Quyết định 46/2019/QĐ-UBND Hải Phòng Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước về kinh doanh đa cấp

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 46/2019/QĐ-UBND

Quyết định 46/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn Thành phố Hải Phòng
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hải PhòngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:46/2019/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành:13/12/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
-------

Số: 46/2019/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hải Phòng, ngày 13 tháng 12 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THEO PHƯƠNG THỨC ĐA CẤP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

---------------------------------

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bn quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ v qun lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp;

Theo đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 1944/TTr-SCT ngày 11 tháng 9 năm 2019, Công văn số 2269/SCT-QLTM ngày 21 tháng 10 năm 2019; Báo cáo thm định s 45/BCTĐ-STP ngày 14 tháng 8 năm 2019 của Sở Tư pháp.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc Sở Công Thương; Thủ trưởng các sở, ban, ngành của thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chính ph
;
- Vụ Pháp chế (Bộ Công Thương);
- Cục KTVB QPPL (Bộ Tư pháp);
- TTTU, TT HĐND TP;
- Đoàn ĐBQH TP;
- CT, các PCT UBND TP;
- CVP, các PVP UBNDTP;
- S
Tư pháp;
- Đài PT&TH HP, Báo HP, Cổng TTĐT thành phố, Công báo thành ph
;
- Các Phòng chuyên viên;
- CV: CT;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tùng

 

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THEO PHƯƠNG THỨC ĐA CẤP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 46/2019/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hi Phòng)

 

Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế này quy định về nguyên tắc, nội dung, phương thức, trách nhiệm phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

2. Đối tượng áp dụng: Các sở, ban, ngành của thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn thành phố Hi Phòng.

Điều 2. Nguyên tắc phối hợp quản lý

1. Việc phối hp dựa trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị và yêu cầu công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn thành phố.

2. Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp tuân thủ đúng các quy định của pháp luật đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

3. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, các sở, ban, ngành thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm chủ động, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan để đảm bo sự thống nhất, đồng bộ trong chỉ đạo, điều hành.

Điều 3. Nội dung phối hợp

1. Xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp; xác nhận sửa đổi, bsung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp và thu hồi xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp; xác nhận nội dung quảng cáo sn phẩm, an toàn vệ sinh thực phẩm, tiêu chuẩn, đo lường chất lượng, nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, hóa đơn chứng từ và các nội dung khác liên quan tại hội nghị, hội thảo bán hàng đa cấp.

2. Thanh tra, kiểm tra, giám sát các hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật.

3. Cung cấp, trao đổi thông tin, báo cáo giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp cho các doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp, người dân trên địa bàn thành phố.

4. Tham mưu, tổ chức thực hiện các quy định, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên đối với hoạt động quản lý nhà nước về kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn thành phố; đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Điều 4. Phương thức phối hợp

1. Các sở, ban, ngành, địa phương có trách nhiệm thường xuyên phối hp với cơ quan đầu mối trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn thành phố; phân công lãnh đạo, ccán bộ đầu mối phối hợp, cung cấp đường dây nóng; chủ động thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao của cơ quan, đơn vị.

2. Các cơ quan chtrì, phối hợp và cơ quan đầu mối thường xuyên, kịp thời trao đổi thông tin, đề xuất về các nội dung cần phối hợp để kịp thời thống nhất, triển khai thực hiện đảm bảo đồng bộ và hiệu quả.

3. Khi cần có sự phối hợp của cơ quan, đơn vị liên quan, tùy theo tính chất, quy mô của từng vụ việc, cơ quan chủ trì ban hành văn bn, trao đổi trực tiếp hoặc thông qua các phương tiện thông tin liên lạc để đề nghị phối hợp theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

4. Đối với từng chuyên đề, vụ việc kiểm tra cụ thể cần có sự phối hợp của nhiều cơ quan, đơn vị, cơ quan chủ trì báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định thành lập đoàn kiểm tra liên ngành. Cơ quan chủ trì có trách nhiệm bảo đảm tính pháp lý và trình tự, thủ tục đối với các vụ việc kiểm tra; chịu trách nhiệm về kinh phí, phương tiện trong quá trình tổ chức kiểm tra; kết quthực hiện kiểm tra gi về cơ quan đầu mối để tổng hợp, theo dõi.

5. Định kỳ trước ngày 15/12 hàng năm, các cơ quan chủ trì và cơ quan phối hp có báo cáo bằng văn bản gửi về cơ quan đầu mối để tổng hp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố và Bộ Công Thương.

 

Chương II. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THEO PHƯƠNG THỨC ĐA CẤP

 

Điều 5. Sở Công Thương

1. Là cơ quan đầu mối trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn thành phố.

2. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành của thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp cho các doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp; tchức đào tạo, tập huấn chuyên môn cho cán bộ, công chức trực tiếp thực hiện công tác quản lý nhà nước về bán hàng đa cấp.

3. Cấp, thu hồi xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp; xác nhận sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp; xác nhận tiếp nhận thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp và các thủ tục hành chính khác theo quy định của pháp luật.

4. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành của thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp ca Bộ Công Thương cấp; phát hiện và có biện pháp xlý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xlý các vi phạm theo quy định.

5. Khi tiếp nhận được các thông tin có dấu hiệu vi phạm pháp luật về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp có liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ ca các cơ quan, đơn vị, Sở Công Thương có trách nhiệm thông tin đến các cơ quan, đơn vị liên quan để xác minh, điều tra, kiểm tra và xlý vi phạm theo thẩm quyền hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền x lý vi phạm theo quy định.

6. Công bố trên trang thông tin điện tử của Sở: Văn bản xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp; Quyết định thu hồi xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp; xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn thành phố.

7. Chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý thị trường thành phố tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; thông báo, chuyển cơ quan có thẩm quyền xlý các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Công an thành phố

1. Phối hợp hướng dẫn, đôn đốc các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp tuân thủ đúng quy định pháp luật; tăng cường công tác quản lý tạm trú, tạm vắng của người dân, cá nhân liên quan trên địa bàn nhằm kịp thời phát hiện và xlý theo quy định pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp có dấu hiệu lừa đảo, huy động vốn trái quy định pháp luật.

2. Chủ động, phi hp với cơ quan có liên quan lập kế hoạch, chương trình tổ chức kiểm tra, rà soát tình hình chấp hành quy định pháp luật của doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp trên địa bàn.

3. Thường xuyên nắm thông tin, theo dõi, giám sát, ngăn chặn và xử lý kịp thời các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

4. Tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác về tội phạm liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn; khởi tố, điều tra tội phạm và thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

5. Chỉ đạo Công an cấp huyện, cấp xã làm đầu mối, thường xuyên phối hợp với các phòng, đơn vị chuyên môn của Ủy ban nhân dân cùng cấp trong việc giám sát, kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật của tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Điều 7. Sở Y tế

1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm về việc đáp ứng điều kiện kinh doanh các mặt hàng của doanh nghiệp, người tham gia kinh doanh theo phương thức đa cấp thuộc lĩnh vực quản lý; xử lý vi phạm pháp luật trong quá trình sản xuất, sơ chế, chế biến, bo quản, vận chuyển, kinh doanh các sản phẩm thực phẩm, mỹ phẩm và sản phẩm khác của doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn thành phố.

2. Thanh tra, kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền đối với hoạt động quảng cáo, hội nghị, hội thảo, tuyên truyền, cung cấp thông tin về các mặt hàng mỹ phẩm, thực phẩm chức năng và các mặt hàng khác của doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Sở Khoa học và Công nghệ

Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật đối với doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp trong lĩnh vực tiêu chuẩn đối với những mặt hàng thuộc trách nhiệm qun lý của ngành, đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa, sở hữu trí tuệ trên địa bàn thành phố thuộc phạm vi thẩm quyền.

Điều 9. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1. Kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp đối với các loại sản phẩm, hàng hóa thuộc ngành phụ trách.

2. Phối hợp với các cơ quan liên quan truy xuất nguồn gốc xuất xứ sn phẩm, hàng hóa thuộc ngành phụ trách khi được yêu cầu.

Điều 10. Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp với các cơ quan có liên quan chỉ đạo, định hướng các phương tiện thông tin đại chúng tăng cường các tin, bài, phóng sự về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; tuyên truyền, phổ biến pháp luật về kinh doanh theo phương thức đa cấp và cảnh báo cho người dân về các hoạt động biến tướng, bất chính trong kinh doanh theo phương thức đa cấp; động viên người dân tham gia tố cáo hành vi vi phạm về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 11. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Hải Phòng

Chỉ đạo các ngân hàng thương mại rà soát, kiểm soát lượng tiền giao dịch qua hệ thống ngân hàng của các doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp.

Điều 12. Sở Tài chính, Cục Quản lý thị trường, Cục Thuế, Cục Hải quan và các thành viên khác của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thành phố (Ban Chỉ đạo 389 thành phố)

1. Thực hiện công tác quản lý nhà nước về giá, thuế đối với hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp theo quy định của Luật Giá, các Luật về Thuế, Luật Phí và lệ phí và các quy định của pháp luật có liên quan khác.

2. Hướng dẫn các doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp trên địa bàn thực hiện chế độ kê khai và nộp các khoản thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật.

3. Kiểm tra việc kê khai, nộp, quyết toán thuế, phí, lệ phí; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xlý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xlý các hành vi vi phạm về thuế, giá và các quy định khác có liên quan đến doanh nghiệp, cá nhân tham gia hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn thành phố.

4. Phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương, tổ chức, đoàn, thể liên quan tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả của các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn.

Điều 13. Hội Đo lường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thành phố

1. Độc lập khảo sát, thử nghiệm; công bố kết quả khảo sát, thử nghiệm chất lượng hàng hóa, dịch vụ do đơn vị thực hiện; thông tin, cảnh báo cho người tiêu dùng về hàng hóa, dịch vụ không đảm bảo yêu cầu; kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn, đôn đốc các quận, huyện thúc đẩy thành lập các Chi Hội cấp huyện và nâng cao chất lượng hoạt động ca Hội.

Điều 14. Các sở, ban, ngành liên quan khác

1. Theo chức năng, nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân thành phố giao, các sở, ban, ngành có trách nhiệm phân công cán bộ lãnh đạo, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật theo quy định của pháp luật.

2. Phối hợp với cơ quan đầu mối thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm quản lý của ngành, lĩnh vực.

Điều 15. Ủy ban nhân dân các quận, huyện

1. Chịu trách nhiệm chính về quản lý nhà nước đối với các hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn.

2. Chủ trì, phối hợp với các tổ chức đoàn thể, cơ quan đơn vị liên quan phổ biến, tuyên truyền các quy định pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp để các cơ quan, tổ chức và nhân dân trên địa bàn biết, thực hiện.

3. Kim tra, đôn đốc Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc triển khai thực hiện Quy chế này và các quy định của pháp luật về hoạt động, kinh doanh theo phương thức đa cấp; xử lý nghiêm đối với cá nhân, tổ chức để xảy ra tình trạng hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp biến tướng trên địa bàn.

4. Chđạo phòng chuyên môn liên quan và Ủy ban nhân dân cấp xã thiết lập đường dây nóng làm đầu mối để tiếp nhận thông tin cung cấp, phản ánh của người dân liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp và các hình thức lợi dụng hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp để lừa đo, huy động vốn trái quy định của pháp luật.

5. Phối hp thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn; chđộng giám sát, phát hiện các đối tượng hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trái quy định pháp luật trên địa bàn, xlý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm quy định pháp luật.

6. Định kỳ hoặc đột xuất rà soát hoạt động kinh doanh ca doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp và tình hình hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn, tổng hp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố (qua cơ quan đầu mối) theo quy định.

Điều 16. Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn

1. Theo dõi, quản lý thông tin các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn; chủ động kiểm tra các giấy tờ, hồ sơ pháp lý liên quan của tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật phải báo cáo kịp thời, đầy đủ với Ủy ban nhân cấp huyện và các cơ quan liên quan để phối hợp kiểm tra, x lý; thường xuyên phối hợp với lực lượng chức năng trên địa bàn kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

2. Tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn; thông báo các hành vi, thủ đoạn vi phạm pháp luật liên quan đến các hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp để người dân biết và cảnh giác.

3. Lập đường dây nóng và phân công đầu mối để tiếp nhận thông tin cung cấp, phản ánh của người dân liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp và các hình thức lợi dụng hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp để lừa đảo, huy động vốn trái quy định của pháp luật.

Điều 17. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức đoàn thể thành phố

Tổ chức quán triệt, phổ biến các văn bn pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp cho các tổ chức thành viên, đoàn viên, hội viên và người dân biết, thực hiện; cung cấp thông tin, kiến nghị của nhân dân thông qua hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của tổ chức, đơn vị mình.

 

Chương III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

Điều 18. Các sở, ban, ngành của thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện Quy chế này. Giao Sở Công Thương đôn đốc, hướng dẫn, theo dõi việc tổ chức thực hiện; tổng hợp, đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp và đề xuất hình thức khen thưởng, kỷ luật liên quan đến công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn thành phố.

Điều 19. Trong quá trình thực hiện Quy chế, nếu có phát sinh vướng mắc, các sở, ban, ngành của thành phố và Ủy ban nhân dân các quận, huyện kịp thời phản ánh về Sở Công Thương để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định./.

                                                                    

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Kế hoạch 250/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai Đề án Xây dựng thị trường vận tải cạnh tranh theo hướng phát triển vận tải đa phương thức, kết nối giữa các hình thức vận tải khác nhau, chú trọng áp dụng công nghệ thông tin để giảm thiểu chi phí vận tải tạo thuận lợi cho lưu thông, phân phối hàng hóa và dịch vụ của doanh nghiệp

Kế hoạch 250/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai Đề án "Xây dựng thị trường vận tải cạnh tranh theo hướng phát triển vận tải đa phương thức, kết nối giữa các hình thức vận tải khác nhau, chú trọng áp dụng công nghệ thông tin để giảm thiểu chi phí vận tải tạo thuận lợi cho lưu thông, phân phối hàng hóa và dịch vụ của doanh nghiệp"

Giao thông, Thương mại-Quảng cáo

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi