Quyết định 58/2016/QĐ-UBND Đồng Tháp quy định hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 58/2016/QĐ-UBND

Quyết định 58/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc quy định hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng ThápSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:58/2016/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Châu Hồng Phúc
Ngày ban hành:25/10/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------
Số: 58/2016/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Đồng Tháp, ngày 25 tháng 10 năm 2016
 
 
QUYẾT ĐỊNH
QUY ĐỊNH HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
-----------
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
 
 
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 06 năm 2015;
Căn cứ Thông tư số 171/2014/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính.
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Quy định hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại, cụ thể như sau:
1. Phạm vi điều chỉnh
Áp dụng đối với các hoạt động xúc tiến thương mại, bao gồm: hội chợ, triển lãm, khảo sát nghiên cứu thị trường có trong kế hoạch xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư hàng năm được Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp phê duyệt và các hoạt động đột xuất có chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.
2. Đối tượng áp dụng
Áp dụng đối với các doanh nghiệp hoạt động theo Luật doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động theo Luật hợp tác xã và các cơ sở sản xuất kinh doanh có đăng ký kinh doanh, có trụ sở chính đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp (sau đây gọi tắt là doanh nghiệp).
3. Nội dung và mức chi
a) Tham gia hội chợ, triển lãm:
- Trong nước: hỗ trợ 100% chi phí thuê gian hàng cho 01 gian hàng tiêu chuẩn; và hỗ trợ chi phí ăn, ở, đi lại cho 01 người/doanh nghiệp/lần theo mức chi công tác phí quy định tại Quyết định số 40/2010/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp. Mức hỗ trợ tối đa là 15 triệu đồng/doanh nghiệp/lần và hỗ trợ tối đa 02 lần/năm/doanh nghiệp.
- Ngoài nước: hỗ trợ 100% chi phí thuê gian hàng cho 01 gian hàng tiêu chuẩn và 100% chi phí vé máy bay (khứ hồi) cho tối đa 02 người/doanh nghiệp/lần. Mức hỗ trợ tối đa 60 triệu đồng/doanh nghiệp/lần và hỗ trợ tối đa 02 lần/năm/doanh nghiệp.
b) Thực hiện khảo sát, nghiên cứu thị trường:
- Trong nước: hỗ trợ 100% tiền vé máy bay (khứ hồi) hoặc chi phí tàu, xe theo kế hoạch cho 01 người/doanh nghiệp/lần. Mức hỗ trợ tối đa 8 triệu đồng/doanh nghiệp/lần và hỗ trợ tối đa 02 lần/năm/doanh nghiệp.
- Nước ngoài: hỗ trợ 100% tiền vé máy bay (khứ hồi) đến nước cần khảo sát, nghiên cứu theo kế hoạch cho 01 người/doanh nghiệp/lần. Mức hỗ trợ tối đa 25 triệu đồng/doanh nghiệp/lần và hỗ trợ tối đa 02 lần/năm/doanh nghiệp.
c) Tổ chức các phiên chợ hàng Việt về nông thôn:
Mức hỗ trợ 40 triệu đồng/phiên chợ và mỗi địa bàn tổ chức được hỗ trợ 01 lần/năm.
Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư là đơn vị chủ trì, phối hợp với các doanh nghiệp, hợp tác xã tổ chức chương trình đưa hàng Việt về nông thôn tại các khu, cụm công nghiệp, địa bàn dân cư các huyện, thị xã, thành phố.
4. Hồ sơ, thủ tục xét hỗ trợ
a) Để được hỗ trợ kinh phí tham dự hội chợ, triển lãm; khảo sát, nghiên cứu thị trường, doanh nghiệp phải nộp các văn bản sau đây:
- Bản đăng ký tham dự hội chợ triển lãm, khảo sát, nghiên cứu thị trường được gửi đến Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư trước ngày 30 tháng 10 của năm trước năm kế hoạch.
- Công văn đề nghị hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại.
- Bản báo cáo kết quả và đánh giá hiệu quả tham gia chương trình (kết quả, thuận lợi, khó khăn, kinh nghiệm, kiến nghị, đề xuất).
- Bảng kê tổng hợp các chi phí tham gia chương trình được hỗ trợ, kèm theo các chứng từ hợp lệ có liên quan.
b) Thời hạn thanh toán: Các đơn vị đề nghị hỗ trợ phải tập hợp đầy đủ hồ sơ gửi về Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư Đồng Tháp trong vòng 45 ngày kể từ ngày kết thúc chương trình, quá thời hạn trên đơn vị tự thanh toán.
c) Cơ quan tiếp nhận hồ sơ và thực hiện thủ tục thanh toán: Trung tâm
Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư Đồng Tháp.
Điều 2. Kinh phí hỗ trợ xúc tiến thương mại cho doanh nghiệp được chi từ nguồn kinh phí xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư được Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư hàng năm.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017; thay thế Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 01/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc quy định hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại.
Điều 4. Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.
Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành Tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
 Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục KTVBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Bộ Tài chính;
- TT/TU, TT/HĐND Tỉnh;
- Đoàn ĐBQH Tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT/UBND Tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh, Công báo Đồng Tháp;
- Lưu: VT, KTTH-HSĩ.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Châu Hồng Phúc
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi