảng gốc để chấp nhận

Chất hàng cảng gốc

 

 

cndr

3323

Hàng hóa ký gửi.Chất hàng cảng gốc địa điểm.Thẻ định danh

Để định danh địa điểm hoặc cảng mà tại đó hàng hóa chuyên chở là được chất lên một phương tiện vận tải theo hợp đồng vận tải. hàng hóa có thể hoặc không được chất lên phương tiện vận tải chính tại địa điểm hoặc cảng đó

an..35

Cảng gốc để chấp nhận, được mã hóa

 

 

 

cnd

3331

Hàng hóa ký gửi.Quốc gia xuất khẩu cuối cùng.Thẻ định danh

Để định danh quốc gia mà từ đó hàng hóa đã được hoặc được ký gửi trước sự nhập khẩu cuối cùng

a2

Quốc gia ký gửi cuối cùng, được mã hóa

 

 

SAD: (SAD 10)

cndr

3334

Văn bản địa điểm Chất hàng hóa ký gửi

Tên cảng biển, sân bay, ga chuyên chở cuối cùng, ga đường sắt hoặc địa điểm khác mà tại đó hàng hóa được chất lên phương tiện vận tải đang được sử dụng để chuyên chở hàng hóa của họ

an..256

Địa điểm chất hàng

Nơi thả neo/vũng tàu/ Công tennơ chất hàng, Sân bay chất hàng, Bến chất hàng

 

UNLK: L 24, P 27-44

SAD: (SAD 27)

cndr

3335

Thẻ định danh địa điểm Chất hàng hóa ký gửi

Để định danh một cảng biển, sân bay, ga chuyên chở cuối cùng, ga đường sắt hoặc địa điểm khác mà tại đó hàng hóa được chất lên phương tiện vận tải đang được sử dụng để

an..35

Địa điểm chất hàng, được mã hóa

 

 

MAR: IMO/FAL 2,7

UNLK: L 23, P 36-44

cndr

3336

Người ký gửi. định danh bên tham gia.Văn bản

Tên bên tham gia ký thác hàng hóa như được quy định trong hợp đồng vận tải bởi bên tham gia đặt hàng vận tải

an..512

Người ký gửi

Người gửi, người chở hàng

 

AW B: L 05-08, P 09-44

CIMP: (109):an..14; (300):an..35; (301):an..35; (302):an..17; (303):an..9; (304):a2; (305):an..9

UNLK: an..35x5; L 04-08, P 09-44 (CIM 10; CMR 1)

SAD: (SAD 2)

cnd

3337

Người ký gửi. Bên tham gia.Thẻ định danh

Để định danh bên tham gia ký thác hàng hóa như được quy định trong hợp đồng vận tải bởi bên tham gia đặt hàng vận tải

an..17

Người ký gửi, được mã hóa

 

 

AW B: L 03, P 27-44

CIM: n13; L 03, P 32-44

CIM 11

CIMP: (320):an..15

SAD: (SAD 2 (Nr))

cndr

3340

Có trách nhiệm Thuế hải quan. Bên tham gia định danh.Văn bản

Tên và địa chỉ của một trách nhiệm pháp lý của bên tham gia đối với hàng hóa di chuyển tuân theo hải quan cấp phép và , khi có thể áp dụng, một đảm bảo

an..512

Bên tham gia có trách nhiệm chủ

 

 

SAD: (SAD 50)

cnd

3341

Có trách nhiệm Thuế hải quan. Bên tham gia.Thẻ định danh

Để định danh một trách nhiệm pháp lý của bên tham gia đối với hàng hóa di chuyển theo một hải quan cấp phép và, khi có thể áp dụng, một đảm bảo

an..17

Bên tham gia có trách nhiệm chủ

 

 

SAD: (SAD 50 (Nr))

cndr

3346

Người bán. Định danh bên tham gia. Văn bản

Tên và địa chỉ của một bên tham gia bán hàng hóa hoặc dịch vụ cho một người mua

an..70

Người bán

 

 

UNLK: an..70; L 04-08, P 09-44

cndr

3347

Người bán. Bên tham gia.Thẻ định danh

Thẻ định danh của bên tham gia bán hàng hóa hoặc dịch vụ cho một người mua.

An..35

Người bán, được mã hóa

 

 

UNLK: L 03, P 27-44

cndr

3348

Hàng hóa ký gửi.địa điểm chấp nhận. Văn bản

Tên địa điểm nơi mà hàng hóa được chở bởi hãng vận tải

an..256

Địa điểm chấp nhận

Địa điểm nhận

 

CMR: L 20-22, P 09-44 (CMR 4)

UNLK: L 22, P 27-44

cndr

3349

Hàng hóa ký gửi.Địa điểm chấp nhận. Thẻ định danh

Để định danh địa điểm nơi mà hàng hóa được chở bởi hãng vận tải

an..35

Địa điểm chấp nhận, được mã hóa

 

 

UNLK: L 21, P 36-44

cndr

3350

Ngân hàng bồi hoàn chứng từ tín dụng. định danh bên tham gia.Văn bản

Tên và địa chỉ của một ngân hàng được chỉ định bởi phát hành ngân hàng để bồi hoàn

an..512

Chứng từ thư tín ngân hàng bồi hoàn

 

 

SW IFT: an..35x4 (n..11)

x

3352

.

 

 

Chấp nhận bên tham gia

 

DE sử dụng thay cho - thích hợp như người ký gửi (3336/7)

 

cndr

3356

Hàng hóa ký gửi.địa điểm dỡ hàng cảng cơ sở.Văn bản

Địa điểm hoặc cảng mà tại đó hàng hóa chuyên chở được

bốc dỡ hoặc được dỡ xuống từ một phương tiện vận tải theo hợp đồng vận tải. Hàng hóa có thể hoặc không được bốc dỡ từ phương tiện vận tải chính tại địa điểm hoặc cảng đó.

An..256

Cảng cơ sở đối với giao nhận

Cảng cơ sở bốc dỡ hàng

 

 

cndr

3357

Hàng hóa ký gửi.Địa điểm dỡ hàng cảng cơ sở.Thẻ định danh

Để định danh địa điểm hoặc cảng mà tại đó hàng hóa chuyên chở được bốc dỡ hoặc được dỡ xuống từ một phương tiện vận tải theo hợp đồng vận tải. Hàng hóa có thể hoặc không được bốc dỡ từ phương tiện vận tải chính tại địa điểm hoặc cảng đó.

An..35

Cảng cơ sở đối với giao nhận, được mã hóa

 

 

 

cndr

3358

Hoạt động vận tải. địa điểm nhận đang chịu cước.Văn bản

Tên địa điểm mà hàng hóa đang hoặc đã, được giao nhận bởi một đang chịu cước hãng vận tải tiếp sau vận tải chính

an..256

Vị trí giao nhận bởi chính hãng vận tải

 

 

UNLK: L 26, P 27-44

cndr

3359

Hoạt động vận tải. địa điểm nhận đang chịu cước.Thẻ định danh

Để định danh địa điểm mà hàng hóa đang hoặc đã, được giao nhận bởi một hãng vận tải đang chịu cước theo sau vận tải chính

an..35

Vị trí giao nhận bởi chính hãng vận tải, được mã hóa

 

 

UNLK: L 25, P 36-44

cndr

3360

Người điều chỉnh tiền bảo hiểm. Bên tham gia định danh.Văn bản

Tên và địa chỉ người điều chỉnh tiền bảo hiểm.

An..512

Người điều chỉnh tiền bảo hiểm

 

 

UNLK: an..35x5; L 56-60, P 09-44

cnd

3363

Người phát hành biểu thuế. Bên tham gia.Thẻ định danh

Để định danh một bên tham gia duy trì một biểu thuế

an3

Người phát hành biểu thuế, được mã hóa

 

 

 

cndr

3369

Cước chuyên chở Tỷ lê. kết hợp địa điểm.Thẻ định danh

Để định danh một địa điểm trên mà tỷ lệ cước chuyên chở được kết hợp

an..35

Tỷ lệ kết hợp điểm mã

 

 

AW B: L 33-44, P 09-12 (IATA địa điểm thẻ định danh mã)

cndr

3370

Người được trả tiền. định danh bên tham gia.Văn bản

Tên và địa chỉ của bên tham gia mà một thanh toán đang hoặc đã được tạo ra

an..512

Người được trả tiền

 

 

 

cnd

3371

Người được trả tiền. Bên tham gia.Thẻ định danh

Để định danh một bên tham gia mà một thanh toán đang hoặc đã được tạo ra

an..17

Người được trả tiền, được mã hóa

 

 

 

cndr

3376

Thông báo bên thứ hai.Bên tham gia định danh.Văn bản

Tên và địa chỉ của một bên tham gia thứ hai được thông báo.

An..512

Thông báo bên thứ hai

Cũng thông báo, địa chỉ thông báo thứ hai

 

 

cnd

3377

Thông báo bên thứ hai.Bên tham gia.Thẻ định danh

Để định danh một bên tham gia thứ hai được thông báo.

An..17

Thông báo bên thứ hai, được mã hóa

 

 

 

add

3378

Thông báo bên tham gia thứ ba.Bên tham gia

Tên và địa chỉ của một bên tham gia thứ ba để được thông báo.

An..512

 

 

 

 

add

3379

Thông báo bên tham gia thứ ba.Bên

Để định danh một bên tham gia thứ ba để được thông báo.

An..17

 

 

 

 

x

3380

.

 

 

Nơi vận chuyển đến

 

DE sử dụng thay cho - 3259

SW IFT: an..35 và

UNLK: L 26, P 18-44

cndr

3384

Mục hàng hóa. địa điểm kho.Văn bản

Tên địa điểm nơi mà một mục hàng hóa quy định được đặt vào.

An..256

Vị trí của hàng hóa

 

 

CIMP: (321):an..7

SAD: (SAD 30)

Add

3385

Mục hàng hóa. địa điểm kho.Thẻ định danh

Để định danh địa điểm nơi mà một mục hàng hóa được đặt vào

an..35

 

 

 

 

cndr

3392

Hàng hóa ký gửi.Địa điểm dỡ hàng.Văn bản

Tên cảng biển, sân bay, ga chuyên chở cuối cùng, ga đường sắt hoặc địa điểm khác mà tại đó hàng hóa được dỡ xuống từ phương tiện vận tải được sử dụng để chuyên chở hàng hóa của họ

an..256

Địa điểm bốc dỡ hàng

Vị trí bốc dỡ hàng, Sân bay bốc dỡ hàng, Bến neo tàu/ Vũng tàu đậu/ Cảng Côngtennơ bốc dỡ hàng, Cầu tàu bốc dỡ hàng, địa điểm dỡ hàng

 

CIM: an..35x3; L 24-26, P 09-44

UNLK: L 26, P 09-26

cndr

3393

Hàng hóa ký gửi.Địa điểm dỡ hàng.Thẻ định danh

Để định danh một cảng biển, sân bay, ga chuyên chở cuối cùng, ga đường sắt hoặc địa điểm khác mà tại đó hàng hóa được dỡ xuống từ phương tiện vận tải được sử dụng để chuyên chở hàng hóa của họ

an..35

Địa điểm bốc dỡ hàng, được mã hóa

 

 

CIM: n..8 (nn,nnnnn,n); L 23, P 32-44

UNLK: L 25, P 18-26

x

3394

.

 

 

Quốc gia mua sắm

 

Không yêu cầu kinh doanh được định danh

UNLK: L 16, P 45-62

x

3395

.

 

 

Quốc gia mua sắm, được mã hóa

 

Không yêu cầu kinh doanh được định danh

UNLK: L 15, P 60-62

add

3397

Tên. Tình trạng.Mã

Để quy định tình trạng của một tên (như tên hiện tại).

An..3

 

 

 

 

add

3398

Tên. Thành phần.Văn bản

Mô tả dạng tự do của một tên thành phần.

an..70

 

 

 

 

add

3401

Tên. Việc sử dụng thành phần.Mã

Mã đặc tả việc sử dụng của một tên thành phần.

an..3

 

 

 

 

add

3403

Tên. Kiểu.Mã

Mã đặc tả kiểu tên.

An..3

 

 

 

 

cn

3404

Cá nhân.Tên. văn bản

Tên họ và các tên thánh của một cá nhân.

An..25

Tên gọi của người

 

 

MAR: (IMO FAL biểu mẫu

4-

cndr

3408

Phương tiện vận tải.Tên chủ. Văn bản

Tên Chủ của một phương tiện vận tải như một thuyền lớn

an..70

Chủ

Chủ, người lái, hoa tiêu của tàu

 

6M)AR: (IMO FAL các biểu mẫu 1- 2)

cndr

3410

Tài liệu.địa điểm phát hành.Văn bản

Tên địa điểm nơi mà một tài liệu được phát hành và khi thích hợp, được ký hoặc được xác thực khác.

An..256

Địa điểm phát hành tài liệu

Địa điểm hoàn thành tài liệu

 

AW B: L 60, P 44-60

CIMP: (302):an..17

CMR: L 60, P 09-26 (CMR 21)

INV: L 34-64, P 09-26

MAR: IMO/FAL 7

SAD: (SAD 54)

cndr

3411

Tài liệu.Địa điểm phát hành.Thẻ định danh

Để định danh địa điểm nơi mà một tài liệu được phát hành và khi thích hợp, được ký hoặc được xác thực khác.

An..35

Địa điểm phát hành tài liệu, được mã hóa

 

 

CIMP: (313):a3

CMR: L 59, P 20-26

INV: L 34-64, P 09-26

MAR: L 61, P 63-80

cnd

3412

Điểm liên hệ. Tên. Văn bản

Tên phòng ban hoặc người lao động.

An..35

Phòng ban hoặc người lao động

 

 

 

cnd

3413

Điểm liên hệ.Thẻ định danh

Để định danh một phòng ban hoặc người lao động.

An..17

Định danh phòng ban hoặc người lao động

 

 

 

x

3414

.

 

 

Cảng bốc dỡ hàng

 

DE sử dụng thay cho - 3292

 

x

3415

.

 

 

Cảng bốc dỡ hàng, được mã hóa

 

DE sử dụng thay cho - 3293

 

cndr

3416

Phương tiện vận tải.Cảng Bến neo tàu địa điểm.Văn bản

Vị trí trong cảng nơi mà tàu được neo đậu hoặc được bỏ neo.

An..256

Vị trí của tàu trong cảng

 

 

MAR: IMO/FAL 1-6

cndr

3420

Người mua. định danh ngân hàng.Văn bản

Tên và địa chỉ của một ngân hàng được thuê bởi người mua để tạo ra một thanh toán

an..512

Ngân hàng của người mua

 

 

 

cnd

3421

Người mua. Ngân hàng.Thẻ định danh

để định danh một ngân hàng được thuê bởi người mua để tạo ra một thanh toán

an..17

Ngân hàng của người mua, được mã hóa

 

 

 

cndr

3422

Người được trả tiền. định danh ngân hàng.Văn bản

Tên và địa chỉ của một ngân hàng được chỉ định bởi người được trả tiền để nhận một thanh toán

an..512

Ngân hàng của người được trả tiền

 

 

 

cnd

3423

Người được trả tiền. Ngân hàng.Thẻ định danh

Để định danh một ngân hàng được chỉ định bởi người được trả tiền để nhận một thanh toán

an..17

Ngân hàng của người được trả tiền, được mã hóa

 

 

 

cndr

3424

Hàng hóa ký gửi.Chuyển tàu địa điểm.Văn bản

Tên địa điểm nơi mà hàng hóa đã và đang được chuyển từ một phương tiện vận tải sang phương tiện khác trong tiến trình một vận tải hoạt động

an..256

Địa điểm chuyển tàu

 

 

SAD: (SAD 55)

cndr

3425

Hàng hóa ký gửi.Chuyển tàu địa điểm.Thẻ định danh

Để định danh một địa điểm nơi mà hàng hóa đã và đang được chuyển từ một phương tiện vận tải sang phương tiện khác trong tiến trình một vận tải hoạt động

an..35

Địa điểm chuyển tàu, được mã hóa

 

 

CIMP: (313):a3

cndr

3430

Công ty bảo hiểm Tại nơi khởi hành đại lý. Bên tham gia định danh.Văn bản

Tên và địa chỉ nơi đến của đại lý công ty bảo hiểm

an..512

Đại lý của công ty bảo hiểm tại nơi khởi hành

Đại lý của công ty bảo hiểm tại nơi khởi hành

 

UNLK: an..35x5; L 50-54, P 09-44

cnd

3432

Cơ quan tài chính. Tên. Văn bản

Tên cơ quan.

An..70

Tên cơ quan

Tên ngân hàng

 

 

cnd

3433

Cơ quan tài chính.Thẻ định danh

Để định danh tên cơ quan.

An..11

Định danh tên cơ quan

Định danh tên ngân hàng

 

 

cnd

3434

Cơ quan tài chính. Chi nhánh.Thẻ định danh

Để định danh một chi nhánh của một cơ quan.

An..17

Số chi nhánh cơ quan

 

 

 

cndr

3436

Cơ quan tài chính. địa điểm chi nhánh.Văn bản

Tên địa điểm của một chi nhánh của một cơ quan.

An..256

Địa điểm chi nhánh cơ quan

 

 

 

x

3438

.

 

 

Địa điểm phụ

 

DE được xóa trong

 

x

3440

.

 

 

Văn phòng bưu điện gửi đi

 

DE sử dụng thay cho - 3334

 

x

3442

.

 

 

Văn phòng bưu điện nơi đến

 

DE sử dụng thay cho - 3258

 

x

3444

.

 

 

Văn phòng bưu điện gửi

 

Không yêu cầu kinh doanh được định danh

 

cnd

3446

Bên.Thuế.Thẻ định danh

Để định danh một số được ấn định cho một bên tham gia bởi một tổ chức thuế.

An..20

Bên tham gia thuế định danh số

 

 

 

cndr

3450

Thương lượng tài chính. Bên tham gia định danh.Văn bản

Tên và địa chỉ của bên có trách nhiệm đối với either chuyển nhượng hoặc về nước của quỹ gắn với một giao dịch

an..512

Bên có trách nhiệm đối với thương lượng tài chính

 

 

SAD: SAD an..35x3 (SAD 9)

cnd

3451

Thương lượng tài chính. Bên tham gia.Thẻ định danh

Để định danh bên có trách nhiệm đối với either chuyển nhượng hoặc về nước của quỹ gắn với một giao dịch

an..17

Bên có trách nhiệm đối với thương lượng tài chính, được mã hóa

 

 

SAD: (SAD 9)

add

3452

Ngôn ngữ. Tên. Văn bản

Tên ngôn ngữ

an..35

 

 

 

 

cnd

3453

Ngôn ngữ.Thẻ định danh

Để định danh một ngôn ngữ

an..3

Ngôn ngữ, được mã hóa

 

 

 

add

3455

Ngôn ngữ. Việc sử dụng.Mã

Mã đặc tả việc sử dụng một ngôn ngữ.

An..3

 

 

 

 

add

3457

Yêu cầu. Kiểu người khởi tạo.Mã

Mã đặc tả kiểu người khởi tạo của một yêu cầu.

an..3

 

 

 

 

add

3459

Người du lịch thường xuyên.Thẻ định

Để định danh một người du lịch thường xuyên.

An..25

 

 

 

 

add

3460

Cá nhân.Tên thánh. Văn bản

Tên thánh của một cá nhân.

An..70

 

 

 

 

add

3463

Cổng.Thẻ định danh

Để định danh một cổng.

An..6

 

 

 

 

add

3465

Trong tổ chức.Thẻ định danh

Định danh được ấn định cục bộ duy nhất.

An..9

 

 

 

 

cnd

3468

Người bán. Tên liên hệ dạng văn bản

Tên điểm liên hệ bán hàng của người bán

an..35

Phòng ban hoặc người lao động của người bán

 

 

UNLK: L 08, P 09-44

cndr

3470

Cước chuyên chở Người trả tiền. định danh bên tham gia.Văn bản

Tên và địa chỉ của một bên có trách nhiệm đối với thanh toán chi phí chuyên chở

an..512

Cước chuyên chở người trả tiền

Người trả cước chuyên chở

 

 

cnd

3471

Cước chuyên chở định danh Người trả tiền bên tham gia

Để định danh một bên có trách nhiệm đối với thanh toán của chi phí chuyên chở

an..17

Cước chuyên chở người trả tiền, được mã hóa

Người trả cước chuyên chở, được mã hóa

 

 

cndr

3472

Cước chuyên chở. Chi phí khác Người trả tiền.Văn bản

Tên và địa chỉ của một bên có trách nhiệm đối với thanh toán các chi phí và các phí khác với các chi phí chuyên chở hàng

an..512

Các chi phí người trả tiền

 

 

 

cnd

3473

Cước chuyên chở. Chi phí khác Người trả tiền.Thẻ định danh

Để định danh một bên có trách nhiệm đối với thanh toán các chi phí và các phí khác với các chi phí chuyên chở hàng

an..17

Các chi phí người trả tiền, được mã hóa

 

 

 

add

3475

Địa chỉ. Tình trạng.Mã

Mã đặc tả tình trạng của một địa chỉ.

An..3

 

 

 

 

add

3477

Địa chỉ. Định dạng.Mã

Mã đặc tả định dạng của một địa chỉ.

An..3

 

 

 

 

add

3478

Hôn nhân. Tình trạng.Văn bản

Mô tả dạng tự do tình trạng hôn nhân của một người.

An..35

 

 

 

 

add

3479

Hôn nhân. Tình trạng.Mã

Mã đặc tả tình trạng hôn nhân của một người.

An..3

 

 

 

 

cnd

3480

Cá nhân.Chức danh công việc.Văn bản

Tên chức danh công việc, như địa vị xã hội hoặc tài chính của thành viên thủy thủ.

An..17

Địa vị xã hội hoặc tài chính của thành viên thủy thủ

 

 

MAR: IMO/FAL 4-5

add

3482

Cá nhân.Tên tôn giáo. Văn bản

Tên tôn giáo.

An..35

 

 

 

 

add

3483

Cá nhân.Tôn giáo.Thẻ định danh

Để định danh một tôn giáo.

An..3

 

 

 

 

cnd

3484

Cá nhân.Quốc tịch.Văn bản

Tên quốc tịch của một một đối tượng, ví dụ: quốc tịch của một người hoặc quốc tịch của một phương tiện vận tải.

a..35

Quốc tịch của người

 

 

MAR: (IMO FAL các biểu mẫu 5-6)

add

3485

Cá nhân.Quốc tịch.Thẻ định danh

Để định danh quốc tịch của một một đối tượng, ví dụ: quốc tịch của một người hoặc quốc tịch của một phương tiện vận tải.

An..3

 

 

 

MAR: (IMO FAL các biểu mẫu 5-6)

cndr

3486

Cá nhân.sinh địa điểm.Văn bản

Tên địa điểm nơi mà một người được sinh ra

an..256

Nơi sinh

 

 

MAR: IMO/FAL 5-6

cndr

3488

Cá nhân.địa điểm lên tàu.Văn bản

Tên địa điểm nơi mà một người hoặc nhiều người nhập vào một phương tiện vận tải

an..256

Địa điểm lên tàu

 

 

MAR: IMO/FAL 6

cndr

3490

Cá nhân.địa điểm xuống tàu.Văn bản

Tên địa điểm nơi mà một người hoặc nhiều người rời khỏi một phương tiện vận tải

an..256

Địa điểm xuống tàu

 

 

MAR: IMO/FAL 6

cnd

3492

Người bán. Ngân hàng Tài khoản.Thẻ định danh

Để định danh một tài khoản cùng với ngân hàng được chỉ định để nhận thanh toán

an..10

Số tài khoản ngân hàng của người bán

 

 

 

x

3494

 

 

 

Chức danh công việc

 

DE ti sử dụng thay 3480

 

add

3496

Việc bán hàng. Kênh.Thẻ định danh

Để định danh một kênh bán hàng.

An..17

 

 

 

 

add

3499

giới tính.Mã

Mã đưa ra giới của một người, động vật hoặc cây.

An..3

 

 

 

 

add

3500

Cá nhân.Tên họ dạng văn bản

Tên họ một người

an..70

 

Tên họ

 

 

add

3503

Truy cập. Cấp phép.Thẻ định danh

Để định danh một quyền truy cập.

an..9

 

 

 

 

add

3504

Cá nhân.Tước vị.Văn bản

Mô tả dạng tự do của một tiêu đề.

An..9

 

 

 

 

add

3509

Phương tiện vận tải.đầu tiên nơi đến Địa điểm.Thẻ định danh

Để định danh địa điểm đến đầu tiên. Có thể là một cảng biển, sân bay và cửa khẩu đất liền.

an..35

 

 

 

 

add

3511

Mục hàng hóa. kiểm tra địa điểm.Thẻ định danh

Định danh của một địa điểm nơi mà hàng hóa được kiểm tra nếu khác với địa điểm quy định mục hàng hóa (3385)

an..35

 

 

 

 

add

3512

Nhà sản xuất. Định danh bên tham gia.Văn bản

Tên và địa chỉ của một nhóm sản xuất hàng hóa.

An..512

 

 

 

 

add

3513

Nhà sản xuất. Bên tham gia.Thẻ định danh

Định danh của tên và địa chỉ của một nhóm sản xuất hàng hóa.

An..35

 

 

 

 

add

3514

Hàng hóa ký gửi.Quốc gia xuất khẩu Khu vực.Văn bản

Vùng thuộc quốc gia nơi mà hàng hóa bắt đầu lộ trình đến địa điểm xuất khẩu.

an..70

 

Địa điểm kiểm tra

 

 

add

3515

Hàng hóa ký gửi.Quốc gia xuất khẩu Khu vực.Thẻ định danh

Vùng thuộc quốc gia nơi mà hàng hóa bắt đầu lộ trình đến địa điểm xuất khẩu.

an..17

 

Vùng xuất khẩu

 

 

add

3516

Tài liệu.nhận Bên tham gia điểm liên hệ Tên. Văn bản

Tên người nhận tài liệu.

an..35

 

 

 

 

add

3518

Tài liệu.Bên tham gia gửi điểm liên hệ Tên. Văn bản

Tên người gửi tài liệu.

an..35

 

 

 

 

add

3520

Tài liệu.nhận Bên tham gia định danh.Văn bản

Tên và địa chỉ của bên nhận một tài liệu

an..512

 

 

 

 

add

3521

Tài liệu.nhận Bên tham gia.Thẻ định danh

Để định danh bên nhận một tài liệu.

an..17

 

 

 

 

add

3522

Tài liệu.Định danh bên tham gia gửi.Văn bản

Tên và địa chỉ của bên gửi một tài liệu

an..512

 

 

 

 

add

3523

Tài liệu.Bên tham gia gửi.Thẻ định danh

Để định danh bên gửi một tài liệu.

an..17

 

 

 

 

add

3524

Sự kiện.Địa điểm.Văn bản

Tên địa điểm của một sự kiện.

an..256

 

 

 

 

add

3525

Sự kiện.địa điểm.Thẻ định danh

để định danh địa điểm của một sự kiện

an..35

 

 

 

 

x

4000

.

 

 

Số phiên bản tham chiếu

 

DE sử dụng thay cho - 1056

 

cnr

4002

Hợp đồng tài liệu vận tải.Điều kiện.Văn bản

Tham chiếu cho điều khoản cước phí của bên chuyên chở được trong dạng tài liệu hoặc cung cấp riêng.

An..512

Điều khoản cước phí

 

 

AW B: L 08-14, P 45-81 (được in trước)

CMR: an..35x2 L 07-08, P 45-80

cn

4004

Hàng hóa ký gửi.Cước chuyên chở hóa đơn

Hướng dẫn.Văn bản

Các hướng dẫn từ người ký gửi hàng hóa đối với ghi nợ cước chuyên chở và các cước phí bổ sung liên quan với một hàng hóa ký gửi tới các bên tham gia được định danh.

An..512

Các hướng dẫn lập hóa đơn cước chuyên chở

 

 

 

cn

4006

Nhận hàng hóa Tài liệu.Người nhận hàng ký gửi

Xác thực bởi người nhận rằng hàng hóa đã được nhận.

An..23

Nhận hàng hóa

 

 

CMR: an..23x6 L 63-68, P 57-80 (CMR 24)

add

4009

Tùy chọn.Mã

Mã đặc tả một tùy chọn.

An..3

 

 

 

 

x

4010

.

 

 

Các điều kiện cước phí đường sắt

 

DE sử dụng thay cho - 4002

 

x

4012

.

 

 

Nhãn kiểm soát

 

DE sử dụng thay cho - 1202

 

cndr

4014

Thiết bị vận tải.Thông tin.Văn bản

Văn bản dạng tự do sẵn có đối với thông tin liên quan thiết bị vận tải.

An..512

Thông tin vận tải Côngtennơ

 

 

CIMP: (804):an..53

cnd

4017

Kế hoạch giao nhận. Mức cam kết.Mã

Mã đặc tả mức cam kết cho một kế hoạch giao nhận.

an..3

Kế hoạch giao nhận chỉ báo tình trạng, được

 

 

 

add

4018

Thông tin liên quan.Văn bản

Mô tả dạng tự do thông tin liên quan.

An..35

 

 

 

 

cnd

4020

Tài liệu.người phát hành Khai báo.Văn bản

Text của một khai báo được tạo bởi người phát hành tài liệu.

an..35

Khai báo

 

 

CIM: L 4-8, P 45-82

UNLK: an..35; L 36-64, P 09-44

cnd

4022

Kinh doanh.Mô tả.Văn bản

Mô tả dạng tự do của một kinh doanh.

An..70

Mô tả kinh doanh

 

 

 

cnd

4025

Kinh doanh.Chức năng.Mã

Mã đặc tả một chức năng kinh doanh.

An..3

Chức năng kinh doanh, được mã hóa

 

 

 

cnd

4027

Kinh doanh.Chức năng Kiểu.Mã

Mã đặc tả một kiểu chức năng kinh doanh.

An..3

Hạn định chức năng kinh doanh

 

 

 

x

4028

.

 

 

Dấu kiểm soát

 

DE sử dụng thay cho - 3127

 

cnd

4030

Hợp đồng tài liệu vận tải.điều kiện hàng hóa.Văn bản

báo cáo đối với mục đích thêm các điều khoản to hợp đồng tài liệu vận tải stating thực tế trong trường hợp khi các gói bị lỗi hoặc khi hư hại hoặc các nhược điểm đã được observed khi chất hàng hàng hóa.

An..35

Lưu ý về điều kiện của hàng hóa

 

 

CIMP: (706):a4

cndr

4032

Phương tiện vận tải.Bổ sung.Văn bản

Thông tin bổ sung liên quan phương tiện vận tải.đối với các tàu, thông tin được gọi theo Quy ước thuận lợi IMO được đệ trình bởi chủ tàu but không được đưa ra cụ thể theo các dạng tiêu chuẩn.

An..512

Lưu ý về khai báo chung của tàu

 

 

MAR: IMO/FAL 1

cndr

4034

Thông tin hải quan.Văn bản

Văn bản dạng tự do thông tin được cung cấp bởi Hải quan

an..70

Thông tin hải quan

 

 

CIM: an..32x5 L 35-39, P 51-82

SAD: (SAD H và SAD I)

add

4035

Ưu tiên. Kiểu.Mã

Mã đặc tả một kiểu Ưu tiên.

An..3

 

 

 

 

add

4036

Ưu tiên. Mô tả.Văn bản

Mô tả dạng tự do của một Ưu tiên.

An..35

 

 

 

 

add

4037

Ưu tiên. Mô tả.Mã

Mã đặc tả một Ưu tiên.

An..3

 

 

 

 

add

4038

An toàn bổ sung. Thông tin.Văn bản

Mô tả dạng tự do thông tin liên quan tới an toàn bổ sung.

An..35

 

 

 

 

add

4039

An toàn bổ sung. Thông tin.Mã

Mã đặc tả thông tin liên quan tới an toàn bổ sung.

An..3

 

 

 

 

x

4040

.

 

 

Dấu ngày tháng Ga đến

 

Không yêu cầu kinh doanh được định danh

CIM: L 64-69, P 25-27

cnd

4043

Thương mại. Lớp.Mã

Mã định danh lớp thương mại.

An..3

Lớp thương mại, được mã hóa

 

 

 

add

4044

Vùng an toàn. Tên. Văn bản

Tên vùng an toàn.

An..70

 

 

 

 

add

4046

Vùng an toàn. Trình tự.Thẻ định danh

Một thẻ định danh phân biệt một vùng an toàn từ trong một các dãy như một vùng gồm sáu phần được yêu cầu bởi Luật châu Âu.

An..3

 

 

 

 

add

4048

Tính chắc chắn.Văn bản

Mô tả dạng tự do của một tính chắc chắn.

an..35

 

 

 

 

add

4049

Tính chắc chắn.Mã

Mã đặc tả một tính chắc chắn.

an..3

 

 

 

 

add

4051

Đặc điểm. liên quan.Mã

Mã đặc tả sự thích hợp của một đặc điểm.

an..3

 

 

 

 

cnd

4052

Kỳ hạn thương mại. Mô tả.Văn bản

Mô tả dạng tự do các điều kiện giao nhận và vận tải.

An..70

Điều kiện giao nhận

Incoterms

 

UNLK: an..35xn; L 20, P 49-80

cnd

4053

Kỳ hạn thương mại. Các điều kiện.Mã

Mã đặc tả các điều kiện giao nhận và vận tải.

An..3

Điều kiện giao nhận, được mã hóa

Mã Incoterms

 

UNLK: L 20, P 45-48

SAD: (SAD 20)

cnd

4055

Kỳ hạn thương mại. Chức năng.Mã

Mã đặc tả chức năng của các điều kiện giao nhận và vận tải.

An..3

Điều kiện chức năng giao nhận, được mã hóa

 

 

 

add

4056

Câu hỏi.Văn bản

Mô tả dạng tự do của một câu hỏi.

An..256

 

 

 

 

add

4057

Câu hỏi.Mã

Mã đặc tả một câu hỏi.

An..3

 

 

 

 

add

4059

Điều khoản. Chức năng.Mã

Mã đặc tả bản chất của một điều khoản hoặc tập các điều khoản.

an..3

 

 

 

 

x

4062

.

 

 

Dấu thời gian trạm chuyển tiếp

 

Không yêu cầu kinh doanh được định danh

 

cnd

4065

Hợp đồng tài liệu vận tải.điều kiện.Mã

Mã để định danh các điều kiện hợp đồng và cước phí.

An..3

Hợp đồng và điều kiện cước phí, được mã hóa

 

 

 

add

4068

Điều khoản.Văn bản

Văn bản mẫu tự do của điều khoản.

an..70

 

 

 

 

add

4069

Điều khoản.Mã

Mã đặc tả một điều khoản.

an..17

 

 

 

 

cnd

4070

Hàng hóa ký gửi.Thông tin cho người nhận.Văn bản

Lưu ý được đưa ra cho thông tin của người nhận.

an..35

Thông tin cho người nhận

 

 

CIM: an..35x4; L 15-18, P 09-44

add

4072

Điều quy định.Văn bản

Mô tả dạng tự do của một điều quy định.

An..35

 

 

 

 

add

4073

Điều quy định.Mã

Mã đặc tả một điều quy định.

An..3

 

 

 

 

add

4074

Điều quy định. Tính toán.Văn bản

Mô tả dạng tự do điều quy định tính toán.

An..35

 

 

 

 

add

4075

Điều quy định. Tính toán.Mã

Mã đặc tả điều quy định tính toán.

An..3

 

 

 

 

cndr

4078

Hàng hóa ký gửi.Hướng dẫn quản lý.Văn bản

Mô tả dạng tự do của một tập hướng dẫn quản lý. Ví dụ: cách hàng hóa được quy định, các gói hoặc thiết bị vận tải (côngtennơ) được quản lý.

An..512

Hướng dẫn quản lý

 

 

AW B: L 28-30, P 09-81

cnd

4079

Hàng hóa ký gửi.Hướng dẫn quản lý. Mã

Mã đặc tả một hướng dẫn quản lý.

An..3

Hướng dẫn quản lý, được mã hóa

 

 

 

cn

4080

Hàng hóa ký gửi. Hướng dẫn chất hàng.Văn bản

Hướng dẫn về địa điểm hoặc cách thức các côngtennơ hoặc các gói được quy định được chất lên một phương tiện vận tải.

An..35

Hướng dẫn chất hàng

 

 

 

cnd

4081

Hàng hóa ký gửi.Hướng dẫn chất hàng.Mã

Để định danh hướng dẫn về địa điểm hoặc cách thức các côngtennơ hoặc các gói được quy định được chất lên một phương tiện vận tải.

An..17

Hướng dẫn chất hàng, được mã hóa

 

 

CIMP: (705):a3; (807):a1

cnr

4084

Gửi hàng. Báo cáo tình trạng gói.Văn bản

Báo cáo nói rõ con số trong trường hợp khi các gói bị lỗi, khi hư hại hoặc các nhược điểm trông thấy hoặc tiến hành các quan sát khác khi đóng gói hàng hóa.

An..512

lưu ý đóng gói

 

 

 

x

4088

.

 

 

Tài liệu vận tải dễ đọc

 

Không yêu cầu kinh doanh được định danh

 

x

4090

.

 

 

Thông tin đối với đường sắt

 

DE sử dụng thay cho - 4244 hoặc 4180

CIM: an..28x6 (ngược với biểu mẫu)

cndr

4092

Chất hàng. Cấp phép.Thẻ định danh

Định danh được ấn định cho việc cấp phép chất hàng được cho phép bởi địa điểm chuyển tiếp chẳng hạn; đường sắt hoặc hàng không, khi ID hàng ký gửi phụ thuộc vào hạn chế giao thông.

an..35

Số hiệu cấp phép chất hàng

 

 

CIM: L 02, P 66-82

add

4095

Mục hàng hóa. Tình trạng hải quan.Mã

Tình trạng của hàng hóa như được định danh bởi hải quan đối với các mục đích quy định.

an..3

 

Tình trạng hàng hóa của hải quan, được mã hóa

 

 

add

4097

Yêu cầu. Không quan tâm.Mã

Mã đặc tả một yêu cầu, bao gồm một lý do, để không quan tâm đến thông tin được đệ trình trước đó, chi phí cho một điều kiện lỗi.

an..3

 

 

 

 

add

4101

Điều quy định. Kiểu.Mã

Mã hạn định một điều quy định.

an..3

 

 

 

 

cndr

4102

Hàng hóa ký gửi.Hướng dẫn thanh toán.Văn bản

Biểu diễn nguyên gốc của các hướng dẫn thanh toán liên quan đến một hàng hóa ký gửi.

an..70

Hướng dẫn thanh toán trước

 

 

 

cndr

4103

Hàng hóa ký gửi.Hướng dẫn thanh toán.Mã

Mã đặc tả các hướng dẫn thanh toán liên quan đến một hàng hóa ký gửi.

an..3

Hướng dẫn thanh toán trước, được mã hóa

 

 

UNLK: L 20, P 45-82

cn

4106

Cước chuyên chở hàng hóa. Prethanh toán xác nhận.Văn bản

Yêu cầu từ người ký gửi đến hãng vận tải để xác nhận rằng cước chuyên chở đã được trả trước, và vì vậy, xác nhận của hãng vận tải.

an..17

Xác nhận thanh toán trước cước phí

 

 

 

x

4108

.

 

 

Chỉ báo thanh toán trước bưu phí

 

DE sử dụng thay cho - 4106

 

x

4111

.

 

 

Mã Incoterms

 

DE sử dụng thay cho - 4053

 

cnr

4112

Bảo hiểm. điều kiện.Văn bản

Tham chiếu cho các điều kiện chung của hợp đồng theo một Chứng chỉ bảo hiểm được phát hành , và/hoặc bản các điều kiện cụ thể gắn liền với gửi hàng theo câu hỏi.

an..512

Các điều kiện bảo hiểm

 

 

 

x

4120

.

 

 

Biểu thuế và lộ trình được yêu cầu

 

Không yêu cầu kinh doanh được định danh

CIM: an..35x3 L 20-22, P 09-44

cnr

4122

Hàng hóa ký gửi.Hướng dẫn cước phí chuyên chở.Văn bản

Các hướng dẫn từ người ký gửi hàng hóa cho phương tiện chuyên chở đối với vận tải cục bộ từ điểm đón tới tổ chức của hãng vận tải, từ tổ chức của hãng vận tải tới điểm giao nhận, hoặc giữa các tổ chức của hãng vận tải tại cùng địa điểm.

an..512

Hướng dẫn cước chuyên chở bằng xe

 

 

 

cndr

4123

Hàng hóa ký gửi.Hướng dẫn cước phí chuyên chở.Mã

Mã đặc tả Các hướng dẫn từ người ký gửi hàng hóa tới phương tiện chuyên chở đối với vận tải cục bộ từ điểm đón tới tổ chức của hãng vận tải, từ tổ chức của hãng vận tải tới điểm giao nhận, hoặc giữa các t ổ chức của hãng vận tải tại cùng địa điểm.

an..3

Hướng dẫn cước chuyên chở bằng xe, được mã hóa

 

 

 

cn

4130

Tài liệu.Hãng vận tải Bên tham gia Xác thực.Văn bản

Chứng minh rằng tài liệu đã được ký hoặc được xác thực khác bởi chủ phương tiện chuyên chở hoặc đại lý của họ, kết hợp với xác thực của người gửi, phê chuẩn hợp đồng chở hàng.

an..45

Xác thực bởi hãng vận tải

Hãng vận tải chữ ký

 

AW B: L 56, P 37-81

CIMP: (414):an..20

CMR: an..23x7; L 62-68, P 09-32 (CMR 23)

x

4132

 

 

 

Chỉ báo chuyển tàu

 

DE sử dụng thay cho - 4133

 

add

4133

Mục hàng hóa. Chuyển tàu.Mã

Mã đặc tả hàng hóa có chuyển tàu hay không.

an..5

 

 

 

 

cn

4136

Chuyên chở bằng xe vận tải. Xác thực

Bên tham gia gửi.Văn bản

Chứng minh rằng tài liệu đã được ký hoặc được xác thực khác bởi người gửi hoặc đại lý của họ, kết hợp với xác thực của hãng vận tải , phê chuẩn hợp đồng chở hàng.

an..45

Xác thực bởi người gửi

Chữ ký bên tham gia chuyên chở bằng xe vận tải

 

AW B: an..43x5; L 56-60, P 37-80 (hoặc 83)

CIMP: (414): an..20

CMR: an..23x7; L 62-68, P 09-32 (CMR 22)

cnr

4140

Mục hàng hóa. Được cho vào công tơ.Chỉ báo

Một biểu thị hàng hóa có được vận chuyển tr ong một côngtennơ hay không.

an1

Chỉ báo vận chuyển Côngtennơ

 

 

SAD: (SAD 19)

add

4142

Tài liệu.Thông tin.Văn bản

Văn bản liên quan đến một tài liệu.

an..512

 

 

 

 

add

4144

Tài liệu. Sắp xếp.Văn bản

Văn bản cung cấp sắp xếp các chi tiết đối với một tài liệu.

an..512

 

 

 

 

add

4148

Thông tin. Danh mục phân loại.Văn bản

Mô tả dạng tự do của một thông tin danh mục phân loại.

an..512

 

 

 

 

add

4149

Thông tin. Danh mục phân loại.Mã

Mã đặc tả một thông tin danh mục phân loại.

an..3

 

 

 

 

add

4150

Thông tin. Chi tiết.Văn bản

Mô tả dạng tự do chi tiết thông tin.

an..512

 

 

 

 

add

4151

Thông tin. Chi tiết.Mã

Mã đặc tả chi tiết thông tin.

an..17

 

 

 

 

add

4153

Thông tin. Chức năng.Mã

Mã hạn định chi tiết thông tin.

an..3

 

 

 

 

cndr

4180

Hợp đồng tài liệu vận tải.điều khoản.Văn bản

điều khoản về tài liệu vận tải liên quan đến hàng hóa được ký gửi.

an..512

Thông tin tài liệu vận tải

Điều khoản Hóa đơn về việc chở hàng

 

 

cndr

4181

Hợp đồng tài liệu vận tải.điều khoản.Mã

Mã đặc tả một điều khoản về tài liệu vận tải liên quan đến hàng hóa được ký gửi.

an..3

Thông tin tài liệu vận tải, được mã hóa

 

 

UNLK: L 52-60, P 36-80

cnd

4183

Các điều kiện đặc biệt.Mã

Mã đặc tả một tập các điều kiện đặc biệt.

an..3

Các điều kiện đặc biệt, được mã hóa

 

 

 

add

4184

Yêu cầu đặc biệt. Mô tả.Văn bản

Mô tả dạng tự do của một yêu cầu đặc biệt.

an..17

 

 

 

 

add

4187

Yêu cầu đặc biệt. Kiểu.Mã

Mã đặc tả một kiểu yêu cầu đặc biệt.

an..4

 

 

 

 

cn

4192

Chứng chỉ.Văn bản

Bản chứng nhận chính thức, pháp lý hoặc con dấu v..v.

an..35

Chứng nhận

 

 

UNLK: an35xn; L 36-64, P 45-80

SAD: (SAD G)

cndr

4202

Hàng hóa nguy hiểm. Bản chứng nhận.Văn bản

Tuyên bố của người ký gửi chứng nhận rằng hàng hóa nguy hiểm được chuyển chở bằng tàu và được cấp phép vận chuyển theo các quy định quốc tế về phương thức liên quan.

an..512

Chứng nhận ADR/IMDG

 

 

AW B: L 53-54, P 37-81 (in trước)

cndr

4210

Bảo hiểm. Hoạt động.Chỉ báo

Biểu thị bảo hiểm có tác dụng thông qua một người phát hành trung gian của một tài liệu hay không.

an1

Quy định hoạt động bảo hiểm

 

 

 

cnd

4215

Cước chuyên chở hàng hóa. Thanh toán Phương pháp.Mã

Mã đặc tả thanh toán phương pháp đối với các chi phí vận chuyển.

an..3

Phương pháp thanh toán các chi phí vận tải, được mã hóa

 

 

 

cn

4218

Dịch vụ vận tải.Ưu tiên.Văn bản

Stadấuent chỉ ra Ưu tiên của yêu cầu vận tải dịch vụ.

an..17

Vận tải ưu tiên

 

 

 

cnd

4219

Dịch vụ vận tải.Ưu tiên.Mã

Mã đặc tả Ưu tiên của một dịch vụ vận tải.

an..3

Vận tải ưu tiên, được mã hóa

 

 

CIMP: (704):a1

cndr

4221

Không nhất quán. bản chất.Thẻ định danh

Mã đặc tả định danh được sử dụng để xác định bản chất của một không nhất quán.

an..17

Không nhất quán, được

 

 

CIMP: (706):a4

cndr

4223

Hàng hóa ký gửi.Mục hàng hóa chia tách.Mã

Mã đặc tả cách thức và nếu một hàng hóa ký gửi được chia ra trên thiết bị vận tải.

an..3

Mô tả ký gửi hàng hóa, được mã hóa

 

 

CIMP: (703):a1

cnr

4225

Hàng hóa ký gửi.Tình trạng.Mã

Mã chỉ ra phạm vi dịch chuyển đạt được một ký gửi hàng hóa.

an..3

Tình trạng ký gửi hàng hóa, được mã hóa

 

 

CIMP: (400):a3

x

4231

.

 

 

Mã không nhất quán

 

DE sử dụng thay cho - 4221

 

cnd

4233

Hàng hóa ký gửi.tạo ra Hướng dẫn.Mã

Mã đặc tả các hướng dẫn ghi nhãn.

an..3

Các hướng dẫn ghi nhãn, được mã hóa

 

 

 

add

4236

Thanh toán. Sắp đặt.Văn bản

Văn bản định dạng tự do quy định các sắp đặt đối với một thanh toán.

an..35

 

 

 

CMR: an..35xn L 57-58, P 09-44

cnd

4237

Thanh toán. Sắp đặt.Mã

Mã đặc tả các sắp đặt đối với một thanh toán.

an..3

Trả trước/Coll ect chỉ báo, được mã hóa

 

 

AW B: L 24, P 51-52 hoặc 52-53 và P 55-56 hoặc 57-

58

CIMP: (403):a1

CMR: a1 P = trả trước, C

cndr

4240

Trọng lượng được xác định. Phép đo.Văn bản

Chứng thực đúng trọng lượng (khối lượng) như được xác định và kiểm tra.

an..70

Trọng lượng được xác định (tem)

 

 

CIMập: Tem và biểu thị trọng lượng (khối lượng) khi nó khác với trọng lượng (khối lượng) được khai báo bởi người ký gửi L

cnd

4244

Hợp đồng tài liệu vận tải.Lưu ý.Văn bản

Các lưu ý liên quan hoàn thành hàng hóa ký gửi được trong trên tài liệu vận tải.

an..17

Người giữ hàng sắp xếp

Lưu ý về hóa đơn chở hàng

 

CIM: an..28x6 (ngược với biểu mẫu)

cnr

4248

Hàng hóa ký gửi.Giới hạn đưa hàng hóa ra bán.Văn bản

Hạn chế hoặc điều kiện được hoàn thành trước khi hàng hóa can be released to người nhận hoặc đại lý của họ.

an..512

Giới hạn đưa hàng hóa ra bán

 

 

 

cnr

4260

Chứng từ tín dụng. điều kiện bổ sung.Văn bản

Bất kỳ điều kiện chứng từ tín dụng chi tiết hơn.

an..512

Các điều kiện bổ sung chứng từ tín dụng

 

 

SW IFT: an..65x24

cndr

4264

Phạm vi bảo hiểm. Rủi ro.Văn bản

Mô tả các rủi ro được kiểm soát bởi bảo hiểm.

an..70

Các chi tiết phạm vi bảo hiểm

Kiểu bảo hiểm

 

 

cn

4270

Chứng từ tín dụng.Thông tin bổ sung.Văn bản

Tiêu chuẩn chi tiết hơn của giá trị chứng từ tín dụng.

an..35

Tiêu chuẩn xác định giá trị chứng từ tín dụng

 

 

SW IFT: an..35x4

UNLK: an..35x4; L 28-52, P 09-44

cnd

4276

Điều kiện thanh toán.Văn bản

Mô tả dạng tự do các điều kiện thanh toán giữa các bên tham gia cho một giao dịch.

an..35

Các điều kiện thanh toán

 

 

UNLK: an..35x10; L 29-54, P 45-80

cnd

4277

Điều kiện thanh toán.Mã

Định danh của các điều kiện thanh toán giữa các bên tham gia cho một giao dịch (thuật ngữ chung).

an..17

Các điều kiện thanh toán định danh

 

 

UNLK: L 23, P 63-80

cnd

4279

Điều kiện thanh toán. Kiểu.Mã

Mã hạn định kiểu các điều kiện thanh toán.

an..3

Hạn định Kiểu điều kiện thanh toán

 

 

 

x

4280

.

 

 

Tham chiếu thỏa thuận cước phí

 

DE sử dụng thay cho - 8022

 

x

4281

.

 

 

Tham chiếu thỏa thuận cước phí, được mã hóa

 

DE sử dụng thay cho -

8023

 

cn

4284

Hàng hóa ký gửi.Hướng dẫn chứng từ.Văn bản

Các hướng dẫn nói rõ và các khai báo được tạo bởi người gửi tới phương tiện chuyên chở liên quan Hải quan, bảo hiểm, và các thủ tục khác.

an..30

Các hướng dẫn của người gửi cho hãng vận tải

 

 

CIM: an..35x4; L 04-07, P 45-82 (CIM 12)

CMR: an..35x10 L 45-54, P 09-44 (CMR 13)

x

4286

.

 

 

Có thể trả cước phí tại

 

DE sử dụng thay cho - 3102

 

x

4287

.

 

 

Có thể trả cước phí tại, được mã hóa

 

DE sử dụng thay cho - 3103

 

x

4290

.

 

 

Chứng từ thư tín sẵn có bởi

 

Không yêu cầu kinh doanh được định danh

ICC: checkmark L 20, P 51 hoặc 61 hoặc 72

SW IFT: an..35x2

cnd

4294

Thay đổi. Lý do.Văn bản

Mô tả dạng tự do lý do đối với thay đổi.

an..35

Lý do thay đổi

 

 

 

cnd

4295

Thay đổi. Lý do.Mã

Mã đặc tả lý do đối với một thay đổi.

an..3

Lý do thay đổi, được mã hóa

 

 

 

x

4302

.

 

 

Nội dung chính dự thảo chứng từ thư tín

 

Không yêu cầu kinh doanh được định danh

SW IFT: an..35x2 và

UNLK: an..35x2; L 23- 24, P 45-80

cnd

4308

Từ chối. Lý do.Văn bản

Biểu diễn nguyên gốc của lý do đối với một từ chối.

an..35

Lý do đối với từ chối

 

 

 

cndr

4309

Từ chối. Lý do.Mã

Mã đặc tả lý do đối với một từ chối.

an..3

Lý do đối với từ chối, được mã hóa

 

 

 

x

4312

.

 

 

Chỉ dẫn thông báo chứng từ thư tín

 

Không yêu cầu kinh doanh được định danh

 

add

4314

Thông tin bệnh án. Chi tiết.Văn bản

Mô tả dạng tự do của một mục của thông tin bệnh án.

an..70

 

 

 

 

add

4315

Thông tin bệnh án. Chi tiết.Thẻ định danh

Mã đặc tả một mục của thông tin bệnh án.

an..17

 

 

 

 

add

4317

Thông tin bệnh án. Chức năng.Mã

Mã hạn định một kiểu thông tin bệnh án.

an..3

 

 

 

 

x

4320

.

 

 

Xác nhận chứng từ thư tín

 

Không yêu cầu kinh doanh được định danh

 

x

4322

.

 

 

Tham chiếu thông báo chứng từ thư tín

 

Không yêu cầu kinh doanh được định danh

 

x

4330

.

 

 

Xác thực mô tả hàng hóa

 

Không yêu cầu kinh doanh được định danh

 

x

4340

.

 

 

Tính chuyển nhượng của chứng từ thư tín

 

Không yêu cầu kinh doanh được định danh

 

cnd

4343

Phản hồi. Kiểu.Mã

Mã đặc tả kiểu báo nhận được yêu cầu hoặc được truyền.

an..3

Kiểu phản hồi, được mã hóa

 

 

 

add

4344

Phản hồi. Mô tả.Văn bản

Mô tả dạng tự do của một phản hồi.

an..256

 

 

 

 

add

4345

Phản hồi. Mô tả.Mã

Mã đặc tả một phản hồi.

an..3

 

 

 

 

cnd

4347

Sản phẩm.Thẻ định danh Chức năng.Mã

Mã đặc tả chức năng của một thẻ định danh sản phẩm.

an..3

Hạn định ID chức năng sản phẩm

 

 

 

x

4350

.

 

 

Các hướng dẫn thanh toán cước chuyên chở

 

DE sử dụng thay cho - 4236

 

x

4351

.

 

 

Các hướng dẫn thanh toán cước chuyên chở, được mã hóa

 

DE sử dụng thay cho - 4237

 

x

4352

.

 

 

Các điều kiện xếp kho

 

Không yêu cầu kinh doanh được định danh

 

x

4356

.

 

 

Mã cấp phát khoảng trống

 

DE sử dụng thay cho -

1229

 

x

4360

.

 

 

Xác thực gửi hàng từng phần

 

Không yêu cầu kinh doanh được định danh

ICC: Checkmark L 20, P

09 hoặc 18

x

4362

.

 

 

Tham chiếu chứng từ thư tín UCP

 

Không yêu cầu kinh doanh được định danh

 

cndr

4366

Tài liệu.Gốc.Chỉ báo

Chỉ báo rằng một tài liệu là một gốc được xác thực

an1

Gốc Hóa đơn về việc chở hàng

 

 

 

cnr

4372

Mua sắm. điều kiện.Văn bản

Các điều kiện chung và các điều kiện được quy định bởi người mua trực tiếp hoặc tham khảo.

an..512

Các điều kiện mua sắm

 

 

 

cn

4376

Nghĩa vụ. đảm bảo.Văn bản

Các chi tiết liên quan công việc kinh doanh được đưa ra trong tiền mặt, giao kèo hoặc như được viết đảm bảo để đảm bảo rằng một nghĩa vụ được hoàn thành, chẳng hạn; theo một quá cảnh thủ tục.

an..35

Các chi tiết an ninh

Đảm bảo kiểu quá cảnh

 

 

cnd

4377

Nghĩa vụ. đảm bảo.Mã

Để định danh các chi tiết liên quan công việc kinh doanh được đưa ra trong tiền mặt, giao kèo hoặc như được viết đảm bảo để đảm bảo rằng một nghĩa vụ được hoàn thành, chẳng hạn; theo một quá cảnh thủ tục.

an..3

Các chi tiết an ninh, được mã hóa

 

 

SAD: (SAD 52)

x

4380

.

 

 

Xác thực chuyển tàu

 

Không yêu cầu kinh doanh được định danh

UNLK: L 20, P 09-44

cnd

4383

Cơ quan tài chính. Hoạt động.Mã

Mã đặc tả một hoạt động ngân hàng.

an..3

Hoạt động ngân hàng, được mã hóa

 

 

 

x

4390

.

 

 

trách nhiệm/thuế thanh toán phương pháp

 

Không yêu cầu kinh doanh được định danh

 

x

4391

.

 

 

trách nhiệm/thuế thanh toán phương pháp, được mã hóa

 

DE sử dụng thay cho - 4467

 

cnd

4400

Hướng dẫn.Văn bản

Mô tả dạng tự do của một hướng dẫn.

an..35

Hướng dẫn

 

 

 

cnd

4401

Hướng dẫn.Mã

Mã đặc tả một hướng dẫn.

an..3

Hướng dẫn, được mã hóa

 

 

 

cnd

4403

Hướng dẫn. Kiểu.Mã

Mã hạn định kiểu hướng dẫn.

an..3

Hạn định hướng dẫn

 

 

 

add

4404

Tình trạng.Văn bản

Mô tả dạng tự do của một tình trạng.

an..35

 

 

 

 

cnd

4405

Tình trạng.Mã

Mã đặc tả một tình trạng.

an..3

Tình trạng, được mã hóa

 

 

SAD: (SAD 14 (Nr))

cnd

4407

Quy trình mẫu.Bước thực hiện.Mã

Mã đặc tả một bước thực hiện trong một quy trình mẫu.

an..3

Tình trạng quy trình mẫu, được mã hóa

 

 

 

x

4408

.

 

 

Tính toán hạn định thông tin

 

Không yêu cầu kinh doanh được định danh

CIMP: (411)

cndr

4410

Tính toán. Thông tin.Văn bản

Thông tin về mục đích tính toán.

an..512

Tính toán thông tin

 

 

AW B: L 16-22, P 45-81 and CIMP: (410): an..34

SAD: (SAD B)

cn

4412

Kiểm dịch. Tình trạng.Văn bản

Đặc tả của tình trạng của hàng hóa và của thiết bị vận tải và mọi đóng gói/vật lót hàng hóa với khía cạnh hạn chế kiểm dịch.

an..20

Tình trạng kiểm dịch

 

 

 

cnd

4413

Kiểm dịch. Tình trạng.Mã

Mã đặc tả tình trạng của hàng hóa và của thiết bị vận tải và mọi đóng gói/vật lót hàng hóa với khía cạnh hạn chế kiểm dịch.

an..3

Tình trạng kiểm dịch, được mã hóa

 

 

 

cnd

4415

Thử nghiệm. Phương pháp.Thẻ định danh

Để định danh một phương pháp thử nghiệm.

an..17

Định danh phương pháp thử nghiệm

 

 

 

cnd

4416

Thử nghiệm. Mô tả.Văn bản

Mô tả dạng tự do của một thử nghiệm.

an..70

Mô tả thử nghiệm

 

 

 

cnd

4419

Thử nghiệm. Quản trị phương pháp.Mã

Mã đặc tả phương pháp quản trị của một thử nghiệm.

an..3

Lộ trình thử nghiệp của quản trị, được mã hóa

 

 

 

cnd

4422

Hợp đồng Tài liệu.Kiểu.Văn bản

Biểu diễn nguyên bản của một kiểu hợp đồng.

an..17

Bản chất giao dịch

Bản chất giao dịch

 

 

cnd

4423

Hợp đồng Tài liệu.Kiểu.Mã

Mã đặc tả một kiểu hợp đồng.

an..8

Bản chất giao dịch, được mã hóa

 

 

SAD: (SAD 24)

cnd

4424

Thử nghiệm. Lý do.Văn bản

Tên lý do đối với thực hiện một thử nghiệm.

an..35

Thử nghiệm

 

 

 

cnd

4425

Thử nghiệm. Lý do.Mã

Mã đặc tả một lý do đối với thực hiện một thử nghiệm.

an..17

Thử nghiệm lý do định

 

 

 

cnd

4426

Tài liệu.Xác thực.Văn bản

Chứng minh rằng một tài liệu đã được xác thực chỉ ra nơi bên tham gia xác thực thích hợp

an..35

Xác thực

Dấu cao su; chữ ký

 

CIMP: (414):an..20

SAD: SAD: (SAD 54 và SAD D và SAD F và SAD H)

UNLK: L 62-64, P 09-44

cnd

4427

Tài liệu.Xác thực.Mã

Mã đặc tả để một tài liệu đã được xác thực chỉ ra nơi bên tham gia xác thực thích hợp

an..17

Xác thực, được mã hóa

 

 

UNLK: L 65, P 55-80

cnd

4428

Tài liệu.Chứng thực.Văn bản

Chứng minh rằng một tài liệu đã được ký.

an..35

Chứng thực

Chữ ký

 

UNLK: L 64, P55-80

cnd

4431

Thanh toán. Phương tiện bảo lãnh.Mã

Mã đặc tả phương tiện thanh toán đảm bảo.

an..3

Thanh toán đảm bảo, được mã hóa

 

 

UNLK: L 66, P55-80

x

4432

.

 

 

Chấp nhận hàng hóa

 

DE sử dụng thay cho - 4180

 

cnd

4435

Thanh toán. Kênh.Mã

Mã đặc tả kênh thanh toán.

an..3

Kênh thanh toán, được mã hóa

 

 

 

add

4437

Tài khoản. Kiểu.Mã

Mã hạn định kiểu tài khoản.

an..3

 

 

 

 

cnd

4438

Thanh toán. điều kiện.Văn bản

Biểu diễn nguyên bản của một tập các điều kiện thanh toán.

an..35

Các điều kiện thanh toán

 

 

 

cnd

4439

Thanh toán. điều kiện.Mã

Mã đặc tả một tập các điều kiện thanh toán.

an..3

Các điều kiện thanh toán, được mã hóa

 

 

 

cndr

4440

Văn bản dạng tự do.Văn bản

Văn bản mẫu tự do.

an..512

Văn bản dạng tự do

 

 

SAD: (SAD 44)

cndr

4441

Văn bản dạng tự do.Mã

Mã đặc tả văn bản mẫu tự do.

an..17

Văn bản dạng tự do, được mã hóa

 

 

MAR: IMO/FAL 7

cnr

4443

Quốc gia. Quan hệ.Mã

Biểu thị địa điểm tiến hành nghĩa vụ (theo hợp đồng) được đặt tại quốc gia mà khai báo được tạo ra, trong một quốc gia thành viên cùng nền kinh tế khác hoặc ủy ban Hải quan, hoặc trong một quốc gia thứ ba.

an..3

Quốc gia quan hệ, được mã hóa

 

 

SAD: (SAD 20)

add

4447

Văn bản dạng tự do. định dạng.Mã

Mã đặc tả định dạng văn bản dạng tự do.

an..3

 

 

 

 

cnd

4451

Văn bản dạng tự do. Chủ đề.Mã

Mã đặc tả chủ đề của văn bản.

an..3

Hạn định chủ đề văn bản

 

 

MAR: IMO/FAL 7

cnd

4453

Văn bản dạng tự do. Chức năng.Mã

Mã đặc tả chức năng của văn bản dạng tự do.

an..3

Chức năng văn bản, được mã hóa

 

 

 

cnd

4455

Thứ tự sau. Sắp đặt Kiểu.Mã

Mã đặc tả một kiểu sắp đặt thứ tự sau.

an..3

Thứ tự sau, được mã hóa

 

 

 

cnd

4457

Thay thế. điều kiện.Mã

Mã đặc tả các điều kiện để có thể đặt thay thế.

an..3

Thay thế sản phẩm/ dịch vụ, được mã hóa

 

 

 

cn

4460

Thanh toán. Phương tiện.Văn bản

Biểu thị hướng dẫn thanh toán, có thể bao gồm một đảm bảo.

an..35

Phương tiện thanh toán

Hướng dẫn thanh toán

 

 

cnd

4461

Thanh toán. Phương tiện.Mã

Mã định danh một phương tiện thanh toán.

an..3

Phương tiện thanh toán, được mã hóa

 

 

 

cnd

4463

Thanh toán trong công ty. Chỉ báo.Mã

Mã chỉ r a một thanh toán trong công ty.

an..3

Thanh toán trong công ty, được mã hóa

 

 

 

cnd

4465

Điều chỉnh.Lý do.Mã

Mã đặc tả lý do điều chỉnh.

an..3

Lý do điều chỉnh, được mã hóa

 

 

 

add

4467

Thanh toán. Phương pháp.Mã

Mã đặc tả một phương pháp thanh toán.

an..4

 

 

 

SAD: (SAD 47(5))

add

4469

Thanh toán. Mục đích.Mã

Mã định danh mục đích của một thanh toán.

an..4

 

 

 

 

cnd

4471

Dàn xếp. Phương tiện.Mã

Mã đặc tả phương tiện dàn xếp.

an..3

Dàn xếp, được mã hóa

 

 

 

add

4472

Thông tin. Kiểu.Văn bản

Biểu diễn dạng văn bản của một kiểu thông tin.

an..35

 

 

 

 

add

4473

Thông tin. Kiểu.Mã

Mã đặc tả một kiểu thông tin.

an..4

 

 

 

 

add

4474

Tính toán Thực thể. Kiểu.Văn bản

Tên kiểu nhập tính toán.

an..35

 

 

 

 

add

4475

Tính toán Thực thể. Kiểu.Mã

Mã đặc tả một kiểu nhập tính toán.

an..17

 

 

 

 

cnd

4487

Giao dịch tài chính. Kiểu.Mã

Mã đặc tả một kiểu giao dịch tài chính.

an..3

Kiểu giao dịch tài chính, được mã hóa

 

 

 

cnr

4490

Việc bán hàng. Điều kiện.Văn bản

Các điều kiện chung và các điều kiện được quy định bởi người bán trực tiếp hoặc tham khảo.

an..512

Điều kiện bán hàng

 

 

 

add

4492

Hàng hóa ký gửi.Hướng dẫn giao nhận.Văn bản

giao nhận các hướng dẫn gắn với một hàng hóa ký gửi.

an..512

 

 

 

 

cnd

4493

Hàng hóa ký gửi.Hướng dẫn giao nhận.Mã

Mã đặc tả một hướng dẫn giao nhận.

an..3

Các yêu cầu giao nhận, được mã hóa

 

 

 

add

4494

Bảo hiểm. Mức độ.Văn bản

Mô tả dạng tự do phạm vi bảo hiểm.

an..35

 

 

 

 

add

4495

Bảo hiểm. Mức độ.Mã

Mã đặc tả phạm vi bảo hiểm.

an..17

 

 

 

 

add

4497

Bảo hiểm. Mức độ Kiểu.Mã

Mã đặc tả ý nghĩa phạm vi bảo hiểm.

an..3

 

 

 

 

add

4499

Bảng kê hàng hóa. Lý do hoạt động.Mã

Mã đặc tả lý do đối với một bảng kê hàng hóa sự dịch

an..3

 

 

 

 

add

4501

Bảng kê hàng hóa. Hướng hoạt động.Mã

Mã đặc tả hướng của một bảng kê hàng hóa sự dịch chuyển.

an..3

 

 

 

 

add

4503

Bảng kê hàng hóa. Phương pháp can đối.Mã

Mã đặc tả phương pháp được sử dụng để thiết lập một cân đối hàng hóa.

an..3

 

 

 

 

add

4505

Phạm vi tín dụng. Yêu cầu Kiểu.Mã

Mã đặc tả kiểu yêu cầu đối với phạm vi tín dụng.

an..3

 

 

 

 

add

4507

Phạm vi tín dụng. Kiểu phản hồi.Mã

Mã đặc tả kiểu phản hồi cho một yêu cầu đối với phạm vi tín dụng.

an..3

 

 

 

 

add

4509

Phạm vi tín dụng. Lý do phản hồi.Mã

Mã đặc tả lý do đối với một phản hồi cho một yêu cầu đối với phạm vi tín dụng.

an..3

 

 

 

 

add

4510

Thông tin được yêu cầu. Chi tiết.Văn

Mô tả dạng tự do Thông tin được yêu cầu.

an..35

 

 

 

 

add

4511

Thông tin được yêu cầu. Chi tiết.Mã

Mã đặc tả Thông tin được yêu cầu.

an..3

 

 

 

 

add

4513

Hoạt động duy trì. Kiểu.Mã

Mã đặc tả một kiểu hoạt động duy trì.

an..3

 

 

 

 

add

4517

Niêm phong.điều kiện.Mã

Mã đặc tả điều kiện của một niêm phong được thêm cho một phần thiết bị vận tải.

an..3

 

 

 

 

add

4519

Định nghĩa.Thẻ định danh

Để định danh một định nghĩa.

an..35

 

 

 

 

add

4521

Tính toán tiền trả thêm. Thành phần.Thẻ định danh

Để định danh một thành phần ảnh hưởng Tính toán tiền trả thêm.

an..17

 

 

 

 

add

4522

Tính toán tiền trả thêm. Thành phần

Danh mục phân loại giá trị.Văn bản

Văn bản dạng tự do quy định danh mục phân loại giá trị của một thành phần tính toán tiền trả thêm.

an..35

 

 

 

 

add

5000

Dịch vụ. Chi phí.Tổng giá trị

Tổng số tiền chi phí cho điều khoản của một dịch vụ.

n..18

 

 

 

 

cnr

5002

Hàng hóa ký gửi.Chi phí bổ sung của người gửi.Tổng giá trị

Giá trị các cước phí bổ sung có thể trả cho phương tiện chuyên chở bởi người gửi.

n..18

Các chi phí bổ sung, người gửi

 

 

CMR: L 55, P 54-63

cnd

5004

Tổng tiền. Tổng giá trị

Để quy định một tổng tiền.

n..18

Tổng tiền

 

 

 

add

5006

Tổng tiền. Chức năng.Văn bản

Văn bản mẫu tự do của một chức năng của một tổng tiền.

an..70

 

 

 

 

cnd

5007

Tổng tiền. Chức năng.Mã

Mã đặc tả một chức năng của một tổng tiền.

an..3

Chức năng tiền tệ, được mã hóa

 

 

 

cndr

5008

Hàng hóa ký gửi.Người ký gửi Bổ sung Chi phí.Tổng giá trị

Tổng cước phí bổ sung được trả bởi người ký gửi, bổ sung chi phí chuyên chở.

n..18

Tổng các cước phí bổ sung, người ký gửi

 

 

CIM: L 47, P 59-66 và L 53, P 59-66 và L 59, P 59-66 (và ngược lại)

cn

5010

Hàng hóa ký gửi.Giá trị được bảo hiểm. Văn bản

Biểu diễn dạng chữ cái của tổng toàn bộ được kiểm soát bởi bảo hiểm đối với gửi hàng riêng.

an..35

Giá trị được bảo hiểm (dạng chữ cái)

Giá trị bảo hiểm

 

UNLK L 24, P45-80

cndr

5011

Hàng hóa ký gửi.Giá trị được bảo hiểm. Tổng giá trị

Biểu diễn dạng số tổng toàn bộ được kiểm soát bởi bảo hiểm đối với một hàng hóa ký gửi cụ thể.

n..18

Giá trị được bảo hiểm (dạng số)

 

 

AW B: L 26, P 45-55

CIMP: (508) n..11, hoặc thư 'XXX'

UNLK: L 26, P 45-80

cnd

5013

Chỉ mục. Chức năng.Mã

Mã đặc tả một chức năng của một chỉ mục.

an..3

Hạn định chỉ mục

 

 

 

cndr

5014

Khấu trừ. tổng giá trị

Giá trị khấu trừ hoặc phần trăm, thanh toán (tiền mặt) khấu trừ khác, có thể khấu trừ khỏi giá trị hóa đơn theo các điều kiện được quy định.

n..18

Khấu trừ

 

 

AW B: L 33-44, P 39-46, P 48-59

CIMP: (514):n..8

UNLK: L 54, P 62-80

cnd

5016

Thanh toán. Giao nhận tiền mặt.Văn bản

Tổng số tiền được trả tại thời gian giao nhận, dạng chữ và số.

an..35

Giá trị giao nhận tiền mặt, dạng chữ

 

 

CMR: L 60, P 45-80

cndr

5017

Hàng hóa ký gửi.Tiền mặt đang giao nhận. Tổng giá trị

Tổng số tiền được trả tại thời gian giao nhận dạng số.

n..18

Giá trị giao nhận tiền mặt, dạng số

Giá trị COD

 

CIM: L 41-42, P 50-73 (CIM 31)

CIM: L 41 P 75-82 (CIM 74)

x

5018

.

 

 

Giá trị giao nhận tiền mặt theo đơn vị tiền tệ của tập hợp

 

DE sử dụng thay cho - 5017

 

cndr

5020

Hải quan.Cơ sở khấu trừ chiết khấu. Tổng giá trị

Các khấu trừ được phép từ giá phải trả trong tính toán giá trị hải quan.

n..18

Giá trị khấu trừ (thuế hải quan)

 

 

ODETTE: n..11

cndr

5022

Hàng hóa ký gửi.Chi phí bổ sung của người nhận hàng ký gửi.Tổng giá trị

Tổng các cước phí bổ sung được trả bởi người nhận hàng ký gửi, bổ sung chi phí chuyên chở.

n..18

Tổng các cước phí bổ sung, người nhận hàng ký

 

 

CIM: L 47, P 67-74 và L 53, P 67-74 và L 59, P 67-74 (và ngược lại) CMR: L 54, P 71-80

cnd

5025

Tổng tiền. Kiểu.Mã

Mã đặc tả kiểu của một tổng tiền.

an..3

Hạn định kiểu Tổng số tiền

 

 

 

cndr

5027

Chỉ mục. Kiểu.Mã

Mã đặc tả một kiểu chỉ mục.

an..17

Chỉ mục kiểu, được mã hóa

 

 

 

cnr

5028

Thanh toán sau. Phần trăm lãi suất hàng năm.Số

Phần trăm được thỏa thuận về tiền lãi hàng năm mà bởi một lượng phí được tăng lên nếu ngày tháng thanh toán phí không được chú ý.

n..18

Tiền lãi do nợ

Tiền lãi do nợ

 

UNLK: L 36-46, P 09-44

cndr

5029

Thanh toán sau. Số phần trăm lãi suất hàng năm.Mã

Mã đặc tả một phần trăm được thỏa thuận về tiền lãi hàng năm mà bởi một lượng phí được tăng lên nếu ngày tháng thanh toán phí không được chú ý.

an..5

Tiền lãi do nợ, được mã hóa

 

 

 

cndr

5030

Chỉ mục. Giá trị.Thẻ định danh

Để định danh một giá trị trong một chỉ mục.

an..35

Chỉ mục giá trị

 

 

 

cndr

5032

Mục hàng hóa. đối với giá trị được khai báo hải quan.Tổng giá trị

Giá trị được khai báo cho các mục đích hải quan các hàng hóa trong hàng hóa ký gửi đó là chủ đề cùng thủ tục hải quan, và có cùng tiêu đề biểu thuế/thống kê, quốc gia thông tin và cơ chế thuế

n..18

Giá trị hải quan

 

 

 

add

5034

Chi phí. tổng giá trị

Tổng số tiền phải chi phí đối với điều khoản của một sản phẩm hoặc dịch vụ.

n..18

 

 

 

 

cnr

5036

Mục hàng hóa. đối với giá trị được khai báo toa hàng.Tổng giá trị

Giá trị, được khai báo bởi người thu xếp gửi hàng hoặc đại lý của họ một cách duy nhất cho các mục đích khác nhau về mức phải trả của hãng vận tải từ khoản được đưa ra trong hợp đồng về cước phí, trong trường hợp mất mát hoặc hư hại hàng hóa hoặc giao nhận bị trễ.

n..18

Giá trị được khai báo cho toa hàng

Lợi nhuận trong giao nhận

 

AW B: L 24, P 58-69

CIM: L 34-38, P 02-09 (Ref: Mục 16 của quy ước CIM)

CIMP: (510)n..12, hoặc các ký tự 'NVD'

CMR: L 56, P 30-41

(Ref: Mục 24 của quy ước CMR)

cnd

5039

Chỉ mục. Giá trị Biểu diễn.Mã

Mã đặc tả biểu diễn của một chỉ mục giá trị.

an..3

Biểu diễn giá trị chỉ mục, được mã hóa

 

 

 

cndr

5042

Hàng hóa ký gửi.Chi phí của người nhận hàng ký gửi.Tổng giá trị

Tổng giá trị các chi phí có thể trả bởi người nhận hàng ký gửi.

n..18

Chi phí tổng, người nhận hàng ký gửi

 

 

CIM: n..8 (CIM 92; ngược với dạng mẫu CIM) CMR: L 57, P 71-80

cnd

5044

Tổng số tiền điều chỉnh.Phần trăm.Số

Đặc tả của mọi cước phí bổ sung, phí hoặc khấu trừ, được thể hiện như một phần trăm.

n..4

Các cước phí bổ sung/khấu trừ

Các cước phí bổ sung/khấu trừ

 

CIM: L 44-45, P 40-43 và L 50-51, P 40-43 và L 56- 57,P 40-43 (và ngược lại)

cnd

5047

Đóng góp. Chức năng.Mã

Mã hạn định một đóng góp.

an..3

Hạn định đóng góp

 

 

 

cnd

5048

Đóng góp. Kiểu.Văn bản

Mô tả dạng tự do của một kiểu lược đồ đóng góp.

an..35

Kiểu đóng góp

 

 

 

cnd

5049

Đóng góp. Kiểu.Mã

Mã đặc tả một kiểu lược đồ đóng góp.

an..3

Kiểu đóng góp, được mã hóa

 

 

 

x

5052

.

 

 

Giá trị nội địa hiện tại

 

Không yêu cầu kinh doanh được định danh

UNLK: L 36-44, P 09-44

add

5054

Hàng hóa ký gửi.Kỳ hạn thương mại. Tổng giá trị

Tổng số tiền phải trả hoặc đã trả như được tính toán theo giao nhận thương mại có thể áp dụng.

n..18

 

Giá trị FOB

 

 

cnd

5056

Thanh toán. Phần trăm Khấu trừ.Số

Khấu trừ, được thể hiện như phần trăm, có thể khấu trừ khỏi tổng lượng phí nếu thanh toán tiến hành trong một khoảng thời gian cụ thể hoặc trước ngày tháng cố định được quy định.

n..10

Khấu trừ thanh toán

 

 

UNLK: L 36-46, P 09-44

cndr

5057

Thanh toán. Số Phần trăm Khấu trừ.Mã

Mã đặc tả một phần trăm khấu trừ mà là có thể khấu trừ khỏi tổng lượng phí nếu thanh toán tiến hành trong một khoảng thời gian cụ thể hoặc trước ngày tháng cố định được quy định.

an..5

Khấu trừ thanh toán, được mã hóa

 

 

 

cndr

5060

Hợp đồng. Tổng lượng giá trị

Tổng giá trị của một hợp đồng.

n..18

Giá trị hợp đồng

 

 

 

cnd

5062

Tổng tiền. Chuyển tiếp được tạo ra. Tổng giá trị

Giá trị sinh ra chuyển tiếp từ một trang đến trang tiếp theo hoặc từ các bảng bổ sung.

n..18

Giá trị do chuyển tiếp sinh ra

 

 

CIM: (ngược với biểu mẫu CIM)

cndr

5068

Hóa đơn.Mục dòng.Tổng giá trị

Tổng toàn bộ phải chi phí với khía cạnh một mục dòng đơn của một hóa đơn.

n..18

Giá trị hóa đơn

 

 

UNLK: L 56, P 63-80

cndr

5070

Hàng hóa ký gửi.Đối với tổng thuế hải quan.Tổng giá trị

Tổng giá trị đối với các mục đích hải quan về toàn bộ hàng hóa trong một ký gửi hàng, có cùng thủ tục hải quan hay không, và có cùng tiêu đề biểu thuế/thống kê, quốc gia thông tin và cơ chế thuế.

n..18

Giá trị được khai báo hải quan đối với toàn bộ hàng hóa ký gửi

 

 

AW B: L 24, P 71-81

CIMP: (509):n..12, hoặc các ký tự 'NCV'

add

5072

Khai báo hải quan Hóa đơn.Tổng giá trị

Tổng toàn bộ các giá trị của hóa đơn được khai báo trong một khai báo đơn.

n..18

 

 

 

SAD: (SAD 22)

add

5074

Thuế. Chiết khấu.Tổng giá trị

Giá trị khấu trừ khỏi phí hoặc thuế.

n..18

 

 

 

 

add

5077

Giá. đơn vị tiền tệ.Thẻ định danh

Mã đặc tả đơn vị tiền tệ mà trong đó một giá được tính toán

an..35

 

 

 

 

cnd

5080

Hàng hóa ký gửi.Thanh toán do chuyển tiếp tạo ra của người gửi.Tổng giá trị

Giá trị được trả bởi người gửi, được chuyển tiếp từ trang chú thích hàng ký gửi được sắt trước đó.

n..18

Giá trị được trả bởi người gửi

 

 

CIM: (ngược với biểu mẫu CIM)

cr

5082

Thanh toán. tổng giá trị

Giá trị thực đã trả, hoặc được trả.

n..18

Giá trị thanh toán

 

 

ODETTE: n..11

cndr

5088

Người nhận hàng hóa ký đã mua Phí tổn tập hợp chuyển tiếp.Tổng giá trị

Giá trị sinh ra chuyển tiếp từ trang chú thích hàng ký gửi được sắt trước đó, để tập hợp từ người nhận hàng ký gửi.

n..18

Giá trị để tập hợp từ người nhận hàng ký gửi chuyển tiếp tạo ra

 

 

CIM: (ngược với biểu mẫu CIM)

x

5094

 

 

 

Tổng hóa đơn theo đơn vị tiền tệ của nước nhà

 

DE sử dụng thay cho - 5214

UNLK: L 56, P 63-80

add

5097

Thỏa thuận đánh giá của W TO. Bổ sung.Mã

Mã đặc tả mọi bổ sung cần thiết theo thỏa thuận đánh giá của Tổ chức thương mại thế giới (W TO) được sử dụng cho việc đánh giá của hải quan.

an..5

 

 

 

 

cnr

5099

Dịch vụ vận tải.Lớp tỷ lệ tiền chuyên chở.Mã

Mã để chỉ ra lớp tỷ lệ có thể áp dụng cho cước chuyên chở hàng không.

an..3

Mã lớp tỷ lệ

Cơ sở chi phí

 

AW B: L 33-44, P 22

CIMP: (507)

add

5104

Tổng tiền. Chi tiết chức năng.Văn bản

Mô tả dạng tự do chi tiết của một tổng số tiền chức năng.

an..70

 

 

 

 

add

5105

Tổng tiền. Chi tiết chức năng.Mã

Mã đặc tả chi tiết của một tổng số tiền chức năng.

an..17

 

 

 

 

cndr

5110

Mục dòng.Giá đơn vị.Tổng giá trị

Giá trên mỗi đơn vị đại lượng trong đó một mục số lượng vật phẩm được tính toán.

n..18

Giá đơn vị

 

 

UNLK: L36-46, P 64-71

x

5112

 

 

 

Tổng giá trị phí tổn và cước chuyên chở

 

DE sử dụng thay cho - 5290

 

x

5114

.

 

 

Tổng giá trị cước chuyên chở

 

DE sử dụng thay cho - 5290

 

cnr

5116

Mục dòng.Cước phí.Tổng giá trị

Lượng phí đối với mỗi mục của hàng hóa hoặc dịch vụ phải chịu cước.

n..18

Số lượng mục

Mục giá

 

UNLK: L36-46, P 72-80 SAD: (SAD 42)

cndr

5118

Mục dòng.Giá.Tổng giá trị

Tổng số tiền mà đối với hàng hóa được mua và bán.

n..18

Giá

 

 

 

cn

5120

Người nhận hàng hóa ký gửi.Cước phí bổ sung.Tổng giá trị

Giá trị các cước phí bổ sung có thể trả cho phương tiện chuyên chở bởi một người nhận hàng ký gửi.

n..10

Các chi phí bổ sung, người nhận hàng ký gửi

 

 

UNLK: L 54, P 62-80

cn

5122

Thuế giá trị gia tăng. Tỷ lê.Số

Tỷ lệ của thuế giá trị gia tăng được áp dụng cho các chủ đề giá trị để áp dụng thuế giá trị gia tăng, hoặc thuế tương tự.

an..10

Tỷ lệ thuế giá trị gia tăng

 

 

 

cnd

5125

Giá.Khối.Mã

Mã đặc tả một kiểu giá.

an..3

Hạn định giá

 

 

 

cn

5126

Hàng hóa ký gửi.Tỷ lệ cơ sở cước chuyên chở hàng hóa.Số

Tỷ lệ hoặc giá trên mỗi đơn vị đại lượng, hoặc phần trăm, trong đó chi phí chuyên chở và các chi phí khác được tính toán.

n..11

Tỷ lệ cước chuyên chở

 

 

AW B: L 33-44, P 39-46 CIMP: (506):n..8

UNLK: L 52-66 P 27-54

cnr

5128

Hàng hóa ký gửi.Hàng hóa Giá trị.Tổng giá trị

Giá trị hàng hóa để tính toán cước chuyên chở hoặc các chi phí vận tải tương tự.

n..18

Hàng hóa giá trị (đối với cước chuyên chở)

 

 

 

cnr

5132

Hàng hóa ký gửi.Chi phí tập hợp của người nhận hàng ký gửi.Tổng giá trị

Tập hợp tổng giá trị từ người nhận hàng ký gửi, như được chỉ ra tr ong tài liệu vận tải.

n..18

Tập hợp tổng giá trị từ người nhận hàng ký gửi

 

 

AW B: L 60, P 23-36

CIM: n..8 (ngược lại của CIM biểu mẫu) (CIM 97) CIMP: (501):n..12

cnd

5134

Thiết bị vận tải.Lớp tỷ lệ.Mã

Mô tả được mã hóa của một lớp tỷ lệ đối với thiết bị vận tải như một lớp tỷ lệ của thiết bị đơn vị chất hàng (ULD).

an..3

ULD lớp tỷ lệ kiểu

 

 

AW B: L 33-44, P 23-29

CIMP: (513): n1(a1)a1

cndr

5139

Hàng hóa ký gửi.Phương pháp thanh toán cước.Mã

Để định danh một phương pháp thanh toán các chi phí.

an..3

Mã chi phí AW B

 

 

AW B: L 24, P 48-49

CIMP: (503): a2

cndr

5140

Hóa đơn.Thuế phạt.Tổng giá trị

Giá trị được bổ sung vào tổng trong một hóa đơn thương mại.

n..18

Giá trị bổ sung của hóa đơn

 

 

UNLK: L 56, P 62-80

cndr

5142

Hàng hóa ký gửi.Chi phí chuyển tiếp mang hàng hóa tập hợp.Tổng giá trị

Chi phí tổng giá trị được tập hợp tại nơi khởi hành hoặc giá trị 'tập hợp' để tiến hành chuyển tiếp.

n..18

Giá trị để tiến hành chuyển tiếp

 

 

CIM: L 62, P 74-82

cnr

5146

Hàng hóa ký gửi.Cước đánh giá tập hợp.Tổng giá trị

Đánh giá giá trị toàn bộ chi phí để tập hợp.

n..18

Chi phí đánh giá, để tập hợp

 

 

AW B: L 50, P 23-36

CIMP: (501):n..12

cndr

5150

Hàng hóa ký gửi.Sử dụng trả trước. Tổng giá trị

Một phần của các chi phí 'được trả' được sử dụng tại thời điểm khởi hành, trong trường hợp các chi phí được trả đối với một giá trị được quy định.

n..18

Giá trị được sử dụng

 

 

CIM: (ngược lại của CIM biểu mẫu)

cnd

5152

Thuế hoặc phí. Kiểu.Văn bản

Kiểu phí hoặc thuế có thể áp dụng cho hàng hóa hoặc kiểu thuế hoặc phí có thể áp dụng cho dịch vụ.

an..35

Thuế/phí kiểu

 

 

 

cnd

5153

Thuế hoặc phí. Kiểu.Mã

Mã đặc tả một kiểu phí hoặc thuế có thể áp dụng cho hàng hóa hoặc một kiểu thuế hoặc phí có thể áp dụng cho dịch vụ.

an..3

Thuế/phí kiểu, được mã hóa

 

 

SAD: (SAD 47(1))

cnr

5158

Hàng hóa ký gửi.Cước trả trước khác. Chỉ báo

Chỉ ra rằng các chi phí khác là trả trước toàn bộ.

an1

Các chi phí khác, trả trước

 

 

AW B: Checkmark L 24, P 55-56

CIMP: (403):a1

add

5160

Tổng tiền. Tổng lượng giá trị

Để quy định tổng tiền.

n..18

 

 

 

UNLK: L 56, P 63-80

cndr

5162

Cân đối sẵn có. tổng giá trị

Giá trị có thể cân đối trong trường hợp các chi phí được trả đối với một giá trị được quy định.

n..18

Có thể cân đối

 

 

CIM: (n2-n..7) (ngược lại CIM biểu mẫu)

cn

5164

Hóa đơn.Chi phí bổ sung.Văn bản

Mô tả theo ngôn ngữ giản đơn của một mục được bổ sung cho toàn bộ các mục vật phẩm trong một hóa đơn thương mại.

an..35

Đặc tả chi phí bổ sung của hóa đơn

 

 

 

add

5166

Hàng hóa ký gửi.Giá trị bảo hiểm bằng không. Chỉ báo

Biểu thị một hàng hóa ký gửi có giá trị đối với các mục đích bảo hiểm hay không.

an1

 

 

 

 

add

5168

Hàng hóa ký gửi.không cước phí Giá trị.Chỉ báo

Biểu thị một hàng hóa ký gửi có giá trị đối với các mục đích toa hàng hay không.

an1

 

 

 

 

add

5170

Hàng hóa ký gửi.không Hải quan Giá trị.Chỉ báo

Biểu thị một hàng hóa ký gửi có giá trị đối với các mục đích của hải quan hay không.

an1

 

 

 

 

cndr

5176

Hàng hóa ký gửi.Người gửi Cước chuyên chở Chi phí.Tổng giá trị

Giá trị các chi phí có thể trả cho phương tiện chuyên chở bởi người gửi.

n..18

Các chi phí chuyên chở hàng, người gửi

 

 

CMR: L 52, P 54-63

cdr

5180

Hóa đơn.Chiết khấu.Tổng giá trị

Giá trị được khấu trừ khối lượng tổng trong một hóa đơn thương mại.

n..18

Giá trị chiếu khấu hóa đơn

 

 

UNLK: L 56, P 62-80

x

5184

 

 

 

Tổng giá trị vận chuyển trả trước

 

DE sử dụng thay cho - 5302

 

cnd

5189

Tổng số tiền điều chỉnh.Kiểu.Mã

Mã đặc tả một kiểu của một điều chỉnh đối với một tổng số tiền như một chiết khấu hoặc chi phí.

an..3

Mô tả chi phí/chiết khấu, được mã hóa

 

 

 

cnd

5190

Tài khoản. Chuyển tiếp được tạo ra Cân đối.Tổng giá trị

Có thể cân đối chuyển tiếp được tạo ra.

n..18

Cân đối chuyển tiếp được tạo ra

 

 

CIM: (ngược lại của CIM

biểu mẫu)

cnd

5192

Hóa đơn.Chiết khấu.Văn bản

Mô tả theo ngôn ngữ giản đơn của một mục được khấu trừ khỏi toàn bộ các mục vật phẩm trong một hóa đơn thương mại.

an..35

Đặc tả khấu trừ hóa đơn

 

 

 

cnr

5202

Người nhận hàng hóa ký gửi (Hàng hóa ký gửi.Người nhận hàng ký gửi) Cước chuyên chở Chi phí.Tổng giá trị

Giá trị các chi phí có thể trả cho phương tiện chuyên chở bởi người nhận hàng ký gửi.

n..18

Các chi phí chuyên chở hàng, người nhận hàng ký gửi

 

 

CMR: L 52, P 71-80

cn

5208

Hàng hóa ký gửi.Chi phí khác.Tổng giá trị

Giá trị được quy định cước cá nhân hoặc phí, khác với trọng lượng và chi phí đánh giá dạng chữ và số.

an..35

Các chi phí khác giá trị

 

 

AW B: Included trong L 48- 52, P 37-81

x

5209

 

 

 

Các chi phí khác giá trị, được mã hóa

 

mfd in TDED 1993

CIMP: (501): n..12

cndr

5210

Bảng dự kê giá.Tổng giá trị

Tổng số tiền của một bản kê khai.

n..18

Giá trị chào hàng

 

 

 

cnd

5213

Mục dòng phụ.Hoạt động thay đổi giá.Mã

Mã đặc tả hoạt động thay đổi giá đối với một mục dòng phụ.

an..3

Giá cước phí dòng phụ, được mã hóa

 

 

 

cndr

5214

Hóa đơn.tổng.Tổng giá trị

Giá trị, được ghi nợ bởi người bán và là tổng của các mục số lượng vật phẩm liên quan trong một hóa đơn thương mại.

n..18

Toàn bộ các mục vật phẩm

 

 

UNLK: L 56, P 63-80

MAR: IMO/FAL 3-4

cnr

5218

Mục hàng hóa. Cho giá trị đã khai báo thống kê.Tổng giá trị

Giá trị được khai báo đối với các mục đích thống kê hàng hóa trong một ký gửi hàng có cùng tiêu đề về thống kê.

n..18

Giá trị thống kê

 

 

SAD: (SAD 46)

x

5222

 

 

 

Tổng giá trị tập hợp vận chuyển

 

DE sử dụng thay cho - 5398

 

cndr

5228

Hàng hóa ký gửi.Người nhận hàng ký gửi. Biểu thuế Chi phí.Tổng giá trị

Các chi phí vận tải được trả bởi người nhận đối với mỗi lớp biểu thuế.

n..18

Các chi phí để trả' - đơn vị tiền tệ biểu thuế

 

 

CIM: L 44-45, P 67-74 và L 50-51, P 67-74 và L 56-57, P 67-74 (và ngược lại)

cnd

5237

Chi phí. Danh mục phân loại.Mã

Mã đặc tả một danh mục phân loại các chi phí.

an..3

Chi phí danh mục phân loại, được mã hóa

 

 

 

cnr

5238

Hải quan.Bổ sung Giá trị Cơ sở.Tổng giá trị

Bổ sung yêu cầu đối với cơ sở giá trị hải quan được sử dụng.

n..18

Giá trị gia tăng (thuế hải quan)

Giá trị khác được bổ sung

 

SAD: (SAD 47(3))

cnr

5240

Hàng hóa ký gửi.Chi phí khác của đại lý.Tổng giá trị

Tổng lượng phí đại lý của các phí và cước cá nhân, khác với trọng lượng và chi phí đánh giá, để tập hợp.

n..18

Tổng các chi phí khác đại lý, để tập hợp

 

 

AW B: L 54, P 23-36

CIMP: (501):n..12

cnd

5242

Biểu thuế. Lớp.Văn bản

Mô tả dạng tự do của một tỷ lệ hoặc lớp biểu thuế có thể áp dụng.

an..35

Lớp tỷ lệ/ biểu thuế

Tỷ lệ

 

 

cnd

5243

Biểu thuế. Lớp.Mã

Mã đặc tả một tỷ lệ hoặc lớp biểu thuế có thể áp dụng.

an..9

Định danh lớp Tỷ lệ/ biểu thuế

Mã tỷ lệ

 

 

cnd

5245

Phần trăm.Kiểu.Mã

Mã đặc tả kiểu phần trăm.

an..3

Hạn định phần trăm

 

 

 

cndr

5246

Hàng hóa ký gửi.Chi phí khác của người nhận hàng ký gửi.Tổng giá trị

Giá trị phụ thuộc các chi phí có thể trả cho phương tiện chuyên chở bởi một người nhận hàng ký gửi.

n..18

Các chi phí khác, người nhận hàng ký gửi

 

 

CMR: L 56, P 71-80

cnd

5249

Phần trăm.cơ sở.Mã

Mã đặc tả cơ sở trong đó một phần trăm được tính toán.

an..3

Cơ sở phần trăm, được mã hóa

 

 

 

cndr

5250

Hàng hóa ký gửi.Người ký gửi Biểu thuế Chi phí.Tổng giá trị

Các chi phí vận tải được trả bởi người ký gửi hàng hóa đối với mỗi lớp biểu thuế.

n..18

Các chi phí 'được trả'- đơn vị tiền tệ biểu thuế

 

 

CIM: L 44-45, P 59-66 và L 50-51, P 59-66 và L 56- 57, P59-66 (và ngược lại)

cnd

5252

Hàng hóa ký gửi.Cước phí.Văn bản

Mô tả kiểu chi phí đối với mỗi cước cá nhân tương ứng với một hàng hóa ký gửi.

an..30

Mô tả phí tổn

 

 

AW B: L 48-52, P 37-81

cnd

5253

Hàng hóa ký gửi.Cước phí.Mã

Mã kiểu cước phí đối với mỗi cước cá nhân tương ứng với một hàng hóa ký gửi.

an..3

Mô tả phí tổn, được mã hóa

Phí tổn kèm theo

 

AW B: Included trong L 48- 52, P 37-81

CIMP: (504):an2

add

5261

Chi phí. đơn vị.Mã

Mã đặc tả một chi phí đơn vị.

an..3

 

 

 

 

cndr

5264

Hàng hóa ký gửi.Chiếu khấu cước phí chuyên chở.Tổng giá trị

Giá trị có thể khấu trừ khỏi các chi phí chuyên chở hàng có thể trả cho phương tiện chuyên chở bởi một người nhận hàng ký gửi.

n..18

Chiết khấu cước phí, người nhận

 

 

CMR: L 53, P 71-80

add

5267

Dịch vụ.Kiểu.Mã

Mã đặc tả kiểu dịch vụ.

an..3

 

 

 

 

cnr

5270

Hàng hóa ký gửi.Tổng cước phí trả trước khác cho hãng vận tải.Tổng giá trị

Tổng lượng phí hãng vận tải của các phí và cước cá nhân trả trước, khác với trọng lượng và chi phí đánh giá, cùng với mô tả.

n..18

Tổng các chi phí khác do bên chở hàng, trả

 

 

AW B: L 56, P 09-22

CIMP: (501): n..12

cnd

5273

Thuế hoặc phí. Cơ sở tỷ lệ.Mã

Mã đặc tả cơ sở đối với một tỷ lệ phí hoặc thuế hoặc phí như trọng lượng hoặc giá trị hoặc số lượng.

an..3

Định danh cơ sở tỷ lệ Thuế/phí

 

 

 

cnd

5275

Thuế bổ sung.Mã

Mã đặc tả một biểu thuế hoặc tỷ lệ bổ sung.

an..6

Định danh cơ sở tỷ lệ/biểu thuế bổ sung

Tỷ lệ bổ sung

 

 

cndr

5276

Hàng hóa ký gửi.Cân đối của bên gửi.Tổng giá trị

Giá trị các chi phí chuyên chở hàng sau khi khấu trừ về cước phí khấu trừ nếu có, có thể trả cho phương tiện chuyên chở bởi người gửi.

n..18

Cân đối phí chở hàng, người gửi

 

 

CMR: L 54, P 54-63

cndr

5278

Thuế hoặc phí. Tỷ lê.Văn bản

Biểu diễn nguyên bản của một tỷ lệ của một phí hoặc thuế hoặc chi phí.

an..18

Thuế/phí tỷ lệ

 

 

 

cnd

5279

Thuế hoặc phí. Tỷ lê.Mã

Mã đặc tả một tỷ lệ của một phí hoặc thuế hoặc chi phí.

an..7

Định danh tỷ lệ thuế/phí

 

 

 

cndr

5280

Hàng hóa ký gửi.Cước phí bổ sung. Tổng giá trị

Giá trị các cước phí bổ sung.

n..18

Các cước phí bổ sung

 

 

CIM: (n..3-n..8); L 47-49, P 23-48 và L 53-55, P 23-48 và L 59-61, P 23-48 (và ngược lại)

cnd

5283

Thuế hoặc phí. Chức năng.Mã

Mã đặc tả chức năng của thuế hoặc phí.

an..3

Hạn định chức năng thuế/phí

 

 

 

cnd

5284

Giá đơn vị. Cơ sở.Số lượng

Để quy định cơ sở đối với một giá đơn vị.

n..9

Cơ sở đơn vị giá

Cơ sở tỷ lệ

 

 

cndr

5286

Thuế hoặc phí. Cơ sở đánh giá.Tổng giá trị

Để quy định giá trị trong đó một phí hoặc thuế hoặc chi phí được đánh giá.

n..18

Cơ sở đánh giá Thuế/phí

 

 

SAD: (SAD 47(2))

cnd

5289

Thuế hoặc phí.Tổng giá trị.Mã

Mã đặc tả một phí hoặc thuế hoặc phí tài khoản.

an..6

Định danh tổng Thuế/ phí

 

 

 

cnr

5290

Hàng hóa ký gửi.Cước chuyên chở hàng hóa.Tổng giá trị

Các chi phí phải chịu bởi người thu xếp gửi hàng trong di chuyển hàng hóa, bởi mọi phương tiện, từ một địa điểm sang phương tiện khác tuân theo các điều kiện hợp đồng về cước phí. bổ sung vận tải các chi phí, điều này có thể bao gồm các phần tử như đóng gói, tài liệu ation, chất hàng, dỡ hàng, và bảo hiểm (để đánh giá rằng chúng liên quan đến chi phí chuyên chở hàng).

n..18

Chi phí chuyên chở hàng

Chi phí chuyên chở hàng (thuế hải quan), Cước và phí tổng giá trị

 

UNLK: L 60, P 63-80

x

5292

 

 

 

Chi phí chuyên chở hàng (thuế hải quan)

 

DE sử dụng thay cho - 5290

 

cnr

5294

Thuế. Tổng số tập hợp.Tổng giá trị

Tổng thuế, để tập hợp.

n..18

Thuế, để tập hợp

 

 

AW B: L 52, P 23-36

CIMP: (501):n..12

x

5297

 

 

 

Mục đích đánh giá, được mã hóa

 

Được xóa trong TDED 93

 

cnr

5298

Hàng hóa ký gửi.Cước định giá và trọng lượng trả trước.Chỉ báo

Chỉ ra rằng trọng lượng và cước định giá là trả trước toàn bộ.

an1

Trọng lượng/phí đánh giá, trả trước

 

 

AW B: Checkmark L 24, P 51-52

cndr

5302

Hàng hóa ký gửi.Tổng cước phí chuyên chở trả trước.Tổng giá trị

Tổng số tiền toàn bộ của các chi phí hàng ký gửi đã trả theo tạm ứng.

n..18

Tổng lượng trả trước

 

 

AW B: L 60, P 09-22

CIM: n..12; L 49, P 51- 58 và L 55, P 51-58 và L 61, P 51-58 (và ngược lại) (CIM 71) CIMP: (501): n..12

cnd

5305

Thuế hoặc phí. Danh mục phân loại.Mã

Mã đặc tả một danh mục phân loại phí hoặc thuế.

an..3

Thuế/phí danh mục phân loại, được mã hóa

 

 

 

x

5306

 

 

 

Giá trị phí tối thiểu

 

Được xóa trong TDED 93

 

cnr

5310

Giá. Cơ sở.Số lượng

Số lượng được thể hiện trong một đơn vị khác với số lượng được giao nhận, và được sử dụng như cơ sở để tính toán mục số lượng vật phẩm.

n..18

Giá xác định số lượng

 

 

 

x

5312

 

 

 

Khấu trừ phí chở hàng, người gửi

 

DE sử dụng thay cho -

5264

 

add

5314

Tiền thù lao. Kiểu.Văn bản

Tên kiểu tiền thù lao.

an..35

 

 

 

 

add

5315

Tiền thù lao. Kiểu.Mã

Mã đặc tả tên kiểu tiền thù lao.

an..3

 

 

 

 

cnr

5316

Hàng hóa ký gửi.Cơ sở giá trị hải quan

.Tổng giá trị

Giá trong hóa đơn hoặc chứng từ khác (chẳng hạn; giá bán, giá của hàng hóa tương đương) được sử dụng như cơ sở đối với xác định giá trị đối với các mục đích hải quan của hàng hóa trong một ký gửi hàng có cùng thủ tục hải quan, và có cùng tiêu đề biểu thuế/thống kê, quốc gia và cơ chế thuế.

n..18

Cơ sở giá trị hải quan

 

 

 

cnr

5320

Hàng hóa ký gửi.Tổng toàn bộ Tập hợp Hãng vận tải Chi phí khác.Tổng giá trị

Tổng lượng phí hãng vận tải của các phí và cước cá nhân, khác với trọng lượng và chi phí đánh giá để tập hợp.

n..18

Tổng toàn bộ các chi phí khác phí hãng vận tải, để tập hợp

 

 

AW B: L 56, P 23-36

CIMP: (501): n..12

cndr

5322

Hàng hóa ký gửi.Người gửi khác Chi phí.Tổng giá trị

Giá trị phụ thuộc các chi phí có thể trả cho phương tiện chuyên chở bởi người gửi.

n..18

Các chi phí khác, người gửi

 

 

CMR: L 56, P 54-63

cnr

5325

Thanh toán. Không nhất quán Lý do.Mã

Mã đưa ra lý do đối với chênh lệch giữa thực giá trị thanh toán và giá trị phải chi phí.

an..3

Lý do đối với thanh toán không nhất quán, được mã hóa

 

 

 

cnr

5328

Hàng hóa ký gửi.Chi phí trọng lượng tập hợp.Chỉ báo

Chỉ ra rằng trọng lượng và cước định giá toàn bộ tập hợp.

an1

Trọng lượng/phí đánh giá, để tập hợp

 

 

AW B: Checkmark L 24, P 53-54

CIMP: (403): a1

cndr

5332

Người nhận hàng hóa ký gửi (Hàng hóa ký gửi.Người nhận hàng ký gửi) phần.Tổng giá trị

Tổng giá trị đối với phần biểu thuế được trả bởi người nhận trong đơn vị tiền tệ của tập hợp.

n..18

Phần tổng giá trị, người nhận hàng ký

 

 

CIM: L 49, P 74-82 và L 55, P 74-82 và L 61, P 74-82 (và ngược lại)

cnr

5336

Hàng hóa ký gửi.Chi phí trả trước khác của đại lý.Tổng giá trị

Tổng lượng phí đại lý của các phí và cước cá nhân trả trước, khác với trọng lượng và chi phí đánh giá.

n..18

Tổng toàn bộ các chi phí khác phí đại lý, trả trước

 

 

AW B: L 54, P 09-22

CIMP: (501):n..12

x

5338

 

 

 

Giá trị tùy thuộc vào thuế

 

Được xóa trong TDED 93

 

cnr

5346

Hàng hóa ký gửi.Chi phí khác.Tổng giá trị

Các chi phí, khác với các chi phí đóng gói, cước chuyên chở, và bảo hiểm, được quy định riêng.

n..18

Các chi phí khác

 

 

UNLK: L 56, P 62-80

x

5348

 

 

 

Giá trị tùy thuộc vào khấu trừ thanh toán

 

được xóa trong TDED 93

 

cndr

5350

Hàng hóa ký gửi.Chi phí trả trước về trọng lượng.Tổng giá trị

Toàn bộ giá trị trả trước trọng lượng hoặc các chi phí về dung lượng.

n..18

Trọng lượng chi phí, trả trước

 

 

AW B: L 48, P 09-22

CIMP: (501):n..12

cndr

5352

Hàng hóa ký gửi.Phần người ký gửi.Tổng giá trị

Tổng giá trị vận tải và các chi phí khác đối với phần biểu thuế, được trả bởi người ký gửi hàng hóa trong đơn vị tiền tệ biểu thuế.

n..18

Tổng giá trị chi phí của phần, người ký gửi

 

 

CIM: L 49, P 59-66 và L 55, P 59-66 và L 61, P

59-66 (và ngược lại)

x

5354

 

 

 

Giá trị đơn vị tiền tệ thay thế

 

được xóa trong TDED 93

 

x

5356

 

 

 

Tổng giá trị thông điệp

 

Được xóa trong TDED 93

 

x

5358

 

 

 

Tổng giá trị bỏ sung thông điệp

 

Được xóa trong TDED 93

 

x

5360

 

 

 

Tổng giá trị tiền tệ mục dòng thông điệp

 

Được xóa trong TDED 93

 

x

5362

 

 

 

Tổng giá trị chi phí của phần, người ký gửi

 

DE sử dụng thay cho - 5332

CIM: L 49, P 66-73 và L 55, P 66-73 và L 61, P 66-73 (và ngược lại)

cnr

5364

Hàng hóa ký gửi.Chi phí trọng lượng tập hợp.Tổng giá trị

Giá trị tr ọng lượng hoặc các chi phí về dung lượng toàn bộ để tập hợp.

n..18

Trọng lượng chi phí, để tập hợp

 

 

AW B: L 48, P 23-36

CIMP: (501):n..12

cndr

5372

Hàng hóa ký gửi.Người ký gửi Tổng toàn bộ Biểu thuế Chi phí.Tổng giá trị

Chi phí tổng được trả bởi người ký gửi.

n..18

Chi phí tổng, người ký gửi

 

 

CIM: (ngược với biểu mẫu CIM)

cnd

5375

Giá. Kiểu.Mã

Mã đặc tả kiểu giá.

an..3

Kiểu giá, được mã hóa

 

 

 

cnd

5377

Giá. Kiểu thay đổi.Mã

Mã đặc tả kiểu giá thay đổi.

an..3

Chỉ báo thay đổi giá, được mã hóa

 

 

 

cnd

5379

Sản phẩm. Kiểu nhóm.Mã

Mã đặc tả kiểu nhóm sản phẩm.

an..3

Giá/biểu thuế kiểu, được

 

 

 

cnr

5380

đơn đặt hàng. Số lượng chưa được giao nhận.Số lượng

Số lượng được chú thích bởi người bán đối với giao nhận tiếp theo.

n..18

Số lượng được đặt hàng còn lại

Số lượng được đặt hàng chưa giao nhận

 

 

x

5383

 

 

 

Mã kiểu giá trị

 

Được xóa trong TDED 93

 

x

5384

 

 

 

Tổng giá trị trả trước

 

Được xóa trong TDED 93

 

cnd

5387

Giá. đặc tả.Mã

Mã định danh đặc tả lập giá.

an..3

Kiểu hạn định giá

 

 

 

cnd

5388

Sản phẩm. Tên nhóm định giá. văn bản

Tên nhóm của hàng hóa và hoặc dịch vụ được nhóm cùng nhau cho các mục đích định giá.

an..35

Nhóm định giá

Tên nhóm dịch vụ

 

 

cndr

5389

Sản phẩm. Nhóm định giá.Mã

Mã đặc tả một nhóm của hàng hóa và hoặc dịch vụ được nhóm cùng nhau cho các mục đích định giá.

an..25

Nhóm định giá, được mã hóa

Mã nhóm dịch vụ

 

 

cr

5390

Đơn đặt hàng. Tổng giá trị

Tổng giá trị của một đơn đặt hàng.

n..18

Giá trị đơn đặt hàng

 

 

 

cnd

5393

Giá. Hàm nhân.Mã

Mã đặc tả hàm nhân giá.

an..3

Hạn định nhân giá

 

 

 

cndr

5394

Giá. Tỷ lệ nhân.Số

Để quy định tỷ lệ của một nhân giá.

n..18

Nhân giá

 

 

 

cndr

5398

Hàng hóa ký gửi.Tổng toàn bộ Tập hợp Cước chuyên chở Chi phí .Tổng giá trị

Tổng số tiền toàn bộ của các chi phí hàng ký gửi được để tập hợp từ người nhận tại hoặc sau khi giao nhận.

n..18

Tổng toàn bộ các chi phí tập hợp

 

 

AW B: L 64, P 37-50

AW B: L 62, P 23-36

CIMP: (501):n..12

cndr

5402

Đơn vị tiền tệ. Tỷ lê trao đổi.Số

Tỷ lệ mà tại đó một đơn vị tiền tệ quy định được thể hiện theo một đơn vị tiền tệ quy định khác.

n..18

Tỷ lệ trao đổi

Tỷ lệ quy ước đơn vị tiền tệ

 

AW B: L 62, P 09-22

CIM: n..8; L 39, P 75-82 and L.42, P 75-82 và L 47, P 51-18 và L 47, P 75-82 và L 53, P 51-58 and L 53, P 75-82 và L 59

CIMP: (607):n..11

SAD: (SAD 23)

cndr

5408

Tài liệu hóa đơn.Việc miễn.Tổng giá trị

Giá trị hóa đơn tự do từ một nghĩa vụ hoặc trách nhiệm pháp lý như Thuế giá trị gia tăng.

n..18

Giá trị được miễn từ Thuế giá trị gia tăng

 

 

 

x

5410

.

 

 

Các chi phí khác, để tập hợp

 

Không yêu cầu kinh doanh được định danh

AW B: Checkmark L 24, P 57-58

x

5414

 

 

 

Giá trị chi tiêu

 

DE sử dụng thay cho - 5416

CIM: n..24; L 39-40, P 50- 73 (CIM 30)

cndr

5416

Hàng hóa ký gửi.Chi tiêu.Tổng giá trị

Giá trị chi tiêu để tập hợp bởi phương tiện chuyên chở theo đơn đặt hàng cho trước bởi người ký gửi.

 

Giá trị chi tiêu trong đơn vị tiền tệ của tập hợp

 

 

CIM: L40, P 75-82 (CIM 74)

cndr

5419

Tỷ lê. Kiểu.Mã

Mã đặc tả kiểu tỷ lê.

an..20

Hạn định kiểu tỷ lệ

 

 

 

cndr

5420

Giá đơn vị. Cơ sở tỷ lệ.Số

Để quy định tỷ lệ trên mỗi đơn vị được quy định trong giá đơn vị cơ sở.

n..18

Tỷ lệ trên mỗi đơn vị

 

 

CIM: n..6; L 44-45, P 45- 50 và L 50-51, P 45-50 and L 56-57, P 45-50 (và ngược lại)

x

5422

 

 

 

Tổng giá trị chiết khấu/ cước phí

 

Được xóa trong TDED 93

 

x

5424

 

 

 

Phần trăm chiết khấu/ cước phí

 

Được xóa trong TDED 93

 

x

5427

 

 

 

Cơ sở phần trăm chiết khấu/ cước phí

 

Được xóa trong TDED 93

 

cndr

5428

Hàng hóa ký gửi.Tổng toàn bộ được trả cho Hãng vận tải bởi Chi phí người gửi.Tổng giá trị

Tổng giá trị các chi phí có thể trả cho phương tiện chuyên chở bởi người gửi.

n..18

Chi phí tổng, người gửi

 

 

CIM: n..8; L 62, P 50-57

CMR: L 57, P 54-63

cnd

5430

Hàng hóa ký gửi.Biểu thuế.Văn bản

Văn bản dạng tự do đặc tả của biểu thuế được áp dụng cho một hàng hóa ký gửi.

an..17

Biểu thuế được áp dụng

 

 

 

cnd

5431

Hàng hóa ký gửi.Biểu thuế.Mã

Mã đặc tả một biểu thuế được áp dụng cho một hàng hóa ký gửi.

an..4

Biểu thuế được áp dụng, được mã hóa

 

 

CIM: n4 (6); L 44-45, P 21-26 và L 50-51, P 21- 26 và L 56-57, P 21-26 (và ngược lại)

cnr

5432

Hàng hóa ký gửi.Lớp biểu thuế.Tổng giá trị

Cước chuyên chở chi phí đối với để một phần của hàng hóa ký gửi có trách nhiệm pháp lý theo cùng lớp tỷ lệ.

n..18

Cước chuyên chở số lượng

 

 

AW B: L 33-44, P 48-59 CIMP: (501):n..12

cnr

5436

Hàng hóa ký gửi.Chi phí nơi đến.Tổng giá trị

Kiểm soát, lưu trữ, v..v. các chi phí phải chịu tại nơi khởi hành, theo đơn vị tiền tệ nơi đến.

n..18

Các chi phí tại nơi khởi hành

 

 

AW B: L 64, P 23-36

CIMP: (501):n..12

cnd

5440

Dịch vụ vận tải.Lớp biểu thuế.Mã

Đặc tả của một lớp biểu thuế có thể áp dụng cho một dịch vụ vận tải.

an..4

Quy định lớp biểu thuế

 

 

CIM: n4 (5); L 44-45, P

34-38 và L 50-51, P 34-

38 và L 56-57, P 34-38 (và ngược lại) (CIM

57)

cndr

5444

Hóa đơn thống nhất.Tổng giá trị

Tổng toàn bộ tổng số tiền phải chi phí theo khía cạnh của một hoặc nhiều hóa đơn.

n..18

Tổng toàn bộ Giá trị hóa đơn

 

 

SAD: n..13 (SAD 22) UNLK: L 68, P 58-72

x

5446

.

 

 

Chi phí đóng gói

 

DE sử dụng thay cho - 5000

UNLK: L 48, P 69-78 to be được di chuyển

cnr

5448

Thiết bị vận tải.Tổng toàn bộ Chi phí đóng gói đối với Hải quan.Tổng giá trị

Các chi phí phải chịu đối với toàn bộ các côngt ennơ và bao gồm bất kỳ bản chất nào được coi là đối với các mục đích của hải quan cùng với các hàng hóa, và chi phí đóng gói nhân công hoặc vật liệu.

n..18

Chi phí đóng gói (thuế hải quan)

 

 

 

cd

5450

Chứng từ tín dụng. tổng giá trị

Giá trị chứng từ tín dụng.

an..35

Chứng từ thư tín. tổng giá trị

 

 

ICC: L 16, P 45-80

SW IFT: ( a3) :n..12

cnr

5452

Định giá. Chi phí trả trước.Tổng giá trị

Đánh giá giá trị toàn bộ chi phí trả trước.

n..18

Chi phí đánh giá, trả trước

 

 

AW B: L 50, P 09-22

CIMP: (501):n..12

cnr

5454

Thanh toán nhanh chóng. Khấu trừ.Tổng giá trị

Giá trị có thể khấu trừ khỏi tổng toàn bộ hàng hóa hoặc dịch vụ giá trị nếu thanh toán tiến hành trong một khoảng thời gian cụ thể.

n..18

Khấu trừ giá trị thanh toán

 

 

 

cnr

5458

Tài khoản. Cân đối.Tổng giá trị

Giá trị cân đối tài khoản.

n..18

Cân đối tài khoản

 

 

 

cnr

5460

Chứng từ tín dụng. Chi phí Hướng dẫn.Văn bản

Các hướng dẫn liên quan các chi phí đối với Chứng từ tín dụng.

an..512

Chứng từ thư tín các chi phí

 

 

SW IFT: an..35x6

cnd

5463

Tổng số tiền điều chỉnh.Chức năng.Mã

Mã đặc tả chức năng của một điều chỉnh đối với một tổng tiền.

an..3

Hạn định chiết khấu hoặc chi phí

 

 

 

x

5464

.

 

 

Tập hợp các chi phí theo đơn vị tiền tệ nơi đến

 

DE sử dụng thay cho -

5398

AW B: L 62, P 23-36 và

CIMP: (501):n..12

x

5474

.

 

 

Cân đối cước phí, người nhận hàng ký gửi

 

DE sử dụng thay cho - 5022

CMR: L 54, P 71-80

x

5479

 

 

an..3

Quan hệ, được mã hóa

 

DE sử dụng thay cho - 9143

 

cnr

5480

Thuế. Trả trước.Tổng giá trị

Giá trị trả trước thuế.

n..18

Thuế, trả trước

 

 

AW B: L 52, P 09-22

CIMP: (501):n..12

cndr

5482

Phần trăm.Phần trăm.Số

Để quy định một phần trăm.

n..18

Phần trăm

 

 

 

x

5484

 

 

 

Phần trăm hóa đơn có thể trả

 

Được xóa trong TDED 93

 

cn

5486

Hàng hóa ký gửi.Bảo hiểm.Tổng giá trị

Giá trị lãi suất có thể trả cho công ty bảo hiểm đối với bảo hiểm hàng hóa.

n..10

Chi phí bảo hiểm

 

 

UNLK:L 52, P 62-80

cnr

5488

Hàng hóa ký gửi.Bảo hiểm vị trí nhận hàng đến.Tổng giá trị

Giá trị lãi suất có thể trả cho công ty bảo hiểm để bảo hiểm hàng hóa tới cảng hoặc địa điểm nhập hàng.

n..18

Chi phí bảo hiểm (thuế hải quan)

 

 

 

cnr

5490

Thuế giá trị gia tăng. tổng giá trị

Giá trị theo đơn vị tiền tệ quốc gia kết quả từ ứng dụng, tại tỷ lệ thích hợp, của Thuế giá trị gia tăng (hoặc thuế tương tự) đến giá trị hóa đơn tùy thuộc vào thuế như vậy.

n..18

Thuế giá trị gia tăng giá trị

 

 

 

x

5492

 

 

 

Thuế giá trị

 

Được xóa trong TDED 93

 

cnd

5495

Mục dòng phụ.Mức.Mã

Mã chỉ ra một mục dòng phụ.

an..3

Chỉ báo dòng phụ, được mã hóa

 

 

 

x

5496

 

 

 

Số người trên boong

 

 

MAR: IMO/FAL 3

add

5504

Thuế hoặc phí. được đánh giá.Tổng giá trị

Tổng lượng tự đánh giá của thuế/phí (bao gồm toàn bộ các kiểu chi phí và thuế) phí và lượng giảm (nếu có thể áp dụng). được đánh giá mỗi kiểu thuế/phí bởi mục và/hoặc khai báo.

n..18

 

 

 

SAD: (SAD 47(4))

add

5506

Mục nhập nơi đi khỏi. Chi phí.Tổng giá trị

Chi phí tổng thể của tiền chuyên chở, bảo hiểm và toàn bộ chi phí khác và các phí tổn từ địa điểm đi khỏi ở nước ngoài đến địa điểm nhập.

n..18

 

Các chi phí

 

 

add

5509

Hải quan định giá. Phương pháp.Mã

Chỉ rõ phương pháp mà giá trị thuế hải quan được xác định.

an..3

 

 

 

 

add

5510

Định giá. Phần trăm điều chỉnh.Số

Phần trăm điều chỉnh được tạo để định giá

n..18

 

 

 

 

add

5513

Cước chuyên chở hàng hóa. Phương pháp chia thành từng phần.Mã

Phương pháp cấp phát tương xứng của chi phí chuyên chở đối với mỗi hàng hóa ký gửi trong một khai báo nhiều hàng hóa ký gửi.

an..3

 

 

 

 

add

5514

định giá. điều chỉnh.Tổng giá trị

Tổng số tiền mà bởi định giá được điều chỉnh.

n..18

 

 

 

 

add

6000

Tọa độ địa lý. Vĩ độ.Phép đo

phép đo góc khoảng cách bắc hoặc nam từ điểm cao nhất của xích đạo tới điểm cao nhất của một địa điểm cụ thể

 

 

 

 

 

add

6002

Tọa độ địa lý. kinh độ. Phép đo

phép đo góc khoảng cách đông hoặc tây từ điểm cao nhất của kinh tuyến tới điểm cao nhất của một địa điểm cụ thể

 

 

 

 

 

add

6004

Độ ẩm. Phần trăm.Phép đo

đo lường hơi ẩm trong không khí, được đo như phần trăm.

 

 

 

 

 

cnd

6008

Chiều cao. Phép đo

Để quy định giá trị của một kích thước chiều cao.

n..15

Kích thước chiều cao

 

 

UNLK: L 36-64, P 09-44

cndr

6012

Hàng hóa ký gửi.Trọng lượng tổng. Phép đo

Tổng toàn bộ trọng lượng tổng (khối lượng) của toàn bộ các mục hàng hóa được đề cập như một hàng hóa ký gửi bao gồm đóng gói trừ mọi thiết bị vận tải.

n..16

Trọng lượng tổng hàng ký gửi

Trọng lượng tổng hàng ký gửi; Tổng toàn bộ trọng

 

AW B: n..7; L 46, P 13-19

CIMP: (600):n..7

MAR: IMO/FAL 2, 7

UNLK: L 34 P 64-71

add

6014

Hàng hóa ký gửi.Trọng lượng hàng. Phép đo

Tổng toàn bộ trọng lượng hàng (khối lượng) của toàn bộ các mục hàng hóa được đề cập như một hàng hóa ký gửi

n..16

 

 

 

 

add

6016

Mục hàng hóa. Trọng lượng hàng.Phép đo

Trọng lượng (khối lượng) của hàng hóa mục loại trừ toàn bộ đóng gói

n..16

 

 

 

UNLK: L 40-50 P 64-71

add

6018

Mục dòng.Trọng lượng tổng.Phép đo

Trọng lượng (khối lượng) mục dòng bao gồm đóng gói trừ thiết bị vận tải

n..16

 

 

 

UNLK: L 36-46 P 27-55

add

6020

Mục dòng.Trọng lượng hàng.Phép đo

Trọng lượng (khối lượng) của một mục dòng lại trừ toàn bộ đóng gói

n..16

 

 

 

UNLK: L 36-46 P 27-55

add

6022

Gói.Trọng lượng tổng.Phép đo

Trọng lượng (khối lượng) của một gói lại trừ toàn bộ đóng gói

n..16

 

 

 

 

cnd

6024

đơn đặt hàng Tài liệu.Số lượng

số lượng đã được đặt hàng.

n..9

Số lượng được đặt

 

 

UNLK: L 36-46 P 56-62

add

6026

Gói.Trọng lượng hàng.Phép đo

Trọng lượng (khối lượng) của một gói loại trừ toàn bộ đóng

n..16

 

 

 

 

add

6028

Gói.Khối lượng tổng.Phép đo

Trọng lượng (khối lượng) của một gói loại trừ toàn bộ đóng

n..16

 

 

 

 

cnd

6030

Trọng lượng có thể trả. Cơ sở.Phép đo

Trọng lượng tổng (khối lượng) trong đó một chi phí là cơ sở

an..8

Trọng lượng có thể trả, Kg

 

 

AW B: L 33-44, P 31-37

CIM: L 44-45, P 51-58 và L 50-51, P 51-58 và L 56-57,P 51-58 (và ngược lại) (CIM 60) CIMP: (600):n..7

add

6032

Biểu thuế hải quan. Số lượng Chiết khấu. Số lượng

Số lượng được khấu trừ khỏi biểu thuế số lượng để tính toán cơ sở đánh giá Thuế/phí đối với hải quan.

n..18

 

 

 

 

add

6036

Hợp nhất. Trọng lượng tổng.Phép đo

Tổng toàn bộ trọng lượng tổng (khối lượng) của toàn bộ các mục hàng hóa được đề cập như một hàng hóa ký gửi bao gồm đóng gói loại trừ thiết bị vận tải.

n..16

 

 

 

 

add

6038

Hợp nhất. Khối lượng tổng.Phép đo

Tổng toàn bộ khối lượng tổng của toàn bộ các hàng hóa ký gửi được đề cập như một hợp nhất.

n..16

 

 

 

 

add

6040

Hợp nhất. Trọng lượng hàng.Phép đo

Tổng toàn bộ trọng lượng hàng (khối lượng) của toàn bộ các hàng hóa ký gửi được đề c ập như một hợp nhất loại trừ đóng gói và thiết bị vận tải

n..16

 

 

 

 

add

6042

Hợp nhất. Chất hàng độ dài.Phép đo

Tổng toàn bộ độ dài trong một phương tiện vận tải hoặc một bộ phận thiết bị vận tải nhờ đó độ rộng và chiều cao đầy đủ trên độ dài đó cần thiết đối với chất hàng tất cả các hàng hóa ký gửi được đề cập như một hợp nhất.

n..16

 

 

 

 

add

6044

Hàng hóa ký gửi.Chất hàng độ dài. Phép đo

Tổng toàn bộ độ dài trong một phương tiện vận tải hoặc một bộ phận thiết bị vận tải trên mà độ rộng và chiều cao đầy đủ cần thiết đối với chất hàng tất cả các mục hàng hóa được đề cập như một hàng hóa ký gửi.

n..16

 

 

 

 

add

6046

Thiết bị vận tải.Chất hàng độ dài.Phép đo

Tổng toàn bộ độ dài trong một bộ phận thiết bị vận tải trên mà độ r ộng và chiều cao đầy đủ cần thiết đối với chất hàng các mục hàng hóa hoặc các hàng hóa ký gửi.

n..16

 

 

 

 

cndr

6048

Net Trọng lượng hàng. Phép đo

Trọng lượng (khối lượng) của hàng hóa mà không có bất kỳ đóng gói.

n..14

Net trọng lượng hàng

Hải quan trọng lượng

 

SAD: (SAD 38)

cndr

6052

Phương tiện vận tải.Trọng lượng bì xe.Phép đo

Trọng lượng (khối lượng) của phương tiện vận tải bao gồm thiết bị thường xuyên loại trừ hàng hóa và các phụ tùng bị mất.

n..14

Phương tiện xe cộ bì

Phương tiện xe cộ bì

 

CIM: L 13-14, P 69-73 (CIM 20)

add

6054

Hợp nhất. Hàng hóa ký gửi.Số lượng

Tính toán tổng số các hàng hóa ký gửi được đề cập như một hợp nhất.

n..16

 

 

 

 

add

6056

Hợp nhất. Mục hàng hóa.Số lượng

Tính toán số tổng của các mục hàng hóa qua các hàng hóa ký gửi để thiết lập một hợp nhất.

n..16

 

 

 

 

cndr

6060

Số lượng. Số lượng dạng văn bản (Số

Biểu diễn nguyên bản của một số lượng dạng số và từ.

an..35

Số lượng

 

 

 

add

6061

Số lượng. Số lượng

Biểu diễn dạng số của một số lượng giá trị.

n..16

 

 

 

UNLK: L 36-46 P 56-62

cnd

6063

Số lượng. Kiểu.Mã

Mã hạn định kiểu số lượng.

an..3

Hạn định Số lượng

 

 

 

cnd

6064

Số lượng. Biến đổi.Số lượng

Để quy định giá trị của một biến đổi số lượng.

n..15

Chênh lệch số lượng

 

 

 

cnd

6066

Tài liệu.Tổng số điều khiển.Số

Giá trị đạt được bởi tổng các giá trị được quy định thông qua một tài liệu.

n..18

kiểm soát giá trị

Tổng số hàm băm,

 

 

cnd

6069

Tổng số điều khiển. Kiểu.Mã

Mã hạn định một kiểu tổng số hàm băm.

an..3

Hạn định điều khiển

 

 

 

cnd

6071

Tần suất. Kiểu.Mã

Mã hạn định tần suất.

an..3

Hạn định Tần suất

 

 

 

cnd

6072

Tần suất. Số lượng

Số lặp lại trong một thời gian cho trước.

n..9

Tần suất giá trị

 

 

 

cnd

6074

Độ tin c ậy. Phần trăm.Số

Để quy định độ tin cậy để một giá trị đúng rơi vào một khoảng độ tin cậy nào đó được thể hiện như phần trăm.

n..6

Giới hạn tin cậy

 

 

 

add

6077

Kết quả. Biểu diễn.Mã

Mã đặc tả biểu diễn của một kết quả.

an..3

 

 

 

 

add

6079

Kết quả. Chuẩn tắc.Mã

Mã đặc tả mức độ phù hợp cho một tiêu chuẩn.

an..3

 

 

 

 

cnd

6080

Thiết bị vận tải.Trọng lượng tải lớn nhất.Phép đo

Tải lớn nhất bắt buộc đối với các mục đích vận tải tuân theo các quy định có thể áp dụng.

n..4

Giới hạn tải Phương tiện xe cộ

CSC Trọng lượng, Trọng lượng tối đa theo quy ước an toàn Côngtennơ

 

CIM: L 13-14, P 75-79 (CIM 44)

add

6082

Liều lượng.Văn bản

Mô tả dạng tự do của một liều lượng.

an..70

 

 

 

 

add

6083

Liều lượng.Thẻ định danh

Mã định danh một liều lượng.

an..8

 

 

 

 

add

6085

Liều lượng. quản trị Kiểu.Mã

Mã hạn định quản trị của một liều lượng.

an..3

 

 

 

 

add

6087

Kết quả. Kiểu.Mã

Kiểu mã hạn định của một giá trị kết quả.

an..3

 

 

 

 

add

6090

Thuế hoặc phí. Cơ sở đánh giá.Số lượng

Để quy định số lượng trong đó một phí hoặc thuế hoặc chi phí được đánh giá.

n..18

 

 

 

SAD: (SAD 47)

add

6092

Trọng lượng tổng được khai báo trong tài liệu. Phép đo

Trọng lượng (khối lượng) của toàn bộ hàng hóa bao gồm đóng gói loại trừ thiết bị của hãng vận tải như được khai báo

n..14

 

 

 

 

add

6094

Hợp nhất. Gói.Số lượng

Tính toán tổng số các gói trong toàn bộ hàng hóa ký gửi được đề cập như một hợp nhất.

n..16

 

 

 

 

add

6096

Gói.độ dài.Phép đo

Để quy định độ dài của một gói

n..7

 

 

 

 

add

6098

Gói.độ r ộng.Phép đo

Để quy định độ rộng của một gói

n..7

 

 

 

 

cnd

6102

Mục hàng hóa. Biểu thuế hải quan.Số lượng

Số lượng của hàng hóa trong đơn vị như được yêu cầu bởi Hải quan đối với biểu thuế, thống kê hoặc các mục đích tài chính

n..13

Số lượng bổ sung

Số lượng bổ sung

 

SAD: (SAD 41)

add

6104

Phương tiện vận tải.Người trên boong. Số lượng

Tổng số người (hành khách và thủy thủ, bao gồm thuyền trưởng/chủ) trên boong của một phương tiện vận tải.

n..4

 

 

 

MAR: IMO/FAL 3

add

6106

Thủy thủ. Số lượng

Tổng số thành viên thủy thủ, bao gồm thuyền trưởng/chủ, của một phương tiện vận tải.

n..3

 

 

 

MAR: IMO/FAL 1

cnd

6110

Chi phí able Khoảng cách. Phép đo

khoảng cách giữa hai điểm mà đối với một biểu thuế cụ thể áp dụng.

n..7

Khoảng cách biểu thuế, km

 

 

CIM: L 47, P 14-19 và L

53, P 13-19 và L 59, P

13-19 (và ngược lại)

add

6113

Độ dài. Kiểu.Mã

Mã đặc tả kiểu độ dài.

an..3

 

 

 

 

add

6114

Phần tử dữ liệu đơn giản. lớn nhất độ dài ký tự.Số lượng

Để quy định giá trị độ dài lớn nhất của một phần tử dữ liệu đơn giản.

n..3

 

 

 

 

add

6116

Phần tử dữ liệu đơn giản. nhỏ nhất độ dài ký tự.Số lượng

Để quy định giá trị độ dài nhỏ nhất của một phần tử dữ liệu đơn giản.

n..3

 

 

 

 

cnd

6130

Cước chuyên chở hàng hóa. Cơ sở. Văn bản

Đơn vị đại lượng để tính toán chi phí chuyên chở và các chi phí khác được thể hiện dạng văn bản tự do.

an..10

Cơ sở tỷ lệ phí chuyên

 

 

UNLK: L 52-66 P 27-54

cnd

6131

Cước chuyên chở hàng hóa. Số lượng đơn vị

Đơn vị đại lượng để tính toán chi phí chuyên chở và các chi phí khác.

an..3

Cơ sở tỷ lệ phí chuyên

 

 

UNLK: L 52-66 P 27-54

cnd

6140

độ rộng. Phép đo

Để quy định giá trị của một độ rộng kích thước.

n..15

Độ rộng kích thước

 

 

UNLK: L 36-46, P 09-44

x

6142

.

 

 

Đo lường, thiết bị có thể trao đổi

 

DE sử dụng thay cho - 6322

 

cnd

6145

Kích thước. Kiểu.Mã

Mã hạn định kiểu kích thước.

an..3

Hạn định kích thước

 

 

 

cn

6146

Trọng lượng theo pháp lý. Phép đo

Trọng lượng (khối lượng) của hàng hóa có thể bao gồm như đóng gói như được quy định bởi luật trong một số các quốc gia (có thể bằng trọng lượng hàng (khối lượng)).

n..8

Trọng lượng theo pháp lý

 

 

 

x

6150

.

 

 

Trọng lượng

 

mfd trong TDED 1993. Sử dụng một trong các trọng lượng cụ thể khác DEs.

 

cnd

6152

Dải đo. Giá trị lớn nhất.Phép đo

Để quy định Giá trị lớn nhất của một dải đo.

n..18

Dải đo lớn nhất

 

 

 

add

6154

Đo lường không rời rạc. Tên. văn bản

Tên đo lường không rời rạc.

an..70

 

 

 

 

cndr

6155

Đo lường không rời rạc.Mã

Mã đặc tả tên đo lường không rời rạc.

an..17

Thuộc tính đo lường, được mã hóa

 

 

 

cnd

6156

Thiết bị vận tải.Trọng lượng bì.Phép đo

Trọng lượng (khối lượng) của thiết bị vận tải bao gồm thiết bị thường xuyên loại trừ hàng hóa và các phụ tùng bị mất.

n..5

trọng lượng bì

Côngtennơ

 

 

AW B: L 33-44, P 13-19

x

6158

.

 

 

Thiết bị có thể trao đổi, trọng lượng

 

DE sử dụng thay cho -

6294

 

cnd

6160

Trọng lượng hàng. Phép đo

Trọng lượng (khối lượng) của hàng hóa bao gồm mọi đóng gói thường đi cùng với các hàng hóa.

n..11

Trọng lượng hàng

 

 

SAD: SAD: L 32, P 63-74 (SAD 38)

UNLK: L 28-34, P 63-71

MAR: IMO/FAL 7

cnd

6162

Dải đo. Giá trị nhỏ nhất.Phép đo

Để quy định giá trị nhỏ nhất của một dải đo.

n..18

Dải nhỏ nhất

 

 

 

x

6165

.

 

 

Hạn định

Trọng lượng

 

mfd trong TDED 1993 Không yêu cầu kinh doanh được định danh

 

cnd

6167

Dải đo. Kiểu.Mã

Mã hạn định một kiểu dải đo.

an..3

Hạn định thẻ

Dải đo

 

 

 

cnd

6168

Độ dài. Phép đo

Để quy định giá trị của một kích thước độ dài.

n..15

Kích thước độ dài

 

 

UNLK: L 36-46, P 09-44

x

6170

.

 

 

Số đơn vị tính giá

 

mfd trong

TDED 1993

Không yêu cầu kinh doanh được định danh

 

cnd

6173

Kích cỡ. Kiểu.Mã

Mã đặc tả một kiểu kích cỡ.

an..3

Kích cỡ hạn

 

 

 

cnd

6174

Kích cỡ. Phép đo

Để quy định một giá trị cường độ.

n..15

Kích cỡ

 

 

 

add

6176

Xuất hiện. Giá trị lớn nhất.Số lượng

Để quy định số lần xuất hiện lớn nhất.

n..7

 

 

 

 

add

6178

Trường soạn thảo. độ dài ký tự.Số

để quy định giá trị độ dài của một trường để soạn thảo.

n..3

 

 

 

 

cnd

6180

Thanh toán. Đơn vị tiền tệ.Văn bản

Tên đơn vị tiền tệ mà trong đó thanh toán đã được tạo ra, hoặc được tạo ra.

an..26

Đơn vị tiền tệ thanh toán

 

 

 

cnd

6181

Thanh toán. Đơn vị tiền tệ.Thẻ định danh

Thẻ định danh của đơn vị tiền tệ mà trong đó thanh toán đã được tạo ra, hoặc được tạo ra.

a3

Đơn vị tiền tệ thanh toán, được mã hóa

 

 

 

x

6190

.

 

 

Chênh lệch số lượng chiết khấu/cước phí

 

mfd in TDED 1993 Không yêu cầu kinh doanh được định danh

 

cnd

6240

Lưu trữ Nhiệt độ. Phép đo

Mức nóng hoặc lạnh mà tại đó hàng hóa được lưu trữ.

an..8

Lưu trữ nhiệt độ

 

 

 

cnd

6242

Vận tải Nhiệt độ. Phép đo

Các hướng dẫn liên quan nhiệt độ theo hàng hóa chuyên chở đã được vận chuyển.

an..8

Vận tải nhiệt độ

Người cuốn buồm/mát hàng hóa chuyên chở

 

 

cnd

6245

Nhiệt độ. Kiểu.Mã

Kiểu mã hạn định của một nhiệt độ.

an..3

Hạn định nhiệt độ

 

 

 

cndr

6246

Nhiệt độ. Phép đo

Để quy định giá trị của một nhiệt độ.

n..15

Thiết lập nhiệt độ

 

 

 

cnd

6256

Cước chuyên chở hàng hóa. Cơ sở.Số lượng

Số lượng trong đó cước chuyên chở và các chi phí khác được căn cứ vào.

n..9

Cước chuyên chở số lượng

 

 

UNLK: L 52-66 P 27-54

cnd

6264

Kho hàng trên tàu. Mục.Số lượng

Số lượng của các vật phẩm hoặc sản phẩm được lưu trữ để tiêu thụ trên boong, hoặc được lấy từ một phương tiện vận

n..9

Số lượng của mục lưu trữ

Số lượng kho tàu

 

 

cnd

6270

Sản phẩm. được giao nhận.Số lượng

Số lượng được giao nhận bởi người bán.

n..9

Số lượng được giao

 

 

UNLK: L 36-46 P 56-62

cn

6272

Ngày làm việc. Số lượng

Số ngày làm việc trong một khoảng thời gian cụ thể.

n..3

Số ngày làm việc

 

 

 

x

6280

.

 

 

Dụng cụ chất hàng trọng lượng

 

Không yêu cầu kinh doanh được định danh

 

cnr

6292

Mục hàng hóa. Trọng lượng tổng.Phép đo

Trọng lượng (khối lượng) của hàng hóa bao gồm đóng gói loại trừ thiết bị của hãng vận tải.

n..14

Trọng lượng tổng

Trọng lượng tổng thực (khối lượng)

 

AW B: L 33-44, P 13-19

CIM: L 28-33, P 63-74 (CIM 26)

CIMP: (600):n..7

CMR: L 28-42, P 63-71 (CMR 11)

SAD: (SAD 35)

UNLK: L 28-52, P 63-74

cndr

6294

Thiết bị vận tải.Trọng lượng tổng.Phép đo

Trọng lượng (khối lượng) của thiết bị vận tải, như côngtennơ hoặc thiết bị đơn vị chất hàng tương tự, cùng với các hàng hóa, bao gồm đóng gói và thiết bị của hãng vận tải.

n..14

Côngtennơ trọng lượng tổng

 

 

 

cndr

6296

Mục hàng hóa chia tách. Trọng lượng tổng.Phép đo

Trọng lượng (khối lượng) của để phần của mục hàng hóa trong một bộ phận thiết bị vận tải quy định.

n..14

Chia Trọng lượng

 

 

 

cndr

6298

Phương tiện vận tải.Trọng lượng chất đầy.Phép đo

Tổng toàn bộ trọng lượng thực (khối lượng) của phương tiện vận tải và hàng hóa được chất lên nó.

n..14

phương tiện xe cộ trọng lượng

 

 

 

cndr

6300

Phương tiện vận tải.Trọng lượng tổng.Phép đo

phép đo của kích cỡ toàn bộ của một thuyền lớn được xác định theo các điều khoản của Quy ước quốc tế về đo lường kích cỡ của các thuyền, 1969.

n..14

Kích cỡ tàu khối lượng tổng

Kích cỡ tàu

 

 

cndr

6302

Phương tiện vận tải.Trọng lượng hàng.Phép đo

phép đo của công suất hữu ích của một thuyền lớn được xác định theo các điều khoản của Quy ước quốc tế về đo lường kích cỡ của các thuyền, 1969.

n..14

Kích cỡ tàu khối lượng hàng

Khả năng tải lớn nhất trên một tàu

 

 

cnd

6306

Phương tiện vận tải.Phần trăm sử dụng.Số

Phần trăm của phương tiện vận tải công suất được sử dụng.

n..4

Phương tiện xe cộ công suất được sử dụng

Khả năng tải lớn nhất có thể sử dụng trên một tàu

 

 

cnd

6311

Đo lường. Chức năng.Mã

Mã hạn định mục đích đo lường.

an..3

Hạn định ứng dụng đo lường

 

 

MAR: IMO/FAL 2

cnd

6313

Được đo Thuộc tính. Kiểu.Mã

Mã đặc tả kiểu thuộc tính được đo.

an..3

Kích thước đo lường, được mã hóa

 

 

 

cnd

6314

Đo lường. Giá trị.Phép đo

Để quy định giá trị của một đo lường.

an..18

Giá trị đo lường

 

 

MAR: IMO/FAL 2

add

6316

Mục dòng.Khối lượng tổng.Phép đo

Đo lường thường đạt được bởi bội số độ dài lớn nhất, độ rộng và chiều cao của miếng hoặc gói hoặc thiết bị vận tải.Cũng được biết là khối thể tích.

n..9

 

Khối thể tích

 

 

x

6318

.

 

 

Phần trăm số lượng/lợi tức

 

mfd trong

TDED

1993

DE sử dụng thay cho -

5482

 

cnd

6321

Đo lường. Ý nghĩa.Mã

Mã đặc tả ý nghĩa của một đo lường.

an..3

Ý nghĩa đo lường, được mã hóa

 

 

 

cnd

6322

Mục hàng hóa. Khối thể tích đo lường khối lượng tổng.Phép đo

Đo lường thường đạt được bởi bội số độ dài lớn nhất, độ rộng và chiều cao của miếng hoặc gói hoặc thiết bị vận tải.Cũng được biết là khối thể tích.

n..9

Khối thể tích

Dung lượng; Khối thể tích đo lường khối lượng tổng

 

CIMP: (500):n..9

UNLK: L 28-38, P 72-80

cnd

6324

Hàng hóa ký gửi chia tách.Khối thể tích đo lường khối lượng tổng.Phép đo

Khối lượng tổng (khối thể tích) của một phần của một mục hàng hóa trong một bộ phận thiết bị vận tải quy định.

n..9

Chia khối thể tích

 

 

 

cnd

6331

Thống kê. Kiểu.Mã

Kiểu mã hạn định của một thống kê.

an..3

Kiểu thống kê, được mã

 

 

 

cnd

6341

Đơn vị tiền tệ. Thị trường.Thẻ định danh

Để định danh một tỷ lệ trao đổi đơn vị tiền tệ thị trường.

an..3

Trao đổi đơn vị tiền tệ thị trường, được mã hóa

 

 

 

cnd

6343

Đơn vị tiền tệ. Kiểu.Mã

Mã đặc tả một kiểu đơn vị tiền tệ.

an..3

Hạn định đơn vị tiền tệ

 

 

 

cn

6344

đơn vị tiền tệ.Văn bản

Tên hoặc ký hiệu của một đơn vị tiền tệ hoặc đơn vị tiền tệ.

an..26

đơn vị tiền tệ

 

 

 

cnd

6345

đơn vị tiền tệ.Thẻ định danh

Mã đặc tả một đơn vị tiền tệ hoặc đơn vị tiền tệ.

an..3

đơn vị tiền tệ, được mã hóa

 

 

AW B: L 24, P 45-48

CIM: n2; L 45, P 18-19 and L 55, P 18-19 và L

61, P 18-19 (và ngược lại)(CIM 70) CIMP: (606):a3

SAD: (SAD 22)

cnd

6347

Đơn vị tiền tệ. Việc sử dụng.Mã

Mã đặc tả một việc sử dụng của một đơn vị tiền tệ.

an..3

Hạn định các chi tiết đơn vị tiền tệ

 

 

 

cnd

6348

Đơn vị tiền tệ. Tỷ lê.Số

Để quy định giá trị hệ số nhân được sử dụng trong thể hiện các đơn vị tiền tệ.

n..4

Cơ sở tỷ lệ đơn vị tiền tệ

 

 

 

cnd

6350

Đơn vị. Số lượng

Để quy định số các đơn vị.

n..15

Số các đơn vị

 

 

 

cnd

6353

Đơn vị. Kiểu.Mã

Mã hạn định kiểu đơn vị.

an..3

Số các đơn vị

 

 

 

add

6410

Đo lường. đơn vị.Văn bản

Tên đơn vị của đo lường mà trong đó trọng lượng (khối lượng), công suất, độ dài, phạm vi, dung lượng hoặc đại lượng khác hoặc đo lường được thể hiện.

an..35

 

 

 

 

cndr

6411

Đo lường. Đơn vị.Mã

Biểu thị của một đơn vị của đo lường mà trong đó tr ọng lượng (khối lượng), công suất, độ dài, phạm vi, dung lượng hoặc đại lượng khác hoặc đo lường được thể hiện.

an..8

Hạn định phép đo đơn vị

Phép đo đơn vị hạn định

 

AW B: L 33-44, P 20

CIMP: (601):a1; (604):a2

SAD: (SAD 47(2))

cnr

6420

Hàng hóa nguy hiểm. Trọng lượng hàng.Phép đo

trọng lượng (khối lượng) hoặc dung lượng của hàng hóa nguy hiểm được chứa trong một gói lại trừ trọng lượng (khối lượng) hoặc dung lượng của any đóng gói vật liệu.

n..14

Lượng hàng của hàng hóa nguy hiểm

 

 

 

cn

6422

Hàng hóa ký gửi.Khối lượng tổng.Phép đo

Tổng toàn bộ khối thể tích của toàn bộ các mục hàng hóa được đề cập như một hàng hóa ký gửi

n..9

Khối hàng ký gửi

Khối thể tích

 

UNLK: L34 P 72-80

cnd

6424

Mẫu. Tần suất.Số lượng

Số lượng của các mẫu đã được hoặc nên được tập hợp trên mỗi phép đo hoặc tính toán..

n..9

Giá trị tần số mẫu

 

 

 

add

6426

Quá trình.Giai đoạn.Số lượng

Tính toán tổng số giai đoạn trong một quá trình.

n..2

 

 

 

 

add

6428

Quá trình.Giai đoạn.Thẻ định danh

để định danh một giai đoạn quá trình riêng.

n..2

 

 

 

 

add

6432

Số có nghĩa. Số lượng

Tính toán các số có nghĩa.

n..2

 

 

 

 

add

6434

Khái niệm thống kê.Thẻ định danh

Mẫu tự do định danh của một Khái niệm thống kê.

an..35

 

 

 

 

add

7001

Đối tượng. Kiểu tĩnh.Mã

Mã hạn định kiểu trạng thái của một đối tượng.

an..3

 

 

 

 

cndr

7002

Mục hàng hóa. Mô tả.Văn bản

Ngôn ngữ giản đơn mô tả bản chất của một mục hàng hóa có khả năng để định danh nó cho hải quan, thống kê hoặc các mục đích vận tải.

an..512

Mô tả của hàng hóa

Bản chất của hàng hóa

 

CIM: L 28-38, P 09-49

CIMP: (708):an..15

CMR: L 29-52, P 34-60 (CMR 9)

MAR: IMO/FAL 7

SW IFT: an..65x4 (an..65x24)

UNLK: an..26xn; L 28- 50, P 34-60

SAD: (SAD 31)

cndr

7004

Hàng hóa ký gửi.Summary Mô tả.Văn bản

Ngôn ngữ giản đơn mô tả của một hàng hóa ký gửi trong các điều kiện sơ lược.

an..256

Mô tả vắn tắt hàng hóa

 

 

UNLK: an..30xn L28-34, P 27-56

add

7006

Đối tượng. Trạng thái.Văn bản

Mô tả dạng tự do trạng thái của một đối tượng.

an..70

 

 

 

 

add

7007

đối tượng. Trạng thái.Mã

Mã đặc tả trạng thái của một đối tượng.

an..3

 

 

 

 

cndr

7008

Mục dòng.Văn bản

Mô tả dạng tự do của một mục dòng.

an..256

Mục mô tả

 

 

UNLK: an…30xn L36-46, P 27-56

cndr

7009

Mục dòng.Mã

Mã đặc tả một mục dòng.

an..17

Định danh mục mô t ả

 

 

 

x

7010

.

 

 

Quy định phân loại hàng hóa

 

DE sử dụng thay cho - 7357

 

cnd

7011

Mục dòng.Tính sẵn có.Mã

Mã đặc tả tính sẵn có của một mục dòng.

an..3

Tính sẵn có vật phẩm, được mã hóa

 

 

 

add

7012

Mục hàng hóa. Gói.Số lượng

Số hiệu gói trên mỗi mục hàng hóa được gói trong như một way để they không thể be được chia không có đầu tiên tháo dỡ gói.

n..9

 

 

 

 

add

7014

Hàng hóa ký gửi.Gói Kiểu.Văn bản

Biểu mẫu mô tả khái quát hóa mà trong đó toàn bộ hàng hóa trong một ký gửi hàng được đưa ra.

an..70

 

 

 

 

x

7020

.

 

 

Số vật phẩm

 

DE sử dụng thay cho -

7140

 

x

7023

.

 

 

Thẻ định danh số vật phẩm, được mã hóa

 

mfd in TDED 1993 DE sử dụng thay cho - 7143

 

cnd

7036

Đặc điểm.Văn bản

Mô tả dạng tự do của một đặc điểm.

an..35

Đặc điểm

 

 

 

cnd

7037

Đặc điểm.Mã

Mã đặc tả một đặc điểm.

an..17

Định danh đặc điểm

 

 

 

cnd

7039

Mẫu. Phương pháp lựa chọn.Mã

Mã đặc tả Phương pháp lựa chọn đối với một mẫu.

an..3

Phương pháp lựa chọn mẫu, được mã hóa

 

 

 

x

7042

.

 

 

Số mẫu hàng hóa ký gửi

 

DE sử dụng thay cho - 8046

 

cnd

7045

Mẫu. Tr ạng thái.Mã

Mã đặc tả trạng thái của một mẫu.

an..3

Mẫu mô tả, được mã hóa

 

 

 

cnd

7047

Mẫu. Hướng.Mã

Mã đặc tả hướng mà trong đó một mẫu đã được lấy.

an..3

Mẫu hướng, được mã hóa

 

 

 

x

7052

.

 

 

Các chi tiết hàng hóa

 

DE sử dụng thay cho - 7002

 

cn

7054

Kho hàng trên tàu. Mục Tên. văn bản

Tên sản phẩm hoặc vật phẩm được lưu trữ để tiêu thụ trên boong, hoặc được lấy từ một phương tiện vận tải.

an..35

Mục lưu trữ

 

 

MAR: IMO/FAL 3

cn

7056

Phương tiện vận tải.Hành khách.Số lượng

Tổng số hành khách trên boong một phương tiện vận tải.

n..4

Số hành khách

 

 

MAR: IMO/FAL 1

cnd

7059

Lớp. Kiểu.Mã

Mã đặc tả một kiểu lớp.

an..3

Lớp đặc tính, được mã hóa

 

 

 

cnd

7064

Gói.Kiểu.Văn bản

Mô tả kiểu đóng gói của một mục.

an..35

Các kiểu gói

 

 

AW B: L 28-30, P 09-81

CIMP: (412): an..38

CMR: L 28-42, P 34-51 (CMR 8)

MAR: IMO/FAL 2

UNLK: an..17 L 28-34, P 34-51

cndr

7065

Gói.Kiểu.Mã

Mã đặc tả kiểu đóng gói của một mục.

an..17

Định danh các kiểu gói

Mã phân loại gói

 

MAR: IMO/FAL 2,7

SAD: (SAD 31)

cn

7070

Gói. Trình tự.Thẻ định danh

Số được ấn định bởi người ký gửi hàng hóa để định danh một gói riêng trong một hàng hóa ký gửi.

an..17

Gói số

 

 

 

cnd

7073

Đóng gói. Điều kiện.Mã

Mã đặc tả các điều kiện đóng gói và các điều kiện.

an..3

Các điều kiện đóng gói và các điều kiện, được mã hóa

 

 

 

cnd

7075

Đóng gói. Mức.Mã

Mã đặc tả một mức đóng gói.

an..3

Đóng gói mức, được

 

 

 

cnd

7077

Mô tả. định dạng.Mã

Mã đặc tả định dạng của một mô tả.

an..3

Mục mô t ả kiểu, được mã hóa

 

 

 

cnd

7081

Mục dòng.Đặc điểm.Mã

Mã đặc tả đặc điểm của một mục dòng.

an..3

Mục đặc điểm, được mã hóa

 

 

 

cnd

7083

Cấu hình. Hoạt động.Mã

Mã đặc tả một cấu hình hoạt động.

an..3

Cấu hình, được mã hóa

 

 

 

cnd

7085

Hàng hóa ký gửi.Kiểu hàng hóa chuyên chở.Mã

Mã định danh một kiểu hàng hóa chuyên chở.

an..3

Bản chất hàng chuyên chở, được mã

 

 

 

cnd

7088

Hàng hóa nguy hiểm. điểm bốc cháy.Phép đo

Để quy định giá trị điểm bốc cháy của hàng hóa nguy hiểm.

an..8

Điểm cháy của hàng hóa nguy hiểm

 

 

MAR: IMO/FAL 7

add

7091

Hội viên.Thẻ định danh

Số tham chiếu để định danh một số hiệu hội viên.

an..35

 

 

 

 

cndr

7102

Mục hàng hóa. Nhãn chuyên chở bằng tàu.Văn bản

Mô tả dạng tự do nhãn và số hiệu on một vận tải đơn vị hoặc gói.

an..512

Nhãn chuyên chở bằng tàu

Nhãn và số hiệu

 

AW B: L 28-30, P 09-81

CMR: L 28-42, P 09-26 (CMR 6)

UNLK: an..17; L 28-34, P 09-26

MAR: IMO/FAL 2,7

SAD: (SAD 31)

cnd

7106

Vật chất. điểm bốc cháy.Phép đo

Nhiệt độ, theo độ C, được xác định bởi thử nghiệm cốc đóng như trong ISO 1523:1973 nơi mà hơi nước được thoát ra có thể bị bốc cháy.

n3

Gửi hàng điểm bốc cháy

 

 

MAR: IMO/FAL 7

x

7108

.

 

 

Số mục hàng hóa

 

DE sử dụng thay cho - 7357

 

add

7110

Văn bản giá trị của đặc điểm

Mô tả dạng tự do của một đặc điểm.

an..35

 

 

 

 

add

7111

Mã giá trị của đặc điểm

Mã đặc tả một đặc điểm.

an..3

 

 

 

 

cnd

7124

Thẻ định danh hàng hóa nguy hiểu của Hoa Kỳ

Liên hợp quốc Hàng hóa nguy hiểm Thẻ định danh (UNDG) là duy nhất số sêrial được ấn định trong Liên hợp quốc cho vật chất và các vật phẩm được chứa trong một danh sách của hàng hóa nguy hiểm thường được mang nhất.

n4

Số hiệu

UNDG

 

 

MAR: IMO/FAL 7

cnd

7130

Gửi hàng. Cấp phép.Thẻ định danh

để định danh một giấy phép chở bằng tàu được phát hành bởi người mua.

an..17

Số xác thực hải quan

 

 

 

add

7133

Sản phẩm. Chi tiết Kiểu .Mã

Mã hạn định một kiểu chi tiết sản phẩm.

an..3

 

 

 

 

add

7134

Sản phẩm. Tên. văn bản

Tên định danh một sản phẩm.

an..35

 

 

 

 

add

7135

Sản phẩm.Thẻ định danh

Để định danh một sản phẩm.

an..35

 

 

 

 

add

7139

Sản phẩm. Đặc điểm.Thẻ định danh

Mã đặc tả định danh của một sản phẩm đặc điểm.

an..3

 

 

 

 

cnd

7140

Mục dòng.Thẻ định danh

Số tham chiếu như một phần số mà định danh một mục dòng.

an..35

Mục số

 

 

UNLK: L 36-46, P 13-47

SAD: n..2 (SAD 32)

cnd

7143

Mục dòng.Thẻ định danh Kiểu.Thẻ định danh

Để định danh một kiểu thẻ định danh mục dòng.

an..3

Kiểu số mục, được mã hóa

 

 

 

x

7148

.

 

 

Số hiệu mã thống kê (thuế hải quan)

 

DE sử dụng thay cho -

7357

UNLK: L 28-51, P 52-62

x

7153

.

 

 

Tình trạng vật phẩm, được mã hóa

 

DE sử dụng thay cho - 4405

 

add

7160

Dịch vụ đặc biệt.Văn bản

Mô tả dạng tự do của một Dịch vụ đặc biệt.

an..35

 

 

 

 

cnd

7161

Dịch vụ đặc biệt.Mã

Mã đặc tả một Dịch vụ đặc biệt.

an..3

Các dịch vụ đặc biệt, được mã hóa

 

 

 

cndr

7164

Cấu trúc phân tầng . Mức.Thẻ định danh

Để định danh một mức trong một cấu trúc phân tầng.

an..35

phân tầng ID số

 

 

 

cndr

7166

Cấu trúc phân tầng . gốc.Thẻ định danh

Để định danh mức cao hơn tiếp theo trong một cấu trúc phân tầng .

an..35

ID gốc phân tầng

 

 

 

add

7168

Mức. Thẻ định danh trình tự (Trình tự.Thẻ định danh)

Số trình tự định danh một mức cụ thể với hàng hóa khác.

an..3

 

 

 

 

add

7171

Cấu trúc phân tầng. Đối tượng Quan hệ.Mã

Mã đặc tả quan hệ giữa đối tượng phân t ầng và một đối tượng được định danh.

an..3

 

 

 

 

add

7173

Cấu trúc phân tầng. Đối tượng Kiểu.Mã

Mã hạn định một đối tượng trong một hệ có thứ bậc.

an..3

 

 

 

 

add

7176

Rủi ro Đối tượng. Kiểu nhỏ.Văn bản

Mô tả dạng tự do đối tượng kiểu nhỏ của một rủi ro.

an..70

 

 

 

 

add

7177

Rủi ro Đối tượng. Kiểu nhỏ.Thẻ định

Mã định danh đối tượng kiểu nhỏ của một rủi ro.

an..17

 

 

 

 

add

7179

Rủi ro Đối tượng. Kiểu.Thẻ định danh

Mã định danh một kiểu rủi ro đối tượng.

an..17

 

 

 

 

x

7182

.

 

 

Số lớp

ADR/RID

 

DE sử dụng thay cho - 8351

 

cnr

7184

Hàng hóa ký gửi.nguy hiểm hàng hóa.Chỉ báo

Chỉ ra rằng vận tải có tùy thuộc vào một quy định quốc tế liên quan cước phí của hàng hóa nguy hiểm hoặc không.

an1

Hàng hóa nguy hiểm: Chỉ báo RID

 

 

CIM: Checkmark L 28, P 60 (CIM 33). trong interchange: n1

cnd

7186

Quá trình.Kiểu.Văn bản

Mô tả dạng tự do của một kiểu quá trình.

an..35

Kiểu quá trình

 

 

 

cnd

7187

Quá trình.Kiểu.Mã

Mã đặc tả một kiểu quá trình.

an..17

định danh kiểu quá trình

 

 

 

cnd

7188

Thử nghiệm. Xem xét lại phương pháp. Thẻ định danh

Để định danh một soát xét của một phương pháp thử nghiệm.

an..30

Số hiệu xem xét lại thử nghiệm

 

 

 

add

7190

Quá trình.Chi tiết.Văn bản

Mô tả dạng tự do của một quá trình.

an..70

 

 

 

 

add

7191

Quá trình.Chi tiết.Mã

Mã đặc tả một quá trình.

an..17

 

 

 

 

cnd

7194

Mục dòng.Người bán Thẻ định danh được ấn định (được ấn định.Thẻ định danh)

Định danh của một mục được ấn định bởi người bán.

an..35

Số hiệu vật phẩm của người bán

 

 

UNLK: L36-46, P 09-44

x

7203

.

 

 

Chỉ báo được vận chuyển ngắn/được vận chuyển trước

 

DE sử dụng thay cho - 8249

 

cnd

7224

Gói.Số lượng

Số mục cá nhân được đóng gói theo cách mà chúng không thể được chia ra mà không tháo đóng gói đầu tiên.

n..8

Số hiệu gói

Số hiệu gói

 

AW B: L 33-44, P 09-12

CIMP: (701):n..4

CMR: L 28-42, P 27-33 (CMR 7)

UNLK: L 28-51, P 27-33

Add MAR: IMO/FAL 2,7

SAD: (SAD 31)

cnd

7226

Mục hàng hóa chia tách. Gói.Số lượng

Số hiệu gói trong một mục hàng hóa chia tách.

n..6

Chia gói

 

 

CIMP: (701):n..4

cnd

7228

Thiết bị vận tải.Gói.Số lượng

Số hiệu gói được chất vào hoặc lên một bộ phận thiết bị vận tải như một phần của, hoặc tổng của một hàng ký gửi.

n..6

Số hiệu gói được nhồi

 

 

 

x

7230

.

 

 

Bản chất và số lượng hàng hóa

 

DE sử dụng thay cho - 7002 và 7233 / 7370

AW B: L 33-44, P 61-81 and CIMP: (708):an..15; (709):an..20

cnd

7233

Đóng gói. Thông tin.Mã

Mã đặc tả thông tin liên quan tới đóng gói.

an..3

Thông tin liên quan đóng gói, được mã hóa

 

 

 

cnd

7240

Hàng hóa ký gửi.Mục hàng hóa.Số lượng

Tính toán số tổng của các mục hàng hóa trong một ký gửi hàng.

n..15

Số tổng của

 

 

SAD: (SAD 5)

cn

7242

Sản phẩm. Phương thức.Thẻ định danh

Tham chiếu được ấn định bởi một nhà sản xuất để chỉ định nhóm sản phẩm trong cùng thiết kế cấu trúc.

an..35

Số hiệu kiểu

 

 

UNLK: L 36-46, P09-44

x

7246

.

 

 

Số nhãn hiệu vận tải

 

DE sử dụng thay cho - 7402

 

cn

7254

Hàng hóa nguy hiểm. Tên kỹ thuật.Văn bản

tên tàu thuyền thích hợp, được bổ sung khi cần thiết với tên kỹ thuật đúng, bởi một chất nguy hiểm hoặc vật phẩm có thể được định danh đúng, hoặc nhiều tin tức thích đáng cho phép định danh bởi tham chiếu tài liệu khái quát sẵn có.

an..26

Tên kỹ thuật hàng hóa nguy hiểm

 

 

MAR: IMO/FAL 7

cnd

7273

Dịch vụ. Yêu cầu.Mã

Mã đặc tả một yêu cầu dịch vụ.

an..3

Yêu cầu dịch vụ, được mã hóa

 

 

 

x

7282

.

 

 

Số hiệu mã biểu thuế (thuế hải quan)

 

DE sử dụng thay cho - 7357

 

add

7290

Hàng hóa ký gửi.Phạm vi chứng từ tín dụng.Chỉ báo

Chỉ báo một hàng hóa ký gửi cụ thể được bao trùm bởi một thẻ tín dụng hay không.

an1

 

 

 

 

x

7291

 

 

 

Chỉ báo chứng từ tín dụng

 

DE sử dụng thay cho - 7290

 

cnd

7293

Miền. Chức năng.Mã

Mã đặc tả một miền hoặc phạm vi chủ thể.

an..3

Hạn định định danh lĩnh vực/chủ đề

 

 

 

add

7294

Miền. Yêu cầu và điều kiện.Văn bản

Văn bản dạng tự do mô tả của một yêu cầu hoặc một điều kiện của một miền.

an..35

 

 

 

 

cnd

7295

Miền. Yêu cầu và điều kiện.Thẻ định danh

Để định danh một yêu cầu hoặc một điều kiện của một miền.

an..17

Định danh yêu cầu/điều kiện

 

 

 

cnd

7297

Tập. Kiểu.Mã

Mã hạn định một kiểu tập.

an..3

Hạn định định danh tập

 

 

 

add

7299

Đối tượng. Ký hiệu quy ước yêu cầu.Mã

Mã đặc tả một ký hiệu quy ước yêu cầu đối với một đối tượng.

an..3

 

 

 

 

cnd

7304

Mục dòng.Thẻ định danh người mua được ấn định.Thẻ định danh

Định danh của một mục được ấn định bởi người bán.

an..35

Số hiệu vật phẩm của người mua

 

 

UNLK: L36-46, P 09-44

cnd

7338

Sản phẩm. Lô sản xuất.Thẻ định danh

Số tham chiếu được ấn định bởi nhà sản xuất để chỉ định việc nhóm sản phẩm trong cùng lô sản xuất.

an..17

Số lô vật phẩm

lô số

 

UNLK: L 36-46, P 09-44

cndr

7357

Mục hàng hóa. Kiểu.Mã

Mã đặc tả một kiểu của hàng hóa đối với hải quan, vận tải hoặc các mục đích thống kê (thuật ngữ chung).

an..35

Định danh hàng hóa/tỷ lệ

Mã hàng hóa của hãng vận tải

 

AW B: L 33-44, P 23-29

CIM: L 44-45, P 38-32 và

L 50-51, P 28-32 và L 56-57,P 28-32 (và ngược lại) CIMP: (707):n4..7 và (900):n4..8

CMR: n5; L 28-32, P 75-82 CIM: n5; L 28-32, P 75-82

MAR: IMO/FAL 2

SAD: (SAD 33)

UNLK: L 28-50, P 52-62

cnd

7361

Mục hàng hóa. Hải quan yêu cầu.Thẻ định danh

Mã định danh hàng hóa cho hải quan.

an..18

Định danh mã hải quan

 

 

 

add

7364

Quá trình.Chỉ báo.Văn bản

Mô tả dạng tự do của một chỉ báo quá trình.

an..35

 

 

 

 

cnd

7365

Quá trình.Chỉ báo.Mã

Mã đặc tả một chỉ báo quá trình.

an..3

Chỉ báo xử lý, được mã hóa

 

 

 

cndr

7368

Gói.Số lượng tổng.Văn bản

Tổng số các gói được thể hiện dạng chữ.

an..70

Tổng số các gói

 

 

 

cndr

7370

Hàng hóa ký gửi.Gói.Số lượng

Đếm tổng số các gói như một hàng ký gửi

n..8

Tổng số các gói

Tổng số các gói

 

SAD: (SAD 6)

x

7380

.

 

 

Mã số trang IMDG

 

DE sử dụng thay cho - 8078/827 3/8351

 

cnd

7383

Đối tượng. Vị trí hình học tôpô.Mã

Mã đặc tả vị trí hình học tôpô trên một đối tượng như vị trí trên một bề mặt hoặc lớp.

an..3

Chỉ báo bề mặt/lớp, được mã hóa

 

 

 

cnd

7402

Đối tượng.Thẻ định danh

Để định danh một đối tượng, ví dụ: số hiệu duy nhất được thêm vào bởi nhà sản xuất cho một sản phẩm đối với mục đích định danh.

an..35

Số định danh

Số định danh

 

UNLK: L 36-46, P 09-44

cnd

7405

Đối tượng.Thẻ định danh Kiểu.Mã

Mã hạn định định danh của một đối tượng.

an..3

Hạn định số định danh

 

 

 

cnd

7410

Thủy thủ. Ảnh hưởng cá nhân.Văn bản

Mô tả và số lượng thuộc sở hữu cá nhân của từng thủy thủ theo các quy định bắt buộc tại nơi đến của một phương tiện vận tải phải đóng thuế hoặc bị ngăn cấm, hạn chế.

an..35

Các ảnh hưởng của thủy thủ

 

 

MAR: IMO/FAL 4

x

7416

.

 

 

Số lớp IMDG

 

DE sử dụng thay cho - 8351/827
3

MAR: IMO/FAL 7

add

7418

Vật liệu gây nguy hiểm. Danh mục phân loại

Tên loại mối nguy hiểm đối với một vật liệu.

an..35

 

 

 

 

cndr

7419

Vật liệu gây nguy hiểm. Danh mục phân loại.Mã

Mã đặc tả một loại mối nguy hiểm đối với một vật liệu.

an..7

Mã lớp vật liệu gây nguy hiểm, định danh

 

 

 

x

7421

.

 

 

danh sách mã id Vật liệu gây nguy hiểm

 

mfd trong TDED 1993 DE sử dụng thay cho - 3055/1131

 

cn

7424

Gửi hàng. Vận tải đơn vị.Thẻ định danh

Thẻ định danh được sử dụng để nhóm các vật phẩm vào một tải đơn vị được mô t ả trước để gửi hàng/gửi đi như được thỏa thuận giữa các bên.

an..17

Số hiệu nhóm vận tải

 

 

 

cnd

7429

Chỉ mục. Kiểu cấu trúc.Mã

Mã hạn định một cấu trúc chỉ mục.

an..3

Hạn định cấu trúc chỉ mục

 

 

 

cnd

7431

Thỏa thuận. Chức năng.Mã

Mã hạn định một kiểu thỏa thuận.

an..3

Kiểu thỏa thuận hạn

 

 

 

add

7432

Thỏa thuận. Kiểu.Văn bản

Mô tả dạng tự do của một kiểu thỏa thuận.

an..70

 

 

 

 

cnd

7433

Thỏa thuận. Kiểu.Mã

Mã đặc tả một kiểu thỏa thuận.

an..3

Kiểu thỏa thuận, được mã hóa

 

 

 

x

7434

 

 

 

Mô tả kiểu thỏa thuận

 

DE sử dụng thay cho - 7432

 

cnd

7436

Chỉ mục. Mức thứ nhất.Thẻ định danh

Để định danh mức thứ nhất của một cơ chế sắp xếp được sử dụng để xác định vị trí một mục trong một c ấu trúc chỉ mục.

an..17

ID mức 1

 

 

 

cnd

7438

Chỉ mục. Mức thứ hai.Thẻ định danh

Để định danh mức thứ hai của một cơ chế sắp xếp được sử dụng để xác định vị trí một mục trong một cấu trúc chỉ mục.

an..17

ID mức 2

 

 

 

cnd

7440

Chỉ mục. Mức thứ ba.Thẻ định danh

Để định danh mức thứ ba của một cơ chế sắp xếp được sử dụng để xác định vị trí một mục trong một c ấu trúc chỉ mục.

an..17

ID mức 3

 

 

 

cnd

7442

Chỉ mục. Mức thứ tư.Thẻ định danh

Để định danh mức thứ tư của một cơ chế sắp xếp được sử dụng để xác định vị trí một mục trong một cấu trúc chỉ mục.

an..17

ID mức 4

 

 

 

cnd

7444

Chỉ mục. Mức thứ năm.Thẻ định danh

Để định danh mức thứ năm của một cơ chế sắp xếp được sử dụng để xác định vị trí một mục trong một cấu trúc chỉ mục.

an..17

ID mức 5

 

 

 

cnd

7446

Chỉ mục. Mức thứ sáu.Thẻ định danh

Để định danh mức thứ sáu của một cơ chế sắp xếp được sử dụng để xác định vị trí một mục trong một cấu trúc chỉ mục.

an..17

ID mức 6

 

 

 

cnd

7449

Hội viên. Kiểu.Mã

Mã hạn định kiểu hội viên.

an..3

Hội viên hạn định

 

 

 

cnd

7450

Hội viên. Danh mục phân loại.Văn bản

Mô tả dạng tự do của một hội viên danh mục phân loại.

an..35

Hội viên danh mục phân loại

 

 

 

cnd

7451

Hội viên. Danh mục phân loại.Mã

Mã đặc tả một hội viên danh mục phân loại.

an..4

Hội viên danh mục phân loại định danh

 

 

 

cnd

7452

Hội viên. Tình trạng.Văn bản

Mô tả dạng tự do của một hội viên tình trạng.

an..35

Tình trạng hội viên

 

 

 

cnd

7453

Hội viên. Tình trạng.Mã

Mã đặc tả một hội viên tình trạng.

an..3

Tình trạng hội viên, được mã hóa

 

 

 

cnd

7455

Hội viên. Mức Chức năng.Mã

Mã hạn định mức hội viên.

an..3

Hạn định mức hội viên

 

 

 

cnd

7456

Hội viên. Mức.Văn bản

Mô tả dạng tự do của một mức hội viên.

an..35

Mức hội viên

 

 

 

cnd

7457

Hội viên. Mức.Mã

Mã đặc tả một mức hội viên.

an..9

Định danh mức hội viên

 

 

 

add

7458

Attendee. Danh mục phân loại.Văn bản

Mô tả dạng tự do của một danh mục phân loại attendee.

an..35

 

 

 

 

add

7459

Attendee. Danh mục phân loại.Mã

Mã đặc tả một danh mục phân loại attendee.

an..3

 

 

 

 

cn

7488

Hàng hóa nguy hiểm. Thông tin bổ sung.Văn bản

Thông tin bổ sung yêu cầu đối với mỗi chất vật phẩm hoặc nguy hiểm trong một hàng hóa ký gửi.

an..26

Hàng hóa nguy hiểm thông tin bổ sung

 

 

Add MAR: IMO/FAL 7

add

7491

Bảng kê hàng hóa. Kiểu.Mã

Mã đặc tả một kiểu bảng kê hàng hóa.

an..3

 

 

 

 

add

7493

Hư hại. Chi tiết Kiểu.Mã

Mã hạn định các chi tiết hư hại.

an..3

 

 

 

 

add

7495

Đối tượng. Kiểu.Mã

Mã hạn định một kiểu đối tượng.

an..3

 

 

 

 

add

7497

Thành phần cấu trúc. Chức năng.Mã

Mã hạn định chức năng của một thành phần c ấu trúc.

an..3

 

 

 

 

add

7500

Hư hại. Kiểu.Văn bản

Mô tả dạng tự do của một kiểu hư hại.

an..35

 

 

 

 

add

7501

Hư hại. Kiểu.Mã

Mã đặc tả một kiểu hư hại.

an..3

 

 

 

 

add

7502

Hư hại. Phạm vi.Văn bản

Mô tả dạng tự do của một phạm vi của hư hại.

an..35

 

 

 

 

add

7503

Hư hại. Phạm vi.Mã

Mã đặc tả một phạm vi hư hại.

an..4

 

 

 

 

add

7504

Thành phần. Kiểu.Văn bản

Mô tả dạng tự do của một kiểu thành phần.

an..35

 

 

 

 

add

7505

Thành phần. Kiểu.Mã

Mã đặc tả một kiểu thành phần.

an..3

 

 

 

 

add

7506

Thành phần. Vật liệu.Văn bản

Mô tả dạng tự do của một vật liệu thành phần.

an..35

 

 

 

 

add

7507

Thành phần. Vật liệu.Mã

Mã đặc tả một vật liệu thành phần.

an..3

 

 

 

 

add

7508

Hư hại. Tính nghiêm trọng.Văn bản

Mô tả dạng tự do hư hại nghiêm trọng.

an..35

 

 

 

 

add

7509

Hư hại. Tính nghiêm trọng.Mã

Mã đặc tả hư hại nghiêm trọng.

an..3

 

 

 

 

add

7511

Ghi nhãn. Kiểu.Mã

Mã đặc tả một kiểu ghi nhãn.

an..3

 

 

 

 

add

7512

Thành phần cấu trúc.Thẻ định danh

Để định danh một thành phần của một cấu trúc .

an..35

 

 

 

 

add

7515

Cấu trúc . Kiểu.Mã

Mã đặc tả một kiểu cấu trúc.

an..3

 

 

 

 

x

8008

.

 

 

Thiết bị có thể trao đổi, kiểu

 

DE sử dụng thay cho -8155

 

cn

8012

Hàng hóa ký gửi.Vận tải.Văn bản

Thông tin vận tải cho các mục đích thương mại (thuật ngữ chung).

an..35

Chi tiết vận tải

Thông tin vận tải

 

CIMP: (314, 404, 405, 406, 407, 408, 415, 418):an..65

UNLK: an..35x3 L 20-22, P 09-44

add

8015

Hạn chế đi lại.Mã

Mã đặc tả một hạn chế đi lại.

an..3

 

 

 

 

add

8017

Hạn chế đi lại. ứng dụng.Mã

Mã đặc tả ứng dụng của một hạn chế giao thông.

an..3

 

 

 

 

x

8020

 

 

 

Côngtennơ/ thiết bị chất hàng, D anh mục phân loại

 

DE sử dụng thay cho - 8053

 

add

8021

Thiết bị vận tải gắn kèm.D anh mục phân loại.Mã

Mã đặc tả một kiểu thiết bị được gắn kèm sang phương tiện khác phần thiết bị vận tải, như dụng cụ chất hàng, dây thừng, dây cáp, dây xích.

a..7

 

Danh mục phân thiết bị chất

 

CIM: L 09, P 45-51 và 64-70

cnd

8022

Chi phí.Văn bản

Mô tả dạng tự do của một chi phí như cước phí và các chi phí khác.

an..26

Cước và phí

Kiểu chi phí

 

UNLK: L53-66, P 28-65

cnd

8023

Chi phí.Mã

Mã đặc tả một chi phí như cước phí và các chi phí khác.

an..17

Định danh cước và phí

 

 

 

add

8024

Phương tiện vận tải.Mục đích lời mời.Văn bản

Mô tả dạng tự do mục đích lời mời chuyên chở.

an..35

 

 

 

 

add

8025

Phương tiện vận tải.Mục đích lời mời.Mã

Mã đặc tả mục đích lời mời chuyên chở.

an..3

 

 

 

MAR: IMO/FAL 1

cnd

8028

Phương tiện vận tải.Hành trình.Thẻ định danh

Để định danh một hành trình của một phương tiện vận tải, ví dụ: số hiệu chiếu đi, số chuyến bay, số hiệu chuyến đi.

an..17

Số tham chiếu vận chuyển

Số chuyến bay, Số hiệu chiếu đi

 

CIMP: (201):a3; (202):n2; (312):an2;(800):n3(n1)(a1)

MAR: IMO/FAL 1, 5-7

cnd

8030

Thiết bị vận tải gắn kèm.Nhãn chuyên chở bằng tàu.Văn bản

Để định danh nhãn và số hiệu on một bộ phận thiết bị vận tải được gắn kèm sang phần thiết bị vận tải phương tiện khác.

an..12

Nhãn và số hiệu côngtennơ/ thiết bị chất hàng

Nhãn và số hiệu thiết bị chất hàng

 

CIM: L 09, P 52-63 và P 71082

x

8032

.

 

 

Thiết bị có thể trao đổi, số

 

DE sử dụng thay cho - 8046

 

add

8035

Hạn chế đi lại. Chức năng.Mã

Mã đặc tả chức năng của một hạn chế đi lại.

an..3

 

 

 

 

cndr

8036

Thiết bị vận tải.Tính quay vòng.Chỉ báo

Biểu thị một một mục thiết bị vận tải riêng có thể quay vòng hay không.

an1

Chỉ báo thiết bị có thể quay vòng

 

 

 

cndr

8042

Phương tiện vận tải.địa điểm kho hàng.Văn bản

Mô tả nguyên bản của một vị trí trên boong một phương tiện vận tải nơi được quy định để xếp hàng hóa và thiết bị.

an..256

Vị trí xếp hàng trên boong

Vị trí ô

 

MAR: IMO/FAL 7

cndr

8043

Phương tiện vận tải.địa điểm kho hàng.Thẻ định danh

Để định danh một vị trí trên boong một phương tiện vận tải nơi được quy định để xếp hàng hóa và thiết bị.

an..35

Vị trí xếp hàng trên boong, được mã hóa

 

 

CIMP: (807):a1

MAR: IMO/FAL 7

cndr

8044

Phương tiện vận tải.địa điểm lưu xếp hàng.Văn bản

Mô tả nguyên bản của một vị trí trên boong một phương tiện vận tải nơi được quy định để chứa hoặc lưu hàng.

an..256

Nơi lưu hàng

Kho hàng trên tàu

 

MAR: IMO/FAL 3

add

8045

Phương tiện vận tải.địa điểm lưu xếp hàng.Thẻ định danh

Để định danh một vị trí trên boong một phương tiện vận tải nơi được quy định để chứa hoặc lưu hàng.

an..35

 

Kho hàng trên tàu

 

MAR: IMO/FAL 3

cnd

8046

Hàng hóa ký gửi.Thiết bị vận tải.Số lượng

Tính toán số các bộ phận của thiết bị vận tải trong một hàng hóa ký gửi, như các côngtennơ và thiết bị đơn vị chất hàng tương tự.

n..6

Số các côngtennơ

Số các bộ phận

 

AW B: L 46, P 09-12

CIM: L 12, P 57-59 hoặc L 12, P 63-65

CIMP: (702): n..2

CMR: L 28-42, P 27-33 (CMR 7)

UNLK: L 28-50, P 27-33

MAR: IMO/FAL 2

cndr

8051

Hoạt động vận tải. Giai đoạn.Thẻ định danh

Mã đặc tả một phạm vi chuyên chở cụ thể.

an..17

Hạn định phạm vi chuyên chở

 

 

 

cnd

8053

Thiết bị vận tải.Danh mục phân loại.Mã

Mã đặc tả một kiểu thiết bị.

an..3

Hạn định thiết bị

 

 

CIM: L 09, P 45-51 và 64-70

x

8056

.

 

 

Độ dài phương tiện xe cộ

 

DE sử dụng thay cho - 6168

 

cnd

8066

Hoạt động vận tải. Phương thức.Văn bản

Tên phương thức vận tải.

an..17

Phương thức vận tải

 

 

 

cnd

8067

Hoạt động vận tải. Phương thức.Mã

Mã đặc tả một phương thức vận tải.

an..3

Phương thức vận tải, được mã hóa

 

 

SAD: (SAD 26)

x

8072

.

 

 

Chiều c ao phương tiện xe cộ

 

DE sử dụng thay cho - 6008

 

cnd

8077

Thiết bị vận tải.Kiểu bên tham gia cung cấp.Mã

Mã định danh một kiểu bên tham gia là nhà cung cấp của thiết bị vận tải.

an..3

Nhà cung cấp thiết bị, được mã hóa

 

 

 

cnd

8078

Mối nguy hiểm bổ sung. Lớp.Thẻ định danh

Để định danh một lớp mối nguy hiểm bổ sung.

an..7

Chất nguy hiểm/mục/số trang

 

 

 

cn

8082

Hoạt động vận tải. Kiểu phương tiện đang thực hiện.Văn bản

Phương tiện vận tải mà hàng hóa được chuyển s au vận tải chính.

an..17

Phương tiện vận tải đang thực hiện

Đang thực hiện bởi, hướng tới lộ trình nội địa

 

UNLK: L 26, P 09-26

cnd

8083

Hoạt động vận tải. Kiểu phương tiện đang thực hiện.Mã

Mã đặc tả phương tiện vận tải mà hàng hóa được chuyển sau vận tải chính.

an..8

Phương tiện vận tải đang thực hiện, được mã hóa

 

 

UNLK: L 25, P 18-26

cnd

8092

Mã mối nguy hiểm.Phiên bản.Thẻ định danh

Để định danh số phiên bản của một mã m ối nguy hiểm.

an..10

Số phiên bản mã mối nguy hiểm

 

 

 

cnd

8101

Phương tiện vận tải.Hướng.Mã

Mã đặc tả hướng vận chuyển.

an..3

Hướng quá cảnh, được mã hóa

 

 

 

x

8110

.

 

 

Định danh chuyến bay

 

DE sử dụng thay cho - 8028

 

cndr

8112

Thiết bị vận tải.Sử dụng loại trừ.Chỉ báo

Chỉ dẫn của một người ký gửi yêu cầu sử dụng loại trừ của một bộ phận thiết bị vận tải đối với hàng hóa của anh t a hay không

an1

Chất hàng phần/xe

Chỉ báo FCL / LCL; Chỉ báo FTL / LTL; loại trừ xe goong / chỉ báo loại trừ việc không sử dụng

 

 

x

8114

.

 

 

Số tiền t ố định danh thiết bị vận tải

 

Không yêu cầu kinh doanh được định danh

 

x

8120

.

 

 

Bộ phận cung cấp tàu

 

DE sử dụng thay cho - 8212

 

x

8122

.

 

 

Tàu

 

DE sử dụng thay cho - 8212

MAR: IMO/FAL 1-7 và UNLK: L 24, P 09-26

x

8123

.

 

 

Tàu, được mã hóa

 

DE sử dụng thay cho - 8213

MAR: IMO/FAL 1-3,5-7 and UNLK: L 23, P 19-26

cnd

8126

Hàng hóa nguy hiểm. Các về tình trạng khẩn cấp chuyên chở.Thẻ định danh

Để định danh Tình trạng khẩn cấp chuyên chở một hàng hóa nguy hiểm

an..10

Số hiệu các

 

 

 

x

8130

.

 

 

Tình trạng Côngtennơ

 

DE sử dụng thay cho - 8168

 

x

8131

.

 

 

Tình trạng Côngtennơ, được mã hóa

 

DE sử dụng thay cho - 8169

 

x

8136

.

 

 

Tình trạng Côngtennơ, được mã hóa

 

DE sử dụng thay cho - 6080

 

x

8142

.

 

 

Dịch vụ di chuyển hàng hóa/ côngtennơ

 

DE được xóa trong 1993, sử dụng thay

 

x

8143

.

 

 

Dịch vụ di chuyển hàng hóa/ côngtennơ, được mã hóa

 

DE được xóa trong 1993, sử dụng thay

 

x

8148

.

 

 

Kích cỡ Phương tiện xe cộ

 

Sử dụng các phần tử kích thước thích hợp, như 6168 (độ dài), 6140 (độ rộng), 6008 (Chiều cao).

 

x

8149

.

 

 

Kích cỡ Phương tiện xe cộ, được mã hóa

 

Sử dụng các phần tử kích thước thích hợp, như 6168 (độ dài), 6140 (độ rộng), 6008 (Chiều cao).

 

cnd

8154

Thiết bị vận tải.đặc điểm.Văn bản

Mô tả dạng tự do của đặc điểm, Như là; kích thước và kiểu của một phần thiết bị vận tải

an..35

Kích thước và kiểu thiết bị

 

 

UNLK: L 28-50, P 09-26

cndr

8155

Thiết bị vận tải.đặc điểm.Mã

Mã đặc tả đặc điểm, như là; kích thước và kiểu của một phần thiết bị vận tải

an..10

Định danh kích thước và kiểu thiết bị

 

 

CIM: L 12, P 60-62 hoặc L 12, P 66-67

MAR: IMO/FAL 2

cnd

8158

Hàng hóa nguy hiểm. Áp phíc mối nguy hiểm da cam ở phần trên.Thẻ định danh

Để quy định số định danh phần cao hơn tranh cổ động mối nguy hiểm mầu cam yêu cầu trên phương tiện vận tải.

an..4

Số định hanh mối nguy hiểm, phần trên

 

 

 

x

8162

.

 

 

Số hiệu phương tiện môtô

 

DE sử dụng thay cho - 8212

 

x

8164

.

 

 

Số toa

 

DE sử dụng thay cho - 8260

 

add

8168

Thiết bị vận tải.Tính đầy đủ.Văn bản

Mẫu tự dodạng văn bản quy định mức đầy đủ của một bộ phận thiết bị vận tải.

an..35

 

 

 

 

cnd

8169

Thiết bị vận tải.Tính đầy đủ.Mã

Mã đặc tả mức đầy đủ của một bộ phận thiết bị vận tải.

an..3

Chỉ báo đầy/rỗng, được mã hóa

Chỉ báo đầy đủ hoặc rỗng

 

CIMP: (803):n1

cn

8170

Hoạt động vận tải. Phương thức thực hiện trước.Văn bản

Phương thức vận tải mà hàng hóa được chuyển trước sự chuyên chở chính của hàng hóa.

an..17

Phương thức vận tải thực hiện trước

 

 

UNLK: L 22, P 09-26

cndr

8171

Hoạt động vận tải. Phương thức thực hiện trước.Mã

Mã đặc tả phương thức vận tải mà hàng hóa được chuyển trước sự chuyên chở chính của hàng hóa.

an..3

Phương thức vận tải thực hiện trước, được mã hóa

 

 

UNLK: L 21, P 17-18

cnd

8178

Phương tiện vận tải.Kiểu.Văn bản

Mô tả dạng tự do của một sử dụng thay kiểu phương tiện vận tải.

an..17

Sử dụng thay kiểu phương tiện vận tải

sử dụng thay -

 

MAR: IMO/FAL 1

SAD: (SAD 21)

cnd

8179

Phương tiện vận tải.Kiểu.Mã

Mã đặc tả một sử dụng thay kiểu phương tiện vận tải.

an..8

Sử dụng thay định danh kiểu phương tiện vận tải

 

 

MAR: IMO/FAL 1

SAD: (SAD 26)

x

8182

.

 

 

Chiều r ộng Phương tiện xe cộ

 

DE sử dụng thay cho - 6140

 

cnd

8186

Hàng hóa nguy hiểm. Tranh cổ động mối nguy hiểm ở phần thấp.Thẻ định danh

Để quy định số định danh tranh cổ động mối nguy hiểm mầu cam ở phần thấp yêu cầu trên phương tiện vận tải.

an4

Số định danh chất, phần thấp

 

 

 

x

8190

.

 

 

Văn bản tự do, vận tải

 

DE sử dụng thay cho - 8012

 

add

8193

Thiết bị vận tải.Tình trạng pháp lý.Mã

Tình trạng pháp lý của thiết bị vận tải theo khía cạnh mã quy ước Côngtennơ.

an..35

 

 

 

 

cnd

8211

Hàng hóa nguy hiểm. Giấy phép vận tải.Mã

Mã đặc tả việc cấp phép đối với việc vận chuyển hàng hóa gây nguy hiểm.

an..3

Cho phép chuyên chở, được mã hóa

 

 

 

cndr

8212

Phương tiện vận tải.Thẻ định danh.Văn bản

Tên phương tiện vận tải cụ thể như lên tàu

an..35

ID của phương tiện vận tải

 

 

CIMP: (808): an..10

MAR: IMO/FAL 1-7

UNLK: L 24, P 09-26

cnd

8213

Phương tiện vận tải.Thẻ định danh

để định danh một phương tiện vận tải cụ thể như số hiệu của tổ chức hàng hải quốc tế cho một thuyền lớn

an..9

ID của phương tiện vận tải định

đăng ký phương tiện xe cộ số

 

MAR: IMO/FAL 1-3,5-7

UNLK: L 23, P 19-26

add

8214

Phương tiện vận tải.Thay đổi.Chỉ báo

Chỉ báo một phương tiện vận tải tiến hành thay đổi, hoặc sẽ tiến hành hay không.

an1

 

 

 

 

add

8216

Hành trình. điểm dừng.Số lượng

Để quy định số điểm dừng trong một hành trình.

n..3

 

 

 

 

add

8218

Người du lịch. Kèm theo trẻ em.Chỉ báo

Mã chỉ r a một người du lịch có đem theo trẻ em hay không.

an1

 

 

 

 

x

8228

.

 

 

Số hiệu chiếu đi

 

DE sử dụng thay cho - 8028

 

x

8243

.

 

 

Mã hạn chế thiết bị

 

DE sử dụng thay cho - 4079

 

cnd

8246

Hàng hóa nguy hiểm. Ghi nhãn.Thẻ định danh

Để định danh ghi nhãn hàng hóa nguy hiểm.

an..4

Tạo nhãn hiệu Hàng hóa nguy hiểm

 

 

MAR: IMO/FAL 7

cnd

8249

Thiết bị vận tải.Tình trạng.Mã

Mã đặc tả tình trạng của một phần thiết bị vận tải.

an..3

Tình trạng thiết bị, được mã hóa

 

 

 

cnd

8250

Phương tiện vận tải.Biểu diễn.Thẻ định danh

Để định danh phương tiện vận tải được sử dụng tại thời điểm trình bày (nơi xuất phát xuất khẩu, điểm đến nhập khẩu) của hàng hóa ký gửi cho một Văn phòng hải quan trong ngữ cảnh của một khai báo hàng hóa.

an..26

Định danh phương tiện vận tải tại nơi xuất phát/nơi đến

 

 

SAD: (SAD 18)

cnd

8255

Hướng dẫn đóng gói. Kiểu.Mã

Mã đặc tả một kiểu hướng dẫn đóng gói.

an..3

Hướng dẫn đóng gói, được mã hóa

 

 

 

cndr

8260

Thiết bị vận tải.Thẻ định danh

Để định danh một bộ phận thiết bị vận tải chẳng hạn; côngtennơ hoặc thiết bị đơn vị chất hàng.

an..35

Số định định danh thiết bị

 

 

MAR: IMO/FAL 2, 7

UNLK: L 13-14, P 45-68

x

8262

.

 

 

Hạn định thẻ định danh côngtennơ

 

Không yêu cầu kinh doanh được định danh

 

x

8264

.

 

 

Phương tiện vận tải

 

DE được xóa trong 1993, sử dụng thay 8212

 

x

8265

.

 

 

Phương tiện vận tải, được mã hóa

 

DE được xóa trong 1993, sử dụng thay 8213

 

cnd

8270

Phương tiện vận tải.Tại biên giới.Thẻ định danh

Để định danh phương tiện vận tải được sử dụng trong vùng biên giới giao nhau ngoài quốc gia gửi hàng xuất khẩu hoặc trong quốc gia điểm đến cuối cùng để nhập khẩu.

an..25

Định danh phương tiện vận tải hoạt động vùng biên giới giao nhau

 

 

SAD: (SAD 21)

cnd

8273

Hàng hóa nguy hiểm. Quy định.Mã

Mã đặc tả một hàng hóa nguy hiểm quy định.

an..3

Các quy định hàng hóa nguy hiểm, được mã hóa

 

 

MAR: IMO/FAL 7

x

8275

.

 

 

Tình trạng côngtennơ/ gói, được mã hóa

 

DE sử dụng thay cho - 8169

 

cndr

8281

Phương tiện vận tải.Quyền sở hữu.Mã

Mã đặc tả quyền sở hữu của một phương tiện vận tải.

an..3

Quyền sở hữu vận tải, được mã hóa

 

 

 

x

8320

.

 

 

Số hiệu tàu hỏa

 

DE sử dụng thay cho - 8260

 

cnd

8323

Mục hàng hóa. đối với hoạt động vận tải của chính phủ.Mã

Mã đặc tả một hoạt động vận tải riêng.

an..3

Hoạt động vận tải, được mã hóa

 

 

 

x

8325

.

 

 

Danh mục phân loại phương tiện vận tải, được mã hóa

 

DE sử dụng thay cho - 8179

 

x

8328

.

 

 

Số hiệu phương tiện

 

DE sử dụng thay cho - 8046

 

x

8332

.

 

 

Kế hoạch thiết bị

 

DE sử dụng thay cho - 8335

 

cnd

8334

Mục hàng hóa. Kiểu hoạt động vận tải.Văn bản

Mô tả dạng tự do của một kiểu hoạt động vận tải.

an..35

Kiểu hoạt động

 

 

CIMP: (804): an..53

UNLK: L 28, P 12-38

cnd

8335

Mục hàng hóa. Kiểu hoạt động vận tải.Mã

Mã đặc tả một kiểu hoạt động vận tải.

an..3

Kiểu hoạt động, được

 

 

UNLK: L 28, P 09-ll

cnd

8339

đóng gói. Mức nguy hiểm.Mã

Mã đặc tả mức nguy hiểm mà đối với đóng gói phải cung cấp.

an..3

đóng gói group, được mã hóa

 

 

MAR: IMO/FAL 7

cnd

8341

Mục hàng hóa. Thu xếp cước chuyên chở.Mã

Mã đặc tả thu xếp cước chuyên chở của hàng hóa.

an..3

Thu xếp cước chuyên chở, được mã hóa

 

 

 

cnd

8351

Hàng hóa nguy hiểm. Lớp mối nguy hiểm.Thẻ định danh

Để định danh một lớp mối nguy hiểm có thể áp dụng cho hàng hóa nguy hiểm như xác định bởi tổ chức có thẩm quyền quy định liên quan như Số lớp IMDG của SOLAS Quy ước của IMO và Số lớp ADR/RID đối với môi trường đường sắt.

an..7

Định danh mã mối nguy hiểm

Số lớp IMDG, Số lớp ADR/RID

 

CMR: L 44, P 09-44

MAR: IMO/FAL 7

cnd

8364

Hàng hóa nguy hiểm. Thủ tục tình trạng vận tải khẩn cấp.Thẻ định danh

Để định danh một thủ tục về tình trạng khẩn cấp đối với việc vận chuyển hàng hóa nguy hiểm. Từ đồng nghĩa: Số EMS.

an..6

Số EMS

 

 

MAR: IMO/FAL 7

cnd

8393

Gói hàng có thể quay vòng. Nội dung bốc dỡ.Mã

Mã đặc tả các nội dung bốc dỡ đối với một gói hàng có thể quay vòng.

an..3

Nội dung bốc dỡ gói hàng có thể quay vòng, được mã hóa

 

 

 

cnd

8395

Gói hàng có thể quay vòng. Trách nhiệm thanh toán cước phí.Mã

Mã đặc tả trách nhiệm thanh toán cước phí đối với gói hàng có thể quay vòng.

an..3

Trách nhiệm thanh toán cước phí gói hàng có thể quay vòng, được mã hóa

 

 

 

cnd

8410

Vật liệu gây nguy hiểm. Trợ giúp đầu tiên về y học

Để định danh một Hướng dẫn trợ giúp đầu tiên về y học (MFAG) đối với hàng hóa gây nguy hiểm.

an..4

MFAG

 

 

 

cn

8428

Hoạt động vận tải. Kiểu phương tiện trước khi thực hiện.Văn bản

Phương tiện vận tải mà hàng hóa được chuyển trước sự chuyên chở chính của hàng hóa.

an..17

Phương tiện vận tải trước khi thực hiện

Được gửi bởi

 

UNLK: L 22, P 09-26

cnd

8429

Hoạt động vận tải. Kiểu phương tiện trước khi thực hiện.Mã

Mã đặc tả phương tiện vận tải mà hàng hóa được chuyển trước sự chuyên chở chính của hàng hóa.

an..8

Phương tiện vận tải trước khi thực hiện, được mã hóa

 

 

UNLK: L 21, P 18-26

cn

8442

Hoạt động vận tải. Phương thức đang thực hiện.Văn bản

Phương thức vận tải mà hàng hóa được chuyển sau sự chuyên chở chính của hàng hóa.

an..17

Phương thức vận tải đang thực hiện

 

 

 

cndr

8443

Hoạt động vận tải. Phương thức đang thực hiện.Mã

Mã đặc tả phương thức vận tải mà hàng hóa được chuyển sau sự chuyên chở chính của hàng hóa.

an..3

Phương thức vận tải đang thực hiện, được mã hóa

 

 

 

cn

8452

Phương tiện vận tải. đăng ký quốc tịch.Văn bản

Tên quốc gia mà trong đó một phương tiện vận tải được đăng ký

an..17

Quốc gia của phương tiện vận tải

Cờ của tàu, Quốc gia của thuyền

 

MAR: IMO/FAL 1-7

SAD: (SAD 55)

cnd

8453

Phương tiện vận tải.đăng ký quốc tịch.Thẻ định danh

Mã đặc tả quốc gia mà trong đó một phương tiện vận tải được đăng ký

an..3

Quốc gia của phương tiện vận tải, được mã hóa

 

 

MAR: IMO/FAL 1-7

x

8454

.

 

 

Chỉ báo cước/chi phí

 

DE sử dụng thay cho - 4237

 

cnd

8457

Chuyên chở quá tải. Lý do.Mã

Mã đặc tả một lý do đối với sự chuyên chở quá tải.

an..3

Lý do chuyên chở quá tải, được mã hóa

 

 

 

cnd

8459

Chuyên chở quá tải. Bên có trách nhiệm.Mã

Mã đặc tả bên có trách nhiệm đối với sự chuyên chở quá tải.

an..3

Trách nhiệm chuyên chở quá tải, được mã hóa

 

 

 

cnd

9003

Người lao động. Chức năng chi tiết.Mã

Mã đặc tả chức năng của các chi tiết người lao động.

an..3

Hạn định người lao

 

 

 

cnd

9004

Người lao động. Danh mục phân loại.Văn bản

Mô tả dạng tự do của một danh mục phân loại người lao động.

an..35

Danh mục phân loại người lao

 

 

 

cnd

9005

Người lao động. Danh mục phân loại.Mã

Mã đặc tả một danh mục phân loại người lao động.

an..3

Danh mục phân loại người lao động, được mã hóa

 

 

 

cnd

9006

Tiêu chuẩn.Lớp.Văn bản

Mô tả dạng tự do của một lớp tiêu chuẩn.

an..35

Phân loại tiêu chuẩn

 

 

 

cnd

9007

Tiêu chuẩn.Lớp.Mã

Mã đặc tả một phân loại tiêu chuẩn.

an..3

Phân loại tiêu chuẩn, được mã hóa

 

 

 

cnd

9008

Nghề nghiệp.Văn bản

Mô tả dạng tự do của một nghề nghiệp.

an..35

Nghề nghiệp

 

 

 

cnd

9009

Nghề nghiệp.Mã

Mã đặc tả một nghề nghiệp.

an..3

Nghề nghiệp, được mã hóa

 

 

 

x

9011

.

 

 

Sự kiện về tình trạng, được mã hóa

 

DE sử dụng thay cho - 4405

 

cndr

9012

Tình trạng. Lý do.Văn bản

Mô tả dạng tự do của lý do về tình trạng.

an..256

Lý do về tình trạng

 

 

 

cnd

9013

Tình trạng. Lý do.Mã

Mã đặc tả lý do đối với một tình trạng.

an..3

Lý do về tình trạng, được mã hóa

 

 

 

cnd

9015

Tình trạng. Danh mục phân loại.Mã

Mã đặc tả danh mục phân loại của một tình trạng.

an..3

Kiểu tình trạng, được mã hóa

 

 

 

cnd

9017

Thuộc tính. Chức năng.Mã

Mã hạn định một chức năng thuộc tính.

an..3

Hạn định chức năng thuộc tính

 

 

 

cndr

9018

Thuộc tính.Văn bản

Mô tả dạng tự do của một thuộc tính.

an..256

Thuộc tính

 

 

 

cndr

9019

Thuộc tính.Mã

Mã đặc tả một thuộc tính.

an..17

Thuộc tính, được mã hóa

 

 

 

add

9020

Thuộc tính. Kiểu.Văn bản

Mô tả dạng tự do của một kiểu thuộc tính.

an..70

 

 

 

 

cndr

9021

Thuộc tính. Kiểu.Mã

Mã hóa để quy định một kiểu thuộc tính.

an..17

Kiểu thuộc tính, được mã hóa

 

 

 

add

9023

Định nghĩa.Chức năng.Mã

Mã đặc tả một chức năng của một định nghĩa.

an..3

 

 

 

 

add

9025

Định nghĩa.Phạm vi.Mã

Mã đặc tả phạm vi của một định nghĩa.

an..3

 

 

 

 

add

9026

Nhãn soạn thảo.định dạng.Thẻ định

Để định danh định dạng của một nhãn soạn thảo.

an..35

 

 

 

 

add

9029

Định nghĩa giá trị.Chức năng.Mã

Mã hạn định một định nghĩa giá trị.

an..3

 

 

 

 

add

9031

Nhãn soạn thảo.Biểu diễn.Mã

Mã đặc tả biểu diễn của nhãn soạn thảo.

an..3

 

 

 

 

cn

9032

Hải quan.Thủ tục liền trước.Văn bản

Thủ tục hải quan, nếu có, được áp dụng cho hàng hóa trước khi áp dụng của một thủ tục hải quan khác.

an..17

Thủ tục hải quan liền trước

 

 

 

cndr

9033

Hải quan.Thủ tục liền trước.Mã

Mã đặc tả Thủ tục hải quan, nếu có, được áp dụng cho hàng hóa trước khi áp dụng của một thủ tục hải quan khác.

an..7

Thủ tục hải quan liền trước, được mã hóa

 

 

SAD: (SAD 37)

add

9035

Tiêu chuẩn. Phạm vi áp dụng.Mã

Mã đặc tả phạm vi áp dụng của một tiêu chuẩn.

an..3

 

 

 

 

add

9037

Tiêu chuẩn. Kiểu.Mã

Mã đặc tả một kiểu tiêu chuẩn.

an..3

 

 

 

 

add

9038

Tính thuận tiện.Kiểu.Văn bản

Mô tả dạng tự do kiểu thuận tiện.

an..70

 

 

 

 

add

9039

Tính thuận tiện.Kiểu.Mã

Mã đặc tả một kiểu thuận tiện.

an..3

 

 

 

 

add

9040

Dành riêng.Thẻ định danh

Để định danh một dành riêng.

an..20

 

 

 

 

add

9043

Dành riêng. Kiểu.Mã

Mã hạn định một kiểu dành riêng.

an..3

 

 

 

 

add

9045

Cơ sở.Chức năng.Mã

Mã hạn định một cơ sở.

an..3

 

 

 

 

add

9046

Cơ sở. Kiểu.Văn bản

Mô tả dạng tự do của kiểu cơ sở.

an..35

 

 

 

 

add

9047

Cơ sở. Kiểu.Mã

Mã đặc tả kiểu cơ sở.

an..3

 

 

 

 

add

9048

Tính khả dụng.Kiểu.Văn bản

Mô tả dạng tự do của kiểu tính khả dụng.

an..35

 

 

 

 

add

9049

Tính khả dụng.Kiểu.Mã

Mã đặc tả kiểu tính khả dụng.

an..3

 

 

 

 

add

9051

Tính khả dụng.Chức năng.Mã

Mã hạn định tính khả dụng.

an..3

 

 

 

 

cnd

9141

Quan hệ. Kiểu.Mã

Mã hạn định một kiểu quan hệ.

an..3

Hạn định quan hệ

 

 

 

cnd

9142

Quan hệ.Văn bản

Mô tả dạng tự do của một quan hệ.

an..35

Quan hệ

 

 

 

cnd

9143

Quan hệ.Mã

Mã đặc tả một quan hệ.

an..3

Quan hệ, được mã hóa

 

 

 

cndr

9144

Bên.Quan hệ.Chỉ báo

Chỉ ra có hay không có quan hệ giữa hai bên tham gia như quan hệ tài chính.

an1

Quan hệ của các bên

 

 

 

add

9146

Phần tử dữ liệu hỗn hợp. Thẻ.Thẻ định danh

Để định danh thẻ của một Phần tử dữ liệu hỗn hợp.

an..4

 

 

 

 

add

9148

Thư mục.Tình trạng.Thẻ định danh

Để định danh tình trạng của tập thư mục.

an..3

 

 

 

 

add

9150

Phần tử dữ liệu đơn giản. Thẻ.Thẻ định

Để định danh thẻ của một phần tử dữ liệu đơn giản.

an..4

 

 

 

 

add

9153

Phần tử dữ liệu đơn giản. Biểu diễn ký tự.Mã

Mã đặc tả biểu diễn ký tự của một phần tử dữ liệu đơn giản.

an..3

 

 

 

 

add

9160

Mã.Tập.Chỉ báo

Mã để chỉ ra một phần tử dữ liệu có như một tập mã tương ứng hay không.

an1

 

 

 

 

add

9162

Phần tử dữ liệu. Thẻ.Thẻ định danh

Để định danh thẻ của một phần tử dữ liệu.

an..4

 

 

 

 

add

9164

Nhóm.Thẻ định danh

Để định danh một nhóm.

an..4

 

 

 

 

add

9166

Đoạn.Thẻ.Thẻ định danh

Để định danh thẻ của một đoạn.

an..3

 

 

 

 

add

9169

Dữ liệu. Biểu diễn.Mã

Mã đặc tả một kiểu dữ liệu biểu diễn.

an..3

 

 

 

 

add

9170

Sự kiện.Kiểu.Văn bản

Mô tả nguyên bản của một kiểu sự kiện.

an..70

 

 

 

 

add

9171

Sự kiện.Kiểu.Mã

Mã đặc tả một kiểu sự kiện.

an..3

 

 

 

 

add

9172

Sự kiện.Văn bản

Mô tả dạng tự do sự kiện.

an..256

 

 

 

 

add

9173

Sự kiện.Mã

Mã đặc tả một sự kiện.

an..35

 

 

 

 

add

9175

Phần tử dữ liệu. Chức năng.Mã

Mã đặc tả kiểu sử dụng của một phần tử dữ liệu.

an..3

 

 

 

 

cnd

9212

Thuế. Kiểu chế độ.Văn bản

Mô tả nguyên bản của một cách quản trị theo thuế được đánh giá như tỷ lệ đánh thuế ưu đãi.

an..17

Kiểu của cách thức đánh thuế

 

 

 

cnd

9213

Thuế. Kiểu chế độ.Mã

Mã đặc tả một cách quản trị theo thuế được đánh giá như tỷ lệ đánh thuế ưu đãi.

an..3

Kiểu của cách thức đánh thuế, được

 

 

SAD: (SAD 36)

cnd

9280

Tính hợp lệ.Kết quả.Văn bản

Để quy định giá trị của một kết quả hợp lệ.

an..35

Kết quả hợp lệ

 

 

 

cnd

9282

Tính hợp lệ.Khóa.Thẻ định danh

Để định danh khóa mật mã được sử dụng để tính toán tính hợp lệ.

an..35

Định danh khóa hợp lệ

 

 

 

add

9285

Tính hợp lệ.Tiêu chí.Mã

Mã đặc tả tiêu chia kiểm tra tính hợp lệ được áp dụng.

an..3

 

 

 

 

cndr

9302

Thiết bị vận tải.Kiểu bên niêm phong.Văn bản

Mô tả nguyên bản của vai trò của một bên niêm phong.

an..35

Bên niêm phong

 

 

 

cnd

9303

Niêm phong.Kiểu bên niêm phong.Mã

Mã đặc tả vai trò của một bên niêm phong.

an..3

Bên niêm phong, được mã hóa

 

 

 

cndr

9308

Thiết bị vận tải.Niêm phong.Thẻ định danh

Số định danh của một niêm phong được thêm cho một phần thiết bị vận tải.

an..35

Số niêm phong

 

 

MAR: IMO/FAL 2, 7

SAD: (SAD D)

cndr

9321

Ứng dụng.Lỗi.Mã

Mã đặc tả một lỗi ứng dụng.

an..8

Lỗi ứng dụng, được mã hóa

 

 

 

cnd

9353

Chính phủ.Thủ tục.Mã

Mã đặc tả một thủ tục chính phủ.

an..3

Thủ tục chính phủ, được mã hóa

 

 

 

cnd

9380

Nhóm hải quan.Thủ tục.Văn bản

Mô tả nguyên bản của một thủ tục được thực hiện bởi Hải quan về hàng hóa dưới quyền kiểm soát thuế hải quan.

an..17

Thủ tục hải quan

 

 

SAD: (SAD E)

cndr

9381

Nhóm hải quan.Thủ tục.Mã

Mã đặc tả một thủ tục được thực hiện bởi Hải quan về hàng hóa dưới quyền kiểm soát thuế hải quan.

an..7

Thủ tục hải quan, được mã hóa

 

 

SAD: (SAD 37)

cnd

9411

Chính phủ.Liên quan.Mã

Mã đặc tả yêu cầu và tình trạng chính phủ liên quan.

an..3

Tình trạng rắc rối của chính phủ, được mã hóa

 

 

 

cnd

9415

Chính phủ.Cơ quan.Mã

Mã đặc tả một tổ chức chính phủ.

an..3

Tổ chức chính phủ, được mã hóa

 

 

 

cnd

9417

Chính phủ.Hoạt động.Mã

Mã đặc tả một kiểu hoạt động chính phủ như kiểm tra, thu giữ, an ninh.

an..3

Hoạt động chính phủ, được mã hóa

 

 

 

cnd

9419

Dịch vụ. Lớp.Mã

Mã đặc tả một lớp dịch vụ.

an..3

Lớp dịch vụ, được mã hóa

 

 

 

add

9421

Quá trình.Giai đoạn.Mã

Mã đặc tả một giai đoạn trong một quá trình.

an..3

 

 

 

 

add

9422

Giá trị. Giá trị.Văn bản

Để quy định một giá trị.

an..512

 

 

 

 

add

9424

Ô ma trận.Dữ liệu.Văn bản

Mô tả dạng tự do nội dung của một ô m a trận.

an..512

 

 

 

 

add

9426

Mã.Giá trị.Mã

Để quy định một giá trị mã.

an..35

 

 

 

 

add

9428

Ô ma trận.Cấu trúc .Thẻ định danh

Để định danh một cấu trúc ô ma trận.

an..35

 

 

 

 

add

9430

Chú thích cuối trang. Tập.Thẻ định

Để định danh một chú thích cuối trang tập.

an..35

 

 

 

 

add

9432

Chú thích cuối trang.Thẻ định danh

Để định danh một chú thích cuối trang.

an..35

 

 

 

 

add

9434

Mã.Tên. văn bản

Tên mã.

an..70

 

 

 

 

add

9436

Can thiệp bệnh lý.Văn bản

Mô tả dạng tự do của một can thiệp bệnh lý.

an..70

 

 

 

 

add

9437

Can thiệp bệnh lý.Mã

Mã đặc tả một can thiệp bệnh lý.

an..17

 

 

 

 

add

9441

Can thiệp bệnh lý. Kiểu.Mã

Mã đặc tả một kiểu can thiệp bệnh lý.

an..3

 

 

 

 

add

9443

Tham gia.Chức năng.Mã

Mã hạn định một kiểu tham gia.

an..3

 

 

 

 

add

9444

Thừa nhận.Kiểu.Văn bản

Mẫu tự do của một kiểu thừa nhận.

an..35

 

 

 

 

add

9445

Thừa nhận.Kiểu.Mã

Mã đặc tả một kiểu thừa nhận.

an..3

 

 

 

 

add

9446

Tháo dỡ.Kiểu.Văn bản

Mô tả dạng tự do của một kiểu bốc dỡ.

an..35

 

 

 

 

add

9447

Tháo dỡ.Kiểu.Mã

Mã đặc tả một kiểu bốc dỡ.

an..3

 

 

 

 

add

9448

Tệp.Lệnh tạo.Văn bản

Tên câu lệnh tạo tệp.

an..35

 

 

 

 

add

9450

Tệp.Kỹ thuật nén.Văn bản

Tên kỹ thuật nén tệp.

an..35

 

 

 

 

add

9453

Mã.Nguồn.Mã

Mã đặc tả nguồn gốc của một giá trị mã.

an..3

 

 

 

 

add

9501

Công thức. Kiểu.Mã

Mã đặc tả một kiểu công thức.

an..3

 

 

 

 

add

9502

Công thức. Tên. văn bản

Tên định danh một công thức.

an..35

 

 

 

 

add

9505

Công thức. Tính phức tạp.Mã

Mã đặc tả tính phức tạp của một công thức.

an..3

 

 

 

 

add

9507

Trình tự công thức. Chức năng.Mã

Mã đưa ra ý nghĩa cụ thể cho một trình tự công thức.

an..3

 

 

 

 

add

9509

Trình tự công thức. Toán hạng.Mã

Mã đặc tả một kiểu toán hạng cụ thể trong một trình tự công thức.

an..17

 

 

 

 

add

9510

Trình tự công thức. Tên. văn bản

Tên định danh một trình tự công thức.

an..35

 

 

 

 

add

9605

Dữ liệu. Kiểu.Mã

Mã đặc tả một kiểu dữ liệu.

an..3

 

 

 

 

add

9606

Phản hồi. Có hoặc Không.Chỉ báo

Mã đặc tả có hoặc không.

an1

 

 

 

 

add

9619

điều chỉnh.Danh mục phân loại.Mã

Mã đặc tả danh mục chung phân loại điều chỉnh.

an..3

 

 

 

 

add

9620

Chính sách.Giới hạn.Thẻ định danh

Mã đặc tả một chính sách giới hạn.

an..10

 

 

 

 

add

9623

Chuẩn đoán.Kiểu.Mã

Mã đặc tả kiểu chuẩn đoán.

an..3

 

 

 

 

add

9625

Nguyên nhân liên quan.Mã

Mã đặc tả nguyên nhân liên quan.

an..3

 

 

 

 

add

9627

Thừa nhận.Nguồn.Mã

Mã đặc tả nguồn gốc sự thừa nhận.

an..3

 

 

 

 

add

9629

Thủ tục. điều chỉnh.Mã

Mã đặc tả điều chỉnh thủ tục.

an..3

 

 

 

 

add

9635

Sự kiện.Chức năng.Mã

Mã hạn định chi tiết sự kiện.

an..3

 

 

 

 

add

9636

Sự kiện.Danh mục phân loại.Văn bản

Mô tả dạng tự do của một danh mục phân loại sự kiện.

an..70

 

 

 

 

add

9637

Sự kiện.Danh mục phân loại.Mã

Mã đặc tả một danh mục phân loại sự kiện.

an..3

 

 

 

 

add

9639

Chuẩn đoán.Danh mục phân loại.Mã

Mã đặc tả một danh mục phân loại chuẩn đoán.

an..3

 

 

 

 

add

9641

Dịch vụ. Cơ sở.Mã

Mã đặc tả cơ sở trong đó một dịch vụ được thực hiện.

an..3

 

 

 

 

add

9643

Hỗ trợ chứng cứ. Kiểu.Mã

Mã hạn định một kiểu hỗ trợ chứng cớ.

an..3

 

 

 

 

add

9647

Khoang.khu vực.Mã

Mã đặc tả khu vực một khoang.

an..3

 

 

 

 

add

9649

Quá trình.Chức năng thông tin.Mã

Mã hạn định xử lý thông tin.

an..3

 

 

 

 

 

Click Tải về để xem toàn văn Tiêu chuẩn Việt Nam nói trên.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản mới nhất

×
Vui lòng đợi