Quyết định 2511/QĐ-UBND Quảng Nam 2023 Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu Trạm Bình Phục

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2511/QĐ-UBND

Quyết định 2511/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu Trạm kinh doanh xăng dầu Bình Phục và bãi đỗ xe nội bộ của Công ty trách nhiệm hữu hạn Sản xuất Thương mại Dịch vụ Tuyết Mai
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng NamSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2511/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hồ Quang Bửu
Ngày ban hành:21/11/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NAM

________

Số: 2511/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________________

Quảng Nam, ngày 21 tháng 11 năm 2023

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu Trạm kinh doanh xăng dầu

Bình Phục và bãi đỗ xe nội bộ của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại

 Dịch vụ Tuyết Mai

________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Tài nguyên, Môi trường biển và hải đảo ngày 25/6/2015;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17/11/2020;

Căn cứ Quyết định số 12/2021/QĐ-TTg ngày 24/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu;

Xét đơn đề nghị thẩm định, phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu Trạm kinh doanh xăng dầu Bình Phục và bãi đỗ xe nội bộ Công ty và hồ sơ kèm theo của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Tuyết Mai;

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Báo cáo số 610/BC-STNMT ngày 16/11/2023.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu Trạm kinh doanh xăng dầu Bình Phục và bãi đỗ xe nội bộ của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Tuyết Mai làm chủ đầu tư lập, được Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định với các nội dung chính như sau:

- Chủ đầu tư: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Tuyết Mai.

- Tên dự án: Trạm kinh doanh xăng dầu Bình Phục và bãi đỗ xe nội bộ Công ty.

- Vị trí dự án: thôn Bình Hiệp, xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

- Diện tích dự án: 3.656 m2.

- Sức chứa: 90 m3.

- Số lượng bể xăng dầu: 06 bể, dung tích 15m3/bể, gồm: 02 bể chứa xăng Ron 95; 02 bể chứa xăng E5 Ron 92 và 02 bể chứa dầu Diesel 0,05S-II.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Tuyết Mai chịu trách nhiệm thực hiện đúng, đầy đủ những nội dung được nêu trong Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu Trạm kinh doanh xăng dầu Bình Phục và bãi đỗ xe nội bộ Công ty đã được thẩm định, phê duyệt và theo đúng Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu ban hành kèm theo Quyết định số 12/2021/QĐ-TTg ngày 24/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, có các yêu cầu bắt buộc thực hiện như sau:

a) Thực hiện lưu giữ, niêm yết Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu được phê duyệt tại cơ sở, dự án.

b) Đầu tư mua sắm trang thiết bị, phương tiện phục vụ ứng phó sự cố trong quý IV năm 2023 và quý I năm 2024; bố trí lực lượng, kinh phí đảm bảo phòng ngừa và luôn sẵn sàng ứng phó, khắc phục sự cố tràn dầu tại cơ sở.

c) Hàng năm, có kế hoạch tổ chức tập huấn hoặc cử cán bộ, nhân viên trực tiếp tham gia ứng phó đi tập huấn để nâng cao kỹ năng ứng phó. Định kỳ 06 tháng một lần tổ chức thực hành huấn luyện ứng phó sự cố tràn dầu tại hiện trường.

d) Thường xuyên tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng, phổ biến kiến thức về nguy cơ, hiểm họa của sự cố tràn dầu để bảo vệ môi trường, chủ động phòng tránh và kịp thời ứng phó sự cố khi được huy động.

đ) Khi có tình huống tràn dầu xảy ra dẫn đến sự cố cháy nổ tại cơ sở, chủ cơ sở phải nhanh chóng tổ chức lực lượng, phương tiện tại chỗ để triển khai kịp thời các biện pháp ứng phó sự cố tràn dầu, chữa cháy.

e) Khi xảy ra sự cố tràn dầu vượt quá khả năng ứng phó phải báo ngay về UBND tỉnh, Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Thăng Bình và UBND xã Bình Phục biết để phối hợp, chỉ đạo triển khai công tác ứng phó sự cố theo quy định.

g) Trong trường hợp nguồn lực, nhân lực, trang thiết bị hạn chế phải hợp đồng với các cơ sở có khả năng ứng phó sự cố tràn dầu trong vùng hoặc với Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu khu vực để hỗ trợ ứng phó kịp thời khi sự cố tràn dầu xảy ra.

h) Bảo đảm kinh phí chi trả cho lực lượng tham gia ứng phó sự cố tràn dầu, đồng thời bồi thường thiệt hại về môi trường, tài sản của Nhà nước và Nhân dân do cơ sở gây ra theo quy định của pháp luật.

i) Hàng năm, sơ tổng kết đánh giá công tác khắc phục, ứng phó sự cố tràn dầu, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Thăng Bình trước ngày 30/11.

k) Trường hợp có sự thay đổi trong quá trình đầu tư, xây dựng như thay đổi quy mô đầu tư hoặc có thay đổi khác có liên quan dẫn đến thay đổi nội dung Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu Trạm kinh doanh xăng dầu Bình Phục và bãi đỗ xe nội bộ Công ty đã được phê duyệt, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Tuyết Mai phải có văn bản báo cáo UBND tỉnh Quảng Nam (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) và chỉ được thực hiện những thay đổi đó sau khi có văn bản chấp thuận của UBND tỉnh.

l) Chịu trách nhiệm phổ biến Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu này đến bộ phận quản lý Trạm kinh doanh xăng dầu Bình Phục và bãi đỗ xe nội bộ Công ty để quán triệt và thực hiện nghiêm túc.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm gửi các hồ sơ kèm theo Quyết định này cho các đơn vị, địa phương liên quan; đồng thời, phối hợp với các ngành chức năng và UBND huyện Thăng Bình kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu đã được phê duyệt tại Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Công Thương; Giám đốc Công an tỉnh; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình; Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Tuyết Mai và Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Ủy ban Quốc gia ứng phó SCTT và TKCN;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Trung tâm ƯPSCTD khu vực miền Trung;

- Phòng TN&MT huyện Thăng Bình;

- UBND xã Bình Phục;

- CPVP;

- Lưu: VT, KTN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Hồ Quang Bửu

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 1355/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành (lĩnh vực: Nghề thủ công mỹ nghệ, Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng) và sửa đổi bổ sung thay thế danh mục thủ tục hành chính (lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng) thuộc phạm vi, chức năng quản lý Nhà nước của Sở Công Thương

Quyết định 1355/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành (lĩnh vực: Nghề thủ công mỹ nghệ, Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng) và sửa đổi bổ sung thay thế danh mục thủ tục hành chính (lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng) thuộc phạm vi, chức năng quản lý Nhà nước của Sở Công Thương

Công nghiệp, Hành chính, Thương mại-Quảng cáo

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi