Thông báo 344/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

 

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------
Số: 344/TB-VPCP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2017
 
 
THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG THƯỜNG TRỰC TRƯƠNG HÒA BÌNH TẠI HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TI CỦA BAN CHỈ ĐẠO 389 QUỐC GIA
 
 
Ngày 20 tháng 7 năm 2017, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình - Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới của Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia). Tham dự Hội nghị có đồng chí Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính; đồng chí Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; đồng chí Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an; các Thành viên Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Ban Chỉ đạo 389 các địa phương. Sau khi nghe Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, ý kiến của các đại biểu dự Hội nghị, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình - Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia kết luận như sau:
I. ĐÁNH GIÁ CHUNG
Trong 6 tháng đầu năm 2017, dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, sự vào cuộc tích cực của các bộ, ngành, địa phương, các lực lượng chức năng, các cơ quan thông tấn báo chí, các tổ chức chính trị - xã hội và các Hiệp hội ngành, nghề, công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đã có chuyển biến tích cực, góp phần tăng thu ngân sách, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Các lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý gần 89 nghìn vụ vi phạm, khởi tố hình sự gần 1.200 vụ với hơn 1.300 đối tượng; thu nộp ngân sách gần 8 nghìn tỷ đồng (tăng 40% so với cùng kỳ năm 2016); xây dựng, hoàn thiện nhiều cơ chế chính sách, nhất là việc kiện toàn hệ thống Ban Chỉ đạo 389 từ trung ương đến cơ sở, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới.
Nhưng nhìn chung, công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, như: một số bất cập trong công tác quản lý nhà nước về hóa đơn, giá, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật chậm được sửa đổi, bổ sung; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, điều tra trinh sát, phối hợp lực lượng còn thiếu quyết liệt, chưa thực sự chủ động; chế tài xử phạt chưa đủ mạnh để ngăn ngừa vi phạm; công tác tuyên truyền mới tập trung phản ánh kết quả xử lý, chưa chú trọng biểu dương, khuyến khích, nâng cao nhận thức của người dân về vai trò giám sát, phát hiện và tố giác vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, về vấn đề bảo vệ thương hiệu sản phẩm của doanh nghiệp.
II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THỜI GIAN TỚI
Để kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế nêu trên, tạo được chuyển biến căn bản trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, đòi hỏi quyết tâm và trách nhiệm cao hơn từ Ban Chỉ đạo đến những người trực tiếp thực hiện; sự nỗ lực, cố gắng của các cơ quan, đơn vị chức năng. Theo tinh thần đó, những tháng cuối năm 2017 và thời gian tiếp theo, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt các nhóm nhiệm vụ được nêu trong Nghị quyết 41/NQ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, trong đó tập trung làm tốt những nội dung sau:
1. Triển khai, thực hiện nghiêm, có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia; xác định công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của tất cả các cấp, các ngành, kiên quyết không có vùng cấm trong công tác này.
2. Cùng với chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, các bộ, ngành, địa phương phải thực hiện có kết quả các giải pháp đã đề ra về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính; tích cực ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới phương thức, quy trình quản lý để giảm giá thành, nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo cân đối cung - cầu thị trường hàng hóa trong nước. Phát triển kinh tế - xã hội ở vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới phải gắn với tuyên truyền, vận động xây dựng nông thôn mới, xây dựng phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc, ổn định cuộc sống của người dân để người dân không tham gia, không tiếp tay cho các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.
3. Tăng cường công tác thanh tra trách nhiệm; thanh tra, kiểm tra công vụ; thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch trong công tác cán bộ, nhất là trong các khâu bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật... Xử lý trách nhiệm người đứng đầu chính quyền, các cơ quan chức năng để buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả lộng hành do thiếu trách nhiệm, không quyết liệt trong đấu tranh phòng ngừa, chậm phát hiện, xử lý vi phạm; đối với cán bộ, công chức có sai phạm phải xử lý nghiêm minh, công khai theo quy định của pháp luật, củng cố niềm tin trong nhân dân.
4. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, tập trung vào các nội dung:
- Tuyên truyền, phổ biến thường xuyên các mặt nguy hại của tệ nạn buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong nhân dân và tầng lớp cán bộ, công chức nhất là cán bộ, công chức thuộc các lực lượng chức năng để nâng cao tinh thần trách nhiệm; phát động phong trào quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, nêu gương người tốt, việc tốt nhằm tạo sức mạnh trong toàn xã hội đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
- Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội trong công tác tuyên truyền; bổ sung hình thức tuyên truyền trực quan bằng các pano, áp phích... tại các địa bàn trọng điểm, các trung tâm thương mại, các chợ đầu mối, trụ sở các cơ quan đơn vị chức năng với nội dung phù hợp theo đúng chỉ đạo của Trưởng Ban tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2016.
5. Chủ động rà soát các vụ việc nổi cộm, được dư luận chú ý, nhưng chỉ được xử lý hành chính để xem xét lại, nếu có dấu hiệu tội phạm thì chuyển sang cơ quan điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
6. Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác điều tra cơ bản, phát hiện, xử lý kịp thời các vụ việc, vụ án buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất kinh doanh hàng giả; xác lập các chuyên án trinh sát lớn đánh trúng, đánh đúng các đối tượng chủ mưu, cầm đầu; để hoàn thành tốt nhiệm vụ này cần chú trọng bổ sung trang thiết bị nghiệp vụ hiện đại cho các lực lượng chức năng.
7. Ban Chỉ đạo 389 các bộ, ngành, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao; chỉ đạo, kiến nghị rà soát, kiện toàn các lực lượng chức năng, đảm bảo bố trí cán bộ đủ năng lực, phẩm chất vào vị trí, địa bàn phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả công tác; chủ động rà soát, phân loại, đề xuất xử lý kịp thời các văn bản còn bất cập, sơ hở đang bị các đối tượng lợi dụng để vi phạm; tạo điều kiện hỗ trợ cán bộ, công chức, chiến sỹ các lực lượng chức năng thực hiện tốt nhiệm vụ.
8. Bộ Tài chính - Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia:
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng bộ tiêu chí của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia để đánh giá mức độ hoàn thành công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của các bộ, ngành, địa phương, trình Trưởng Ban trước ngày 01 tháng 10 năm 2017.
- Khẩn trương trình Trưởng Ban Quyết định thay thế Quyết định số 32/QĐ-BCĐ389 ngày 23 tháng 5 năm 2014 về Quy chế hoạt động của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia. Nghiên cứu, đề xuất phương án thí điểm bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu còn chất lượng để tiêu thụ nội địa hoặc xuất khẩu. Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các lực lượng chức năng có liên quan nhằm quản lý chặt chẽ việc nhập khẩu mặt hàng nguyên liệu chế biến thức ăn chăn nuôi có nguồn gốc động vật. Có các biện pháp ngăn chặn hiệu quả tình trạng chuyển giá, trốn thuế.
9. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia:
- Thực hiện tốt công tác hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc các cơ quan liên quan trong việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia; trong báo cáo hàng tháng, quý cần tổng hợp báo cáo Trưởng Ban và các Thành viên Ban Chỉ đạo 389 quốc gia kết quả thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan liên quan, thống kê những việc chưa làm được, lý do, nguyên nhân... đề xuất biện pháp xử lý.
- Nghiên cứu, trao đổi với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, lực lượng chức năng trong và ngoài nước để thảo luận, đánh giá tồn tại, khó khăn, trên cơ sở đó đề xuất giải pháp, xây dựng, triển khai thực hiện một số chuyên đề, kế hoạch trọng tâm về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo nhóm mặt hàng và địa bàn trọng điểm.
- Phối hợp với các cơ quan liên quan nắm vững diễn biến tình hình, đề xuất thành lập kịp thời các Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia để kiểm tra các cơ quan trong việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia đối với các vụ việc nghiêm trọng, phức tạp liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
III. VỀ KIẾN NGHỊ CỦA CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG
1. Về kiến nghị liên quan đến việc trích thưởng, hỗ trợ kinh phí: các cơ quan, lực lượng chức năng thực hiện theo Quyết định số 20/2016/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ Quy định hỗ trợ kinh phí cho hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và thanh toán chi phí quản lý, xử lý tài sản bị tịch thu theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.
2. Về kiến nghị liên quan đến phối hợp lực lượng: các bộ, ngành, địa phương thực hiện theo Quyết định số 19/2016/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và Quyết định số 361/QĐ- BCĐ389 ngày 01 tháng 6 năm 2017 của Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về Quy chế trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Ban Chỉ đạo 389 các bộ, ngành, địa phương thống nhất chỉ đạo, điều hành công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
3. Về kiến nghị thí điểm trích thưởng, tăng cường biên chế, trụ sở và các kiến nghị khác: giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu xử lý, hoặc kiến nghị xử lý nếu vượt quá thẩm quyền; báo cáo Trưởng Ban kết quả trong tháng 9 năm 2017.
Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.
 
 Nơi nhận:
- TTg, các PTTg (để b/c);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Ban Nội chính Trung ương;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- UB Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Các Thành viên BCĐ 389 quốc gia;
- Các cơ quan, đơn vị: BTL Bộ đội Biên phòng, BTL Cảnh sát biển, Tổng cục Cảnh sát, Tổng cục An ninh, Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thuế,Cục Quản lý thị trường;
- Văn phòng Thường trực BCĐ 389 quốc gia;
- VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, CN, PL, NC, KGVX, TH;
- Lưu: VT, V.I(3). ĐVD.
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Lê Mạnh Hà
Thuộc tính văn bản
Thông báo 344/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 344/TB-VPCP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Thông báo Người ký: Lê Mạnh Hà
Ngày ban hành: 08/08/2017 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!